حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی:

امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش‌های عمدۀ نظام‌های حقوقی، به خصوص نظام‌های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری‌های نوین روی آورده است. در بیشتر کشورهای جهان به خصوص جوامع توسعه یافته، از تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی در انجام امور روزمره و اجرایی کشور مانند امور اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی، به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، بیشترین جذابیت و مطلوبیت را برای تروریست‌های سایبری دارند.

با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهند گذاشت.

در سال‌های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت‌ها گسترش یافته و به دلیل خصیصۀ پنهان ماندن هویت بزهکاران مذکور، این گونه از تروریسم مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولت‌ها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها، حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ضروری است. بنابراین در این نوشتار سعی بر آن شده که به بیان و تشریح اقدامات اتخاذ شده در جهت حمایت از بزه‌دیدگان مذکور در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته شود؛ تا به خلأهای موجود در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، در زمینۀ اهتمام به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود.

واژگان کلیدی: تروریسم سایبری، حمایت، بزه‌دیدگان

 

ضرورت انجام تحقيق  حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری

 

پدیدۀ تروریسم سایبری با توجه به نوظهور بودن آن، به خصوص در جوامع در حال توسعه که بیشتر در معرض خطر حملات سایبری و آسیب‌دیدگی قرار دارند، به یک معضل اساسی تبدیل شده است. بنابراین ضرورت جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت حمایت بیشتر از قربانیان این جرایم بیشتر از هر چیزی لازم به نظر می‌رسد. بنابراین با بررسی مواضع اتخاذ شده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی، به روشن‌تر شدن کاستی‌های موجود در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی خواهیم برد.

 

 اهداف تحقيق 

هدف کلی از انجام تحقیق در این پایان نامه، بررسی تروریسم سایبری و عوامل درگیر و تأثیر گذار در آن است که در ذیل به شش دسته از اهداف مهم تحقیق پرداخته می‌شود. این اهداف عبارت‌اند از:

 • ایجاد زمینۀ علمی در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری؛
 • ایجاد زمینۀ علمی در پیشگیری از تروریسم سایبری؛
 • بررسی حقوق کیفری ایران در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری؛
 • بررسی حقوق کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری؛
 • بررسی اسناد بین‌المللی در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری؛
 • بررسی اسناد بین‌المللی در پیشگیری از تروریسم سایبری؛

 

