بررسی حكم فقهی سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامی : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

بررسی حكم فقهی سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامی : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی حكم فقهی سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی حكم فقهی سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامی :

با توجه به اینکه موضوع این تحقیق، بررسی حكم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده بر این است تا در این پژوهش حکم تکلیفی سحر و احکام وضعی ناشی از آن را برای افراد مختلف در شرایط گوناگون بیان نماید.

در تعریف سحر باید بگوییم سحر امری شگرف است که به امر خارق العاده شباهت دارد اما خود امری خارق العاده نیست؛ زیرا اولاً آموختنی است ثانیاً انجام آن به ارتکاب کارهای زشت باعث می شود که انسان مورد وسوسه های شیطان قرار گیرد. یکی از دستاوردهای نامطلوب در مورد سحر این است که جامعه توجه چندانی برای جلوگیری از این پدیده ندارد و ما هنوز شاهد سحر هستیم. همه ی مذاهب اسلامی حکم به حرام بودن سحر دارند و گروهی از معتزله با استناد از سوره ی طه آیه۶۶ معتقدند سحر صرف خرافات است و واقعیت ندارد.ولی اگر انجام سحر در جهت ابطال سحر صورت گیرد جایز است و واجب کفایی است. حد ساحر مسلمان در صورت شهادت دادن دو مرد مسلمان قتل است.

واژگان كليدي: سِحر و جادو – تردستي – پيش‌گويي- كهانت- جن‌گيري

 

ضرورت، اهداف و اهميت تحقيق

آن چه باعث شد نگارنده موضوع تحقيق خود را در رابطه با سِحر انتخاب نمايد اين بود: از زماني كه خود را شناخته، مسأله سِحر در اين كشور وجود داشته و اين موضوعي بود كه ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده بودكه چرا در اين جامعه اسلامي بايد كلاهبرداران سودجويي وجود داشته باشند كه به ساحري پرداخته، جيب مردم را خالي كنند و با شياطين و ارواح و يا اَجنه ارتباط برقرار نمايند؟

نگارنده با پرداختن به اين موضوع به دنبال اين هدف است تا با مراجعه به قرآن كريم، احاديث معصومین(عليهم السلام)كتب تفسيري مفسرين شيعه و اهل سنت و كتب فقهي فقهاي مذاهب اسلامي و جامعه‌شناسان احكام مربوط به سِحر را به دست آورد تا مشخص شود كه علت رواج سِحر و جادو در جامعه اسلامي، فقدان احكام و قوانين لازم از سوي شارع مقدس براي مجازات ساحر است يا نه علت سِحر و جادو سهل انگاري دستگاه قضايي است كه احكام و قوانین لازم از سویشارع مقدس را در مورد ساحران به اجرا درنمي‌آورد يا مشكل از اين جهت است كه ماهيت سِحر و مسائلي كه به آن وابسته است به گونه‌اي است كه اجازه نمي‌دهد ساحر آن گونه كه لازم و شايسته است مجازات شود. در شرايط كنوني پرداختن به اين موضوع اين اهميت را دارد كه احكام مربوط به سِحر به صورت يك‌جا، مطرح شود تا هم قضات محترم از آن استفاده نمايند و هم ديگران با مطالعه اين تحقيق با مجازات سِحر آشنا شوند. بالطبع در نظام جمهوری اسلامی باید طبق قوانین شرع اسلام برای مجازات ساحر قوانینی وضع شده باشد.

عامه‌ي مردم با خواندن مطالب اين تحقيق با اعمال ساحران آشنا شوند و بدانند كه آنها كلاهبرداراني بيش نيستند و هدف عمده ساحران از انجام سِحر خالي كردن جيب مردم است. در مقابل مردم نيز بايد با دوري كردن از خرافه‌پرستي و خودباوري ديني و تقويت حسِّ خداشناسي و ايمان خود از اين كلاهبرداران شياد دوري گزينند.

