رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران  بر اساس هفت شاخص مختلف ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده پایان نامه رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران  بر اساس هفت شاخص مختلف:

تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند. لذا در این پژوهش، محقق درصدد آن است تا با استفاده از هفت شاخص مشهور، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را در دوره زمانی ۸۸- ۸۷ بررسی نماید.

این شاخصها عبارتند از شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعات. لذا برای انجام این پژوهش از اطلاعات مربوط به ۱۴ صندوق سرمایه گذاری استفاده گردید. با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق که ترتیبی بودند، لذا از روش ها و فنون ناپارامتریک برای تحلیل اطلاعات استفاده گردید.نتایج این تحقیق نشان داد که صنعت صندوق های سرمایه گذاری در ایران علی رغم بحران مالی جهانی  به سرعت در حال رشد و رونق است و چشم انداز مناسبی را میتوان برای آن متصور بود. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که چهار صندوق سرمایه گذاری آگاه، بانک تجارت، یکم ایرانیان و شاداب نه تنها توانستند بازده اضافی نسبت به بازده بازار کسب نمایند، بلکه به طور میانگین توانستند رتبه های اول را در رتبه بندی های صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های هفت گانه ارزیابی عملکرد، به خود اختصاص دهند که این خود نشان از مهارت بالای مدیران پرتفوی این صندوق ها دارد.

همچنین نتایج مربوط به فرضیات تحقیق نشان داد که نمیتوان صرفاً از یک معیار جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود زیرا ممکن است اطلاعات گمراه کننده ای را در اختیار سرمایه گذارن قرار دهد. در بخش دیگری از نتایج فرضیات این تحقیق مشخص گردید که استفاده از متوسط نرخ بازده سالانه جهت بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می تواند اطلاعات گمراه کننده ای را از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ارائه دهد و باید از معیارهای ارزیابی عملکردی که از بابت ریسک تعدیل شده هستند، جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود. همچنین این تحقیق نشان داد که عامل سن صندوق نمی تواند در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری نقش قابل توجهی را به خود اختصاص دهد بلکه این دانش و مهارت مدیران است که میتواند باعث شود تا یک صندوق نسبت به صندوق های دیگر عملکرد بهتری را داشته باشد. در بخش دیگری از نتایج این تحقیق مشخص گردید که توزیع بازده صندوق های سرمایه گذاری از نوع غیر نرمال بوده و از چولگی منفی برخوردار است و به همین سبب استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد تئوری فرا مدرن پرتفوی مانند معیار سورتینو  جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، بر دیگر معیارها برتری محسوسی دارد. همچنین مشخص گردید که استفاده از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل و بتاهای نامطلوب به جای بتای سنتی، به دلیل غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری، قابل اتکاتر است.

واژه های کلیدی : صندوق های سرمایه گذاری، مدل های تعدیل شده از بابت ریسک، ریسک نامطلوب، مدل سورتینو

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

اهمیت این تحقیق را می توان از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، سرمایه گذاران، بازار بورس و کل اقتصاد، مورد توجه قرار داد. از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، جایگزینی مالکیت عمده، از سرمایه گذاران انفرادی به سوی صندوق های سرمایه گذاری، مطلوب تر می باشد.زیرا سرمایه گذاران در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایه گذاری، تأمین مالی و عملیاتی بهتری را اتخاذ نمایند. این در حالی است که، سرمایه گذاران جزء، غالباً تفکر بلند مدت و مشخصی ندارند. از منظر سرمایه گذاران نیز توان صندوق های سرمایه گذاری در کسب بازده های اضافی نسبت به بازار سرمایه، تمایل آنها را در خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوقها بیشتر میکند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری، سبب خواهد شد که تصمیمات تخصصی تر و بهینه تری اتخاذ شود تا از نوسانات شدید قیمت سهام در بازار سرمایه جلوگیری شود و از این لحاظ، صندوق های سرمایه گذاری نقش برجسته ای در اقتصاد کشور ایفا میکنند و ارزیابی عملکرد آنها می تواند نتایج واجد ارزشی را به دنبال داشته باشد.