 فهرست حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

 • فصل اول:کلیات
 • ۱-۱- بیان مسئله. ۵
 • ۱-۲- ضرورت انجام تحقیق.. ۸
 • ۱-۳- اهداف تحقیق.. ۸
 • ۱-۴- سؤالات تحقیق.. ۸
 • ۱-۵- فرضیه‌های تحقیق.. ۹
 • ۱-۶- پیشینۀ پژوهش…. ۹
 • ۱-۷- تعریف مفاهیم.. ۱۰
 • ۱-۷-۱- اصطلاحات رایانه‌ای.. ۱۰
 • ۱-۷-۱-۱- هکر. ۱۱
 • ۱-۷-۱-۲- کرکر. ۱۱
 • ۱-۷-۱-۳- فضای سایبر. ۱۱
 • ۱-۷-۱-۴- ویروس…. ۱۳
 • ۱-۷-۱-۵- کرم‌های رایانه‌ای.. ۱۳
 • ۱-۷-۱-۶- اسب‌های تروجان.. ۱۴
 • ۱-۷-۱-۷- امنیت رایانه‌ای.. ۱۵
 • ۱-۷-۲- اصطلاحات حقوقی مرتبط… ۱۵
 • ۱-۷-۲-۱- بزه‌های رایانه‌ای.. ۱۵
 • ۱-۷-۲-۱-۱- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای.. ۱۷
 • ۱-۷-۲-۱-۱-۱- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان.. ۱۷
 • ۱-۷-۲-۱-۱-۲- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی.. ۱۸
 • ۱-۷-۲-۱-۱-۳- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری۱۸
 • ۱-۷-۲-۱-۱-۴- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص ۱۸
 • ۱-۷-۲-۱-۱-۵- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله۱۹
 • ۱-۷-۲-۱-۱-۶- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن.۱۹
 • ۱-۷-۲-۱-۱-۷- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری ۱۹
 • ۱-۷-۲-۲- بزهکاری سایبری. ۲۰
 • ۱-۷-۲-۲-۱- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری.۲۲
 • ۱-۷-۲-۲-۱-۱- هکرها.
 • ۱-۷-۲-۲-۱-۲- کرکرها.۲۲
 • ۱-۷-۲-۲-۱-۳- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند.۲۲
 • ۱-۷-۲-۲-۱-۴- نوجوانان و جوانان ۲۳
 • ۱-۷-۲-۲-۱-۵- رقبای تجاری.. ۲۳
 • ۱-۷-۲-۲-۲- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. ۲۳
 • ۱-۷-۲-۲-۲-۱- اشخاص ساده و بی‌تجربه. ۲۴
 • ۱-۷-۲-۲-۲-۲- اشخاص آسیب دیده و ناتوان.. ۲۴
 • ۱-۷-۲-۲-۲-۳- بزه‌دیدگان اشتباهی.. ۲۴
 • ۱-۷-۲-۲-۲-۴- بزه‌دیده‌نماها ۲۵
 • ۱-۷-۲-۳- حمایت… ۲۵
 • ۱-۷-۲-۴- بزه‌دیده ۲۶
 • ۱-۷-۲-۵- تروریسم۲۷
 • ۱-۷-۲-۵-۱- عناصر ساختاری تروریسم.. ۲۸
 • ۱-۷-۲-۵-۱-۱- استفاده و يا تهديد به استفاده از خشونت، به صورت غيرقانونى و نامأنوس…. ۲۹
 • ۱-۷-۲-۵-۱-۲- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. ۲۹
 • ۱-۷-۲-۵-۱-۳- ایجاد رعب و وحشت… ۳۰
 • ۱-۷-۲-۵-۱-۴- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی.. ۳۰
 • ۱-۷-۲-۵-۱-۵- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن.. ۳۰
 • ۱-۷-۲-۶- تروریسم سایبری.. ۳۱
 • ۱-۷-۲-۶-۱- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری.. ۳۲
 • ۱-۷-۲-۶-۱-۱- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری.. ۳۲
 • ۱-۷-۲-۶-۱-۲- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری.. ۳۵
 • ۱-۷-۲-۶-۲- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن.. ۳۶
 • ۱-۷-۲-۶-۲-۱- جنگ اطلاعاتی.. ۳۶
 • ۱-۷-۲-۶-۲-۲- جنگ سایبری.. ۳۷
 • ۱-۷-۲-۶-۲-۳- جاسوسی سایبری.. ۳۸
 • ۱-۷-۲-۶-۲-۴- خرابکاری سایبری.. ۳۸
 • ۱-۷-۲-۶-۲-۵- اختلال زیرساختی.. ۳۹
 • ۱-۷-۲-۶-۲-۶- دفاع سایبری.. ۳۹
 • ۱-۷-۲-۷- حملات سایبری.. ۳۹
 • ۱-۷-۲-۷-۱- هزینه و عواقب حملات سایبری.. ۴۰
 • ۱-۷-۲-۷-۲- تقسیم‌بندی حملات سایبری.. ۴۰
 • ۱-۷-۲-۷-۲-۱- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها ۴۰
 • ۱-۷-۲-۷-۲-۲- حملات خودی.. ۴۱
 • ۱-۷-۲-۷-۲-۳- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس…. ۴۱
 • ۱-۷-۲-۷-۲-۴- نفوذ غیر مجاز ۴۲
 • ۱-۷-۲-۷-۲-۵- حملات محو وب سایت… ۴۲
 • ۱-۷-۲-۷-۲-۶- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه.۴۳
 • ۱-۷-۲-۷-۲-۷- حملات انکار سرویس ۴۳
 • ۱-۷-۲-۸- پیشگیری.. ۴۴
 • فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
 • ۲-۱- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. ۴۷
 • ۲-۱-۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری.. ۴۸
 • ۲-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۹
 • ۲-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲٫ ۵۴
 • ۲-۱-۱-۳-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲٫ ۵۵
 • ۲-۱-۱-۴-  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۵۶
 • ۲-۱-۱-۵ – سایر قوانین و مقررات موجود. ۵۷
 • ۲-۱-۱-۵-۱- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶٫ ۵۸
 • ۲-۱-۱-۵-۲- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱  ۶۰
 • ۲-۱-۱-۵-۳- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹  ۶۰
 • ۲-۱-۱-۵-۴- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲  ۶۱
 • ۲-۱-۱-۵-۵- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  ۶۲
 • ۲-۱-۱-۵-۶- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰و اصلاحات بعدی.۶۲
