مدل­بندی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پايان‌نامه دکتری رشته حسابداري

دانلود پايان‌نامه مدل­بندی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پايان‌نامه دکتری رشته حسابداري

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیزی که در مقطع دکتری رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” مدل­بندی رابطه بین دارایی­ های نامشهود  و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید.

 

چکیده مدل­بندی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل­بندی آن است. بنابراين پژوهـش حاضر كاربـردي بوده و از نـوع پژوهش­ هاي شبه ­تجربي است. با استفاده از بانک­های اطلاعاتی موجود، ۱۴۶ شرکت برای دوره ۱۲ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در ۴ گروه طبقه ­بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.

دارایی­ های نامشهود نیز به دو گروه دارایی­ های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم ­بندی شد. دارایی­ های نامشهود ثبت شده از صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی­های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی ­های نامشهود ثبت شده شرکت­های مورد بررسی و عملکرد مالی آن­ها، بجز سود خالص، رابطه مثبت معنا­داری وجود ندارد. همچنین بین دارایی­ های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی نیز، بجز ارزش افزوده اقتصادی، رابطه مثبت معنا­داری وجود ندارد. در حالی که این رابطه در مورد دارایی ­های نامشهود ثبت شده در سطح همه گروه­ها و در کل روشن نیست، در مورد دارایی­ های نامشهود ثبت نشده بر عکس می­باشد. یعنی ارتباط بین دارایی ­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد، مثبت معنادار است. با وجود ارتباط معنادار بین دارایی­ های نامشهود ثبت نشده و معیارهای عملکرد، شدت این ارتباط برای دارایی ­های نامشهود ثبت نشده نیز قوی­تر از دارایی­ های نامشهود ثبت شده است. بیشترین همبستگی مثبت معنا­دار بین نسبت کیوتوبین و نسبت بازده دارایی­ها و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص بدست آمد.

همچنین در بین معیارهای عملکرد، معیار سود خالص از ارتباط قوی­تری با دارایی­های نامشهود برخوردار بود. آزمون تحلیل­های اضافی حاصل از مدل­سازی معادلات ساختاری نیز نتایج مذکور را تایید نمود. دارایی­های نامشهود در دو مدل عملکرد مالی و عملکرد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در هردو مدل به دست آمده، ضریب مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت نشده معنادار بود. همچنین معناداری ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی تاثیر آن­ها را بر روابط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد نشان داد. مدل نهایی حاصل از آزمون­ها در عملکرد مالی و اقتصادی به ترتیب به شرح زیر است:

 

LOGNS×RIA107/0+INDU065/0-LOGNS136/0-FL327/0-UIA649/0+RIA080/0- =FP 

LOGNS×UIA303/0+ LOGNS063/0+FL136/0+UIA699/0 =EP

 

اهميت پژوهش

اين مطالعه از منظر يک مطالعه پژوهشي اهميت نظري، عملي و اجتماعي دارد. به طور کلي اين پژوهش مدارک تجربي مبتني بر ارزش دارايي­ هاي نامشهود و ارتباط آن با عملکرد کلي شرکت را ارايه می­دهد و اهميت دارايي­ هاي نامشهود ثبت شده و ثبت نشده را در سازمان نيز نمايان سازد. نظر به اهميت و نقش دارايي هاي نامشهود در سازمـان، اين مطالعـه همچنين مي­تواند به عنوان زمينه مفيدي براي مطالعات آتي در اين حوزه قلمداد گردد.

از منظر نظري، اگرچه اخيراً مطالعاتي در مورد روش­هاي متعدد ارزشيابي دارايي ­هاي نامشهود و رابطه آن با عملکرد مالي در ساير کشورها انجام شده است (فاما و فرنچ، ۱۹۹۲، ۱۹۹۵و لن و ماخيجا، ۱۹۹۶)، اما در ايران بحث­هاي محدودي در اين زمينه صورت گرفته است. هيچ پژوهشي در ايران، به گونه جامع، رابطه بين شاخص­هاي نامشهود (کيو توبين- اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري- ارزش نامشهودهای ثبت شده- اموال فکری) و عملکرد مالي (بازده دارايي­ها- بازده حقوق صاحبان سهام- بازده سرمايه ­گذاري و سود خالص) و عملکرد اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادي- ارزش افزوده بازار) را مورد بررسي قرار نداده است. به منظور مطالعه دقيق و تجربي ارزشيابي دارايي­ هاي نامشهود و افزايش دانش نسبت به اين نوع دارايي­ها و ارتباط آن­ها با عملکرد شرکت­ها، انجام اين پژوهش ضروري به نظر مي­رسد.

