رشد جمعيت و نرخ بيكاری : دانلود رایگان تحقیق رشته روانشناسی

رشد جمعيت و نرخ بيكاری : دانلود رایگان تحقیق رشته روانشناسی

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۱۲ صفحه با موضوع رشد جمعيت و نرخ بيكاری نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

رشد جمعيت و نرخ بيكاری

آمار بيكاران و نرخ بيكاري در هر جامعه، بيانگر ميزان گسست  ساختار اجتماعي و اقتصادي است. در دو دهه اخير  در ايران، معضل بيكاري بيش از پيش بر گريبان جامعه چنگ انداخته است. طبق ديدگاه جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعي اين مسأله در ايران رتبه اول را در بين آسيب‌هاي اجتماعي دارا است. در اين نوشته ضمن تحليل روند رشد جمعيت به تغيير نرخ بيكاري در سال‌هاي اخير و به طور ويژه به تحليل روند بيكاري در سال‌هاي ۸۰  و ۸۲ پرداخته شده و با تحليل روند گذشته به اوضاع اشتغال و بيكاري در سال ۸۵ توجه و آمار احتمالي استخراج شده است.

نگاه گذرا به روند رشد جمعيت و نرخ بيكاری در ايران  تا ۱۳۷۵

ميانگين رشد جمعيت از سال ۴۶ تا ۵۵ نزديك به ۳ درصد و از سال ۵۶ تا ۶۵ نزديك به ۹/۳ درصد و از ۶۶ تا ۷۵ نزديك به ۲ درصد بود. البته ميانگين رشد از سال ۶۶ تا ۷۰ كاملاً متمايز از سال  ۷۱ تا ۷۵ است و اختلاف اين دو رقم حدود ۳/۱ درصد ( ۱۳ ۰/۰- ۲۶ ۰/۰ ) مي باشد. بيشترين ميزان رشد جمعيت و نرخ بيكاری در طي ۴۰ سال اخير تقريباً متعلق به سال‌هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ با بيش از ۴ درصد است. متولدين اين سال‌ها در سرشماري سال ۱۳۷۵ عمدتاً در سنين ۱۷- ۱۳  سال بودند كه بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال در قالب محصل را تشكيل مي دادند. روند تغيير در جمعيت فعال و غير فعال در سه دوره سرشماري عمومي سال‌هاي ۵۵ و ۶۵ و ۷۵ در جدول زير آمده است.

توزيع نسبي جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر كشور بر حسب وضع فعاليت ۵۵و۶۵و۷۵

سير صعودي جمعيت غير فعال از ۵۵ تا سال  ۱۳۷۵( از ۴/۵۷ به ۷/۶۴ ) به همراه رشد۲ درصدي جمعيت به معناي به صدا درآمدن زنگ خطر براي سال‌هاي بعد از ۷۵ و ورود بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال به بخش جمعيت فعال و جوياي كار در آن  سال‌ها بود. به بيان ديگر هيچ بعيد نبود كه نسبت جمعيت فعال و غير فعال در سال‌هاي پس از ۷۵ به مقدار اين نسبت در سال ۵۵ (حدود ۴۳ به ۵۷ درصد) نزديك شود زيرا در سال ۱۳۵۵ از اوضاع متعادل تري در رشد جمعيت  برخوردار بوديم.

بنابراين پيش بيني وقوع بحران بيكاري در سال ۷۵ براي  سال‌هاي پس از ۷۵ موضوع دشواري نبود. توجه به ميزان افزايش محصلان در سال ۷۵ نسبت به سال ۶۵، از ۹/۱۹ به ۸/۲۷ درصد، بيانگر ورود خيل عظيم متقاضي كار و تحصيل به جامعه در سال‌هاي بعد از ۷۵ بود. علاوه بر آن، كاهش درصد خانه دارها در سال ۷۵ نسبت به گذشته، از ۳۴ به ۲۹ درصد، نشانگر ورود بانوان به عرصه تحصيل و كار و بالطبع افزايش تقاضاي شغل بود.

هر چند ميزان بيكاري در سال ۷۵ نسبت به سال ۶۵ كاهش چشمگيري از ۵۳/۵ به ۲۱/۳ درصد جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر داشت اما اين به معناي تثبيت روند نزولي ميزان بيكاري نبود زيرا اين كاهش متأثر از عواملي بود كه تضميني براي بقاي آنها وجود نداشت.

عوامل عمده كاهش ميزان بيكاري عبارت بودند از:

۱- عامل اقتصادي و اشتغال زايي ناشي از رشد درآمد كشور پس  از پايان  جنگ با عراق و كاهش هزينه هاي نظامي ،

۲- افزايش نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي ۶۰ به بعد و ورود مواليد سال‌هاي ۶۰ به بعد  در گروه هاي سني ۱۰ سال و بيشتر در سال ۷۵ و در نتيجه بزرگتر شدن مخرج كسر و كوچكتر شدن جواب كسر در محاسبه ميزان بيكاري.

تعداد و توزيع نسبي جمعيت كشور بر حسب چند گروه عمده سني ؛ ۷۵- ۶۵

در سال ۶۵ معادل ۴/۵۱ درصد جمعيت ايران در سنين فعاليت ( ۱۵ تا ۶۴ سالگي)  و در سال ۷۵ اين نسبت معادل ۵۶ درصد جمعيت بود. بر اساس آمار مذكور، در سال ۷۵، درصد قابل توجهي از جمعيت در سنين فعاليت بود و نسبت به سال ۶۵ معادل ۶/۴ درصد افزايش داشت. در سال ۶۵ تعداد ۷۳۵/۴۱۴/۲۵ نفر در سنين فعاليت ( ۴/۵۱ درصد جمعيت ايران ) و در سال ۷۵ تعداد ۰۷۳/۶۳۱/۳۳ نفر( ۵۶ درصد كل جمعيت )در آن سنين بودند. اختلاف اين دو عدد معادل ۳۳۸/۲۱۶/۸ نفر برابر با ۷/۱۳ درصد كل جمعيت سال ۷۵ بود.

به بيان ديگر افزايش ۶/۴ درصدي جمعيت در سنين فعاليت در سال ۷۵ نسبت به سال ۶۵ معادل ۷/۱۳ درصد جمعيت ايران در سال ۷۵ بوده است. اين ارقام بيانگر اهميت اشتغال زايي براي جمعيت فعال و آموزش و تحصيل براي جمعيت غير فعال در سال‌هاي ۷۵ به بعد استزيرا هرم سني جمعيت به آرامي از شكل جوان به ميانه نزديك مي شد و اين روند تا زمان حاضر ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0