الگوی بومی تدوين خط مشی های زيست محيطی : رساله دکتری رشته مديريت دولتی گرايش تصميم‌گيری و خط مشی گذاری عمومي

الگوی بومی تدوين خط مشی های زيست محيطی : رساله دکتری رشته مديريت دولتی گرايش تصميم‌گيری و خط مشی گذاری عمومي

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی  و با عنوان الگوی بومی تدوين خط مشی های زيست محيطی در  ۴۳۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع دکتری PH.d  تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده الگوی بومی تدوين خط مشی های زيست محيطی:

مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرآیندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گراییِ مدیریت و تعقل گرایی منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. متأسفانه از زمان انقلاب صنعتي،‌ سرعت تخريب محيط زيست افزايش يافت. مرور اخبار دهه ۱۹۸۰ ميلادي درباره محيط زيست کاملاً هشدار دهنده است. در کشور ما ايران نيز محيط زيست به سرعت در حال نابودي است. اين در حالي است که مدل مشخصي براي سياستگذاري زيست‌محيطي در کشور وجود ندارد. اين پژوهش کيفي به دنبال کشف الگوي بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور با بهره‌گيري از نظريه داده‌بنياد است. بدين منظور ۱۶ مصاحبه نيمه‌ساختاريافته تخصصي با خبرگان و ۲ مطالعه مستقلّ مجزّا صورت پذيرفته است.

تحليل داده‌ها در فرآيند کدگذاري باز منجر به ظهور ۱۱۹ مفهوم انتزاعي در قالب ۴۰ مقوله اصلي گرديد. سپس اين مقولات در قالب پارادايم کدگذاري که مبيّن فرآيند کدگذاري محوري است به يکديگر مرتبط شدند. در نهايت ۴  قضيه و ۱۱ زير قضيه تئوريک در نتيجه کدگذاري انتخابي بدست آمد. تحليل داده‌ها بر اساس نظريه داده‌بنياد مبيّن آن است که شرايط موجود تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور داراي چند «دوگانگي» بوده و لازم است از طريق به کارگيري الگوي «تدريجي‌گرايي متعالي» ضمن برطرف نمودن دوگانگي‌هاي مذکور زمينه تحقّق «هنجارهاي بنيادين» وضع مطلوب فراهم گردد.

واژگان کليدي: خط مشي‌گذاري عمومي، خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي، توسعه پايدار، نظريه داده‌بنياد، محيط زيست، الگوي بومي، تدوين خط مشي.

 

اهميت و ضرورت موضوع الگوی بومی تدوين خط مشی های زيست محيطی:

اهميت و وخامت شرايط زيست‌محيطي جهان

بحران‌هاي زيست محيطي کل نظام طبيعت را تهديد مي‌کنند. تخريب محيط زيست از طريق افزايش مصرف انرژي در جهان، انقراض گونه‌ها و نابودي جنگل‌ها در حالي صورت مي‌پذيرد که بحث کنوني بسياري از کنوانسيون‌ها، مجامع و آژانس‌هاي بين‌المللي و ملي در سراسر دنيا در زمينه محيط زيست و پايداري است و بسياري از موافقت‌نامه‌هاي جهاني و تعهدات دولتي به ارائه استراتژي‌ها و راهکارهايي در حل مسائل محيطي اختصاص يافته‌اند. توجه به اخبار در طي دهه ۱۹۸۰ مي​توانست هشدار دهنده باشد.

در طي اين دهه جامعه علمي جهان سدّ مربوط به رخدادهاي جديد را که پيشتر مانع آشکار شدن وجود مسائل زيست​محيطي شد، از ميان برداشت. به دليل وجود چنين مسائلي است که از پنجاه سال پيش تا کنون بيش از ۱۸۰ اجلاس توسط مجامع بين‌المللي برگزار شده است و مي‌توان گفت که کمتر جلسه‌اي- حتي جلسات سياسي- بين سران يا وزراي خارجي کشورهاي جهان برگزار مي‌شود که مسئله محيط زيست به مناسبتي جزء دستور کار نباشد. تا کنون ۲۸۰ معاهده،‌ موافقت‌نامه و پروتکل بين‌المللي درباره حفاظت از محيط زيست تصويب شده که ايران به ۱۸ معاهده از اين معاهدات با تصويب مجلس شوراي اسلامي ملحق شده است. (بهرامي، ۱۳۸۸، ص۹۸)

 