از منظر عملي، بسياري از مديران و حسابـداران دريافته­ اند که ترازنامـه معمولاً ارزش دارايي­هاي نامشهود را به گونه کامل منعکس نمي­کند (ايکس-کايو، ۲۰۰۹: ۷). اگر آن­ها بتوانند روشي براي ارتباط ارزش دارايي­هاي نامشهـود به عملکرد شرکت بیابند، مي­توانند دارايي­هاي نامشهود خود را بهتر مديريت نموده و تصميمات مطلوب­تري نيز اتخاذ کنند.

از منظر اجتماعي، پژوهش حاضر مي­تواند اثرات مثبتي بر تصميم ­هاي مديريتي مانند تحصيل دانش، توزيع اطلاعات، تفسير اطلاعات و حافظه سازماني داشته و ممکن است براي رشد و توسعه کارکنان نيز مطلوب باشد (هابر، ۱۹۹۱). اين رشد و توسعه مي­تواند منجر به افزايش رضايـت شغلي و از دست ندادن کارکنان کليدي نيز شود. همه اين موارد براي شرکت­ها و به طور کل براي جامعه مفيد خواهند بود. از سوي ديگر، اين مطالعه با بررسي تاثير دارايي­ هاي نامشهودي چون علايم تجاري بر عملکرد مي­تواند توجه مديران را به مسئوليت­هاي اجتماعي شرکت در قبال تحصيـل و نگهداري دارايي­ هاي نامشهود شرکت نيز جلب کند.

 

اهداف پژوهش

با توجه به سوال­هاي مطرح شده در بخش­هاي پيشين، اهداف اين مطالعه به شرح زير است:

 • بررسي اهميت گزارشگري دارايي­ هاي نامشهود شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 • اندازه گیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به ارزش بازار اين شرکت­ها،
 • بررسي تاثير ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 • بررسي تاثير دارايي­ هاي “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 • ارائه پيشنهادهايي در خصوص شناسايي و يا عدم شناسايي اقلام نامشهود و اصلاح عمليـات گزارشـگري شـرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • مدل­بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به منظور پیش­بینی عملکرد.

اين اهداف هم براي کليه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم براي هر صنعت دنبال خواهد شد.

 

