بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت بازرگانی و با عنوان بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان در ۱۱۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي بوده و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

این پژوهش به روش میدانی انجام خواهد گشت.

بدین گونه که پرسشنامه های سنجش رسانه های تبلیغاتی و مدل آیدا بین مشتریان شرکت نادری لاهیجان که به روش نمونه گیری خوشه ای و در بین نمونه های همتا شده پخش گردید.

در این پژوهش جامعه آماري را، کلیه مشتریان شرکت نادری لاهیجان قرار داده­ایم.

برای تعیین حجم نمونه ابتدا ۳۰ پرسشنامه بین مشتریان توزیع و سپس با استفاده از آزمون کولموگراف نرمال بودن داده ها تعیین شده و از آنجائیکه حجم جامعه آماری نا محدود بوده وحجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین گردید.

در این پژوهش از از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تعیین میزان تأثیر رسانه­ها بر مدل آیدا بکار گرفته می شد. یافته ها نشان می دهند که تبلیغات با ایجاد احساس نیاز به خرید و برانگیختن حس رقابت و پررنگ نمودن یک محصول نسبت به رقبا، می تواند سبب شود تا مشتری با تمایل و از روی اراده و تحت تأثیر تبلیغات به خرید نمودن از فروشگاه نادری لاهیجان اقدام نماید، و مشتریان شرکت نادری لاهیجان بیشتر نیاز به تبلیغاتی دارند که بتوانند در مجلات و زندگی روزمره با آن ارتباط برقرار نمایند.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

امروزه باتوجه به رقابت شدید بین شرکت ها و رشد رسیع بازارها و همچنین تغییرات سریع در رفتار مصرف کنندگان، تبلیغات به عنوان ابزاری اصلی در ایجاد آگاهی مصرف کنندگان از محصولات و خدمات، مورد توجه قرار گرفته است. سالیانه میلیاردها تومان برای انواع تبلیغ به اشکال مختلف هزینه می شود و هزاران پیام تبلیغاتی نوشته می شود تا به اجرا گذاشته شود. باتوجه به حساسیت تبلیغات و هزینه های گزاف آن، صحیح مصرف نمودن اعتبارات تبلیغات از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد[۱].

امروزه در سازمان ها، شناخت درك متقابل و ارتباطات، به منظور دستیابی به اهداف، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت، پذیرفته شده است. این نوع ارتباط که از آن به روابط عمومی یاد می شود، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سرنوشت هر سازمان و گروه است[۲].

با توجه به اهمیت، نقش و تأثیرات روز افزون روابط عمومی به عنوان ابزاري قدرتمند براي ترویج و پیشرفت سازمان و از آنجا که یکی از وظایف مهم و در عین حال اصلی روابط عمومی ها، انعکاس اخبار و رویدادهاي سازمانی به مخاطبان از طریق رسانه­ها است[۳].

امروزه باتوجه به گسترش رقابت در سطح بین المللی و شکل گیری رقابت جهانی تنها کشورهایی می توانند در این عرصه پیروز باشند که خود را با این موج هم گام نموده و به واسطه خدمات و محصولاتی که ارائه می دهند ارزش بیشتری را برای مشتریان خود ایجاد نمایند[۴].

هدف تبلیغ منحصراً در دست گرفتن بازار نیست بلکه مقصد باید آن باشد که در مردم وخریداران اعتماد و ایمان عمیق برا ي توسعه کارهاي آینده بوجود آورد[۵]

به نظر می رسد که هر یک از ما در طی شبانه روز، خواسته یا ناخواسته در معرض تبلیغات فراوانی هستیم. بنابراین شناخت علمی تبلیغات قطعاً ضروري و لازم به نظر می رسد. اما با وجود این ضرورت و اهمیت، متاسفانه تبلیغات در کشور ما چندان که باید از منظر علمی، دقیق و زیبایی شناختی مورد بررسی قرار نگرفته است. تصور اینکه ساخت آگهی تبلیغاتی نظیر ساخت یک فیلم کوتاه است، تصوري نادرست می باشد. آگهی مطبوعاتی نیز با یک قاب عکس و یا نقاشی تفاوت دارد. نباید تبلیغات را یک نقاشی و یا عکس صرف دانست زیرا تبلیغات اهداف متفاوتی دارد[۶].

اگر ما می خواهیم مردم تبلیغ ما را ببینند باید توجه آنها را جلب کنیم. در قدم دوم باید بودجه تبلیغات خود را مشخص نماییم. بودجه تبلیغات می تواند رسانه ما را مشخص کند. قدم سوم پیام تبلیغات است و به موازات آن از چه رسانه ای می خواهیم استفاده کنیم. در مرحله آخر باید ارزیابی داشته باشیم. ما میلیون ها تومان هزینه می کنیم، تبلیغی می سازیم و می خواهیم در دیگران تاثیرگذار باشد. دیگران همانطوری برداشت کنند که ما پیام را به آنها ارسال می کنیم. اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بسیار حایز اهمیت است. تبلیغات ما در فروش تاثیر داشته است؟ تاثیر بر روی وجهه سازمان داشته است؟ بر روی ارتباط سازمان با مشتریان تاثیر داشته یا نه؟[۷]

در راستاي ایجاد تبلیغاتی مؤثر در سازمان، ارزیابی تبیلغات بکار گرفته شده در آن سازمان بسیار حائز اهمیت می نماید. در این راستا مدل هاي گو ناگونی در جهت ارزیابی تبلیغات سازمان ها وجود دارد که در این میان می توان به مدل هاي چون مدل آیدا، تکنیک کریسپ، تکنینک هاي تست هاي روانی، تکنیک ترغیبی و تکنیک طرز فکر (نظرسنجی) اشاره نمود.

