خودسازی : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۱۵ صفحه با موضوع خودسازی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

خودسازی

منظور از خودسازی چيست ؟

موضوع اصلي خودسازی در مباحث اخلاقي و به طور كلي، موضوع اصلي دين، روح و بعد معنوي انسان است، نه بدن مادي او؛ زيرا اين وظيفه علوم زيستي و طبيعي است كه در مورد ساختار و كيفيت، رشد، بيماري هاي بدن و درمان آنها مطالعه و تحقيق نمايند. بدن، در اين ميدان، صرفا به عنوان ابزاري تحت اختيار و فرمان روح به كار گرفته مي شود.

اگر انسان بعد مجرد و روح نداشت، چندان به دين نياز مند نمي شد، بدن انسان مادي است وبراي رفع نيازها يش به دانش تجربي و طبيعي نياز دارد، اينگونه دانش در خود طبيعت يافت مي شود و آدمي قادر است با ابزار حس ، مقايسه، آزمايش و علوم دانشگاهي، به رفع نيازهاي دانشي خويش بپردازد ، ولي روح انسان مجرد است و سامان دادن به حيات مجرد روحاني انسان، نياز به دانش و بينش معنوي دارد، اينگونه آگاهي، با ابزار طبيعي تحصيل نمي شود و نيازمند به عقل، وحي و ابزار فرا طبيعي است.

دين، در اصل، تامين كننده نيازهاي بينشي و دانشي انسان در زندگي معنوي و فرا طبيعي او است، اگر چه اكنون كه آدمي با طبيعت در آميخته است، به نيازهاي طبيعي او نيز، به طبع بعد مجرد، پرداخته شده است . دين و خود اصيل انسان به هم پيوندي عميق دارند، دين: يعني ياد خدا بودن ، همان چيزي كه بعد معنوي انسان به وسيله آن به تعالي و كمال مي رسد و دين گريزي چيزي جز فرار از خود نيست، بي توجهي به دين و ياد خدا، در حقيقت، بي توجهي به خويشتن خويش است.

خودشناسي و خودسازی

در حديث شريف که نقل شد حضرت فرمودند :

هر کسي که خود را شناخت قطعا خدايش را شناخت .  حال اين چه نوع شناخت و معرفت است در باب شناخت شنا سي بحثي که مطرح است ابزار شناخت است که حس ، وهم ، عقل، قلب وسيله ها يي براي شناخت مي باشند که در اين حديث مقصود از شناخت ، معرفت قلب يا شهود ي است .

اولين گام در معرفت شهود ي تامل در خود است و کسي که خود را درک مي کند ، کليات را ،اعم از نظري وعملي ،دريافت مي کند و اين مطلب را در مي يابد که همه عوالم وجود در جرمي کوچک به نام انسان نهفته است . آدمي معجوني است از فرشته و شيطان .

گام دوم تامل در قوا و ابزارهايي است که دراختيار نفس است . در مقام مثال ، قلب مانند قلعه اي است که در ساحل بحر هستي واقع شده و اين قلعه پنج دريچه به سوي خشکي و پنج دريچه به سوي دريا دارد. حواس ظاهر همان درهاي ورود به بحر وجود ند . اين حواس همان طور که مي تواند به خشکي راه پيدا کند قادر است به سوي عالم غيب رو کند در قرآن بارها اين معنا تصريح شده است : لهم قلوب لايفقهون بها و لهم اعين لايبصرون بها و لهم آذان لايسمعون بها اولئک کالانعام  = قلب دارند امانمي فهمند چشم دارند اما نمي بينند و گوش دارند اما نمي شنوند آنان مانند چهار پايان اند.

خودشناسي و خداشناسي

در بحث هاي گذشته بيان شد که خودشناسي مقدمه خداشناسي است . بحث در اين است که معرفت نفس وخود شناسي چيست ؟ برخي از بزرگان گفته اند معرفت نفس ، معرفت حضوري و شهودي است و مساله را به برهان عليت احاطه داده اند. البته اين سخن در جاي خود صحيح است اما روش اثبات از طريق عقل و برهان است نه عرفان.

برخي ديگر همان طريق فلسفي را با تعبيري ديگر بيان کرده اند . از اين نظر اين گروه مراد از حديث«من عرف نفسه فقد عرف ربه » اين است که انسان سنخيت وجودي نفس را با تصوراتش دريافت مي کند .حقيقت اين است که جايگاه معرفت و شهود جايگاهي عرفاني است و معرفت نفس کار عقل نيست و ابزار آن قلب است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0