فهرست مطالب

 • فصل اول: كليات پژوهش  ۱
 • ۱-۱- مقدمه  ۱
 • ۱-۲- بیان مساله پژوهش   ۲
 • ۱-۳- اهميت پژوهش   ۵
 • ۱-۴- اهداف پژوهش   ۶
 • ۱-۵- سوال­های پژوهش   ۷
 • ۱-۶- فرضیه­هاي پژوهش   ۸
 • ۱-۷- روش انجام پژوهش   ۱۱
 • ۱-۷-۱- جامعه و نمونه آماری   ۱۱
 • ۱-۷-۲- روش گردآوری داد­ه­ها ۱۲
 • ۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۱۳
 • ۱-۸- متغیرهای پژوهش   ۱۴
 • ۱-۹- استفاده­کنندگان از نتایج ‌پژوهش   ۱۴
 • ۱-۱۰- تعریف واژه­های کلیدی   ۱۴
 • ۱-۱۰-۱- دارایی­های نامشهود ۱۴
 • ۱-۱۰-۲- اموال فکری   ۱۵
 • ۱-۱۰-۳- کیو توبین  ۱۵
 • ۱-۱۰-۴- ارزش افزوده اقتصادی   ۱۵
 • ۱-۱۱- ساختار پژوهش   ۱۶
 • فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش ۱۷
 • ۲-۱- مقدمه  ۱۷
 • ۲-۲- مبانی نظری   ۱۸
 • ۲-۲-۱- تاریخچه دارایی­های نامشهود و اهمیت این دارایی­ها ۱۸
 • ۲-۲-۲- ماهیت دارایی­های نامشهود ۱۹
 • ۲-۲-۳- روش­های ارزیابی دارایی­های نامشهود ۲۲
 • ۲-۲-۳-۱- روش­های ارزیابی مبتنی بر نسبت   ۲۳
 • ۲-۲-۳-۲- روش­های ارزیابی مبتنی بر اندازه ۲۴
 • ۲-۲-۳-۳- روش­های ارزیابی ترکیبی  ۲۵
 • ۲-۲-۴- الزامات گزارشگری دارایی­های نامشهود ۲۶
 • ۲-۳- رابطه دارایی­های نامشهود با عملکرد شرکت   ۲۹
 • ۲-۴- پیشینه پژوهش   ۳۴
 • ۲-۴-۱- پیشینه داخلی  ۳۴
 • ۲-۴-۲-  پیشینه خارجی  ۴۲
 • ۲-۵- خلاصه فصل  ۵۲
 • فصل سوم: روش اجرای پژوهش   ۵۳
 • ۳-۱- مقدمه  ۵۳
 • ۳-۲- سوال­های پژوهش   ۵۴
 • ۳-۳- روش پژوهش   ۵۵
 • ۳-۴- قلمرو پژوهش   ۵۶
 • ۳-۵- جامعه پژوهش   ۵۶
 • ۳-۶- مدل پژوهش   ۵۷
 • ۳-۷- فرضیه­های پژوهش   ۵۹
 • ۳-۸- متغيرهای پژوهش   ۶۴
 • ۳-۸-۱- متغيرهاي مستقل  ۶۴
 • ۳-۸-۲- متغيرهای وابسته  ۶۶
 • ۳-۸-۳- متغيرهای کنترلی  ۶۸
 • ۳-۹- روش گردآوري داده‌ها ۶۸
 • ۳-۱۰- روش­های آماری مورد استفاده در پژوهش   ۶۹
 • ۳-۱۰-۱- آزمون تفاوت میانگین  ۶۹
 • ۳-۱۰-۲- ضریب همبستگی  ۷۱
 • ۳-۱۰-۳- مدل­سازی معادله ساختاری   ۷۱
 • ۳-۱۱- روایی و پایایی پژوهش   ۷۴
 • ۳-۱۲- خلاصه فصل  ۷۵
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها ۷۶
 • ۴-۱- مقدمه  ۷۶
 • ۴-۲- آمار توصیفی داده­ها ۷۶
 • ۴-۳- آزمون استنباطی  ۷۹
 • ۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول  ۸۷
 • ۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۸۸
 • ۴-۳-۳- آزمون فرضیه سوم ۸۹
 • ۴-۳-۴- آزمون فرضیه چهارم ۹۰
 • ۴-۳-۵- آزمون فرضیه پنجم ۹۰
 • ۴-۳-۶- آزمون فرضیه ششم ۹۱
 • ۴-۳-۷- آزمون فرضیه هفتم ۹۲
 • ۴-۳-۸- آزمون فرضیه هشتم ۹۲
 • ۴-۳-۹- آزمون فرضیه نهم ۹۳
 • ۴-۳-۱۰- آزمون فرضیه دهم ۹۴
 • ۴-۳-۱۱- آزمون فرضیه یازدهم ۹۴
 • ۴-۳-۱۲- آزمون فرضیه دوازدهم ۹۵
 • ۴-۳-۱۳- آزمون فرضیه سیزدهم ۹۶
 • ۴-۳-۱۴- آزمون فرضیه چهاردهم ۹۷
 • ۴-۳-۱۵- آزمون فرضیه پانزدهم ۹۷
 • ۴-۳-۱۶- آزمون فرضیه شانزدهم ۹۸
 • ۴-۳-۱۷- آزمون فرضیه هفدهم ۹۹
 • ۴-۳-۱۸- آزمون فرضیه هجدهم ۹۹
 • ۴-۳-۱۹- آزمون فرضیه نوزدهم ۱۰۰
 • ۴-۳-۲۰- آزمون فرضیه بیستم ۱۰۱
 • ۴-۳-۲۱- آزمون فرضیه بیست و یکم ۱۰۱
 • ۴-۳-۲۲- آزمون فرضیه بیست و دوم ۱۰۲
 • ۴-۳-۲۳- آزمون فرضیه بیست و سوم ۱۰۳
 • ۴-۳-۲۴- آزمون فرضیه بیست و چهارم ۱۰۴
 • ۴-۴- تحلیل­های اضافی  ۱۰۶
 • ۴-۴-۱- گروه خودرو، ماشین­آلات و فلزات   ۱۰۶
 • ۴-۴-۲- گروه شیمیایی و دارویی  ۱۱۱
 • ۴-۴-۳- گروه معادن و کانی­ها ۱۱۴
 • ۴-۴-۴- گروه سایر صنایع  ۱۱۸
 • ۴-۴-۵- آزمون کلی  ۱۲۲
 • ۴-۵- خلاصه فصل  ۱۲۷
 • فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها ۱۲۸
 • ۵-۱- مقدمه  ۱۲۸
 • ۵-۲- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش   ۱۲۸
 • ۵-۳- بحث و نتیجه­گیری   ۱۳۵
 • ۵-۴- پیشنهادهای پژوهش   ۱۳۹
 • ۵-۵- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی  ۱۴۰
 • ۵-۶- محدودیت­های پژوهش   ۱۴۱
 • ۵-۷- استفاده­کنندگان نتایج این پژوهش   ۱۴۲
 • ۵-۸- خلاصه فصل  ۱۴۴
 • منابع و مآخذ
 • منابع فارسي…………..۱۴۵
 • منابع انگليسي……..۱۴۸
 • پيوست‌ها
 • پیوست شماره ۱-شرکت­های مورد بررسی………۱۵۸
 • پیوست شماره ۲-نحوه محاسبه هزینه سرمایه در فرمول ارزش افزوده اقتصادی……..۱۶۱

