بررسی تطبيقی رشد كيفری در حقوق ايران ، انگلستان و فرانسه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی تطبيقی رشد كيفری در حقوق ايران ، انگلستان و فرانسه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی تطبيقی رشد كيفری در حقوق ايران ، انگلستان و فرانسه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبيقی رشد كيفری در حقوق ايران ، انگلستان و فرانسه:

رسول خدا- صلي الله عليه و آله – ویارانش خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع كردندولي بر خلاف معمول، پیروان حضرت ملاحظه کردند که پیامبر ( ص) دو ركعت آخر نماز ظهر رابا شتاب به پايان رساندند. بعد از نماز،تعدادی از صحابه علّت شتاب درنماز را از آن بزرگوار جویا شدند.

پيامبر-صلي الله عليه و آله- فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبي ؛آیا فرياد گريه كودك را نشنيديد؟!

امروزه شاید صدای گریه کودکان بی دفاع از بی عدالتی هابلنداست.شاید تنگ نظری بزرگانمان ، عرصه را بر کودکان بی دفاع بسته باشد.امید که با تاسی از رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاریم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش یابند .

سن مسووليّت كيفري اطفال را بايد يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي در ايران دانست .

دليل این امر آن است كه شاید فقه هزار ساله ی شیعه فرصت اجرا پیدا نکرده است تا احکام خود را منطبق با نیازهای روز هماهنگ سازد . با توجه به حاكميّت قواعد شرعي بر قوانين ایران و تبعيّت قانونگذار ايراني از نظريه مشهور فقهاي شيعه در تدوين و تصويب قوانين ، تعيین سنی خاصّ به عنوان سن بلوغ شرعي، مبناي شناسايي مسووليّت كيفري براي اطفال بزهكار گرديده است.

«اماره سن » مشکلات عدیده ای رادر نگاه جامعه بین المللی برای کشور ماایجادکرده است که کنکاش « چرایی » و « چیستی » آن دراین پژوهش ،بحث می شود.

باشداین قلم، قدمی هرچند بسیار ناچیز در راه پویایی حقوق شهروندان ایرانی بردارد.

تحوّلات عمیق و ناگهانی قوانین کیفری بعد از انقلاب خصوصا در بُعد « سن مسئولیت کیفری» از یک سو و تضاد ظاهری مصوّبات جدید با شریعت سَمحه و سَهله اسلام از سوی دیگر ، هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد.

در حالی که اهلیّت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به یک باره رشد کیفری از این ارکان حذف می شود و باعث بروزبسیاری از مشکلات
می گردد.بلوغ، سن و ماهیّت آن نیز به نوبه خود موضوع سوالات دیگری می شود. از بررسی سن بلوغ در علوم طبیعی، قرآن و سنّت می توان به این نتیجه رسید که (ماهیّت بلوغ شرعی،ماهیتّی جسمی و جنسی است و سن به عنوان امری قراردادی ،هیچ گاه نمی تواند اماره ای برای آن باشد ؛بلکه سن ارائه شده در احادیث مختلف از باب طریقیّت است نه موضوعیّت

 

اهداف تحقیق

نگارنده امیدوار است دراین پایان نامه به اهداف زیر نائل آید.

۱-این تحقیق درزمینه توسعه فرهنگ حقوقی و حقوق جزای ماهوی نقش اساسی داشته باشد.

۲-این پایان نامه موجب واکاوی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از منظر علمی، فقهی وبررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی می شود.