اگر نتایج بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رضایت بخش نباشد، باید علت آن مشخص گردد. از نظر شرکتهای سرمایه پذیر نیز نتایج چنین تحقیقی می تواند راهگشا باشد، بدین ترتیب که چنانچه نتایج تحقیق نشان دهد که صندوق های سرمایه گذاری، بازدهی اضافی برای سرمایه گذاران خویش کسب نموده اند، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید این صندوق ها خواهند داشت. در این صورت سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاران، جای خود را به سرمایه گذاری غیر مستقیم و از طریق چنین صندوق های سرمایه گذاری خواهد داد که قادرند به طور دقیقتر منابع مالی را در بازار سرمایه تخصیص دهند.

 

 فهرست رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

 • چکیده.. ۱
 • فصل اول: کلیات تحقیق- رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری ۳
 • مقدمه.. ۴
 • ۱- ۱   بیان مسأله تحقیق.. ۵
 • ۱- ۲   ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. ۶
 • ۱- ۳  اهداف تحقیق.. ۷
 • ۱- ۴   سؤالات پژوهش.. ۸
 • ۱- ۵   فرضیه های تحقیق.. ۸
 • ۱- ۶   تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. ۹
 • ۱- ۶- ۱  صندوق های سرمایه گذاری.. ۹
 • ۱- ۶- ۳   بازده سرمایه گذاری.. ۹
 • ۱- ۶- ۴   ریسک سرمایه گذاری.. ۱۰
 • ۱- ۶- ۵   ریسک سیستماتیک.. ۱۰
 • ۱- ۶- ۶   ریسک غیر سیستماتیک.. ۱۰
 • ۱- ۶- ۷   ریسک نامطلوب.. ۱۰
 • فصل دوم :ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق- رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری ۱۲
 • مقدمه :.. ۱۳
 • ۲- ۱ تاریخچه و سیر تاریخی صندوق های مشترک سرمایه گذاری   ۱۴
 • ۲- ۲  تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۱۵
 • ۲- ۳  تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با شرکتهای سرمایه گذاری   ۱۶
 • ۲- ۴  ساختار صندوق های سرمایه گذاری.. ۱۷
 • شکل شماره (۲- ۲): ساختار صندوق های سرمایه گذاری.. ۱۷
 • ۲- ۵  عواید حاصل از  صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري برای سرمایه گذار   ۱۸
 • ۲- ۶  مزاياي صندوق های  سرمايه گذاري مشترك.. ۱۸
 • ۲- ۶- ۱  مديريت حرفه اي.. ۱۸
 • ۲- ۶- ۲  تنوع بخشی .. ۱۹
 • ۲- ۶- ۳  صرفه جويي ناشی از مقیاس.. ۱۹
 • ۲- ۶- ۴  نقدينگي.. ۱۹
 • ۲- ۶- ۵  آساني و سهولت.. ۲۰
 • ۲- ۶- ۶  انعطاف پذیری و  تنوع .. ۲۰
 • ۲- ۶- ۷  ارائه خدمات به سهام داران.. ۲۰
 • ۲- ۶- ۸  اطمینان از اقدامات مدیران.. ۲۰
 • ۲- ۷  معايب صندوق های  مشترك سرمايه گذاري.. ۲۱
 • ۲- ۷- ۱  مديريت حرفه اي.. ۲۱
 • ۲- ۷- ۲  هزينه ها.. ۲۱
 • ۲- ۷- ۳  رقيق سازي.. ۲۱
 • ۲- ۸  انواع صندوق های سرمایه گذاری.. ۲۱
 • ۲- ۸- ۱  صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. ۲۲
 • ۲- ۸- ۲  صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر.. ۲۲