 

فهرست جدول‌ها

 •  جدول ۲-۱: خلاصه نتايج پژوهش­هاي داخلي ۴۱
 •  جدول ۲-۲: خلاصه نتايج پژوهش­هاي خارجی ۵۰
 •  جدول ۳-۱: شرکت­های مورد بررسی ۵۷
 •  جدول ۳-۲: نحوه محاسبه متغيرهاي مستقل پژوهش ۶۶
 •  جدول ۳-۳: نحوه محاسبه متغيرهاي وابسته پژوهش ۶۷
 •  جدول ۳-۴: فرمول­هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش ۷۰
 •  جدول ۴-۱: طبقه­بندی صنایع در این مطالعه ۷۷
 •  جدول ۴-۲: شاخص­های آماری مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته ۷۹
 •  جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمرینف ۸۶
 •  جدول ۴-۴: نتایج حاصل از آزمون کروسکال-والیس ۸۶
 •  جدول ۴-۵: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۸۷
 •  جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۸۸
 •  جدول ۴-۷: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۸۹
 •  جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ۹۰
 •  جدول ۴-۹: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم ۹۱
 •  جدول ۴-۱۰: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم ۹۱
 •  جدول ۴-۱۱: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم ۹۲
 •  جدول ۴-۱۲: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هشتم ۹۳
 •  جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از آزمون فرضیه نهم ۹۳
 •  جدول ۴-۱۴: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دهم ۹۴
 •  جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمون فرضیه یازدهم ۹۵
 •  جدول ۴-۱۶: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوازدهم ۹۵
 •  جدول ۴-۱۷: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سیزدهم ۹۶
 •  جدول ۴-۱۸: نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهاردهم ۹۷
 •  جدول ۴-۱۹: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پانزدهم ۹۸
 •  جدول ۴-۲۰: نتایج حاصل از آزمون فرضیه شانزدهم ۹۸
 •  جدول ۴-۲۱: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفدهم ۹۹
 •  جدول ۴-۲۲: نتایج حاصل از آزمون فرضیه هجدهم ۱۰۰
 •  جدول ۴-۲۳: نتایج حاصل از آزمون فرضیه نوزدهم ۱۰۰
 •  جدول ۴-۲۴: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیستم ۱۰۱
 •  جدول ۴-۲۵: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و یکم ۱۰۲
 •  جدول ۴-۲۶: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و دوم ۱۰۳
 •  جدول ۴-۲۷: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و سوم ۱۰۳
 •  جدول ۴-۲۸: نتایج حاصل از آزمون فرضیه بیست و چهارم ۱۰۴
 •  جدول ۴-۲۹: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها ۱۰۵
 •  جدول ۴-۳۰: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه اول) ۱۰۸
 •  جدول ۴-۳۱: شاخص­های آماری مربوط به گروه خودرو، ماشین­آلات و تجهیزات ۱۱۰
 •  جدول ۴-۳۲: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه دوم) ۱۱۲
 •  جدول ۴-۳۳: شاخص­های آماری مربوط به گروه شیمیایی و دارویی ۱۱۴
 •  جدول ۴-۳۴: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه سوم) ۱۱۶
 •  جدول ۴-۳۵: شاخص­های آماری مربوط به گروه معادن و کانی­ها ۱۱۸
 •  جدول ۴-۳۶: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­های نامشهود و عملکرد (گروه چهارم) ۱۲۰
 •  جدول ۴-۳۷: شاخص­های آماری مربوط به گروه سایر صنایع ۱۲۱
 •  جدول ۴-۳۸: ضرایب و معناداری رابطه دارایی­های نامشهود و عملکرد  ۱۲۴
 •  جدول ۴-۳۹: شاخص­های آماری مدل کلی   ۱۲۶
 •  جدول ۵-۱: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها ۱۳۰
 •  جدول ۵-۲: خلاصه نتایج حاصل از آزمون­های تحلیلی اضافی   ۱۳۲

