بررسی نظری و آزمایشگاهی یک خشک کن پیوسته جدید برای محصولات دانه ای به کمک ذرات بی اثر گرم شده : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

دانلود پایان نامه بررسی نظری و آزمایشگاهی یک خشک کن پیوسته جدید برای محصولات دانه ای به کمک ذرات بی اثر گرم شده

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  بررسی نظری و آزمایشگاهی یک خشک کن پیوسته جدید برای محصولات دانه ای به کمک ذرات بی اثر گرم شده” با گرایش  مکانیک ماشینهاي کشاورزي و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی نظری و آزمایشگاهی یک خشک کن پیوسته جدید برای محصولات دانه ای به کمک ذرات بی اثر گرم شده:

از آنجا که مدت زمان زیادی صرف فرایند خشک کردن محصولات دانه ای از قبیل ذرت می شود، می توانبا بهره گیری از ذرات بی اثر نرخ انتقال حرارت به درون دانه هاي ذرت را افزايش داده تا آهنگ خشک شدن دانه ها سرعت گيرد. در اولین مرحله این تحقیق، امکان سنجی استفاده از این ذرات در خشک کردن دانه هاي ذرت مورد بررسي قرار گرفت. تغييرات دماي ميانگين دانه ذرت در دو حالت خشک شدن با استفاده از ذرات بي اثر و بدون استفاده از ذرات بي اثر با یکديگر مقايسه گرديد.نتايج امکان سنجی نشان داد که تغییرات دمای میانگین دانه ذرت در دو حالت مذکور، اختلاف چشمگيري دارد. به گونه ای که اگر از هواي خشک کننده با دماي C°۷۰ و ضریب همرفتی ۷۴/۱۸ وات بر متر مربع درجه سلسیوس با دوازده عدد ذره بي اثر در اطراف دانه ذرت استفاده شود، متوسط دماي دانه در مقایسه با حالتی که از همان هوا ولی بدون ذرات بی اثر استفاده شود، ۶/۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنين نتایج تحلیل تغييرات ضريب نفوذ رطوبت دانه ذرت نشان داد که استفاده از ذرات بي اثر تاثير معني داري بر روي اين ضريب دارد. جهت بررسی فرایند خشک شدن دانه های ذرت با بهره گیری از ذرات بی اثر، یک خشک کن پیوسته جریان مخالف از جنس فولاد ضدزنگ ساخته شد. سپس اثر استفاده از ذرات بی اثر و سایر پارامترهای مربوط به خشک کردن پیوسته دانه ذرت به طور آزمایشگاهی نیز مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها بر روی دانه های ذرت با محتوای رطوبت اولیه حدود ۳۰ درصد (برمبنای تر) در سه سطح دمای هوای خشک کننده (۵۰، ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس) و سه سطح نرخ جریان حجمی هوای خشک کننده ۴۷/۰، ۹۴/۰ و ۴۱/۱ متر مکعب بر دقیقه انجام گرفت. در آزمایش های انجام شده، اثرات به کارگیری نسبت های وزنی ذرات بی اثر و دانه های ذرت، نرخ های تخلیه متفاوت مواد جامد از مخزن خشک کن مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. همه آزمایش ها در سه تکرار انجام شدند.

نتایج نشان داد که همه پارامترهای اصلی شامل دما، سرعت هوا، سرعت دانه، نسبت وزنی ذرات بی اثر به مواد خشک شونده، ارتفاع کل مخزن بر روی نسبت رطوبت محصول به کار رفته اثر معنی داری دارند.در ادامه جهت انجام مدلسازی ریاضی فرایند خشک کردن دانه های ذرت در خشک کن پیوسته مذکور، از دو فناوری تحلیل ابعادی و دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شد. برای انجام تحلیل ابعادی، شش گروه بی بُعد از بین پارامترهای اعمالی تعیین شدند. در نهایت معادله ی پیش بینی چگونگی خشک کردن دانه ذرت بر اساس گروه های بی بُعد بدست آمد که می تواند رطوبت دانه های ذرت را تحت شرایط آزمایشگاهی معلوم پیش بینی کند.