۳-این پژوهش برای حقوق دفاعی متهم، اثر بخش باشد

فهرست

چکیده:   ۱

مقدّمه…………………..   ۲

۱-بیان مسئله ۳

۲-پیشینه تحقیق   ۶

۳-اهداف تحقیق     ۶

۴- سوال های تحقیق ۷

۵-فرضیه های تحقیق ۷

۶-روش تحقیق  ۷

۷- ساختار تحقیق  ۸

فصل اول:کلّیات ومفاهیم ۹

مبحث اول :اهليت  ۱۰

مبحث دوم:حجر ۱۲

گفتار اول: تعريف حجر. ۱۲

گفتار دوم :انواع محجورين  ۱۲

بند اول: صغير ۱۳

بند دوم :مجنون (سایکوز)   ۱۳

بند سوم: غير رشيد ۱۵

گفتار سوم: معناي لغوي رشد      ۱۵

گفتار چهارم :رشد از منظر روانشناسي  ۱۶

بند اول: تعريف روانشناسي رشد   ۱۶

بند دوم : مراحل رشد شناختی پیاژه   ۱۶

الف- تولد تا ۴ سالگي  ۱۷

ب- ۴ تا ۷ سالگي   ۱۷

ج- ۷ تا ۱۱ سالگي ۱۸

د- ۱۱ تا ۱۵ سالگي     ۱۸

ر-۱۵ تا ۱۸سالگی   ۱۸

بندسوم:چند نکته درباره مراحل رشدشناختی ۱۸

مبحث سوم:بلوغ ۲۱

گفتار اوّل: تعریف لغوی بلوغ     ۲۱

گفتاردوم:تعریف بلوغ جنسی  ۲۰

گفتار سوم :بلوغ جنسی ازمنظر علم  پزشکی ۲۱

گفتار چهارم:بلوغ ازمنظر قرآن   ۲۶

بند اول- بلوغ نكاح    ۲۶

بند دوم- بلوغ حلم ۲۷

بند سوم- بلوغ اَشُدُ ۲۸

گفتار پنجم:نظرات مفسّرین در مورد بلوغ اشد    ۳۰

گفتار ششم :جمع­بندی از مفهوم بلوغ در قرآن کریم   ۳۱

گفتار هفتم :بلوغ از دیدگاه احادیث و روایات ۳۲

بند اول: احتلام در پسران   ۳۲

بند دوم: حيض در دختران    ۳۳

بندسوم:رویش موی خشن برعانه     ۳۴

بند چهارم :سن بلوغ    ۳۴

الف:سن بلوغ در پسران ۳۵

ب:سن بلوغ در دختران   ۳۵

گفتار هشتم :بلوغ امر تکوینی یا حقیقت شرعّیه ۳۷

گفتار نهم: بلوغ از منظر صاحب­ جواهر     ۳۹

بنداول: سه علامت بلوغ از منظر صاحب جواهر ۴۰

بند دوم: سن بلوغ در منظر صاحب جواهر    ۴۲

گفتار دهم: بلوغ در فقه اهل سنت     ۴۳

گفتار يازدهم :نقاط افتراق و اشتراک در فقه امامّیه و اهل سنّت   ۴۴

گفتار دوازدهم: رابطه بلوغ جنسی با رشد کیفری ۴۴

فصل دوم:سن مسئولیت کیفری  ۴۶

مبحث اول: مسئوليت كيفري   ۴۷

گفتار اول: تعريف مسئوليت كيفري ۴۷

گفتار دوم: تعریف اهلیّت کیفری واهلیت جنایی   ۴۸

گفتار سوم: اركان مسئولیّت کیفری ۴۹

گفتار چهارم: شروط مسئولیّت کیفری    ۵۰

گفتار پنجم: تفاوت مسئولیّت کیفری ومسئولیّت مدنی   ۵۰

بندالف-اختلاف از جهت هدف و عکس­العمل در برابر مسئولیّت   ۵۱

بند ب- اختلاف از جهت کیفیت مسئولیّت­ها    ۵۱

بندج-اختلاف ازجهات عنصر قانونی ۵۱

بند د:اختلاف از جهت مجازات   ۵۱

گفتار ششم: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری صغیر در قانون جزای ایران ۵۲