فهرست شكل‌ها

 •  شکل ۲-۱- انواع دارايي­هاي شرکت ۲۱
 • شکل ۲-۲- منابع مبنايي براي سودآوري شرکت   ۳۳
 • شکل ۳-۱- مدل پژوهش   ۵۸
 • شکل ۴-۱- گروه صنایع مورد بررسی  ۷۸
 • شکل ۴-۲- مقادیر استاندارد شده اموال فکری   ۸۰
 • شکل ۴-۳- مقادیر استاندارد شده دارایی­های نامشهود ۸۰
 • شکل ۴-۴- مقادیر استاندارد شده سود خالص     ۸۱
 • شکل ۴-۵- مقادیر استاندارد شده لگاریتم فروش خالص     ۸۱
 • شکل ۴-۶- مقادیر استاندارد شده اهرم مالی  ۸۲
 • شکل ۴-۷- مقادیر استاندارد شده بازده دارایی­ها ۸۲
 • شکل ۴-۸- مقادیر استاندارد شده بازده حقوق صاحبان سهام ۸۳
 • شکل ۴-۹- مقادیر استاندارد شده بازده سرمایه­گذاری شده ۸۳
 • شکل ۴-۱۰- مقادیر استاندارد شده ارزش افزوده اقتصادی   ۸۴
 • شکل ۴-۱۱- مقادیر استاندارد شده اضافه ارزش بازار نسبت به دفتری   ۸۴
 • شکل ۴-۱۲- مقادیر استاندارد شده کیو توبین  ۸۵
 • شکل ۴-۱۳- مقادیر استاندارد شده ارزش افزوده بازار  ۸۵
 • شکل ۴-۱۴- مدل مربوط به دارایی ­های نامشهود و عملکرد (گروه اول: خودرو، ماشین­آلات و تجهیزات) ۱۰۷
 • شکل ۴-۱۵- مدل مربوط به دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه دوم: شیمیایی و دارویی) ۱۱۱
 • شکل ۴-۱۶- مدل مربوط به دارایی ­های نامشهود و عملکرد (گروه سوم: معادن و کانی­ها) ۱۱۵
 • شکل ۴-۱۷- مدل مربوط به دارایی­ های نامشهود و عملکرد (گروه چهارم: سایر صنایع) ۱۱۹
 • شکل ۴-۱۸- مدل مربوط به دارایی­ های نامشهود و عملکرد ۱۲۳

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0