اهميت و وخامت اوضاع زيست محيطي کشور

الف) اسناد سازمان برنامه و بودجه: بررسي وضعيت محيطي کشور نشان مي​دهد در حال حاضر کشور ما به خصوص در کلان​شهرها با مشکلات زيست‌محيطي رو به روست که بسياري از آنها تبديل به بحران​هاي ملي شده است. (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸، ص ۶۰۶). از جمله اين مسائل مي‌توان به ظهور و فراگيري پديده «گسترش حومه‌اي» به ويژه در کلان‌شهرها اشاره نمود. بسياري از قوانين و مقررات وضع شده جهت حفاظت از محيط زيست و بهبود وضعيت زيست​محيطي به فراموشي سپرده شده است و يا به طور ناقص و نارسا اجرا مي‌گردد (همان، ص ۴۸۲؛ معمارزاده و شکري، ۱۳۸۵، ص۳)

ب) اسناد سازمان حفاظت از محيط زيست: با توجه به اينکه طيّ ساليان اخير، ساماندهي و اجراي قوانين زيست محيطي بسيار ضعيف صورت گرفته و متناسب با شدّت مسائل و مشکلات بي‌شمار زيست محيطي که برخي از آنها به مرحله حاد رسيده و به عنوان بحران​هاي محيط زيست، تهديدي جدّي براي سلامت جامعه ما محسوب مي‌شوند، توسعه و تقويت نيافته است؛ در صورت ادامه اين روند خسارات و ضايعات غيرقابل جبران به محيط زيست کشور وارد خواهد شد. (سازمان حفاظت محيط زيست، ۱۳۷۷، ص۴۱؛ معمارزاده و شکري، ۱۳۸۵، ص۳) همانطور که مشاهده مي‌شود اسناد بررسي شده بيانگر شرايط زيست‌محيطي کشور در بيش از يک دهه گذشته است؛ حال آنکه مسائل و مشکلات زيست‌محيطي طي اين سال‌ها به شکل فزاينده‌اي رشد کرده است.

امروزه رژيم حقوقي مسئوليت مدني زيست‌محيطي بدون توجه به ويژگي‌هاي خاص خسارات زيست‌محيطي و هم‌چنين اهميت اين حوزه از مباني ضعيفي تبعيت مي‌نمايد، به گونه‌اي که در حوزه‌هاي تقنين، قضا، اجرا و سياستگذاري در اين زمينه با مشکلات بنيادين مواجه هستيم. (فهيمي و مشهدي، ۱۳۸۹، ص ۳۲۶)

 

اهميت محيط زيست از منظر اسلام

موضوع محيط زيست و توجه به آن از جمله ابعاد کليدي در توصيه‌هاي انبياي الهي محسوب مي‌شود. در دين حنيف الهي که در طول تاريخ به شريعت‌هاي متنوّع براي انبياي الهي تجلّي مي‌يافت، شناخت اصول زيست محيطي و تحصيل آن و پرهيز از تخريب محيط زيست و سعي براي سالم‌سازي آن، از بارزترين حقوق انساني و نيز از روشن‌ترين تکاليف بشري به شمار مي‌آيد؛ تا نشاط جامعه همراه با سلامت آن و خرّمي افراد همراه با صحّت آنان تضمين شود. هدف از ارتباط با طبيعت در اسلام، بهره‌وري صرف از آن نيست بلکه تفکر اسلامي منادي «تداوم کمال» همه موجودات است. اسلام به جهان آفرينش به عنوان طبيعت نمي‌نگرد بلکه آن را خلقت الهي مي‌بيند، آن گاه به رابطه خلقت با انسان به خوبي پي مي‌برد که خداوند جهان را براي انسان آفريد و از طرف ديگر انسان را مسئول حفظ محيط زيست نمود و فرمود بين اعمال انسان و رخدادهاي جهان ارتباط وجود دارد: «و لو أنّ القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم برکاتٍ من السماء و الأرض» انسان موجودي جداي از آفرينش نيست، هم‌چنان که رخدادهاي طبيعي در اعمال و انديشه انسان مؤثر است، اعمال، اخلاق، اعتقادات و انديشه انسان نيز در محيط زيست مؤثر خواهد بود. (جوادي آملي، ۱۳۸۶، ص ۱۰۸) پيام قرآن کريم درباره ناسپاسان زيست محيطي و فاقدان فرهنگ صيانت محيط زيست اين است: «ظَهَر الفَسادُ في البرِّ و البحر بِمَا کَسَبَت أيدِي النّاس ليذيقَهُم بَعض الّذي عَملوا لَعلّهم يرجِعون» (روم، ۴۱) آنچه از دستور سپهري و فرمان آسماني بر مي‌آيد، اين است که تابلوي زيباي آفرينش، «امانت الهي» به دست بشر است. (همان، ص۲۳) توجه و تأکيد دين مبين اسلام به صيانت از محيط زيست بر اهميت موضوع خط مشي‌گذاري کلان و اثربخش در اين زمينه افزوده و ماهيت ارزش- محور خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در کشور را بيش از پيش مشخّص مي‌سازد.

