رابطه بین ریاضیات و ژنوم : دانلود رایگان تحقیق رشته ریاضی

رابطه بین ریاضیات و ژنوم : دانلود رایگان تحقیق رشته ریاضی

تحقیق رشته ریاضی با فرمت WORD و در ۲۱ صفحه با موضوع رابطه ی بین ریاضیات و ژنوم  نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

مقدمه ریاضیات و ژنوم :

تقريباً در نزديكيهاي قرن بيستم (اواخر قرن نوزدهم) خبر چشمگيري اعلام شد:

اتمام طرح اوليه ژنوم انسان. كه اين مرحلة مهمي از زندگي نوع بشر محسوب مي شود كه تقريباً ۱۵۰ سال پيش در اُديسه هومر و با كشف و پژوهش چشمگير مندل (۱۸۸۴-۱۸۲۲) شروع شده بود و شايد به جرأت بتوان گفت بسط طرح اوليه ژنوم انساني نقطة عطفي در تاريخ تحول علم زيست شناسي بوده است.

ریاضیات و ژنوم : رياضيات و ژنتيك كلاسيك (روزگاران قديم)

كارهايي كه اخيراً انجام شده است سعي بر اين دارند كه بفهمند مندل از ميانگين آزمايشاتش چه چيزي بدست آورد در صورتيكه بعضي از داده هاي آزمايشات او خيلي خوب نبودند تا او بتواند به واسطة آنها نتايج درست و دقيقي به دست آورد. امروزه با سپري شدن زمان مي دانيم كه يك استثناء براي همة قوانين مندل وجود دارد.

ژنتيك مولكولي ( -present 1953)

با توجه به تاريخ كوتاه از تكامل تدريجي ژنتيك مولكولي، تحول رياضيات پشتيبان در اين زمينه و اندازة ژنتيك مولكولي قابل توجه است. بسياري از روشهاي رياضي ارائه شده تا نشان دهند كه DNA ساختار رشته اي از الفباي ۶ حرفي دارد و اينكه پروتئين نيز به صورت رشته اي است كه حروف آن امينواسيد مي باشد.

رياضيات و ژنوم :

 

رياضيات امكان مديريت و تحليل ساختمان فشرده اي از پايگاه داده هاي پروژه ژنوم انسان را فراهم مي كند. تحليل عددي، آماري و مدلسازي يك نقش عمده در نقشه و ترتيب گذاري طرح اوليه DNA و همچنين اطلاعات ژنتيكي كه ساختار هر يك از واحدهاي ما را تعيين مي كنند دارند.

پژوهشگران پيش بيني كردند كه اين آميختگي رياضيات ، زيست شناسي،‌يك شاخه جديدي از علم را ايجاد خواهد كرد كه آن پزشكي مولكولي خواهد بود. پزشكي مولكولي زماني موفقيت آميز خواهد بود كه در تشخيص، معالجه و پيشگيري از بيماري منحصر به فرد و ويژه باشد.

روي ژن:

تقريباً در داخل هر سلول در بدن ما، يك مجموعة پيچيده اي از دستورالعملهاي ژنتيكي كه شامل ۲۳ جفت كروموزوم مي باشد وجود دارد. كروموزوم ها زنجيره هاي بلند مركب از DNA (ريبونوكلئيك اسيد) مولكولهاي مارپيچي نخ مانند در داخل سلولهاي ما مي باشند.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0