مقادیر پیش بینی شده جهت رطوبت دانه های ذرت، تطابق بسیار خوبی با داده های آزمایشگاهی رطوبت دانه های ذرت نشان داد. به گونه ای که ضریب همبستگی ۹۴/۰ بدست آمد.برای انجام دینامیک سیالات محاسباتی تئوری مدلسازی سه فازی بر مبنای تئوری اویلری به کار گرفته شد. البته به دلیل فرضیاتی که در مدلسازی تئوری دینامیک سیالات محاسباتی وجود دارد، دقت کمتری در مقایسه با مدلسازی بر مبنای تحلیل ابعادی مشاهده شد. طوری که ضریب همبستگی برابر ۸۶/۰ بدست آمد.

 

مقدمه

غلات در تمام دنيا در رده مواد غذايي اصلي قرار مي‌گيرند. به همين علت توليد، نگهداري و توزيع بهينه آنها داراي اهميت فراواني بوده زيرا غلات منبع اصلي غذاي انسان و خوراک دام مي باشد. محتواي نشاسته بالاي آنها منبع انرژي است ودر تركيبات این محصولات پروتئين و روغن نيز وجود دارد. در مقايسه با ديگر مواد غذايي، غلات در صورت برداشت و نگهداري مناسب به علت دوام در حمل و نقل و حفظ كيفيت خود در طي مدت انبارداري منحصر بفرد هستند. گندم، برنج و ذرت، پيش از دوران مسيح تا به امروز جزءغلات اصلي مي باشند. ذرت بومي امريكا است و برنج و گندم در آسياي ميانه توليد مي‌شده‌اند (کهن، ۱۳۸۴).

ذرت با نامZea mayz L. ازخانواده گرامينه است. اين گياه از نظر اهميت و توليد جهاني در بين غلات پس ازگندم و برنج در مكان سوم قرار دارد. توليد اين محصول در سال ۲۰۱۲ در جهان ۶۹۱ ميليون تنو در سال ۱۳۹۱ در كشور ۴۲۸/۲ ميليون تن بوده است (FAOSTAT, 2013). رطوبت ذرت درهنگام برداشت(w.b)30-35% است. درصورتيكه ذرت با همين رطوبت ذخيره شود دچار فساد خواهد شد. به همين علت رطوبت ذرت را با استفاده از فرآيند خشك‌كردن تا حدود۱۳-۱۴% بر مبنای تر كاهش مي دهند.اين عمل در گذشته  به صورت سنتي (خشك‌كردن در هواي آزاد و در معرض نور مستقيم خورشيد) انجام مي‌گرفت، ولي بدليل بروز تغييرات نا مطلوب در كيفيت محصول به لحاظ طولاني بودن زمان خشك شدن، عدم اعمال كنترل كافي در مراحل مختلف خشك شدن، احتمال حمله آفات و پرندگان، بروز تغييرات جوي، عدم وجود تشعشع كافي خورشيد در بعضي مناطق جغرافيايي، غيريكنواختي در خشك شدن، آلودگي به گرد وغبار و غيره محصول دچار ضايعات جبران ناپذير مي‌گشت. با استفاده از خشك‌كنهاي صنعتي معايب فوق تا حدود زيادي بر طرف شده است (کهن، ۱۳۸۴).

علوم مربوط به تكنولوژي پس از برداشت در دهه هاي گذشته شاهد رشد قابل توجهي بوده است. به طور كلي بخشي از عمليات پس ازبرداشت غلات شامل خشك‌كردن، ذخيره‌ سازي، تميزكردن ودرجه‌بندي‌كردن محصول مي باشد. جهت دستيابي به كيفيت بهتر به هنگام مصرف غلات رطوبت آنها در زمان انبارداري بايد تا حد مطلوبي كاهش يابد. بنابراين اهميت خشك كردن و بخصوص خشك كردن مصنوعي به عنوان يكي از مراحل فرآوري پس از برداشت نمايان مي شود. دراين ميان خشك كردن نامناسب مهمترين علت فساد و خرابي محصول مي باشد.افزايش شكستگي ذرت وسويا وكاهش كيفي آرد برنجو گندم در اثر خشك كردن نامناسب ازاين قبيل خسارات مي‌باشد.خشك‌كردن مصنوعي محصولات كشاورزي از جنبه هاي زير داراي اهميت است (مرادی، ۱۳۸۷).

