درختان ميوه : دانلود رایگان تحقیق رشته زیست شناسی

درختان ميوه : دانلود رایگان تحقیق رشته زیست شناسی

تحقیق رشته زیست شناسی با فرمت WORD و در ۲۵ صفحه با موضوع درختان ميوه نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

درختان ميوه

درخت آقطي درختي است از انواع زمستان خواب، آقطعي معمولي بومي نواحي اروپا، غرب آسيا و مناطقي از شمال آفريقا مي‌باشد، و هم‌اكنون بصورت وحشي در مناطق وسيعي از آمريكا و كانادا مي‌رويد. ميوه‌هاي سياه و ارغواني درخشان اين درخت بصورت گسترده‌‌اي در انواع مربّا مصرف مي‌‌گردد؛ و هم گل و هم ميوة آن شهرت زيادي در تهية شراب دارند. بلندي اين گياه به بلندي بك درخچة بزرگ و يا يك درخت كوچك مي‌رسد و در باغ به عنوان يك درخچة وحشي و مقاوم كاشته مي‌شود شاخه‌هاي جوان اين گياه از خود بوي نامطبوعي متصاعد مي‌كنند كه در گذشته به عنوان دور كنندة حشرات مورد استفاده قرار مي‌گرفت.

رشد و نمو:

تمشك آقطي سياه فقط بخاطر ميوة آن پرورش مي‌يابد و نوع قرمز اين ميوه غير خوراكي مي‌باشد.

خاك و موقعيت كاشت:

درخت آقطي با انواع خاك با گستره‌اي از PH سازگار است، حتي خاكهائي كه بسرعت آب خود را از دست مي‌دهند. درخت آقطي در بيشتر وضعيتها مي‌رويد امّا باردهي آن در وضعيتهاي بيشتر آفتابي، بيشتر مي‌باشد.

كاشت:

گياه آقطي ممكن بصورت اصلاح شده داراي يك تنه و شاخه و برگ باشد، ولي معمولاً بصورت يك بوتة گرد انبوه چهار هفته قبلا ز كاشت زمين آنرا آماده نمائيد و گياهان هرز پايا را تا ۳۰ سانتي‌متر مربع از اطراف محل كاشت درخچه پاك نمائيد و سپس يك مقدار ۳ اُنس به ازاي هر متر مربع كوه رابعنوان مثال كود با مارك تجاري گرومور را توسط چنگك خوب با خاك محل كاشت قاطي نمائيد و سپس تا زير پائين ترين‌ شاخه‌هاي درخت باشد. گياهرا درچاله قرار دهيد، درست به همان اندازه كه درخچه در زمين نهالتان قرار داشت، و به آرامي در اطراف ريشه خاك بريزيد و همزمان خاك آنرا سفت نمائيد.

هرس :

بعد از كاشت ، شاخه هاي ضعيف و ناقص روئيده شده را قطع كنيد . شاخه هاي اصلي را ۲ تا ۳ سانتي متر مانده به يك جوانه قابل مشاهده هرس نمائيد ، اينكار باعث مي شود تا اطمينان حاصل كنيم كه در اولين فصل رويش ، گياه انرژي لازم جهت ساختن يك پايه و چهارچوب قوي را در خود بشكل ذخيره شده ، موجود دارد.

هر كدام از پاجوشها را كه موردنياز نمي باشد از سطح زمين قطع كنيد . نهال تازه كاشته شده در سال اول شكوفه هاي كوچكي مي دهد در سالهاي بعد در فصل زمستان شاخه هاي مرده و پرتراكم را جهت خوب ماندن شكل ظاهري درخت هرس نمائيد و حدود يك چهارم از شاخه ها را از قسمت پايه ، جهت تحريك گياه براي رويش قسمتهاي تازه و جوان قطع نمائيد و پاجوشهاي ناخواسته را از انتها قطع نمائيد و محل قطع شدن را جهت محافظت با يك رنگ زخم بندي درخت خوب بپوشانيد.

تغذيه :

در روزهاي خشك بهار و تابستان درختان ميوه را خوب آب دهيد و اطراف درخت تا محدوده اي كه به نظر مي رسد ريشه هايش به اطراف پراكنده شده را با كود حيواني پوسيده و يا كودگياهي بپوشانيد و اگر رشد درختچه ضعيف و يا آهسته مي باشد با يك كود شيميايي كه داراي عموم مواد معدني باشد بعنوان مثال كود شيميائي با مارك گرومر را به مقدار ۲ انس به ازاي هر ۳۰ سانتي متر مربع را در ماه فروردين به خاك اضافه نمائيد .

تكثير درختان ميوه  :

شاخه هاي محكم يك ساقه يكساله را به اندازة ۲۰ تا ۲۵ سانتي متر از آن جدا كرده و در يك زمين سرباز بصورتي كه ۶ قسمت از طول شاخه جدا شده در داخل زمين قرا بگيرد را بكاريد و يا مي توانيد در تيرماه ۴ تا ۶ عدد از قطعات جدا شده از يك ساقه محكم را در خاكي كه در معرض مستقيم نور آفتاب نباشد را در آن خاك بكاريد بطوريكه نصف طول شاخه درخاك قرار بگيرد . در مهرماه سال آينده ساقه هاي ريشه زده را خارج نموده و در محل دائمي خود بدقت بكاريد .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0