بررسی رابطه ي سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان تهران :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

بررسی رابطه ي سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان تهران :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت دولتی و با عنوان بررسی رابطه ي سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان تهران در ۱۳۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی رابطه ي سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان تهران:

امروزه موضوع سرمايه هاي فكري يكي از عناصر موفقيعت سازمان ها محسوب مي شود و سازمان ها براي اينكه بتوانند در محيط پرتلاطم امروزي كه جهان تبديل به دهكده جهاني شده است  موفق باشند بايد شاخص هاي سرمايه فكري را در سازمان شان شناسائي كرده و به آنها بپردازند، تحقيق حاضر به بررسي رابطه سرمايه فكري با عملكرد سازماني بانكك قوامين استان تهران مي پردازد و به دنبال جواب دادن به اين سوال هست كه آيا بين سرمايه فكري با عملكرد سازماني بانك قوامين استان تهران رابطه ي معناداري وجود دارد ؟

روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – همبستگي و از نظر هدف كاربردي مي باشد ، جامعه مورد نظر مديران و كارشناسان ارشد ستادي ، رئيس ، معاونين و كارمندان ارشد شعب بانك قوامين استان تهران است كه تعداد ۲۰۰ نفر جامعه آماري و ۷۰ نفر نمونه آماري را تشكيل مي دهند. در ارتباط با روائي ابزار سنجش به نظرات متخصصين اكتفا شده و پايائي پرسشنامه سرمايه فكري و عملكرد از طريق آزمون آلفاي كرونباخ عدد ۹۲۵% بدست آمده است . و از آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل نتايج استفاده شده است ، فرضيه هاي پژوهش با همبستگي پيرسن آزمون شدند و نتايج آزمون هاي آماري نشان داده است كه رابطه بين ابعاد سرمايه فكري با عملكرد سازمان در بانك قوامين استان تهران معنادار است.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

امروزه عرصه ی رقابت جهانی، بر عناصر سرمایه فکری تأکید کرده و سازمانهای بین المللی به طرح چارچوب‌های جهانی برای مدیریت سرمایه فکری می‌پردازند. براین اساس، سنجش سرمایه فکری هم  در سطح کلان و هم در سطح خرد به ضرورتی غیرقابل انکار برای پذیرش و رقابت در بازارهای بین المللی و بعنوان پیش شرطی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. به باور بسیاری از نظریه­پردازان، دهه آینده دهه ارزش آفرینی از خلال سرمایه فکری برای سازمانها و کشورهاست.

لذا توجه به موضوع سرمایه فکری در سطح جهانی و منطقه­ای، نظر یه جدید بودن این بحث می‌تواند به عنوان یک مزیّت برای کشورما به حساب آید. روزگاری تنها داشتن دارائی‌های فیزیکی، کارکنانی حرفه ای و سپس بهره­مندی از فناوری‌های نوین و روزآمد بعنوان ملاکی برای ارزش شرکتها به حساب می‌آمد. اما امروزه به وضوح می‌توان گفت که دارائی‌های فیزیکی مستهلک می‌شوند، کارکنان حرفه ای سازمانها را ترک می‌کنند و فناوری‌ها همواره نسبت به فناوری آینده ناکارآمدتر و عقب مانده به حساب می‌آیند. از این رو، هنر مدیریت و سنجش سرمایه فکری، هنر توسعه دارائی‌های نامشهود و فکری غیرقابل استهلاک و پرارزش­تر، توسعه ظرفیت ارزش افزایی دارائی‌های مالی فیزیکی، انتقال قابلیت‌های دانش کارکنان حرفه ای و تبدیل آن به دانش سازمانی و یا دارائی‌های تحت مالکیت فکری سازمان، ایجاد فناوری‌های درون زا یا توسعه قابلیت‌های به کارگیری فناوری‌های خریداری شده و روزآمدسازی درونی آنها، و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پایدارتر برای سازمان و ذینفعان آن، و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سازمان و بهبود اعتماد و اطمینان بازارهای مالی و سرمایه­ای است.(چن و همكاران ، ۲۰۰۴ ، كنان و همكاران ، ۲۰۰۴)

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که پرداختن به مباحث سرمایه فکری در موسسات بازرگانی می­تواند تصویر روشنی از داراییهای مشهود و نامشهود آنان فراهم نماید.از آنجاییکه بانکها نقش محوری در توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری دارند، توجه به سرمایه فکری و ابعاد ان از نظر تاثیرگذاری در مزیت رقابتی شان می تواند در افزایش رتبه عملکردی مورد توجه قرارگیرد.

از سوی دیگر، چون کارکنان شاغل با توانمندیها، مهارتها و خلاقیت خود  در ایجاد این سرمایه فکری نقش بنیادی دارند. لذا انجام این تحقیق می تواند ضمن شناسایی وضعیت فعلی بانک از نظر نیروی انسانی در طرح ریزی نظام منابع انسانی بانک در توسعه آتی و بالاخص تنظیم نظام بهره وری و انگیزش کارکنان و بالطبع افزایش رضایت مندی، تعلق و وفاداری انان موثر باشد.