 • ۲- ۸- ۳  مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر:.. ۲۳
 • الف ) وجوه اشتراک.. ۲۳
 • ب ) وجوه افتراق:.. ۲۳
 • ۲- ۸- ۴  انواع صندوق ها از نظر ابزارهای مورد استفاده.. ۲۴
 • ۲- ۸- ۴- ۱  صندوق های بازار پول.. ۲۴
 • ۲- ۸- ۴- ۲  صندوق های اوراق قرضه.. ۲۴
 • ۲- ۸- ۴- ۳  صندوق های سهام.. ۲۵
 • ۲- ۸- ۴- ۴  صندوق های ترکیبی.. ۲۵
 • ۲- ۹  صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. ۲۵
 • ۲- ۹- ۱  فعالیت معاملاتی و سرمایه ای صندوق های  سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران.. ۲۶
 • ۲- ۹- ۲  تعداد و ترکیب سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری.. ۲۶
 • ۲- ۹- ۳  ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. ۲۷
 • ۲- ۹- ۴  ضرورت گسترش صنعت صندوق های سرمایه گذاری در کشور.. ۲۷
 • ۲- ۱۰  ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری.. ۲۸
 • ۲- ۱۱  پیشینه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای.. ۲۹
 • ۲- ۱۱- ۱  تئوری میانگین- واریانس مارکوییتز.. ۲۹
 • ۲- ۱۱- ۲  مرز کارا، برای پرتفوی اوراق بهادار مدل مارکوییتز.. ۳۰
 • ۲- ۱۱- ۳  نظریه بازار سرمایه.. ۳۰
 • ۲- ۱۲  مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.. ۳۱
 • ۲- ۱۲- ۱  رابطه ریسک و بازده دارایی های منفرد بر طبق مدل CAPM… 32
 • ۲- ۱۲- ۲  ریسک در مدل CAPM… 33
 • الف) ریسک سيستماتيك.. ۳۳
 • ب)  ريسك غير سيستماتيك.. ۳۳
 • ۲- ۱۲- ۳  مدل CAPM و صندوق های سرمایه گذاری.. ۳۴
 • ۲- ۱۳  معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک   ۳۴
 • ۲- ۱۳- ۱  شاخص ترینر.. ۳۵
 • ۲- ۱۳- ۲  شاخص آلفای جنسن.. ۳۶
 • ۲- ۱۳- ۳  شاخص شارپ.. ۳۷
 • ۲- ۱۳- ۴  شاخص سورتینو .. ۳۸
 • ۲- ۱۳- ۴- ۱  ريسك نامطلوب.. ۳۹
 • ۲- ۱۳- ۵  شاخص فاما.. ۴۰
 • ۲- ۱۳- ۶  شاخص …….. ۴۱
 • ۲- ۱۳- ۷  شاخص نسبت اطلاعاتی.. ۴۲
 • ۲- ۱۴  مقایسۀ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک   ۴۳
 • ۲- ۱۵  پیشینه تحقیق.. ۴۴
 • ۲- ۱۵- ۱  پیشینه تحقیق در ایران.. ۴۹
 • فصل سوم : روش تحقیق- رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری ۵۳
 • مقدمه.. ۵۴
 • ۳- ۱  روش تحقیق.. ۵۴
 • ۳- ۲  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. ۵۵
 • ۳- ۳  جامعه آماری و نمونه آماری.. ۵۵
 • ۳- ۴  روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. ۵۶
 • ۳- ۵  ابزارهای گردآوری اطلاعات.. ۵۷
 • ۳- ۶  متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.. ۵۸
 • ۳- ۷  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۵۸
 • ۳- ۷- ۱  تعاريف مفهومي.. ۵۸
 • ۳- ۷- ۱- ۱  مفهوم ريسك.. ۵۸
 • ۳- ۷- ۱- ۲  تعريف مفهومي بازده.. ۶۰
 • ۳- ۷- ۲  تعاريف عملياتي.. ۶۱
 • ۳- ۷- ۲- ۱  تعريف عملياتي بازده.. ۶۱
 • ۳- ۷- ۲- ۲  تعريف عملياتي ريسك.. ۶۱