فهرست مطالب بررسی حكم فقهی سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامی :

مقدمه     ۲

کلیات تحقیق        ۴

شرح و بیان مسئله  ۵

تاریخچه تحقیق     ۵

پرسشهای  تحقیق…………..۶

اهمیت و ضرورت تحقیق       ۶

اهداف تحقیق ………..۶

روش کار و روش تحقیق       ۷

وا‍‍‍‍ژگان كليدي       ۱۰

فصل اول: بررسي مفهوم شناسي سِحر و ديدگاههاي مختلف در مورد آن

بخش اول: معنا شناسي سِحر از نظر لغوي و اصطلاحي

۱-۱- معناي لغوي و اصطلاحي سِحر    ۱۲

۱-۱-۱- معناي لغوي سحر   ۱۲

۱-۱-۲- معناي اصطلاحي سحر          ۱۳

۱-۱-۲-۱- معناي اصطلاحي سحر از ديدگاه فقهاي شيعه   ۱۳

۱-۱-۲-۲- چشم زخم         ۱۴

۱-۲- آيا چشم زخم واقعيت دارد؟       ۱۴

۱-۲-۱- پيشينه ي سحر      ۱۵

۱-۲-۱-۱- تاريخچه جادوگري در ملل مختلف   ۱۵

۱-۲-۱-۲- سحر در عصر حاضر         ۱۶

۱-۱-۱-۱- سحر از ديدگاه فقها و علماي دين     ۱۹

بخش دوم: ماهيّت سِحر و جادو و تاريخچه آن

۱-۲-۲- مفهوم سحر           ۲۵

۱-۲-۲-۱- تاريخچه سحر    ۲۵

۱-۲-۲-۲- چگونگي تأثير سحر          ۲۷

۱-۲-۳- استفاده از سحر براي مبارزه با قرآن و پيامبر        ۲۸

۱-۲-۳-۱- جادوگري از نظر تورات      ۲۸

۱-۲-۳-۲- تأثير تكويني سحر به اذن خدا         ۲۹

۱-۲-۴- سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد     ۳۰

بخش سوم: تمايز بين معجزه ، كرامت ،سِحر ـ چگونگی مقابله با طلسم؟

۱-۲-۴-۱- مفهوم معجزه     ۳۳

۱-۲-۴-۲- تمايز بين معجزه و سحر از ديدگاه قرآن كريم  ۳۴

۱-۲-۵- تعاريفي ديگر از تفاوت سحر با معجزه    ۳۶

۱-۲-۵-۱- فرق معجزه و شعبده        ۳۷

۱-۲-۵-۲- تمايز كرامت و سحر از نظر فقهي      ۳۸

۱-۲-۶- تعريف طلسم         ۴۰

فصل دوم: سِحر و جادو در قرآن و روايات

بخش اول: جايگاه سحر از ديدگاه قرآن كريم

۱-۲-۶-۱- سحر از ديدگاه قرآن كريم  ۴۵

۱-۲-۶-۲- منشاء كفر ساحران از ديدگاه قرآن كريم         ۴۶

۱-۲-۷- يِأجوج و مِأجوج      ۴۷

۱-۱-۷-۱- قرآن و عهد عتيق            ۴۷

۱-۲-۷-۱- انواع معني سحر در قرآن كريم        ۵۱

۱-۲-۷-۲- ساحري كردن از نظر قرآن كريم       ۵۲

۱-۲-۸- سحر و پيامبران در قرآن       ۵۳

بخش دوم: سحر و جادو در روايات و كلمات فقها

۱-۲-۸-۱- سحر از ديدگاه روايات       ۵۷

۱-۲-۸-۲-اسلام و علوم غريبه           ۵۹

۱-۲-۹-حكم تعليم سحر      ۶۰

۱-۲-۹-۱- سحر از منظر فقه و حديث ۶۱

۱-۲-۹-۲- حكم فقهي سحر ۶۲

۱-۲-۹-۳- آيا جادوگري در اديان ديگر هم مردود شناخته شده است يا اين كه فقط در دين اسلام اين طور است؟       ۶۳

بخش سوم: مقايسه ديدگاه  هاي روايات و جامعه شناسان  در مورد سحر

۱-۲-۹-۵- معناي جادو و هدف جادو و سحر نزد مردم شناسان و علماي ديني و متون دینی ما يكي نيست ، هر چند بسيار به هم نزديك است            ۶۸