 

اهداف پژوهش:

۱-۴-۱- هدف اصلی: هدف اصلی از این پژوهش سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد.

۱-۴-۲- هدف فرعی: هدف فرعی سنجش اثربخشی رسانه­های تبلیغاتی (رادیو، تلویزیون، روزنامه­ها، بیلبوردهای تبلیغاتی و تبلیغات زبان به زبان) بر اساس مدل آیدا (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید)[۸] در شرکت نادری لاهیجان می­باشد.

[۱] مهرانی، هرمز و همکاران (۱۳۸۸) بررسی تأثیرگذاري رسانه هاي تبلیغاتی و رتبه بندي آنها از دید مشتریان براساس مدل AIDA در شرکت تولیدي اخوان جم. دانشگاه آزاد علی آباد گلستان. ص۴

[۲] گودرزی، محود؛ اسمعیلی، نرگس (۱۳۹۰) رتبه بندي ابزارهاي روابط عمومی بر مبناي مدل AIDA در بخش تولیدي صنعت ورزش با روش AHP . پژوهش هاي مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال۱، شماره۱٫ص۲

[۳] همان، ص۴

[۴] صفرزاده، حسین؛ وهاب­پور، نیره (۱۳۹۰) بررسی تؤثیر تبلیغات بیمه سامان بر خرید بیمه عمر و پس انداز بر اساس مدل AIDA . دانشگاه آزاد تهران مرکزی. ص۲

[۵]Anonymous, (2010), Marketing – print advertising, Marketing Weekly News, Atlanta, pg.25.

[۶] محمدیان، محمود (۱۳۸۵) مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. انتشارات حروفیه، تهران، چاپ چهارم.، ص۲۲

[۷] محمدیان، محمود،(۱۳۸۲)،  مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی«، انتشارات حروفیه، چاپ دوم ۱۵

 

  • فرضیه های پژوهش:

۱-۶-۱- بین اثربخشی رسانه های تبلیغاتی و آگاهی رابطه وجود دارد.

۱-۶-۲- بین اثربخشی رسانه های تبلیغاتی و علاقه به محصول رابطه وجود دارد.

۱-۶-۳- بین اثربخشی رسانه های تبلیغاتی و ایجاد تمایل به خرید رابطه وجود دارد.

۱-۶-۴- بین اثربخشی رسانه های تبلیغاتی و اقدام به خرید رابطه وجود دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل یک: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲-بیان مسأله ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۷

۱-۴-اهداف پژوهش ۸

۱-۵-چهارچوب نظری پژوهش ۹

۱-۶-فرضیه های پژوهش ۱۰

۱-۷-متغیرهای پژوهش ۱۰

۱-۸-تعریف نظری و عملیاتی ۱۰

۱-۹-قلمرو پژوهش ۱۱

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه ۱۳

۲-۲- مدل اثربخشي ۱۴

۲-۳- دو تئوري درباره اثربخشي تبليغات ۱۵

۲-۴- براي تعيين اثربخشي تبليغات چه چيزي را بايد اندازه گيري كنيم ۱۹

۲-۵- نقش برنامه ریزی صحیح رسانه ها در اثربخشی ۲۰

۲-۶- تغییر مداوم  دنیای رسانه ها ۲۰

۲-۷- ماموریت و هدف ۲۵

۲-۸- تصمیم درباره بودجه تبلیغات ۲۵

۲-۹- ارزیابی و انتخاب پیام ۲۶

۲-۱۰- تصمیم درباره رسانه ۲۶

۲-۱۱- ارزیابی اثربخشی تبلیغات ۲۷

۲-۱۲- اثربخشی تبلیغات ۲۸

۲-۱۳- ابعاد آثار مثبت منفی ۲۸

۲-۱۴-تحلیل نظریه اثربخشی تبلیغات ۲۹

۲-۱۵- حوزه های اثربخشی تبلیغات ۳۰

۲-۱۶- ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی ۳۱

۲-۱۷- مدل های اعتمادسازی در رسانه های تبلیغی- تجاری ۳۵

۲-۱۸- مدل اعتماد دیویس، مایِر و شورمن ۳۶

۲-۱۹- مدل TAM  ۳۸

۲-۲۰- بررسی نظریه ناهماهنگی شناختی از لئون فستینگر و کاربرد آن در تبلیغات ۴۰

۲-۲۱- کاربرد نظریه های ارتباطات: اقناع و تبلیغ ۵۱

۲-۲۲- اقناع و نگرش ۵۳

۲-۲۳- پروپاگاندا ۵۴

۲-۲۴- پژوهش های انجام شده در جهان ۷۰

۲-۲۵- پژوهش های انجام شده ۷۱

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                  

۳-۱- مقدمه ۷۷

۳-۲- روش تحقیق ۷۷

۳-۳- روش جمع آوری داده ها  ۷۷

۳-۴- جامعه و نمونه آماری ۷۸

۳-۵- روش نمونه گیری ۷۸

۳-۶- روائی تحقیق ۷۸

۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل آماری ۷۹

فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                     

آمار توصیفی ۸۱

آمار استنباطی ۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۸۷

۵-۲- پیشنهاد پژوهش ۹۰

۵-۳- محدودیت پژوهش ۹۰

منابع ۹۱

ضمائم ۹۵

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0