 • ۲-۱-۱-۵-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. ۶۳
 • ۲-۱-۲- پیشگیری غیر كیفری.. ۶۴
 • ۲-۱-۲-۱- پیشگیری اجتماعی.. ۶۵
 • ۲-۱-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار ۶۵
 • ۲-۱-۲-۱-۱-۱- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴٫ ۶۶
 • ۲-۱-۲-۱-۱-۲- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات… ۶۷
 • ۲-۱-۲-۱-۱-۳- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران.. ۶۷
 • ۲-۱-۲-۱-۱-۴- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. ۶۸
 • ۲-۱-۲-۱-۱-۵- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. ۶۹
 • ۲-۱-۲-۱-۱-۶- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  ۶۹
 • ۲-۱-۲-۱-۱-۷- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.. ۷۰
 • ۲-۱-۲-۱-۱-۸- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب ۱۳۸۴٫ ۷۰
 • ۲-۱-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماعی رشدمدار ۷۱
 • ۲-۱-۲-۲- پیشگیری وضعی.. ۷۲
 • ۲-۱-۲-۲-۱- اقدامات فنّی.. ۷۳
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور ۷۳
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱- نصب و استقرار دیوار آتشین.. ۷۳
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۲- سیستم‌های تشخیص نفوذ. ۷۵
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۳- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. ۷۶
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۴-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس…. ۷۷
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۵- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری.. ۷۸
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۶- انجام سنجش نفوذپذیری.. ۷۸
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری.. ۷۹
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۱- پروتکل HTTPS.. 79
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۲- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL.. 80
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۸- پالایش یا فیلترینگ…. ۸۰
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۹- راه‌اندازی مرکز داده ۸۱
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۰- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات… ۸۲
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۱- اینترانت… ۸۲
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲- تولید نرم افزارهای بومی.. ۸۳
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۱- سیستم عامل قاصدک… ۸۳
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۲ نرم افزار (PVT Pro) 83
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۳- موتور جستجوی پارسی جو. ۸۴
 • ۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۴- پست الکترونیکی بومی.. ۸۴
 • ۲-۱-۲-۲-۲- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات… ۸۵
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… ۸۵
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۲- سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویی.. ۸۶
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۳- شرکت ارتباطات زیرساخت… ۸۷
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۴- سازمان فناوری اطلاعات… ۸۷
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۵- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی.. ۸۸
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۶- قرارگاه دفاع سایبری.. ۸۸
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۷- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) ۸۸
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۸- سازمان پدافند غیرعامل.. ۸۹
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۹- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ۹۱
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۰- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. ۹۲
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۱- انجمن رمز ایران.. ۹۴
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۲- مركز ملّي فضاي مجازي.. ۹۴
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۳- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.. ۹۵
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۱- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات………۹۶
