بررسی حقوق متهم وآزادی‌های فردی در تحقیقات اولیه : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی حقوق متهم وآزادی‌های فردی در تحقیقات اولیه

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی حقوق متهم وآزادی‌های فردی در تحقیقات اولیه  ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی حقوق متهم وآزادی‌های فردی در تحقیقات اولیه :

حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء  قواعد آمره بین ­المللی است­که اسناد بین ­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح ­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم  را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی  ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.

مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­ انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز،  بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.

 

کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم

اهداف و کاربرد ها پایان نامه بررسی حقوق متهم وآزادی‌های فردی در تحقیقات اولیه :

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.

پلان کلی

این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است که بخش اول اختصاص به مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی دارد. این بخش خود  متشکل ازدو فصل است که فصل اول شامل مفاهیم­مقدماتی است که در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی آزادی و محدوده آزادی ودرنهایت در مبحث سوم تحقیقات مقدماتی و مقامات اجراء‌کننده آن از نظر می­گذرد. فصل­دوم این بخش مبانی نظری، حقوقی و فقهی حقوق و آزادی­های افراد در تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار می دهد.

بخش دوم پایان­نامه با عنوان، حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی در دوفصل تنظیم گشته، که فصل نخست، تحت عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی به بررسی مفهوم و قلمر امکان خصوصی و اصل مصنونیت  آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران  از یک سو و ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی امکان خصوصی متهم از دیگر سو می پردازد. فصل دوم نیز اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم امکان خصوصی متهم دارد.

بخش سوم نیز همانند فصل دوم تحت عنوان حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی درحوزه ارتباطات خصوصی، به بررسی مفهوم وقلمرو ارتباطات خصوصی و اصل مصونیت آن در حقوق بین المللی و داخلی، و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی،اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم ارتباطات و در نهایت جرم انگاری نقض حریم ارتباطات خصوصی در فضای مجازی و واقعی می‌پردازد.

 

فهرست مطالب بررسی حقوق متهم وآزادی‌های فردی در تحقیقات اولیه :

