حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم  مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم  مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.  مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

در منظومه ­ی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه­ای از حق­های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی­ های اجتماعی و اقتصادی به­رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به ­عنوان یک حق مندرج در صورت­بندی­ حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن­ها با هم می­انجامد؛ ازاین جهت می­توان آن­را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­ بندی­ های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­ گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود.

از طرفی ظهور منطقه ­بندی­ های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه ­یافته و درحال­ توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده­ ی جهانی ­شدن و جهانی­ سازی و گسترش بین ­المللیِ فعالیت­های اقتصادی، مالی، تولیدی و… موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به ­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت­ نگر به مفهوم و روند شکل­ گیری حق توسعه در مناسبات بین ­المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می­نماییم.

واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد

 

ضرورت و نو‌آوری تحقيق

در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچه­ی حقوق بین­الملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع می­باشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان می­گردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که می­توان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانون­گذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعه­ی واحد جهانی می­باشد.

در مورد جنبه­ی نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دهه­ ی اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علی­الخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همان­گونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشته­ های حقوقی موجود در زمینه­ حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی می­کند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بین­ الملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقوله ­ای بدیع و نو در حوزه­ی ادبیات حق توسعه می­باشد. لذا امید است با ارائه­ ی این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بین­ الملل اقتصادی، بررسی کرد.

 سؤالات تحقيقحق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی:

سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه­ ی ۱۹۸۶ سازمان ملل متحد داشته است؟

سؤال فرعی ۱: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می­شود؟

سؤال فرعی ۲: آیا مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟

 فهرست حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

 • مقدمه  ۱
 • فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه . ۱۰
 • بخش اول: محتوای حق توسعه  ۱۱
 • گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی  ۱۱
 • گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی . ۱۵
 • گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری . ۱۹
 • بخش دوم: مبانی و زمینه¬های شکل¬گیری مفهوم حق توسعه . ۲۴
 • گفتار اول: اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای  ۲۴
 • حق توسعه و جهان سوم
 • حق توسعه و جهان سوم
 • حق توسعه و جهان سوم
 • حق توسعه و جهان سوم
 • گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان¬های بین¬المللی  ۳۳
 • گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه  ۴۱
 • فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی¬سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه . ۴۸
 • بخش اول: مبانی و زمینه¬های شکل¬گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی¬سازی . ۴۹
 • گفتار اول: تاریخچه¬ی شکل¬گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی¬سازی . ۴۹
 • گفتار دوم: مبانی نظری  ۵۵
 • گفتار سوم: مبانی عملی . ۶۱
 • بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی¬سازی در رابطه با حق توسعه . ۶۶
 • گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه . ۶۶
 • گفتار دوم: تئوری جهانی¬سازی و حق توسعه  ۶۹
 • گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل  ۷۲
 • فصل سوم: اجرای حق  توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین¬الملل اقتصادی  ۷۶
 • بخش اول: مبانی و زمینه¬های شکل¬گیری مقررات حقوق بین¬الملل اقتصادی . ۷۷
 • گفتار اول: تاریخچه¬ی مقررات حقوق بین¬الملل اقتصادی  ۷۷
 • گفتار دوم: اسناد بین¬المللی مرتبط با مقررات حقوق بین-الملل اقتصادی  ۸۱
 • گفتار سوم: سازمان¬های بین¬المللی فعال در زمینه¬ی مقررات حقوق بین¬الملل اقتصادی . ۸۶
 • بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین¬الملل اقتصادی و حق  توسعه در سه جهان  ۹۳
 • گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین¬الملل اقتصادی . ۹۳
 • گفتار دوم: اصول حق  توسعه  ۹۹
 • گفتار سوم: شباهت¬ها و تفاوت¬های اصول حق  توسعه و اصول مقررات حقوق بین¬الملل اقتصادی . ۱۰۶
 • بخش سوم: تحلیل رویارویی حق  توسعه و مقررات حقوق بین-الملل اقتصادی در سه جهان  ۱۱۰
 • گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین-الملل اقتصادی . ۱۱۰
 • گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بین¬الملل اقتصادی و حق  توسعه در سه جهان . ۱۱۵
 • گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین¬الملل اقتصادی بر حق  توسعه در سه جهان  ۱۲۰
 • نتیجه¬گیری .. ۱۲۸
 • پیشنهادات . ۱۳۲
 • منابع  ۱۴۲
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0