۱- امكان برداشت به موقع محصول وكاهش ضايعات آن در مزرعه كه معمولا در اثر وزش باد، بارش باران، طوفان، گرماي شديد، حمله پرندگان و جوندگان و حشرات و به طور كلي دير برداشت كردن محصول اتفاق مي افتد و همچنين امكان آماده سازي زمين براي كاشت و برداشت زودتر در فصل آينده را فراهم مي‌سازد.

۲- امكان ذخيره‌سازي وانبار مواد غذايي به مدت طولاني بدون فساد و خرابي ميسر مي‌گردد. دوره‌هاي طولاني مدت انبارسازي مقادير زياد غله اين امكان را به كشاورز مي دهد تا پس از گذشت چند ماه از برداشت، سود بيشتري از فروش محصول عايد خود نمايد.

۳- امكان برنامه ريزي براي برداشت محصول با استفاده از نيروي كار آزاد و كارگر ارزان قيمت.

۴- با كم شدن رطوبت تنفس وتعرق در دانه در نتيجه گرم شدن آن كاهش مي يابد اين امر موجب حفظ و پايداري قدرت جوانه زني خواهد بود.

۵- محصولي با كيفيت بهتر به بازار عرضه خواهد شد.

۶- كاهش وزن وحجم محصول نهايي ودر نتيجه تقليل هزينه وتسهيل امر حمل ونقل وانبارسازي.

به طور كلي طي فرايند خشك‌كردن رطوبت زيادي از محصول خارج مي‌شود. براي مثال از هر تن ذرت هنگامي كه از رطوبت w.b 25% به w.b 15% مي‌رسد حدود ۱۰۰ كيلوگرم آب تبخير مي‌شود كه براي اين كار به ۵۰۰ مگاژول گرما نياز است (کهن، ۱۳۸۴). بنابراين خشك‌كردن به صرف انرژي زيادي نياز دارد. منابعي كه در حال حاضر انرژي مصرفي را تأمين مي‌كنند سوختهاي فسيلي هستند كه مقدار آنها محدود وغير قابل تجديد است.بنابراین حتي درصد كوچكي صرفه جويي در مصرف انرژي بهبود قابل توجهي را در كارايي  انرژي ايجاد مي كند . افزون بر اين ديگر  كيفيت نهايي محصول غذايي به شدت تحت تأثير روش و راهكار خشك كردن قرار دارد. روشهای مختلفی برای خشک کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود دارد. که مهمترین آنها به همراه مزایا و معایبشان در جدول۱-۱ زیر آورده شده است:(Dennis et al, 2007)

 

اهداف پژوهش حاضر

 • بهبود فرایندهای انتقال حرارت و انتقال جرم در دانه های ذرت: در این طرح فرض بر این است که با استفاده از ذرات حامل انرژی نرخ انتقال حرارت از هوای خشک کننده به دانه های ذرت و متعاقباً نرخ انتقال جرم از دانه ها به هوای خشک کننده بهبود یابد.
 • افزایش نرخ خشک شدندانه های ذرت: با افزایش نرخ انتقال حرارت و انتقال جرم، نرخ خشک شدن دانه های ذرت تسریع خواهد یافت.
 • خشک شدن یکنواخت دانه های ذرت: به دلیل وجود ذره های بی اثر در داخل توده محصول، انتقال حرارت از ذرات بی اثر به دانه ها در نقاط مختلف بستر بیشتر شده و موجب خشک شدن یکنواخت تر می شود.
 • ارائه بهترین مدل ریاضی فرایند خشک شدن دانه ذرت، از طریق مقایسه دو روش تحلیل ابعادی و
 • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD).