 • چکیده  ۱
 • مقدمه   ۲
 • الف) بیان موضوع          ۲
 • ب) سوالات       ۲
 • ج) فرضیات      ۲
 • د) اهداف و کاربرد ها    ۳
 • ه) روش تحقیق  ۳
 • و) پلان کلی      ۳
 • بخش نخست: مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی       ۵
 • فصل اول: مفاهیم مقدماتی          ۶
 • مبحث اول: حقوق          ۶
 • گفتار اول‌: تعریف حق   ۶
 • بند اول: تعریف لغوی     ۶
 • بند دوم: مفهوم اصطلاحي حق     ۶
 • الف) حق در اصطلاح فقه            ۷
 • ب) حق در اصطلاح حقوق          ۷
 • بند سوم: اقسام حق         ۸
 • الف) حقوق عمومی       ۸
 • ب) حقوق خصوصی      ۹
 • مبحث دوم: آزادی         ۹
 • گفتار اول: حق آزادی    ۹
 • بند اول: مفهوم لغوی آزادی        ۱۱
 • بند دوم: مفهوم حقوقی آزادی     ۱۱
 • گفتار دوم: اقسام آزادی ۱۴
 • بند اول: آزادیهای فردی ۱۴
 • بند دوم:  آزادی مطلق    ۱۶
 • بند سوم: آزادی مقید      ۱۶
 • گفتار سوم: حدود آزادی های فردی        ۱۶
 • بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی    ۱۷
 • بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران        ۱۷
 • بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی     ۱۸
 • مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی   ۱۹
 • گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی       ۱۹
 • بند اول: لغوی    ۱۹
 • بند دوم: مفهوم حقوقی   ۱۹
 • الف) موسع        ۱۹
 • ب) مفهوم خاص            ۲۰
 • گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی           ۲۰
 • بند اول: مراجع قضایی   ۲۰
 • بند دوم: ضابطین دادگستری       ۲۲
 • فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی ۲۴
 • مبحث نخست: مبانی نظری          ۲۴
 • گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان ۲۴
 • گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه          ۲۶
 • گفتار سوم: فرض بی گناهی       ۲۷
 • بند اول:  مبنای فرض بی گناهی  ۲۹
 • بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی     ۲۹
 • بند سوم: حقوق  و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی    ۳۱
 • گفتار چهارم: مصلحت گرایی      ۳۳
 • گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز        ۳۳
 • مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی            ۳۴
 • گفتار اول: مبانی فقهی   ۳۴
 • بند اول: قرآن    ۳۵
 • بند دوم: سنت معصومین ۳۷
 • بند سوم: اجماع  (فتاوی فقها)     ۳۹
 • گفتار دوم: مبانی حقوقی            ۳۹
 • بند اول: قانون اساسی     ۳۹
 • الف) قانون اساسی مشروطیت      ۳۹
 • ب) قانون اساسی ۱۳۵۸ ۴۱
 • ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت    ۴۱
 • بند دوم: قوانین عادی     ۴۲
 • الف) قانون مدنی           ۴۲
 • ب) قوانین دادرسی        ۴۴
 • ۱- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری        ۴۴
 • ۲- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳      ۴۵
 • ج) قوانین خاص ۴۵
 • ۱- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب ۱۳۸۳ ۴۵
 • ۲- قانون تشکیل شرکت پست     ۴۵
 • ۳- قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۳ ۴۶
 • ۴- قانون تجارت الکترونیکی     ۴۷
 • ۵- لایحه حریم خصوصی           ۴۸
 • بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در  اماکن خصوصی         ۵۰
 • فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی   ۵۱
 • مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی ۵۱
 • گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی           ۵۱
 • بند اول: مفهوم مکان خصوصی   ۵۱
 • الف) مفهوم مسکن         ۵۱
 • ب) مفهوم مکان خصوصی          ۵۲
 • بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی   ۵۴
 • الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی           ۵۴
 • ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد         ۵۵
 • ۱- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه         ۵۵
 • ۲- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه      ۵۶
 • گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی           ۵۷
 • بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی           ۵۸
 • بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران       ۵۹
 • مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی ۶۰
 • گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی       ۶۲
 • بند اول: صدور مجوز قضایی       ۶۲
 • بند دوم: ضرورت بازرسی           ۶۵
 • بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی        ۶۶
 • گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی    ۶۷
 • بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی ۶۷
 • بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی        ۶۸
 • بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی    ۶۹
 • بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی           ۶۹
 • فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی    ۷۱
 • مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم          ۷۱
 • گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی ۷۲
 • بند اول: نظریه عدم اعتبار           ۷۲
 • بند دوم: نظریه تفصیلی   ۷۴
 • بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل            ۷۴
 • گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا        ۷۴
 • بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب            ۷۵
 • بند دوم: قرار مجرمیت   ۷۵
 • گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت          ۷۶
 • مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی       ۷۷
 • گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم       ۸۰
 • گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی        ۸۵
 • بند اول: ماده ۵۷۰ (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل)     ۸۶
 • بند دوم: ماده ۱۶ قانون آیین دادرس کیفری        ۸۸
 • بند سوم: لایحه حریم خصوصی    ۸۹
 • بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی     ۹۰
 • فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی  ۹۱
 • مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی            ۹۱
 • گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی     ۹۱
 • بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی          ۹۱
 • بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی  ۹۲
 • گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی      ۹۵
 • بند اول: در اسناد بین المللی        ۹۵
 • الف) اسناد جهانی حقوق بشر      ۹۵
 • ب) کنوانسیون های بین المللی    ۹۶
 • ج) اسناد منطقه ای         ۹۷
 • ۱- اعلامیه اسلامی حقوق بشر     ۹۷
 • ۲-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر     ۹۷
 • بند دوم: حقوق ایران      ۹۹
 • الف) در فضای واقعی     ۹۹
 • ب) در فضای سایبری     ۱۰۱
 • گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی   ۱۰۵
 • بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی         ۱۰۵
 • بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی ۱۰۷
 • بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی          ۱۰۹
 • مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی     ۱۱۲
 • گفتار اول: صدور مجوز قانونی   ۱۱۲
 • گفتار دوم: ضرورت بازرسی       ۱۱۳
 • گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری            ۱۱۵
 • گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری     ۱۱۶
 • گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری        ۱۱۷
 • گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری    ۱۱۸
 • فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی ۱۱۹
 • مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی         ۱۱۹
 • گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی ۱۲۰
 • گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا        ۱۲۷
 • بند اول: نظریه اعتبار قرار           ۱۲۸
 • بند دوم: نظریه بطلان قرار           ۱۲۹
 • گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت          ۱۲۹
 • مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات   ۱۳۰
 • گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات      ۱۳۱
 • بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم          ۱۳۱
 • بند دوم: مجازات جرم    ۱۳۳
 • گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم            ۱۳۴
 • بند اول: فضای واقعی     ۱۳۴
 • بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی  ۱۳۵
 • الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک)    ۱۳۷
 • ب) قانون جرایم رایانه‌ای            ۱۳۷
 • گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات      ۱۳۷
 • گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری ۱۳۸
 • گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات      ۱۳۹
 • گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات         ۱۴۰
 • نتیجه گیری        ۱۴۲
 • فهرست منابع     ۱۴۹
 • چکیده انگلیسی  ۱۵۵
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0