۱-۲-۹-۶- بطلان و بي ثمري سحر     ۷۳

۱-۲-۹-۷- آيا مي شود به ساحران مراجعه نمود؟ ۷۴

۱-۲-۱۰- علائم دعا نويسان شرعی     ۷۴

۱-۲-۱۰-۱- خصوصيات جادوگران حيله گر      ۷۴

فصل سوم: بررسي انواع مصاديق سحر و جادو و تشريح اعمال مرتاضان و دراويش

بخش اول: تردستي (شعبده يا چشم بندي) ، پيش گويي و جن گيري

۱-۲-۱۰-۲- تردستي          ۷۸

۲-۱- تردستي از نظر فقهي   ۷۸

۲-۱-۱- انواع تردستي و تاريخچه ي آن            ۷۹

۲-۱-۲- پيش گويي           ۸۰

۲-۱-۲-۱- پيش گويي از نظر فقهي    ۸۱

۲-۱-۲-۲- رواياتي درباره ي پيش گويي           ۸۱

۲-۲- آيات قرآن در مورد پيشگويي     ۸۳

۲-۲-۱- اشاره به حركت زمين           ۸۳

۲-۲-۲- پايه و اساس علم و نجوم       ۸۶

۲-۳- ماده اوليه جن چيست؟ ۸۷

۲-۳-۱- جن گيري ۸۸

۲-۴-۱- جن گيران چطور افرادي هستند؟         ۸۸

۲-۳-۲- تسخير جن از نظر فقهي        ۸۹

۲-۴- همه چيز درباره ي جن از ديدگاه قرآن      ۹۰

۲-۴-۱- آيا از جن بايد ترسيد؟          ۹۳

بخش دوم: كهانت

۲-۴-۱-۱- كهانت ۹۵

۲-۴-۱-۲- خبر دادن از آينده به كمك شياطين نوعي شرك است    ۹۶

۲-۴-۲-كهانت از نظر قرآن كريم        ۹۶

۲-۴-۲-۱- انواع كهانت       ۹۷

۲-۴-۲-۲- حكم كهانت از نظر فقهي   ۱۰۲

۲-۵- كاهنان و خبر بعثت پيامبر        ۱۰۳

۲-۵-۱- مرتاضان و دراويش كه هستند؟           ۱۰۳

۲-۵-۱-۱- سحر با كمك اجنه و با تسخير جن   ۱۰۵

۲-۵-۱-۲- تأثير اراده در خوارق عادات مرتاضان و دراويش  ۱۰۶

۲-۵-۲- انواع افعال و اعمال خارق العاده مرتاضان و دراويش            ۱۰۷

۲-۵-۲-۱- وجود افعال خارق العاده اي كه مستند به اسباب طبيعي و عادي نيستند      ۱۰۸

۲-۵-۲-۲- تأثير اراده در افراد خارق العاده         ۱۰۹

بخش سوم: چشم زخم ، علم هيپنو تيزم و تب احضار ارواح در مرتاضان و دراويش

۲-۵-۳- چشم زخم            ۱۱۱

۲-۴-۲-۵- اعتقاد مردم به چشم زخم  ۱۱۱

۲-۵-۳-۱- چشم زخم و واقعيت آن از نظر روايات            ۱۱۲

۲-۵-۳-۲- آيا چشم زخم حقيقت دارد؟            ۱۱۳

۲-۵-۴- يك داستان باورنكردني براي باور كردن ۱۱۳

۲-۵-۴-۱- چشم زخم از نظر اسلام     ۱۱۴

۲-۵-۴-۲- اهميت مجزا كردن خرافات از چشم زخم با ذكر مثال      ۱۱۵

۳-۱- تعويذات جهت دفع سِحر و جادو و چشم زخم          ۱۱۶

۳-۱-۱- هیپنوتیزم ۱۲۰

۳-۱-۱-۲- تاريخچه هيپنوتيزم          ۱۲۰

۳-۱-۲- روش هاي هيپنوتيزم            ۱۲۱

۳-۱-۲-۱- روش كياسون     ۱۲۳

۳-۱-۲-۲- در روان درماني   ۱۲۴

۳-۲- توصيفي ديگر از هيپنوتيزم و اينكه هيپنوتيزم از نظر فقهي چه حكمي دارد؟          ۱۲۴

۳-۲-۱- تعريف هيپنوتيزم از ديدگاه نظريه پردازان           ۱۲۵

۳-۲-۱-۱- چگونگي صحت ارتباط با ارواح و احضار آنان    ۱۲۸

۳-۲-۱-۲- احضار ارواح از نظر علمي و فلسفي    ۱۲۹

۳-۲-۲- شبهاتي در مورد مسئله احضار ارواح      ۱۲۹

۳-۲-۲-۱- احضار ارواح از ديدگاه فقهي            ۱۳۳

۳-۲-۲-۲- تشريح ابعاد احضار روح     ۱۳۶

۳-۳- كلي گويي و احضار ارواح           ۱۳۷

۳-۳-۱- جلسه ي ارتباط با ارواح         ۱۳۸

نتيجه گيري         ۱۴۳

پيشنهادها            ۱۴۹

فهرست منابع و مآخذ          ۱۵۰

چكيده لاتين        ۱۵۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0