نتیجه گیری

جهت نیل به این اهداف، تحقیق حاضر در چند مرحله مختلف انجام گرفت:

مرحله اول: در اولین مرحله، امکان سنجی استفاده از ذرات بی اثر برای بهبود شرایط خشک شدن یک دانه ذرت به صورت نظری انجام گرفت. در این مرحله، کاربرد ذرات بی اثر از جنس فولاد ضد زنگ در چهار سطح مختلف (۰، ۴، ۸ و ۱۲ عدد ذره در اطراف یک دانه ذرت) جهت تعیین دمای دانه ذرت طی فرایند انتقال حرارت بررسی گردید. با افزایش تعداد ذرات بی اثر، نرخ گرم شدن دانه ذرت همانگونه که در اهداف پژوهش بیان گردید، بیشتر می شود. حداکثر افزایش نرخ گرمایش دانه ذرت در حالتی است که از دمای هوای خشک کننده ۷۰ درجه سلسیوس با کمترین ضریب همرفتی و تعداد ۱۲ عدد ذره بی اثر استفاده شود.

مرحله دوم: پس از بررسی امکان سنجی خشک کردن دانه ذرت به صورت نظری، یک دستگاه خشک کن پیوسته به گونه ای ساخته شد که دانه ها و ذرات بی اثر از بالای خشک کن وارد و دانه خشک شده از زیر مخزن خارج می شوند. پس از ارزیابی دستگاه مذکور، نتایج زیر حاصل شد:

 • پارامتر سرعت هوای خشک کننده درون مخزن خشک کن اثر معنی داری بر نسبت رطوبت دانه های ذرت داراد. طوری که با افزایش سرعت هوای خشک کننده، نسبت رطوبت دانه های ذرت کمتر می شود.
 • پارامتر کاربرد ذرات بی اثر، تاثیر معنی داری بر نسبت رطوبت دانه های ذرت دارد و با کاربرد ذرات بی اثر بیشتری همراه محصول می توان به نسبت رطوبت کمتری دست یافت.
 • پارامتر سرعت حرکت محصول درون بستر خشک کن تاثیر معنی داری بر نسبت رطوبت دانه های ذرت دارد. به گونه ای که با کاهش سرعت حرکت محصول درون مخزن خشک کن، نسبت رطوبت کاهش می یابد.
 • پارامتر ارتفاع نمونه برداری، دارای تاثیر معنی داری بر نسبت رطوبت دانه های ذرت دارد. با کاهش ارتفاع نمونه برداری، نسبت رطوبت محصول کمتر می شود.
 • پارامتر دمای هوای خشک کننده تاثیر معنی داری بر نسبت رطوبت محصول نشان می دهد. طوری که با افزایش دمای هوای خشک کننده، نسبت رطوبت محصول کاهش می یابد.
 • اثر متقابل دو گانه همه پارمترهای موجود در آزمایش معنی دار شده است.به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که:

الف- اثر کاربرد دمای هوای خشک کننده در سرعت های بالاتر هوای خشک کننده بیشتر است.

ب- اثر کاربرد نسبت بیشتر ذرات بی اثر در دماهای بالاتر هوای خشک کننده محسوس تر است.

ج- اثر کاربرد دمای هوای خشک کننده در سرعت های کمتر محصول درون مخزن بیشتر است.

د- اثر کاربرد دمای هوای خشک کننده در ارتفاع های کمتر نمونه برداری بیشتر است.

ه- اثر کاربرد سرعت های هوای خشک کننده در ارتفاع های کمتر نمونه برداری بیشتر است.

و- اثر کاربرد ذرات بی اثر در ارتفاع های کمتر نمونه برداری بیشتر است.

ز- اثر کاربرد سرعت حرکت محصول در ارتفاع های کمتر نمونه برداری بیشتر است.

ح- اثر کاربرد ذرات بی اثر در سرعت های کمتر حرکت محصول درون مخزن بیشتر است.

ط- اثر کاربرد سرعت های خشک کننده در سرعت های کمتر حرکت محصول درون مخزن بیشتر است.

ی- اثر کاربرد ذرات بی اثر در سرعت های بالاتر هوای خشک کننده بیشتر است.

 • اثر متقابل سه گانه سه پارامتر دما، سرعت هوای خشک کننده و ارتفاع نمونه گیریمعنی دار شده است. احتمالاً به این دلیل باشد که اثر متقابل بین دو پارامتر سرعت و دمای هوای خشک کننده در ارتفاع های مختلف مخزن، متفاوت باشد.
 • نتیجه مهم دیگری که از این تحقیق حاصل شد این است که اختلاف رطوبت دانه های ذرت در اعماق مختلف مخزن با افزایش کاربرد نسبت جرمی ذرات بی اثر کمتر می شود بنابراین به صراحت می توان گفت که کاربرد ذرات بی اثر موجب خشک شدن یکنواخت تر دانه های درون مخزن شده است.