 

اهداف تحقيق الگوی بومی تدوين خط مشی های زيست محيطی:

هدف اصلي:

 • طراحي الگوي بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور.

اهداف فرعي:

 1. شناسايي عوامل مؤثر بر تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطی کشور.
 2. شناسايي انواع بازيگران تأثير گذار بر فرآيند تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطی کشور.
 3. شناسايي مراحل، ويژگي‌ها و شرايط فرآيند تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطی کشور.
 4. شناسايي ابرخط مشي‌هاي حاکم بر تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطی کشور.

اجمالي مطالب

فصل اول: طرح وکليات تحقيق۹، مقدّمه۱۰، ۱-۱- بيان مسئله۱۱، ۱-۲- اهميت و ضرورت موضوع۱۴، ۱-۳- اهداف تحقيق۱۶، ۱-۴- سؤال اصلي۱۶، ۱-۵- سؤالات فرعي۱۶، ۱-۶- فرضيه تحقيق۱۶، ۱-۷- روش تحقيق۱۷، ۱-۸- قلمرو موضوعي، مکاني و زماني تحقيق۱۷، ۱-۹- نقشه راه پژوهش۱۸، ۱-۱۰- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق۲۰

 

فصل دوم: مباني نظري پژوهش و ادبيات تحقيق۲۳، مقدّمه۲۴، ۲-۱- توسعه پايدار۲۵، ۲-۲- خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي۳۴، ۲-۲-۵- مطالعات تطبيقي جايگاه (ساختاري) محيط زيست۶۶، ۲-۳- نگرش بومي به خط مشي‌گذاري زيست محيطی ۷۰، ۲-۴- جمع‌بندي مباحث ارائه شده در فصل دوم۱۰۱

 

فصل سوم: روش تحقيق۱۰۲، مقدّمه۱۰۳، ۳-۲- تعاريف و مفاهيم اصلي روش داده‌بنياد۱۰۴، ۳-۳- فرآيند تجزيه و تحليل روش داده‌بنياد۱۰۶، ۳-۴- قلمرو زماني و مکاني تحقيق۱۱۰، ۳-۵- جامعه و نمونه تحقيق۱۱۱، ۳-۶- اجراي روش در پژوهش حاضر۱۱۴، ۳-۷- اعتبارسنجي نتايج تحقيق۱۱۸

 

فصل چهارم:  تجزيه و تحليل داده‌ها۱۲۲، مقدّمه۱۲۳، ۴-۱- تجزيه و تحليل مصاحبه‌ها۱۲۴، ۴-۲- تشريح «مقولات» بدست آمده در روش داده بنياد۲۵۵، ۴-۳- کدگذاري محوري۲۵۶، ۴-۴- دستاورد روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد، ۲۶۵، ۴-۵- جمع‌بندي فصل چهارم۲۷۱

 

فصل پنجم: جمع ‌بندي، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادها۲۷۲، مقدّمه۲۷۳، ۵-۱- کدگذاري انتخابي (استخراج گزاره‌هاي تئوريک) ۲۷۴،۵-۲- اعتباريابي پژوهش۳۰۳، ۵-۳- موانع و محدوديت‌هاي تحقيق۳۰۹، ۵-۴- ساير دستاوردهاي تحقيق۳۱۰

 

پيوست  ‌ها۳۲۰، الف) سؤالات مصاحبه با خبرگان (مسائل عمومي محيط زيست) ۳۲۱، ب) سؤالات مصاحبه با خبرگان (بحران درياچه اروميه) ۳۲۲، ج) نمونه‌اي از يادداشت‌هاي نظري ۳۲۳ کتابنامه۳۲۴

 

 

فهرست تفصيلي مطالب الگوی بومی تدوين خط مشی های زيست محيطی:

فصل اول: طرح و کليات تحقيق    ۹

مقدّمه  ۱۰

۱-۱- بيان مسئله  ۱۱

۱-۲- اهميت و ضرورت موضوع   ۱۴

۱-۲-۱- اهميت و وخامت شرايط زيست محيطی جهان   ۱۴

۱-۲-۲- اهميت و وخامت اوضاع زيست محيطی کشور  ۱۴

۱-۲-۳- اهميت محيط زيست از منظر اسلام  ۱۵

۱-۳- اهداف تحقيق   ۱۶

۱-۴- سؤال اصلي    ۱۶

۱-۵- سؤالات فرعي    ۱۶

۱-۶- فرضيه تحقيق   ۱۶

۱-۷- روش تحقيق   ۱۷

۱-۸- قلمرو موضوعي، مکاني و زماني تحقيق   ۱۷

۱-۹- نقشه راه پژوهش     ۱۸

۱-۱۰- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق   ۲۰

فصل دوم: مباني نظري پژوهش و ادبيات تحقيق    ۲۳

مقدّمه  ۲۴

۲-۱- توسعه پايدار  ۲۵

۲-۱-۱- بعد اقتصادي توسعه پايدار  ۲۸

۲-۱-۲- بعد اجتماعي توسعه پايدار  ۲۹

۲-۱-۳- بعد زيست محيطی  توسعه پايدار  ۳۱

۲-۱-۴- بعد سياسي توسعه پايدار  ۳۲

۲-۱-۵- جمع‌بندي مبحث اول از فصل دوم   ۳۳

۲-۲- خط مشي‌گذاري زيست محيطی    ۳۴

۲-۲-۱- تعريف خط مشي‌گذاري    ۳۵

۲-۲-۱-۱- تعريف خط مشي‌گذاري عمومي    ۳۵

۲-۲-۱-۲- تعريف خط مشي‌گذاري زيست محيطی    ۳۷

۲-۲-۲- رويکردها، نظريه‌ها و مدل‌هاي خط‌مشي‌گذاري عمومي    ۳۷

۲-۲-۳- بازيگران و گروه‌هاي ذينفع   ۴۷

۲-۲-۴- مرحله تدوين در خط مشي‌گذاري زيست محيطی   ۵۴

۲-۲-۵- مطالعات تطبيقي جايگاه (ساختاري) محيط زيست    ۶۶

۲-۲-۶- جمع‌بندي مبحث دوم از فصل دوم   ۶۸

۲-۳- نگرش بومي به خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي    ۷۰

۲-۳-۱- ارزش‌هاي برآمده از مباني رويکرد اسلام به محيط زيست    ۷۱

۲-۳-۲- اقتضائات خاص خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در ايران   ۸۵