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۲- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  ۹۶
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۳- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات… ۹۷
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۴- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات… ۹۷
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۴- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) ۹۸
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۵- گروه زير ساخت شبكه و امنيت فضاي تبادل اطلاعات… ۹۹
 • ۲-۱-۲-۲-۲-۱۶- مرکز تحقیقات مخابرات ایران.. ۱۰۰
 • ۲-۲- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی.. ۱۰۰
 • ۲-۲-۱- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. ۱۰۱
 • ۲-۲-۱-۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. ۱۰۳
 • ۲-۲-۱-۲ -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. ۱۰۵
 • ۲-۲-۱-۳- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. ۱۰۶
 • ۲-۲-۱-۴- کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ۱۰۸
 • ۲-۲-۱-۵- قطعنامۀ شمارۀ۱۳۷۳ شورای امنیت… ۱۰۹
 • ۲-۲-۱-۶- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی.. ۱۰۹
 • ۲-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵٫ ۱۱۰
 • ۲-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵  ۱۱۱
 • ۲-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. ۱۱۱
 • ۲-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. ۱۱۳
 • ۲-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. ۱۱۵
 • ۲-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم          ۱۱۷
 • ۲-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  ۱۱۹
 • ۲-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. ۱۲۲
 • ۲-۲-۱-۱۵- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا ۱۲۲
 • ۲-۲-۱-۱۶- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. ۱۲۷
 • ۲-۲-۱-۱۷- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   ۱۲۸
 • ۲-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. ۱۲۸
 • ۲-۲-۱-۱۹- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… ۱۲۹
 • ۲-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. ۱۳۰
 • ۲-۲-۲- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. ۱۳۱
 • ۲-۲-۲-۱- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی.. ۱۳۱
 • ۲-۲-۲-۲- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی.. ۱۳۳
 • ۲-۲-۲-۳- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین.. ۱۳۷
 • ۲-۲-۲-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶٫ ۱۳۸
 • ۲-۲-۳- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.. ۱۳۸
 • ۲-۲-۳-۱- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات… ۱۳۸
 • ۲-۲-۳-۲- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. ۱۳۹
 • ۲-۲-۳-۳- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل.. ۱۴۰
 • ۲-۲-۳-۴- گروه جی هشت… ۱۴۱
 • حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری
 • حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری
 • حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری
 • حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری
 • حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری
 • ۲-۲-۳-۵- انجمن بین‌المللی حقوق جزا ۱۴۱
 • ۲-۲-۳-۶- سازمان امنیت و همکاری اروپا ۱۴۲
 • ۲-۲-۳-۷- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری.. ۱۴۳
 • ۲-۲-۳-۸- سازمان ناتو. ۱۴۴
 • نتیجه گیری مباحث فصل.۱۴۴
 • فصل سوم: روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی
 • ۳-۱- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. ۱۴۷
 • ۳-۱-۱- حمایت کیفری.. ۱۴۸
 • ۳-۱-۱-۱- حمایت کیفری ساده ۱۴۹
 • ۳-۱-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸٫ ۱۵۰
 • ۳-۱-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲٫ ۱۵۵
 • ۳-۱-۱-۱-۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۱۵۶
 • ۳-۱-۱-۱-۴- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶٫ ۱۵۸
 • ۳-۱-۱-۱-۵- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱  ۱۵۹
 • ۳-۱-۱-۱-۶- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰و اصلاحات بعدی. ۱۶۱
 • ۳-۱-۱-۱-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. ۱۶۲
 • ۳-۱-۱-۲ حمایت کیفری ویژه یا افتراقی.. ۱۶۲
 • ۳-۱-۱-۲-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸٫ ۱۶۳
 • ۳-۱-۱-۲-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲٫ ۱۶۴
