شکل هاي شيميايي و قابل استخراج به وسيله DTPA آهن در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب صنعتی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  شکل هاي شيميايي و قابل استخراج به وسيله DTPA آهن در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب صنعتی” با گرایش  کشاورزی علوم خاک و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده شکل هاي شيميايي و قابل استخراج به وسيله DTPA آهن در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب صنعتی:

از میان عناصر مورد نیاز گیاهان، کمبود آهن به عنوان عنصر کم­مصرف بیشترین محدودیت را برای محصولات کشاورزی در سرتاسر جهان دارد و تعیین اشکال شیمیایی فلزاتی نظیر آهن در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب، برای مدیریت بهتر کاربرد اصلاح کننده­های آلی در خاک­های کشاورزی ضروری است. هدف از این تحقیق، تعیین اشکال شیمیایی آهن در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب با استفاده از روش عصاره­ گیری دنباله­ای و آهن قابل عصاره ­گیر با DTPA با روش لیندزی و نورول (۱۹۷۸) بود. آزمایش به صورت گلخانه­ای با شش سطح لجن (صفر، ۵/۲۲، ۴۵، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۰ تن در هکتار) بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار به مدت ۹۰ روز بر روی گیاه گندم و اسفناج اجرا گردید. به طور کلی با کاربرد لجن فاضلاب، عملکرد ریشه و اندام هوایی اسفناج و گندم نسبت به شاهد افزایش یافت. فراوانی شکل­های آهن در خاک کشت شده با گندم، در خاک شاهد به صورت، کربناتی< تبادلی< ­آلی<  متصل­به اکسیدهای آهن و منگنز< باقی­مانده بود. با اعمال تیمارها، ترتیب اجزا تغییر نکرد و به همان صورت باقی­مانده بود. با اعمال لجن فاضلاب، بیشترین افزایش نسبت به تیمار شاهد در جزء تبادلی و کمترین افزایش در جزء باقی­مانده مشاهده گردید. در خاک شاهد تحت کشت اسفناج، اجزاء مختلف آهن به صورت آهن تبادلی< آهن کربناتی< آهن آلی< متصل­به اکسیدهای آهن و منگنز< آهن  باقی­مانده بود. با اعمال تیمارها، ترتیب تغییر نکرد با این تفاوت که در تیمار ۳۶۰ تن در هکتار برای همه اجزاء آهن به­جز اکسیدهای آهن و منگنز، افزایش بیشتری نسبت به تیمار شاهد مشاهده گردید. نتایج همچنین نشان داد مقدار آهن قابل عصاره­گیری با DTPA با کاربرد لجن فاضلاب افزایش یافت.

 

مقدمه

کمبود عناصر کم­مصرف[۱] در اراضی زیر کشت غلات، گسترش جهانی داشته و میلیون­ها هکتار از اراضی قابل کشت در دنیا دارای کمبود یک یا چند عنصر غذایی کم­مصرف هستند (بلالی، ۱۳۸۳). از بین عناصر کم مصرف و مورد نیاز گیاه، آهن نقش مهم و حیاتی در موجودات زنده دارد. توجه به غلظت این عنصر در خاک به دلیل اثر بر افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارای اهمیت زیادی است (شریفی و همکاران، ۱۳۹۰). آهن در گیاه در ساخت پروتئین­های مهمی از جمله آنزیم­های حاوی آهن و لگ­هموگلوبین و همچنین در ساخته شدن کلروفیل نقش دارد. همچنین آهن برای تنفس و واکنش­های اکسایش و کاهش در گیاه ضروری است (ملکوتی و همایی، ۱۳۸۳). در ایران طبق بررسی­های انجام شده حدود ۳۷ درصد از مزارع تحت کشت گندم آبی دچار کمبود شدید آهن هستند (بلالی، ۱۳۷۸).

با وجود آنکه آهن فراوان­ترین عنصر کم مصرف در پوسته زمین است، اما بیشترین محدودیت را برای تولید محصولات کشاورزی در خاک­های آهکی مناطق خشک و نیمه­ خشک سبب شده است. قلیایی بودن، مقادیر زیاد آهک، کمبود ماده­آلی، آبیاری سنگین، تراکم خاک و نیز تهویه ضعیف خاک از عوامل کمبود آهن قابل دسترس در خاک­های آهکی هستند (فاجریا و همکاران، ۲۰۰۲؛ کولی یاراس و همکاران، ۲۰۰۴ و لی­و همکاران، ۲۰۰۵). در چنین شرایطی مصرف کود آهن کارایی لازم را نخواهد داشت و برای برطرف کردن کمبود آهن، مصرف مقادیر زیاد کودهای حاوی این عنصر ضروری است که علاوه بر مقرون به صرفه نبودن موجب آلودگی محیط زیست، تخریب ساختمان خاک و بر هم خوردن عناصر غذایی خواهد شد (کلیسی[۲] و همکاران، ۱۹۹۹؛ تینکر[۳] و همکاران، ۱۹۸۹).