۲-۳-۳- جمع‌بندي مبحث سوم از فصل دوم   ۱۰۱

۲-۴- جمع‌بندي مباحث ارائه شده در فصل دوم   ۱۰۱

فصل سوم: روش تحقيق    ۱۰۲

مقدّمه  ۱۰۳

۳-۱- فلسفه استراتژي نظريه داده بنياد  ۱۰۳

۳-۲- تعاريف و مفاهيم اصلي روش داده‌بنياد  ۱۰۴

۳-۲-۱- حساسيت نظري    ۱۰۵

۳-۲-۲- يادداشت نظري    ۱۰۵

۳-۲-۳- کفايت نظري    ۱۰۶

۳-۳- فرآيند تجزيه و تحليل روش داده‌بنياد  ۱۰۶

۳-۳-۱- کدگذاري باز  ۱۰۷

۳-۳-۲- کدگذاري محوري    ۱۰۸

۳-۳-۳- کدگذاري انتخابي    ۱۱۰

۳-۴- قلمرو زماني و مکاني تحقيق   ۱۱۰

۳-۵- جامعه و نمونه تحقيق   ۱۱۱

۳-۶- اجراي روش در پژوهش حاضر  ۱۱۴

۳-۶-۱- علل به کارگيري روش نظريه داده‌بنياد  ۱۱۴

۳-۶-۲- مکانيزم بومي‌سازي خروجي تحقيق   ۱۱۵

۳-۶-۳- ارتباط مراحل روش با سؤالات تحقيق   ۱۱۷

۳-۷- اعتبارسنجي نتايج تحقيق   ۱۱۸

۳-۷-۱- مفاهيم و کليات اعتبارسنجي پژوهش کيفي    ۱۱۸

۳-۷-۲- روش اعتبارسنجي تحقيق   ۱۱۹

فصل چهارم: تجز يه و تحليل داده‌ها  ۱۲۲

مقدّمه  ۱۲۳

۴-۱- تجزيه و تحليل مصاحبه‌ها ۱۲۴

۴-۱-۱- مطالعه مورد نخست (A)  ۱۲۴

۴-۱-۲- مطالعه مورد دوم (B)  ۱۴۱

۴-۱-۳- مطالعه مورد سوم (‍C)  ۱۴۸

۴-۱-۴- مطالعه مورد چهارم (D)  ۱۶۰

۴-۱-۵- مطالعه مورد پنجم (E)  ۱۶۷

۴-۱-۶- مطالعه مورد ششم (F)  ۱۷۵

۴-۱-۷- مطالعه مورد هفتم (G)  ۱۸۴

۴-۱-۸- مطالعه مورد هشتم (H)  ۱۹۲

۴-۱-۹- مطالعه مورد نهم (I)  ۱۹۵

۴-۱-۱۰- مطالعه مورد دهم (J)  ۲۰۳

۴-۱-۱۱- مطالعه مورد يازدهم (K)  ۲۱۳

۴-۱-۱۲- مطالعه مورد دوازدهم (L)  ۲۲۰

۴-۱-۱۳- مطالعه مورد سيزدهم (M)  ۲۲۵

۴-۱-۱۴- مطالعه مورد چهاردهم (N)  ۲۳۶

۴-۱-۱۵- مطالعه مورد پانزدهم (O)  ۲۴۱

۴-۱-۱۶- مطالعه مورد شانزدهم (P)  ۲۴۴

۴-۱-۱۷- مطالعه مورد هفدهم (Q)  ۲۴۷

۴-۱-۱۸- مطالعه مورد هيجدهم (R)  ۲۵۱

۴-۱-۱۹- تحقّق کفايت نظري    ۲۵۴

۴-۲- تشريح «مقولات» بدست آمده در روش داده بنياد  ۲۵۵

۴-۳- کدگذاري محوري    ۲۵۶

۴-۴- دستاورد روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد  ۲۶۵

۴-۴-۱- پاسخ به سؤالات فرعي تحقيق   ۲۶۵

۴-۵- جمع‌بندي فصل چهارم  ۲۷۱

فصل پنجم: جمع ‌بندي، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنها دها  ۲۷۲

مقدّمه  ۲۷۳

۵-۱- کدگذاري انتخابي (استخراج گزاره‌هاي تئوريک)  ۲۷۴

۵-۱-۱- تشريح قضيه «بافت توسعه پايدار» در تدوين    ۲۷۵

۵-۱-۲- تشريح قضيه «دوگانگي‌هاي متناقض‌نما» در تدوين    ۲۸۱

۵-۱-۳- تشريح قضيه «هنجارهاي بنيادين» وضع مطلوب تدوين    ۲۸۸

۵-۱-۴- تشريح قضيه «الگوي تدريجي‌گرايي متعالي» تدوين    ۲۹۴

۵-۱-۵- جمع‌بندي مرحله کدگذاري انتخابي تحقيق   ۲۹۸

۵-۲- اعتباريابي پژوهش     ۳۰۳

۵-۲-۱- نوآوري پژوهش در «مفهوم‌سازي»  ۳۰۴

۵-۲-۲- نوآوري پژوهش در «مقوله‌بندي»  ۳۰۵

۵-۲-۳- نوآوري پژوهش در «قضاياي تئوريک»  ۳۰۸

۵-۳- موانع و محدوديت‌هاي تحقيق   ۳۰۹

۵-۴- ساير دستاوردهاي تحقيق   ۳۱۰

۵-۴-۱- پيشنهادات عملي- اجرايي    ۳۱۲

۵-۴-۲- پيشنهادات علمي- پژوهشي    ۳۱۸

پيوست‌ها ۳۲۰

الف) سؤالات مصاحبه با خبرگان (مسائل عمومي محيط زيست)  ۳۲۱

ب) سؤالات مصاحبه با خبرگان (بحران درياچه اروميه)  ۳۲۲

ج) نمونه‌اي از يادداشت‌هاي نظري GT   ۳۲۳

کتابنامه  ۳۲۴

 