همچنین مدل سازی فرایند خشک کردن دانه های ذرت درون خشک کن مذکور به دو روش تحلیل ابعادی و دینامیک سیالات محاسباتی انجام گرفت. از مقایسه بین این دو مدل سازی، تحلیل ابعادی دارای دقت بیشتری بود.

 

فهرست جداول

۳ جدول۱-۱ انواع روش های خشک کردن محصولات به همراه مزایا و معایب آنها
۸۱ جدول۲-۱-سیستم واحدها
۸۲ جدول۲-۲-سیستم واحدهای بین المللی
۱۰۲ جدول۳-۱- پارامترهای موثر بر فرایند خشک شدن پیوسته دانه های ذرت
۱۰۴ جدول ۳-۲- تنظیمات اعمالی در نرم افزار فلوئنت جهت شبیه سازی
۱۴۴ جدول۴-۱- ميانگين نظری دماي دانه ذرت در حالت هاي مختلف خشک شدن
۱۴۵ جدول۴-۲- ميانگين ضريب انتشار رطوبتي نظری دانه ذرت بر حسبm2/s در حالت هاي مختلف خشک شدن
۱۴۶ جدول۴-۳- نتایج تجزیه واریانس
۱۶۲ با استفاده از معادلات ۴-۲ تا ۴-۶ جدول۴-۴- مقادیر ثابت های