اهداف تحقیق

بررسی وجود رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می‌گردد:

  • بررسی وجود رابطه بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • بررسی وجود رابطه بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • بررسی وجود رابطه بین سرمایه رابطه ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود رابطه با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

فرضيه‌هاي تحقیق

فرضیه اصلی:

ـ بین سرمایه فکری و عملکرد  سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران رابطه معناداري وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

۱ـ بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران رابطه معناداري وجود دارد.

۲ـ بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران رابطه معناداري وجود دارد.

۳ـ بین سرمایه رابطه ای و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران رابطه معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات  ۱

۱-۱- مقدمه: ۲

۱-۲- بیان مساله  ۳

۱-۴- اهداف تحقیق  ۵

۱-۵- فرضيه‌هاي تحقیق.. ۶

۱-۶- چارچوب نظری  ۶

۱-۷- مدل تحلیلی تحقیق   ۷

۱-۸- متغیرهای تحقیق  ۷

۱-۹- روش تحقیق  ۷

فرضیه‌های فرعی: ۶

۱-۱۰- قلمرو تحقیق: ۸

۱-۱۱- تعاریف مفهومی متغیرها  ۸

۱-۱۲- محدودیت های تحقیق  ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق  ۱۰

۲-۱- مقدمه  ۱۱

۲-۱-۱- تعاریف سرمایه فکری.. ۱۲

۲-۱-۲- مؤلفه‌های سرمایه فکری.. ۱۴

۲-۱-۳ ویژگیهای سرمایه فکری.. ۱۸

۲-۱-۳-۱ رویکردها و روشهای اندازه گیری داراییهای نامشهود. ۱۹

۲-۱-۳- ۲- الگوی رهیاب اسکاندیا ۲۳

۲-۱-۳- ۳- الگوی شاخص سرمایه فکری.. ۲۵

۲-۱-۳- ۴- الگوی تکنولوژی بروکینگ… ۲۷

۲-۱-۳- ۵- الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود. ۲۷

۲-۲-۱- مقدمه. ۲۸

۲-۲-۲- تعاریف عملکرد سازمانی.. ۲۹

۲-۲-۳-هدف از ارزیابی عملکرد : ۳۰

۲-۲-۴- علل ضعف عملکرد : ۳۱

۲-۲-۴-۱ عوامل فردی.. ۳۱

۲-۲-۴-۲ عوامل سازمانی.. ۳۲

۳-۲-۵- اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد : ۳۴

۲-۲-۶-  اما ارزیابی عملکرد چیست ؟. ۳۵

۲-۲-۷- انواع ارزيابي.. ۳۶

۲-۲-۸- سیستیم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن. ۳۸

۲-۲-۹- مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی.. ۳۹

۲-۲-۹-۱- مدل منشور عملکرد. ۳۹

۲-۲-۹-۲- ماتريس عملكرد (۱۹۸۹) ۴۳

۲-۲-۹-۳- مدل نتايج و تعيين كننده‌ها (۱۹۹۱) ۴۴

۲-۲-۹-۴- هرم عملكرد (۱۹۹۱) ۴۴

۲-۲-۹-۵- كارت امتيازدهي متوازن (۱۹۹۲) ۴۵

۲-۲-۹-۶- فرايند كسب و كار (۱۹۹۶) ۴۷

۲-۲-۹-۱۰- تحليل ذي نفعان (۲۰۰۱) ۴۸

۲-۲-۹-۱۱  الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی.. ۴۹

الف)تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. ۵۶

ب)تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور. ۶۰

معرفی بانک  ۶۲

فصل سوم  ۶۵

۳-۱- مقدمه  ۶۶

۳-۲- روش تحقیق  ۶۶

۳-۲-۱)تحقيق کاربردي.. ۶۶

۳-۲-۲) تحقيق توصيفي.. ۶۷

۳-۴- متغیرهای تحقیق  ۶۹

۳-۵- روش های جمع آوری اطلاعات  ۶۹

۳-۵-۱- تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه. ۷۱

۳-۶-۲- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه. ۷۱

۳-۷-۱- جامعة آماري.. ۷۲

۳-۷-۳- قلمرو مکاني تحقيق.. ۷۳

۳-۶-۴) قلمرو زماني تحقيق.. ۷۳

۳-۷-۴) نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه. ۷۳

۳-۷-۵- روش‎هاي نمونه‌گيري.. ۷۴

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۷۴

فصل چهارم: تجزیه تحلیل اطلاعات  ۷۷

الف) آمار توصیفی: ۷۸

ب) آمار استنباطی:   ۸۴

آمار توصیفی: ۹۱

فصل۵ : نتیجه گیری و پیشنهادات  ۹۷

۵-۱- مقدمه  ۹۸

۵-۲- بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون آماری گرامر  ۹۹

۵-۳- بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن  ۱۰۳

۵-۴- ارائه پیشنهادات  ۱۰۳

۵-۴-۱)پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق.. ۱۰۳

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ۱۰۵

منابع فارسي : ۱۰۶

منابع خارجي: ۱۰۹

پرسشنامه  ۱۱۳

پیوست و ضمایم  ۱۱۸

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- چالش های مدیریت گذشته، حال و آینده  ۱۴