بند اول:قانون مجازات ۱۳۰۴  ۵۲

بند دوم :قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ ۵۲

بند سوم : سن مسئولیّت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی ۵۳

بند چهارم :سن مسئولیّت کیفری اطفال  بعد از انقلاب اسلامي    ۵۴

بند پنجم: تشکيل دادگاه­هاي عمومي    ۵۴

بند ششم : قانون آيين دادرسي كيفري  ۵۵

بند هفتم: قانون مجازات اسلامي ۱۳۶۱  ۵۵

بندهشتم:  قانون مجازات اسلامي  ۱۳۷۰ ۵۵

بند نهم: ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰    ۵۷

گفتار هفتم: تدابیر تأمینی و مجازات ملایم برای کودکان ۵۹

فصل سوم:رشد کیفری ۶۰

مبحث اول : رشد کیفری از منظر حقوق  ۶۱

گفتار اول : تعریف رشد کیفری    ۶۱

گفتاردوم: ارتباط اهلیّت بارشد   ۶۳

گفتار سوم:ارتباط رشد مدنی و رشد کیفری ۶۴

گفتارچهارم:رشد کیفری در قانون مجازات پس از انقلاب    ۶۴

بنداول:رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۶۴

بند دوم: مسئولیت نقصان یافته   ۶۵

بند سوم : ارتباط رشد كيفري با کمال العقل    ۶۷

بند چهارم: مراتب جنون     ۶۸

بند پنجم: مُبَرسَم  ۶۹

بند ششم: معنای معتوه در جواهر کلام  ۷۰

بند هفتم: مراد صاحب جواهر از معتوه ۷۱

بند هشتم:احکام فقهی معتوه از منظر صاحب جواهر    ۷۲

بند نهم: تعارض روایات د احکام فقهی معتوه    ۷۳

بند دهم: مسئولیّت کیفری مَعتُوه   ۷۴

مبحث دوم: رشد کیفری در فقه امامّیه  ۷۷

گفتاراول:رشد کیفری از منظر علامه حلّی    ۷۷

گفتاردوم:رشد کیفری از منظر صاحب جواهر و صاحب کفایه  ۷۹

گفتار سوم: رشد ازمنظر آیت الله حکیم   ۸۲

گفتارچهارم:رشد کیفری از منظر فقهای معاصر    ۸۲

گفتارپنجم: ادله عقلی رشد کیفری ۸۷

مبحث سوم: رشد در عرف  ۹۰

گفتار اول: رشد اجتماعي    ۹۰

گفتار دوم: رشد اخلاقي  ۹۱

گفتار سوم رشد اقتصادي ۹۲

مبحث چهارم:رشد کیفری دررویه قضایی  ۹۳

مبحث پنجم: مجازات کودکان بزه کار در قانون مجازات ۱۳۹۲    ۹۶

گفتار اول : مزیت قانون مجازات ۹۲ برای کودکان    ۹۸

بند اول :نظام نیمه آزادی  ۹۸

بند دوم: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات ۹۲ ۹۹

بندسوم: حبس زدایی ۱۰۰

بندچهارم:تقسیم بندی سنّی کودکان در قانون مجازات ۱۰۰

بندپنجم:قاعده درا ۱۰۱

گفتاردوم:ایرادبر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲    ۱۰۲

مبحث ششم: بررسی رشد کیفری درحقوق ایران با فرانسه ۱۰۲

گفتاراول: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری اطفال در حقوق فرانسه ۱۰۴

گفتار دوم: مفاهيم پايه حقوق كيفري فرانسه    ۱۰۵

بند اول: قابليّت انتساب در نظام حقوقي فرانسه ۱۰۵

بند دوم: خطاب در فقه اماميّه    ۱۰۸

گفتار سوم: بررسي تطبيقي حمايتی اطفال درایران وفرانسه ۱۰۹

بند اول: تطبيق حقوق ایران با نظام کیفری فرانسه  ۱۱۰

الف- اطفال صغير غير مميّز  ۱۱۰

ب- اطفال ممیز غیر بالغ    ۱۱۰

ج-اطفال ۱۸-۱۵ سال     ۱۱۰

بند دوم : قانون مجازات ۱۹۴۵ فرانسه ۱۱۱

بند سوم: توّلد مفهوم « مجازات بر مجازات »    ۱۱۲

مبحث هفتم:بررسی رشد کیقری در انگلستان  ۱۱۳

گفتاراول: سن مسئولیت کیفری در حقوق انگلستان ۱۱۴

بند اول:سن عدم مسئولیّت کیفری   ۱۱۴

بنددوم: تطبیق با حقوق ایران    ۱۱۴

بند سوم: مسئولیت کیفری نسبی (کودکان از ۱۰ سال تازیر ۱۴ سال)  ۱۱۵

بندچهارم:انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد کیفری    ۱۱۷

الف: رشد سریعتر کودکان در دوران فعلی   ۱۱۸

ب:حذف مجازات‌های خشن   ۱۱۸

ج: تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد ۱۱۸

بند پنجم:مسئولیت کیفری مطلق(کودکان بین ۱۴ سال تا ۱۸ سال) ۱۱۹

بند ششم: سيستم جديد دادرسي کودکان در حقوق انگلستان. ۱۱۹

گفتاردوم:اصول مشترک رشد کیفری درسه کشور ایران ، فرانسه وانگلستان     ۱۲۰

گفتار سوم :مبنای سن ۱۸ سال به عنوان رشد کیفري   ۱۲۱

نتایج    ۱۲۴

پيشنهادها    ۱۲۸

منابع:    ۱۳۰

منابع فارسی     ۱۳۰

الف  – کتب فارسی      ۱۳۰

ب- کتب عربی ۱۳۱

ج- مقالات فارسی       ۱۳۲

د- پایان نامه ها ۱۳۴

ط-فهرست جداول       ۱۳۵

ه- منابع سایت  ۱۳۵

و- فهرست مجله         ۱۳۵

چكيده انگليسي ۱۳۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0