شکل ۲-۱- خشک کن نوع مخزنی ۱۱
شكل ۲-۲- تصوير شماتيك چهار نوع خشك‌كن پيوسته ۱۵
شکل۲-۳- تصویر یک خشک کن جریان متقاطع ۱۶
شکل۲-۴- نحوه عملكرد خشك‌كن جريان همسو با خنك ‌كننده جريان غیرهمسو ۱۷
شکل۲-۵- تصوير مجراها و جهت حركت هوا نسبت به محصول در خشك‌كن جريان مختلط ۱۸
شکل ۲-۶- تصویر شماتیک خشک کردن به روش پرتو زیر قرمز ۲۱
شکل۲-۷- شکل شماتیک خشک کن بخار مافوق داغ ۲۳
شکل۲-۸- سیستم خشک کن بستر سیال ۲۷
شکل۲-۹- شکل شماتیک خشک کن فواره ای ۲۹
شکل۲-۱۰-رژیم های جریان چندفازی ۵۷
شکل۲-۱۱- مرور روش های حل بر مبنای فشار ۷۸
شکل۲-۱۲- مرور روش حل بر مبنای دانسیته ۷۹
شکل۳-۱- تصویر شماتیک قسمت های مختلف دستگاه خشک کن پیوسته استفاده شده ۹۲
شکل۳-۲- شکل خشک کن پیوسته ساخته شده برای دانه های ذرت ۹۴
شکل۳-۳- تابلو برق و کاهنده های دور مورد استفاده برای موتورهای DC 95
شکل ۳-۴- موتور D.C و گیربکس ۱ به ۸۰ مورد استفاده در دستگاه خشک کن ۹۶
شکل ۳-۵-الف- الک لرزشی به کار رفته برای جدا سازی ساچمه ها از دانه های ذرت ۹۷
شکل۳-۵- ب- لرزاننده نصب شده در زیر الک به همرا پایه فنری ۹۷
شکل ۳-۶- محل گرم کن و فن دمنده هوا ۹۸
شکل ۳-۷- کوره برقی مورد استفاده ۹۹
شکل ۳-۸- نمونه گیر مورد استفاده برای گرفتن نمونه های دانه از داخل مخزن خشک کن ۱۰۰
شکل ۳-۹- ترازوی دیجیتال دقیق مورد استفاده ۱۰۰
شکل۳-۱۰- المان بندي دانه ذرت در دو جهت ارتفاع و عرض درحالتی که از ذرات بی اثر استفاده نشود. ۱۰۸
شکل۳-۱۱- ترتيب قرار گيري دانه و ذرات بي اثر در حالتي که از ۴ ذره بي اثر استفاده شود. ۱۱۲
شکل۳-۱۲ ترتيب قرار گيري دانه و ذرات بي اثر در حالتي که از ۸ ذره بي اثر استفاده شود. ۱۱۴
شکل ۳-۱۳- ترتيب قرار گيري دانه و ذرات بي اثر در حالتي که از ۱۲ ذره بي اثر استفاده شود ۱۱۵
شکل۴-۱- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ، T=50°C,va=1m/s) در زمان های ۸۰۰، ۵۰۰ و ۳۰۰ثانیه (به ترتیب از راست به چپ) بعد از شروع آزمایش ۱۶۴
شکل۴-۲- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان ۳۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۵
شکل۴-۳- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان ۵۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۵
شکل۴-۴- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان ۸۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۶
شکل۴-۵- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان ۳۰۰ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۶
شکل۴-۶- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان ۵۰۰ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۷
شکل۴-۷- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=1m/s) در زمان ۸۰۰ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۷
شکل۴-۸- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان ۳۰۰ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۸
شکل۴-۹- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان ۵۰۰ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۸
شکل۴-۱۰- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان ۸۰۰ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۹
شکل۴-۱۱- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان ۳۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۶۹
شکل۴-۱۲- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان ۵۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۰
شکل۴-۱۳- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان ۸۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۰
شکل۴-۱۴- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان ۳۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۱
شکل۴-۱۵- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان ۵۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۱
شکل۴-۱۶- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=1m/s) در زمان ۸۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۲
شکل۴-۱۷- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان ۳۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۲
شکل۴-۱۸- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان ۵۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۳
شکل۴-۱۹- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان ۸۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۳
شکل۴-۲۰- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان ۳۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۴
شکل۴-۲۱- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان ۵۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۴
شکل۴-۲۲- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان ۸۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۵
شکل۴-۲۳- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان ۳۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۵