جدول ۲-۲- الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری  ۲۰

جدول ۳-۱- ترکیب سوالات پرسشنامه  ۷۰

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت افراد  ۷۸

جدو ل ۴-۲- توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات افراد   ۷۹

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی مربوط به شغل افراد  ۸۰

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مربوط به سن افراد  ۸۱

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری افراد  ۸۲

جدول ۴-۶- خلاصه پاسخ های دریافتی پرسشنامه  ۸۳

جدول ۴-۷- خلاصه نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه انسانی  ۸۵

جدول ۴-۸- خروجی آزمون برابری واریانس ها مربوط به فرضیه سرمایه انسانی  ۸۶

جدول ۴-۹- خروجی آزمون تی استیودنت مربوط به فرضیه سرمایه انسانی  ۸۶

جدول ۴-۱۰- خلاصه نتایج پرسشنامه در فرضیه اول  ۸۷

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون جداول توافقی  ۸۷

جدول ۴-۱۲- خلاصه نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه ساختاری  ۸۸

جدول ۴-۱۳- خروجی آزمون برابری واریانس ها  ۸۹

جدول ۴-۱۴- خروجی آزمون تی استیودنت  ۹۰

جدول ۴-۱۵- خلاصه نتایج پرسشنامه در فرضیه دوم  ۹۰

جدول ۴-۱۶- خلاصه نتایج جداول توافقی  ۹۱

جدول ۴-۱۷- خلاصه نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه رابطه ای  ۹۱

جدول ۴-۱۸- خروجی آزمون برابری واریانس ها  ۹۳

جدول ۴-۱۹- خروجی آزمون تی استیودنت  ۹۳

جدول ۴-۲۰- نتایج آزمون جداول توافقی  ۹۳

جدول ۴-۲۱- نتایج آزمون جداول توافقی در فرضیه ارتباطی  ۹۴

جدول ۴-۲۲- خلاصه نتایج تحلیل عاملی  ۹۴

جدول ۴-۲۳- خلاصه نتایج هر یک از عامل ها  ۹۵

جدول ۴-۲۴- آزمون تحلیلی عاملی  ۹۶

جدول ۵-۲۴- مقادیر بار عاملی  ۹۶

 

فهرست نمودار

نمودار ۴-۱- فراوانی جنسیت افراد   ۷۹

نمودار ۴-۲- فراوانی سطوح تحصیلات افراد  ۸۰

نمودار ۴-۳- نمودار فراوانی شغل افراد  ۸۰

نمودار ۴-۴- نمودار فراوانی سن افراد  ۸۱

نمودار ۴-۵- نمودار فراوانی سابقه کاری افراد  ۸۲

نمودار ۴-۶- نمودار فراوانی مربوط به نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه انسانی ….. ۸۵

نمودار ۴-۷- نمودار فراوانی مربوط به نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه ساختاری… ۸۸

نمودار ۴-۸- نمودار فراوانی مربوط به نتایج پرسشنامه در سوالات مربوط به سرمایه رابطه ای…. ۹۲

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۲- مدل تحلیلی تحقیق از دیدگاه روس و همکاران  ۷

شکل ۲-۱- اجزای سرمایه فکری در الگوی اسکاندیا  ۲۴

شکل ۲-۲- الگوی شاخص سرمایه فکری ۲۶

شکل ۲-۳- الگوی تکنولوژی بروگینگ  ۲۷

شکل ۲-۴- الگوی نمایش دارای های نامشهود  ۲۸

شکل ۲-۵- اجزای اصلی مدیریت عملکرد  ۳۴

شکل ۲-۶- ارتباط مفاهیم کارایی و اثربخشی وااقتصادی بودن با مفهوم ارزیابی عملکرد ……… ۳۶

شکل ۲-۷- سیستم های ارزیابی سنتی و مدرن عملکرد  ۳۹

شکل ۲-۸- ابعاد عملکرد از دیدگاه دیوید نیلی  ۴۲

شکل ۲-۹- ماتریس ارزیابی عملکرد دیوید نیلی  ۴۳

شکل ۲-۱۰- هرم ارزیابی عملکرد کریمی  ۴۵

شکل ۲-۱۱- نمودار تحلیل ذی نفعان دکتر لی  ۴۸

شکل ۲-۱۲- الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی رضائیان  ۵۰

شکل ۲-۱۳- مدل عملیات متغیر مستقل از دیدگاه دیوید نیلی ۵۴

شکل ۲-۱۴- مدل عملیاتی متغیر وابسته تحقیق از دیدگاه دیوید نیلی  ۵۵

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0