در سال­های اخیر، کاربرد بقایای آلی حاوی مواد آلی بالا مانند کودهای حیوانی، کمپوست، بقایای- محصولات و سایر پسماندهای شهری و صنعتی در خاک­های مناطق نیمه ­خشک، به یک راه­ کار         محیطی برای حفظ ماده آلی خاک و فراهم کردن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه تبدیل شده است (تجدا و همکاران، ۲۰۰۶). ارزش کودی پسماندهای آلی نظیر لجن فاضلاب در تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف نشان داده شده است (خیام ­باشی، ۱۳۷۶؛ رضایی نژاد، ۱۳۷۹؛ محمدی نیا، ۱۹۹۴؛ رضوی، ۲۰۰۰؛ افیونی و همکاران، ۲۰۰۶؛ بیگدلی و سیلسپور، ۲۰۰۸). سلیمان[۴] و همکاران (۲۰۱۰) گزارش نمودند، لجن فاضلاب می تواند به عنوان منبعی برای تأمین عناصر غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

لجن فاضلاب مواد جامدی است که در روش­های مختلف تصفیه به منظور حذف آلاینده ­های معلق و محلول از فاضلاب در تصفیه خانه­ های فاضلاب به دست می­آید (میرحسینی و همکاران، ۱۳۸۷). به طور متوسط ۳۰ میلیون تن لجن فاضلاب سالیانه در جهان تولید می شود که حدود ۲۱ میلیون تن آن به عنوان کود به زمین­های کشاورزی اضافه می گردد (واثقی و همکاران، ۱۳۸۲). این مواد ممکن است غنی از آهن و مواد بیوشیمیایی متصل شونده باشند که به نگهداشت آهن و دیگر فلزات در محلول خاک کمک می کنند. همچنین می توانند واکنش­های شیمیایی و بیولوژیکی که موجب دسترسی بیشتر آهن در خاک می­شوند را تحریک کنند (جورکویتچ[۵] و همکاران، ۱۹۸۸).

استفاده از مواد آلی در خاک ممکن است منجر به تغییر شکل­های مختلف آهن در خاک شود. تغییرات در این بخش می­تواند دسترسی آهن برای جذب گیاه را افزایش دهد. برای درک رفتار فلزات در خاک، روش­های مختلفی به منظور تجزیه و تفکیک فلزات به بخش­های مختلف شیمیایی­شان توسعه یافته است. این شکل­ها ممکن است شامل تبادلی، به­ طور اختصاصی جذب شده، محبوس شده یا جذب بر روی اکسید­های خاک، پیوندهای آلی در باقی­مانده ­های زیستی و ریزموجودات زنده و به شکل کربناتی باشد (امریچ[۶] و همکاران، ۱۹۸۲).

روش­های عصاره­گیری دنباله­ای در ارزیابی قابلیت استفاده عناصر کم نیاز مورد استفاده قرار می­گیرند (سینگ و همکاران، ۱۹۸۷؛ آگراوال و گوپتا، ۱۹۹۰؛ فوینتز و همکاران، ۲۰۰۴؛ فنگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ گوپتا و سینا، ۲۰۰۷). از جمله روش­هایی که به طور گسترده برای اندازه­ گیری و جداسازی شکل­های آهن خاک استفاده می­شود، روش استخراج دنباله­ای است که توسط تسیر و همکاران (۱۹۷۹) ارائه و به صورت گسترده در تعیین شکل­های عناصر سنگین در خاک­ها به­ کار برده می­شود (آلوارز و همکاران، ۲۰۰۶).

 

اهداف

  • بررسی اثر لجن فاضلاب صنعتی بر برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک
  • بررسی اثر لجن فاضلاب صنعتی بر رشد و عملکرد دو گیاه گندم و اسفناج
  • اثر کاربرد لجن فاضلاب صنعتی بر توزیع شکل­های مختلف آهن در خاک
  • رابطه بین شکل­های مختلف آهن با آهن جذب شده توسط گیاه

 

فرضیه ­هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت:

  • با توجه به غنی بودن لجن فاضلاب از مواد آلی و عناصر ضروری مورد نیاز گیاه می­توان پیش­بینی کرد که کاربرد آن موجب افزایش عملکرد گیاهان مورد مطالعه و غلظت عناصر مورد نیاز گردد.
  • همچنین پیش­بینی می­شود که کاربرد لجن فاضلاب صنعتی به خاک سبب افزایش آهن قابل استفاده و شکل­های مختلف آهن در خاک می­گردد.

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0