فهرست شکل‌ها

 • شکل شماره ۱-۱: فرآيند تدوين خط مشي‌هاي عمومي    ۱۳
 • شکل شماره ۱-۲: نمايي کلي از مراحله نقشه راه پژوهش     ۲۰
 • شکل شماره ۲-۱: ابعاد توسعه پايدار  ۳۳
 • شکل شماره ۲-۲: مثلث آهنين    ۴۹
 • شکل شماره ۲-۳: بازيگران مؤثر در خط مشي‌گذاري عمومي (قلي‌پور، ۱۳۸۸، ص ۱۴۴)  ۵۰
 • شکل شماره ۲-۴: روند شکل‌گيري سازمان حفاظت از محيط زيست    ۸۶
 • شکل شماره ۲-۵: جمع‌بندي کلّي سه مبحث ارائه شده در مرور مباني نظري    ۱۰۲
 • شکل شماره ۳-۱: فرآيندهاي به هم وابسته جمع آوري، تنظيم و تحليل دادهها در تدوين نظريه داده بنياد  ۱۰۶
 • شکل شماره ۳-۲: سير تطور کدها تا تئوري در نظريه داده‌ بنياد  ۱۰۷
 • شکل شماره ۳-۳: کدگذاري باز: ورودي‌ها، فرآيند و خروجي‌ها ۱۰۷
 • شکل شماره ۳-۴: کدگذاري محوري: ورودي‌ها، فرآيند و خروجي‌ها ۱۰۹
 • شکل شماره ۳-۵: کدگذاري انتخابي: ورودي‌ها، فرآيند و خروجي‌ها ۱۱۰
 • شکل شماره ۳-۶: حرکت رفت و برگشتي جمعآوري و تحليل دادهها براي دستيابي به کفايت مقولهها ۱۱۹
 • شکل شماره ۴-۱: ظهور سه مقوله اصلي نخست    ۲۵۸
 • شکل شماره ۴-۲: ظهور مقوله چهار مقوله اصلي دوم  ۲۵۹
 • شکل شماره ۴-۳: ظهور چهار مقوله اصلي سوم  ۲۶۰
 • شکل شماره ۴-۴: ظهور چهار مقوله اصلي چهارم  ۲۶۱
 • شکل ۴-۵: پارادايم کدگذاري محوري تحقيق   ۲۶۳
 • شکل ۴-۶: سير تطوّر نکات کليدي تا مقولات اصلي در تحقيق   ۲۷۱
 • شکل شماره ۵-۱: تناظر سلسله مراتب نيازهاي فردي و اجتماعي در نگاه به محيط زيست    ۲۹۳
 • شکل شماره ۵-۲: جمع‌بندي سير تکميل يافته‌هاي تحقيق با استفاده از روش داده‌بنياد  ۲۹۹
 • شکل شماره ۵-۳: نمونه‌اي از سير تدريجي تحقّق الگوي تدريجي‌گرايي متعالي    ۳۰۱
 • شکل شماره ۵-۴: جمع‌بندي «کدگذاري انتخابي» پژوهش (قضاياي تئوريک)  ۳۰۲
 • شکل شماره ۵-۵: ارتباط نتايج کدگذاري محوري و انتخابي    ۳۰۳

 