شکل۴-۲۴- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان ۵۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۶
شکل۴-۲۵- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=50°C,va=2m/s) در زمان ۸۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۶
شکل۴-۲۶- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان ۳۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۷
شکل۴-۲۷- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان ۵۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۷
شکل۴-۲۸- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=0 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان ۸۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۸
شکل ۴-۲۹- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان ۳۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۸
شکل ۴-۳۰- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان ۵۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۹
شکل ۴-۳۱- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=1 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان ۸۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۷۹
شکل۴-۳۲- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان ۳۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۸۰
شکل۴-۳۳- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان ۵۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۸۰
شکل۴-۳۴- محتوای رطوبت دانه های ذرت (در حالتi=2 ،T=60°C,va=2m/s) در زمان ۸۰۰ ثانیه بعد از شروع آزمایش ۱۸۱
نمودار۴-۱- تغييرات متوسط دماي دانه ذرت در اثر پيشرفت فرايند خشک شدن در ضريب همرفتي ثابت W/m2°C 74/18تحت دماي هواي خشک کننده ثابت C°۵۰ با و بدون کمک ذرات حامل انرژي ۱۱۸
نمودار ۴-۲- تغييرات متوسط دماي دانه ذرت در اثر پيشرفت فرايند خشک شدن در ضريب همرفتي ثابت W/m2°C 61/29 تحت دماي هواي خشک کننده ثابت C°۵۰ با و بدون کمک ذرات حامل انرژي ۱۱۸
نمودار۴-۳- تغييرات متوسط دماي دانه ذرت در اثر پيشرفت فرايند خشک شدن در ضريب همرفتي ثابت W/m2°C 70/38 تحت دماي هواي خشک کننده ثابتC°۵۰ با و بدون کمک ذرات حامل انرژي ۱۱۹
نمودار۴-۴- تغييرات متوسط دماي دانه ذرت در اثر پيشرفت فرايند خشک شدن در ضريب همرفتي ثابت W/m2 °C 74/18تحت دماي هواي خشک کننده ثابتC°۶۰ با و بدون کمک ذرات حامل انرژي ۱۱۹
نمودار۴-۵- تغييرات متوسط دماي دانه ذرت در اثر پيشرفت فرايند خشک شدن در ضريب همرفتي ثابت W/m2 °C 61/29 تحت دماي هواي خشک کننده ثابتC°۶۰ با و بدون کمک ذرات حامل انرژي ۱۲۰
نمودار۴-۶- تغييرات متوسط دماي دانه ذرت در اثر پيشرفت فرايند خشک شدن در ضريب همرفتي ثابت W/m2 °C 70/38 تحت دماي هواي خشک کننده ثابتC°۶۰ با و بدون کمک ذرات حامل انرژي ۱۲۰
نمودار۴-۷- تغييرات متوسط دماي دانه ذرت در اثر پيشرفت فرايند خشک شدن در ضريب همرفتي ثابت W/m2 °C 74/18تحت دماي هواي خشک کننده ثابت C°۷۰ با و بدون کمک ذرات حامل انرژي ۱۲۱
نمودار۴-۸- تغييرات متوسط دماي دانه ذرت در اثر پيشرفت فرايند خشک شدن در ضريب همرفتي ثابت
W/m2 °C 61/29 تحت دماي هواي خشک کننده ثابتC°۷۰ با و بدون کمک ذرات حامل انرژي ۱۲۲
نمودار۴-۹- تغييرات متوسط دماي دانه ذرت در اثر پيشرفت فرايند خشک شدن در ضريب همرفتي ثابت W/m2 °C 70/38 تحت دماي هواي خشک کننده ثابتC°۷۰ با و بدون کمک ذرات حامل انرژي ۱۲۲
نمودار۴-۱۰- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۵۰ و ضرایب همرفتی مختلف، بدون حضور ذرات بی اثر ۱۲۳
نمودار۴-۱۱- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۵۰ و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از ۴ عدد ذره حامل انرژی استفاده شود. ۱۲۴
نمودار۴-۱۲- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۵۰ و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از ۸ عدد ذره حامل انرژی استفاده شود. ۱۲۵
نمودار۴-۱۳- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۵۰ و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از ۱۲عدد ذره حامل انرژی استفاده شود. ۱۲۶
نمودار۴-۱۴- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۵۰ و ضرایب همرفتی مختلف، بدون حضور ذرات بی اثر ۱۲۶
نمودار۴-۱۵- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۶۰ و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از ۴ عدد ذره حامل انرژی استفاده شود. ۱۲۷
نمودار۴-۱۶- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۶۰ و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از ۸ عدد ذره حامل انرژی استفاده شود. ۱۲۸
نمودار۴-۱۷- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۶۰ و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از ۱۲عدد ذره حامل انرژی استفاده شود. ۱۲۹
نمودار۴-۱۸- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۷۰ و ضرایب همرفتی مختلف، بدون حضور ذرات بی اثر ۱۳۰
نمودار۴-۱۹- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۷۰ و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از ۴ عدد ذره حامل انرژی استفاده شود. ۱۳۰