 • ۳- ۸  پرسش هاي پژوهش.. ۶۳
 • ۳- ۹  فرضيات تحقيق.. ۶۴
 • ۳- ۱۰  فرضيه صفر و فرضيه جايگزين.. ۶۵
 • ۳- ۱۱  روش تحليل داده ها و آزمون فرضيات.. ۶۶
 • ۳- ۱۱- ۱  ضريب همبستگي.. ۶۶
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق- رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری   ۶۸
 • مقدمه.. ۶۹
 • ۴- ۱  تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری   ۶۹
 • ۴- ۲  تجزیه و تحلیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد هفت گانه.. ۷۰
 • ۴- ۲- ۱  شاخص شارپ.. ۷۰
 • ۴-۲- ۲  شاخص ترینر.. ۷۱
 • ۴- ۲- ۳   شاخص آلفای جنسن.. ۷۱
 • ۴- ۲- ۴   شاخص فاما.. ۷۲
 • ۴- ۲- ۵   شاخص مودیلیانی.. ۷۳
 • ۴- ۲- ۶  شاخص سورتینو.. ۷۳
 • ۴- ۲- ۷  شاخص نسبت اطلاعات.. ۷۴
 • ۴- ۳  آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق.. ۷۵
 • ۴- ۳- ۱  نتایج آزمون فرضیه اول.. ۷۶
 • ۴- ۳- ۲   نتایج آزمون فرضیه دوم.. ۷۷
 • ۴- ۳- ۳   نتایج آزمون فرضیه سوم.. ۷۹
 • ۴- ۳- ۴   نتایج آزمون فرضیه چهارم.. ۸۰
 • ۴- ۳- ۵   نتایج آزمون فرضیه پنجم.. ۸۳
 • ۴- ۳- ۶   نتایج آزمون فرضیه ششم.. ۸۵
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات- رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری ۸۸
 • مقدمه:.. ۸۹
 • ۵- ۱   نتایج مربوط به بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری   ۸۹
 • ۵- ۱- ۱  نتایج مربوط به شاخص آلفای جنسن.. ۹۰
 • ۵- ۱- ۲   نتایج مربوط به شاخص شارپ.. ۹۰
 • ۵- ۱- ۳  نتایج مربوط به شاخص ترینر.. ۹۱
 • ۵- ۱- ۴  نتایج مربوط به شاخص مودیلیانی.. ۹۲
 • ۵- ۱- ۵  نتایج مربوط به شاخص فاما.. ۹۲
 • ۵- ۱- ۶   نتایج مربوط به شاخص سورتینو.. ۹۳
 • ۵- ۱- ۷  نتایج مربوط به شاخص نسبت اطلاعاتی.. ۹۳
 • ۵- ۲  برآیند کلی از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ایران   ۹۴
 • ۵- ۳   بررسی نتایج مربوط به فرضیات تحقیق.. ۹۵
 • ۵- ۳- ۱   نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول.. ۹۶
 • ۵- ۳- ۲   نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم.. ۹۶
 • ۵- ۳- ۳  نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم.. ۹۸
 • ۵- ۳- ۴   نتایج مربوط به آزمون فرضیه چهارم.. ۹۸
 • ۵- ۳- ۵   نتایج مربوط به آزمون فرضیه پنجم.. ۱۰۰
 • ۵- ۳- ۶  نتایج مربوط به آزمون فرضیه ششم.. ۱۰۱
 • ۵- ۴   نتیجه گیری نهایی از تحقیق.. ۱۰۲
 • ۵- ۵   محدودیت های تحقیق.. ۱۰۳
 • ۵- ۶   پیشنهادات.. ۱۰۴
 • ۵- ۶- ۱   پیشنهادات در راستای تحقیق.. ۱۰۴
 • ۵- ۶- ۲   پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی.. ۱۰۵
 • منابع و مآخذ.. ۱۰۶
 • منابع فارسی.. ۱۰۷
 • منابع غیر فارسی.. ۱۱۰
 • پیوست و ضمائم – رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری ۱۱۴

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0