فهرست جداول و نمودارها

 • جدول شماره ۲-۱: موانع موجود براي نگهداري نظام مديريت محيط زيستي    ۳۰
 • جدول شماره ۲-۲: مقايسه نظريات خط مشي‌گذاري عمومي    ۴۲
 • جدول شماره ۲-۳: ويژگي‌هاي کانون ارزش ذاتي اسلامي و کانون‌هاي رايج در اخلاق زيست‌محيطي    ۴۳
 • جدول شماره ۲-۴: مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري از منظر صاحب‌نظران   ۴۵
 • جدول شماره ۲-۵: ساختار زير سيستم‌هاي خط مشي    ۵۱
 • جدول شماره ۲-۶ : تناظر فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي و فرآيند حل مسئله  ۵۴
 • جدول شماره ۲-۷: گونه‌شناسي کلي کالاها و خدمات    ۵۶
 • جدول شماره ۲-۸: ابعاد مؤثر بر عوامل پيش‌ران خط مشي عمومي    ۵۷
 • نمودار شماره ۲-۱: چرخه حيات مسئله و استراتژي‌هاي مواجهه با آن   ۵۸
 • جدول شماره ۲-۹: دو تقسيم‌بندي حائز اهميت براي انواع دستور کار خط مشي    ۶۰
 • جدول شماره ۲-۱۰: سازندگان دستور کار خط مشي عمومي    ۶۱
 • جدول شماره ۲-۱۱: شيوه‌هاي دستور کارگذاري از نظر هاولت و رامش     ۶۲
 • جدول شماره ۲-۱۲: سبک‌هاي تصميم‌گيري در انتخاب نهايي خط مشي عمومي    ۶۳
 • جدول شماره ۲-۱۳: مقايسه تطبيقي- نهادي جايگاه محيط زيست در کشورهاي مختلف    ۶۷
 • جدول شماره ۲-۱۴: جمع‌بندي نظريات، رويکردها و مدل‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي    ۶۸
 • جدول شماره ۲-۱۵: جمع‌بندي انواع بازيگران تأثيرگذار بر حوزه خط مشي‌گذاري عمومي    ۶۸
 • جدول شماره ۲-۱۶: جمع‌بندي گام‌هاي مرحله تدوين خط مشي عمومي    ۶۹
 • نمودار شماره ۲-۲: ضريب موفقيت خط مشي با توجه به ميزان همسويي آن با فرهنگ و ارزش‌ها ۷۰
 • جدول شماره ۲-۱۷: مقايسه ردّ پاي اکولوژيک و ظرفيت زيست محيطی در چند کشور جهان   ۹۰
 • جدول شماره ۲-۱۸: مقايسه بودجه‌اي برنامه‌هاي زيست محيطی در برنامه‌هاي توسعه کشور  ۹۹
 • جدول شماره ۲-۱۹: خلاصه‌اي از سير تطوّر موضوع محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه  ۱۰۰
 • جدول ۳-۱: پراکنش کلّي مصاحبه شوندگان تحقیق با توجه به معيارهاي خبرگي    ۱۱۲
 • جدول شماره ۳-۲: پراکنش دقيق مصاحبه شوندگان با توجّه به مسئوليت اجرايي    ۱۱۳
 • جدول شماره ۳-۳: راهکارهاي بومي‌سازي خروجي پژوهش     ۱۱۵
 • جدول شماره ۳-۴: تدابير اتخاذ شده جهت «بومي‌سازي» خروجي نهايي پژوهش     ۱۱۷
 • جدول شماره۳-۵: روش‌ها و ابزارهاي روش داده‌بنياد، متناسب با سؤال‌هاي اصلي و فرعي تحقيق   ۱۱۷
 • جدول ۴-۱: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد A    ۱۲۵
 • جدول ۴-۲: شکل‏گیری مفاهیم از کدهای مطالعه مورد A   ۱۳۵
 • جدول۴-۳: شکل‌گيري مقولات از مفاهيم مصاحبه A   ۱۳۷
 • جدول ۴-۴: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد B    ۱۴۱
 • جدول ۴-۵: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد دوم (B)  ۱۴۵
 • جدول۴-۶: شکل‌گيري مقوله از مفاهيم مصاحبه B   ۱۴۶
 • جدول۴-۷: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه B   ۱۴۶
 • جدول ۴-۸: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد C    ۱۴۸
 • جدول ۴-۹: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد سوم (C)  ۱۵۵
 • جدول۴-۱۰: شکل‌گيري مقولات از مفاهيم مصاحبه ‍C   ۱۵۷
 • جدول۴-۱۱: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه C   ۱۵۸
 • جدول ۴-۱۲: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد D    ۱۶۰
 • جدول ۴-۱۳: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد چهارم (D)  ۱۶۵
 • جدول۴-۱۴: تکميل مقولات از مفاهيم مطالعه مستقلّ D   ۱۶۶
 • جدول ۴-۱۵: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد E   ۱۶۷
 • جدول ۴-۱۶: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد پنجم (E)  ۱۷۲
 • جدول۴-۱۷: شکل‌گيري مقولات از مفاهيم مطالعه مستقلّ E   ۱۷۳
 • جدول۴-۱۸: تکميل مقولات از مفاهيم مطالعه مستقلّ E   ۱۷۴
 • جدول ۴-۱۹: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد F   ۱۷۵
 • جدول ۴-۲۰: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد ششم (F)  ۱۸۱
 • جدول۴-۲۱: شکل‌گيري مقوله از مفاهيم مصاحبه F   ۱۸۲
 • جدول۴-۲۲: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه F   ۱۸۳
 • جدول ۴-۲۳: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد G    ۱۸۴
 • جدول ۴-۲۴: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هفتم (G)  ۱۸۹
 • جدول۴-۲۵: شکل‌گيري مقوله از مفاهيم مصاحبه G    ۱۹۱
 • جدول۴-۲۶: تکميل مقوله اول از مفاهيم مصاحبه G    ۱۹۱
 • جدول ۴-۲۷: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد H    ۱۹۲