نمودار۴-۲۰- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۷۰ و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از ۸ عدد ذره حامل انرژی استفاده شود. ۱۳۱
نمودار۴-۲۱- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت دمای هوای خشک کننده ثابت C˚۷۰ و ضرایب همرفتی مختلف، در حالتی که از ۱۲عدد ذره حامل انرژی استفاده شود. ۱۳۲
نمودار۴-۲۲- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 74/18 و بدون حضور ذرات بی اثر ۱۳۳
نمودار۴-۲۳- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 61/29 و بدون حضور ذرات بی اثر ۱۳۳
نمودار۴-۲۴- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت تاثیر ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 70/38 و بدون حضور ذرات بی اثر ۱۳۴
نمودار۴-۲۵- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 74/18 و حضور ۴ عدد ذره بی اثر ۱۳۵
نمودار۴-۲۶- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 61/29 و حضور ۴ عدد ذره بی اثر ۱۳۶
نمودار۴-۲۷- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 70/38 و حضور ۴ عدد ذره بی اثر ۱۳۷
نمودار۴-۲۸- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 74/18 و حضور ۸ عدد ذره بی اثر ۱۳۷
نمودار۴-۲۹- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 61/29 و حضور ۸ عدد ذره بی اثر ۱۳۸
نمودار۴-۳۰- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 70/38 و حضور ۸ عدد ذره بی اثر ۱۳۹
نمودار۴-۳۱- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 74/18 و حضور ۱۲ عدد ذره بی اثر ۱۴۰
نمودار۴-۳۲- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 61/29 و حضور ۱۲ عدد ذره بی اثر ۱۴۱
نمودار۴-۳۳- تغییرات متوسط دمای دانه ذرت تحت ضریب همرفتی ثابتW/m2˚C 70/38 و حضور ۱۲ عدد ذره بی اثر ۱۴۲
نمودار۴-۳۴- مقایسه دمای میانگین دانه ذرت در حالت های مختلف خشک شدن ۱۴۲
نمودار ۴-۳۵- درصد تغییرات دمای متوسط دانه ذرت در تعداد مختلف ذرات بی اثر نسبت به حالتی که ذرات بی اثر استفاده نشوند. ۱۴۳
نمودار۴-۳۶- اثر متقابل دمای هوای خشک کننده و سرعت حرکت محصول (vg) 149
نمودار ۴-۳۷- اثر متقابل دمای هوای خشک کننده و ارتفاع نمونه برداری از مخزن خشک کن ۱۵۰
نمودار ۴-۳۸- اثر متقابل دمای هوای خشک کننده و نسبت ذرات بی اثر ۱۵۰
نمودار ۴- ۳۹- اثر متقابل دمای هوا خشک کننده و سرعت هوای خشک کننده ۱۵۱
نمودار۴-۴۰- اثر متقابل دو پارامتر سرعت هوای خشک کننده و ارتفاع نمونه برداری ۱۵۲
نمودار ۴- ۴۱- اثر متقابل نسبت کاربرد ذرات بی اثر و ارتفاع نمونه برداری ۱۵۳
نمودار ۴- ۴۲- اثر متقابل سرعت حرکت محصول و ارتفاع نمونه برداری ۱۵۴
نمودار ۴-۴۳- اثر متقابل سرعت حرکت محصول درون مخزن و نسبت ذرات بی اثر ۱۵۵
نمودار۴-۴۴- اثر متقابل دو پارامتر سرعت هوای خشک کننده و سرعت حرکت محصول درون مخزن ۱۵۶
نمودار۴-۴۵- اثر متقابل سرعت هوای خشک کننده و نسبت کاربرد ذرات بی اثر ۱۵۷
نمودار۴-۴۶- تغییرات π ترم وابسته در برابر ۲π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها ۱۵۸
نمودار ۴-۴۷– تغییرات π ترم وابسته در برابر ۳π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها ۱۵۹
نمودار ۴-۴۸– تغییرات π ترم وابسته در برابر ۴π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها ۱۶۰
نمودار ۴-۴۹– تغییرات π ترم وابسته در برابر ۵π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها ۱۶۰
نمودار۴-۵۰– تغییرات π ترم وابسته در برابر ۶π ، با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها ۱۶۱
نمودار ۴-۵۱- مقایسه بین مقادیر محتوای رطوبت بدست آمده از آزمایش و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ۱۶۳
نمودار ۴-۵۲- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=50°C و i=0 با استفاده از سه روش ۱۸۲
نمودار ۴-۵۳- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=50°c و i=1 با کمک سه روش ۱۸۳
نمودار ۴-۵۴- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=50°C و i=2 با کمک سه روش ۱۸۴
نمودار ۴-۵۵- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=60°C و i=0 با کمک سه روش ۱۸۵
نمودار ۴-۵۶- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=60°C و i=1 با کمک سه روش ۱۸۵
نمودار ۴-۵۷- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=60°C و i=2 با کمک سه روش ۱۸۶
نمودار ۴-۵۸- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=50°C و i=0 با کمک سه روش ۱۸۶
نمودار ۴-۵۹- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=50°C و i=1 با کمک سه روش ۱۸۷
نمودار ۴-۶۰- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=50°C و i=2 با کمک سه روش ۱۸۷
نمودار ۴-۶۱- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=60°C و i=0 با کمک سه روش ۱۸۸
نمودار ۴-۶۲- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=60°C و i=1 با کمک سه روش ۱۸۸
نمودار ۴-۶۳- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=60°C و i=2 با کمک سه
روش ۱۸۹

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0