مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده  مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران

اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است.  علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی  پیش از هزار  سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده است و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی است.

حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. “قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث” مصوب ۱۳۴۷ و نیز قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۸۷ در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟  نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :۱-مالک ۲-متصرف غیرقانونی۳- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.۴-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.

پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به طور کلی یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.

واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت.

 فهرست مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران

 • مقدمه  ۱
 • فصل اول: تعیین مسئول حادثه. ۷
 • مبحث اول: تحول و ضرورت تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی  ۹
 • گفتار اول: ضرورت تصویب قانون بیمه اجباری  ۹
 • گفتار دوم: مقایسه قانون بیمه اجباری  مصوب ۱۳۴۷ با قانون  جدید بیمه اجباری . ۱۵
 • مبحث دوم: بررسی مفهوم دارنده وسیله نقلیه  ۲۲
 • گفتار اول: تمیز مسئول حادثه در حقوق خارجی . ۲۲
 • گفتار دوم: مفهوم  دارنده وسیله نقلیه در ایران  ۲۸
 • بند اول: مسئولیت مدنی مالک  ۳۰
 • بند دوم: نظریه اداره حقوقی دادگستری  ۳۵
 • بند سوم: مسئولیت مدنی راننده . ۳۶
 • بند چهارم: تفکیک بین مسئولیت موضوعی اشخاص . ۳۹
 • بند پنجم: مسئولیت تضامنی مالک و راننده . ۴۳
 • نتیجه گیری فصل . ۴۶
 •   فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و حدود آن . ۴۸
 • مبحث اول: مبنای حقوقی مسئولیت دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی  ۵۰
 • گفتار اول: نظریه فرض تقصیر  ۵۱
 • گفتار  دوم: نظریه تقصیر حفاظت . ۵۲
 • گفتار سوم: نظریه ایجاد خطر . ۵۳
 • گفتار چهارم: نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران . ۵۶
 • مبحث دوم: دامنه مسئولیت مدنی دارنده . ۵۹
 • گفتار اول:  خسارات قابل مطالبه . ۵۹
 • گفتار دوم: عوامل رافع مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه . ۶۳
 • بند اول: قوة قاهره  . ۶۳
 • بند دوم: تقصیر زیان دیده  ۶۶
 • بند سوم: فعل شخص ثالث  ۷۶
 • نتیجه گیری فصل .. ۷۷
 • نتیجه گیری کلی . ۷۹
 • منابع  ۸۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0