 • جدول ۴-۲۸: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هشتم (H)  ۱۹۴
 • جدول۴-۲۹: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه H    ۱۹۴
 • جدول ۴-۳۰: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد J  ۱۹۵
 • جدول ۴-۳۱: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد نهم (I)  ۲۰۰
 • جدول۴-۳۲: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه I 201
 • جدول ۴-۳۳: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد J  ۲۰۳
 • جدول ۴-۳۴: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد دهم (J)  ۲۱۰
 • جدول۴-۳۵: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه J  ۲۱۲
 • جدول ۴-۳۶: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد K    ۲۱۳
 • جدول ۴-۳۷: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد يازدهم (K)  ۲۱۷
 • جدول۴-۳۸: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه K    ۲۱۹
 • جدول ۴-۳۹: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد L   ۲۲۰
 • جدول ۴-۴۰: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد دوازدهم (L)  ۲۲۳
 • جدول۴-۴۱: تکميل مقوله از مفاهيم مصاحبه L  ۲۲۴
 • جدول ۴-۴۲: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد M     ۲۲۵
 • جدول ۴-۴۳: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد سيزدهم (M)  ۲۳۱
 • جدول ۴-۴۴: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه M     ۲۳۳
 • جدول ۴-۴۵: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد N    ۲۳۶
 • جدول ۴-۴۶: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد چهاردهم (N)  ۲۳۹
 • جدول۴-۴۷: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه N    ۲۴۰
 • جدول ۴-۴۸: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد O    ۲۴۱
 • جدول ۴-۴۹: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد پانزدهم (O)  ۲۴۳
 • جدول ۴-۵۰: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد P   ۲۴۴
 • جدول ۴-۵۱: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد شانزدهم (P)  ۲۴۶
 • جدول ۴-۵۲: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد Q    ۲۴۷
 • جدول ۴-۵۳: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هفدهم (Q)  ۲۴۹
 • جدول ۴-۵۴: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد R    ۲۵۱
 • جدول ۴-۵۵: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هيجدهم (R)  ۲۵۳
 • جدول شماره ۴-۵۶: فرآيند ظهور مفاهيم و مقولات تا مرز کفايت نظري    ۲۵۴
 • جدول ۴-۵۷: عناوين مقولات (فرعي) ظهور يافته در جريان تحقيق   ۲۵۷
 • جدول ۴-۵۸: ارتباط ميان مقولات اصلي و مقولات فرعي    ۲۶۲
 • جدول شماره ۴-۵۹: پاسخ به سؤال فرعي نخست    ۲۶۵
 • جدول شماره ۴-۶۰: پاسخ به سؤال فرعي دوم  ۲۶۶
 • جدول شماره ۴-۶۱: بازيگران مؤثر خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي کشور  ۲۶۷
 • جدول شماره ۴-۶۲: پاسخ به سؤال فرعي سوم  ۲۶۸
 • جدول شماره ۴-۶۳: انواع دسته‌بندي مسائل زيست‌محيطي کشور  ۲۶۹
 • جدول شماره ۴-۶۴: پاسخ به سؤال فرعي چهارم  ۲۷۰
 • جدول شماره ۴-۶۵: عناوين دقيق‌تر اسناد بالادستي حاکم بر تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطی    ۲۷۱
 • جدول شماره ۵-۱: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «بافت توسعه پايدار»  ۲۷۷
 • جدول شماره ۵-۲: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «دوگانگي‌هاي متناقض‌نما»  ۲۸۱
 • جدول شماره ۵-۳: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «هنجارهاي بنيادين»  ۲۸۸
 • جدول شماره ۵-۴: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «الگوي تدريجي‌گرايي متعالي»  ۲۹۵
 • جدول شماره ۵-۵: دسته‌بندي قضايا و زيرقضاياي شکل گرفته در فرآيند «کدگذاري انتخابي»  ۳۰۰
 • جدول شماره ۵-۶: تفکيک قضايا و زيرقضاياي تئوريک تحقيق بر حسب داده‌ها و منابع شکل دهنده  ۳۰۰
 • جدول شماره ۵-۷: نوآوري‌هاي پژوهش در سطح «مفهوم‌سازي» حاصل از «کدگذاري باز»  ۳۰۵
 • جدول شماره ۵-۸: نوآوري پژوهش در سطح «مقوله‌بندي» مفاهيم   ۳۰۶
 • جدول شماره ۵-۹: نوآوري پژوهش در سطح خلق قضاياي تئوريک (نظريه‌پردازي)  ۳۰۹
 • جدول شماره ۵-۱۰: مفاهيم ناظر به فرصت‌هاي آتي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي    ۳۱۰
 • جدول شماره ۵-۱۱: مفاهيم ناظر به آسيب‌هاي موجود تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي    ۳۱۲

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0