 • ۳-۱-۱-۲-۳- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶٫ ۱۶۴
 • ۳-۱-۱-۲-۴- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱  ۱۶۵
 • ۳-۱-۱-۳- حمایت کیفری دنباله‌دار ۱۶۵
 • ۳-۱-۱-۳-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸٫ ۱۶۶
 • ۳-۲- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی… ۱۶۶
 • ۳-۲-۱- حمایت‌ کیفری.. ۱۶۷
 • ۳-۲-۱-۱- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا ۱۶۸
 • ۳-۲-۱-۲- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. ۱۶۹
 • ۳-۲-۱-۳- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. ۱۷۰
 • ۳-۲-۱-۴- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. ۱۷۱
 • ۳-۲-۱-۵- کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ۱۷۲
 • ۳-۲-۱-۶- قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت… ۱۷۳
 • ۳-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵٫ ۱۷۳
 • ۳-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵  ۱۷۴
 • ۳-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. ۱۷۴
 • ۳-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. ۱۷۵
 • ۳-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. ۱۷۶
 • ۳-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم  ۱۷۷
 • ۳-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  ۱۷۸
 • ۳-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. ۱۸۰
 • ۳-۲-۱-۱۵- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. ۱۸۰
 • ۳-۲-۱-۱۶- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   ۱۸۱
 • ۳-۲-۱-۱۷- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… ۱۸۱
 • ۳-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. ۱۸۲
 • ۳-۲-۱-۱۹- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. ۱۸۲
 • ۳-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی.. ۱۸۳
 •  حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری
 • ۳-۲-۱-۲۱- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. ۱۸۳
 • ۳-۲-۱-۲۲- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. ۱۸۳
 • ۳-۲-۱-۲۳- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. ۱۸۴
 • ۳-۲-۱-۲۴- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   ۱۸۴
 • ۳-۲-۲- حمایت‌های مدنی.. ۱۸۶
 • ۳-۲-۲-۱- حمایت مادی.. ۱۸۶
 • ۳-۲-۲-۱-۱- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا ۱۸۷
 • ۳-۲-۲-۱-۲- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم.. ۱۸۷
 • ۳-۲-۲-۱-۳- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم.. ۱۸۸
 • ۳-۲-۲-۱-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵٫ ۱۸۸
 • ۳-۲-۲-۱-۵- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت… ۱۸۹
 • ۳-۲-۲-۱-۶- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۲۰۱۰٫ ۱۹۰
 • ۳-۲-۲-۱-۷- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار ۱۹۲
 • ۳-۲-۲-۱-۸- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. ۱۹۲
 • ۳-۲-۳- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی.. ۱۹۴
 • ۳-۲-۳-۱- اختلال‌های فوبی.. ۱۹۵
 • ۳-۲-۳-۲- اختلال استرس پس از سانحه. ۱۹۶
 • ۳-۲-۳-۳- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.۱۹۶
 • ۳-۲-۳-۴- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانيان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شديد حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی.. ۱۹۸
 • ۳-۲-۳-۵- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار ۱۹۹
 • ۳-۲-۳-۶- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی.. ۱۹۹
 • ۳-۲-۳-۷- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم.. ۲۰۰
 • ۳-۲-۳-۸- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   ۲۰۰
 • ۳-۲-۳-۹- توصيه نامۀ ميانجي‌گري در قلمرو كيفري.. ۲۰۲
 • ‌۳-۲-۴- حمایت‌های پزشکی.. ۲۰۲
 • ۳-۲-۵- حمایت شکلی.. ۲۰۵
 • ۳-۲-۵-۱- کنوانسیون جرایم سایبر. ۲۰۵
 • ۳-۲-۵-۲- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۱۹۸۵٫٫٫ ۲۰۶
 • ۳-۲-۵-۳- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۲۰۱۰٫ ۲۰۷
 • ۳-۲-۶- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها ۲۰۸
 • ۳-۲-۶-۱- تروریسم سایبری در گرجستان.. ۲۰۸
 • ۳-۲-۶-۲- تروریسم سایبری در هند. ۲۰۹
 • ۳-۲-۶-۳- تروریسم سایبری در پاکستان.. ۲۰۹
 • نتیجه‌گیری مباحث فصل.. ۲۱۰
 • نتیجه‌گیری تحقیق.. ۲۱۱
 • پیشنهادات… ۲۱۳
 • فهرست منابع و مآخذ. ۲۱۶
 • پیوست ها ۲۳۴

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0