بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی : پایان نامه ارشد حقوق

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی : پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی :

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند

. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود.

بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین  از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

 

کلید واژه‌ها: سند مکتوب، سند الکترونیکی، امضای الکترونیکی، داده‌پیام، رسمی‌سازی

 

هدف‌ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق

هدف اصلی تحقیق پیش‌رو، تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده‌پیام الکترونیکی و رابطه بین اسناد رسمی در نظام حقوق تجارت با رویکردی همه جانبه و تطبیقی نسبت به مباحث دفاتر صدور گواهی امضاء به منظور استفاده از نتایج احتمالی آن با بررسی هماهنگی یا عدم هماهنگی نظام حقوقی ایران در این زمینه با مقررات سایر کشورها می‌باشد و بررسی ارتباط بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری و این‌ که آیا می‌توان امضاهای الکترونیکی را در قالب علائم تجاری گنجانید یا خیر؟

 

سؤال‌های اصلی تحقیق

  • ضرورت رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی چیست؟
  • روش و شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است؟
  • با توجه به اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران ایران در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک دفاتری را برای صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته است آیا در عمل می‌توان به اسناد این دفاتر اعتباری مانند اسناد رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی داد؟
  • آثار ثبت امضاهای الکترونیکی چیست؟ و وجوه تشابه و تمایز آن با ثبت علائم تجاری چه مواردی می‌باشد؟

 

فهرست مطالب

مقدمه  ۱

الف: تبیین موضوع  ۱

ب: ضرورت انجام تحقیق  ۲

ج: هدف‌ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق  ۲

د:  سؤال‌های اصلی تحقیق  ۳

هـ : فرضيات   ۳

و:سابقه و پيشينه موضوع  ۴

ز:روش تحقیق  ۴

ن:ساختار تحقیق  ۵

 

فصل اول:

مفاهیم و کلیات

 

مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب   ۸

گفتار اول: اسناد مکتوب  و شرایط آن  ۹

الف: معنای لغوی سند ۹

ب: سندازمنظر فقه  ۱۳

ج: اسناد عادی   ۱۴

د:  اسناد رسمی  ۱۶

۱- تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد و یا در نزد مأمورین رسمی   ۱۶

۲ – رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند  ۱۸

۳–عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود  ۱۹

۳ – ۱ صلاحیت محلی مأمور  ۲۰

۳-۲ صلاحیت ذاتی مأمور  ۲۱

هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی   ۲۲

گفتار دوم: اعتبار اسناد مکتوب   ۲۴

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم   ۲۴

ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید  ۲۵

ج-اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند  ۲۵

۱-اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام  ۲۵

۲–اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث    ۲۶

د-اعتبار نسخه‌های اسناد  ۲۷

مبحث  دوم: اسناد الکترونیکی  ۲۸

گفتار اول:داده‌پیام  ۳۰

الف: داده‌الکترونیکی   ۳۰

ب: داده‌پیام الکترونیکی  ۳۱

گفتار دوم: امضای الکترونیکی  ۳۴

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی  ۳۴

ب: انواع امضاهای الکترونیکی  ۴۲

۱-امضای دیجیتالی  ۴۳

۲-امضاء با بکارگیری ویژگی‌های زیست سنجی(امضاي بيومتريك) ۴۴

۳-امضاء با رمزنگاری سری مشترک   ۴۵

۴-امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری) ۴۶

۵- امضای الکترونیکی ساده ۴۶

۶-امضای الکترونیکی مطمئن ۴۷

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی  ۵۲

الف ) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی  ۵۲

۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادي   ۵۵

۲-ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن  ۵۷

ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی  ۶۰

۱-اصل پذیرش امضای الکترونیکی  ۶۰

۲-اصل برابری  آثار  امضای دستی و امضای الکترونیکی  ۶۱

۳-اصل عدم  تبعیض  بین امضای ساده و مطمئن  ۶۲

۴-اصل برابری داده‌پیام با نوشته  ۶۲

۵-اصل اصیل بودن داده‌پیام ۶۵

 

فصل دوم:

شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

 

مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی  ۶۸

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی  ۶۹

الف: مفهوم گواهی الکترونیکی  ۶۹

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی  ۷۲

ج )کاربرد زير ساخت کليد عمومي ۷۳

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی  ۷۴

۱-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی  ۷۵

۲-موارد مورد نیاز برای گواهی‌های واجد شرایط  ۷۸

۳- کارکردهای گواهی الکترونیکی  ۷۹

۴-مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی  ۸۰

۵-تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی  ۸۱

۶-لغو گواهی الکترونیکی  ۸۱

۷-اعتبار گواهی‌های خارجی  ۸۲

۸-دسترسی به بازار  ۸۴

۹-اصول بازار داخلی  ۸۴

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران  ۸۵

گفتار اول:  صدور گواهی الکترونیکی  ۸۵

الف –پیشینه گواهی الکترونیکی  ۸۷

ب )اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی  ۸۹

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران  ۹۲

الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه  ۹۲

۱-مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه  ۹۳

۲-مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه  ۹۴

ب-مراکز صدور گواهی میانی  ۹۶

ج- دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی  ۹۸

۱-صدور گواهی الکترونیکی  ۱۰۰

۲- ابطال گواهی الکترونیکی  ۱۰۱

۲-۱ شرایط ابطال     ۱۰۱

۲-۲  روال ابطال گواهی الکترونیکی  ۱۰۲

۲-۳ مهلت ابطال  ۱۰۳

 

فصل سوم:

ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی

 

مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن  ۱۰۵

گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی‌های آن  ۱۰۶

الف ) تعاریف   ۱۰۶

ب ) معيار علائم تجاري   ۱۰۹

ج)خصوصیات و ویژگی‌های علامت تجاری   ۱۱۰

۱-جدید بودن علامت تجارتی  ۱۱۰

۲-ابتكاری بودن علامت تجارتی  ۱۱۱

۳-عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه‌کننده باشد) ۱۱۲

۴-قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی  ۱۱۳

گفتار دوم:گونه‌های علائم تجاری   ۱۱۴

الف )انواع علائم تجاری   ۱۱۴

۱-كلمات   ۱۱۵

۲-اعداد يا تركيبي از كلمات و شماره‌ها ۱۱۵

۳-طرح‌ها ۱۱۵

۴-رنگ‌ها ۱۱۵

۵-اصوات   ۱۱۶

۶-علائم بویایی  ۱۱۶

۷-علائم سه بعدی   ۱۱۶

۸-کلمات و اصطلاحات خارجی  ۱۱۷

ب ) انواع علائم تجاری بر اساس ویژگی تمایز بخشی علائم ۱۱۷

۱-علائم خيالي  ۱۱۸

۲-علائم دلبخواهي  ۱۱۸

۳-علائم دلالت‌كننده ۱۱۸

۴-علائم توصيفي  ۱۱۹

۵-علائم نوعي يا جنسي  ۱۱۹

ج )تقسیم بندی علائم از جهات دیگر  ۱۲۰

۱- علائم بیانی و قابل کتابت  (نام‌گذاری‌ها) ۱۲۰

۱-۱ واژه‌های زبان رایج  ۱۲۰

۱-۲٫ نو واژه (نئولوژیسم)۱  ۱۲۰

۱-۳٫ نام‌های خانوادگی و نام‌های مستعار  ۱۲۱

۲-اعداد، حروف و حروف اختصاری   ۱۲۱

۲-۱ اعداد ۱۲۱

۲-۲ حروف   ۱۲۲

۳-علائم تصویری   ۱۲۲

۴-علائم غیر‌مادی   ۱۲۲

گفتار سوم: آثار  و كاركردهاي ثبت علامت تجاري   ۱۲۳

الف )آثار ثبت  علامت تجاری   ۱۲۳

ب) كاركرد علامت تجاري   ۱۲۵

مبحث دوم: ارتباط بين امضاي الكترونيكي و علامت تجاري   ۱۲۷

گفتار اول: خصوصيات امضاي الكترونيكي  ۱۲۷

گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری   ۱۲۹

گفتار سوم: وجوه تشابه امضاي الكترونيكي و علامت تجاري   ۱۳۰

پیشنهادات    ۱۳۴

فهرست منابع و مآخذ ۱۳۶

منابع فارسی  ۱۳۶

کتب و مقالات   ۱۳۶

اسناد و مقررات   ۱۴۴

منابع لاتین  ۱۴۴

کتب و مقالات   ۱۴۴

اسناد و مقررات   ۱۴۷

منابع اینترنتی  ۱۴۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0