برسی اثرات اسید آسکوربیک، اسید سالیسیلیک وروی بر رشد ونمو گل همیشه بهار : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

دانلود پایان نامه برسی اثرات اسید آسکوربیک، اسید سالیسیلیک وروی بر رشد ونمو گل همیشه بهار

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  برسی اثرات اسید آسکوربیک، اسید سالیسیلیک وروی بر رشد ونمو گل همیشه بهار” با گرایش  کشاورزی علوم باغبانی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد

 

چکیده برسی اثرات اسید آسکوربیک، اسید سالیسیلیک وروی بر رشد ونمو گل همیشه بهار:

در سالهای اخیر در ایران کشت گل همیشه بهار به عنوان گیاه زینتی ومصارف دارویی و خوراکی توسعه زیادی پیدا کرده است.گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) گیاهی یکساله ،علفی ومتعلق به خانواده  Astraceaeمی باشد.این گیاه علاوه بر خاصیت دارویی،جنبه زینتی نیز دارد.   این تحقیق  برای بررسی اثرات  محتمل سالیسیلیک اسید، آسکوربیک اسید وعنصر روی بر جنبه های کمی وکیفی گلهای یکماهه همیشه بهارتنظیم شده است. تحقیق به صورت طرح کاملأ تصادفی در ۷ گروه تیماری تحت تیمارشاهد، تیمار اسید آسکوربیک (pmm200)، تیمار اسید سالیسیلیک (۵۰ppm)  و  تیمارسولفات روی با غلظت (۳g/l)،تیمارهمزمان اسید سالیسیلیک واسید آسکوربیک، تیمارهمزمان اسید سالیسیلیک وروی، و تیمارهمزمان اسید آسکوربیک وروی در دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار انجام شد. هرگروه تیماری شامل چهار تکرار بود.تیمار دهی گیاهان در سن یک ماهگی آغاز شد ویک ماه ادامه داشت. گیاهان تیمار شده مورد بررسی های مختلف از جمله آنالیزهای سنجش سطح، تعدادبرگ، وزن تر و وزن خشک برگ ،ارتفاع واندازه گیری کلروفیل قرارگرفتند.

نتایج محلول پاشی غلظت های متفاوت  اسید سالیسیلیک، اسید آسکوربیک وسولفات روی برصفا ت فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گل همیشه بهار مثبت بود. نتایج بکارگیری غلظتهای مختلفی ازاین مواد بر صفات وزن تر, وزن خشک, سطح برگ و ارتفاع، اثرات معنی داری در سطح ۰۵/۰ درصد داشته است.اسید آسکوربیک با غلظت pmm200 بیشترین تأثیر را بر صفات ارتفاع  گیاه، وزن تر، وزن خشک وسطح برگ داشته است وتیمار همزمان سالیسیلیک اسید وآسکوربیک اسید بیشترین میزان کلروفیل a،کلروفیل b وکلروفیل کل را دارا بود. گیاهان تیمار شده با آسکوربیک اسید بیشترین اندازه سطح برگ را داشت وتیمار شاهد کمترین سطح برگ را دارا بود.

نتایج آزمایش نشان دهنده این است که بیشترین جذب رنگیزه های کلروفیل را تیمار assa دارد وکمترین میزان جذب را تیمار sazn دارد که بین این تیمار وتیمار  asوتیمارsa  عدم اختلاف معنی داری در جذب کلروفیل کل در سطح۰۵/۰درصد وجود دارد. تیمارگیاهان با سولفات روی ، افزایش ضخامت را در برگها داشته است و این افزایش ضخامت باعث افزایش مقاومت در برابر تنشهای مختلف از جمله تنش خشکی ومیکانیکی(دمای بالا به همراه وزش شدید باد درروزهای تابستانی منطقه گرمسار) گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که اسید سالیسیلیک واسید آسکوربیک وروی می تواند در این غلظتها اثرات مفیدی بر کیفیت وویژگی های رشدی  گیاه همیشه بهار درابتدای رشدداشته باشد.

 

داده های حاصل با استفاده از نرم افرار spss مورد تحلیل آماری قرار گرفت،مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح(p≤۰٫۰۵)انجام شد ونمودارها با استفاده از نرم افزارexcel ترسیم شد.

 

مقدمه

تولید گیاهان دارویی وزینتی از زیر مجموعه علوم وفنون کشاورزی می باشد که در در چند کشور پیشرو در این صنعت (هلند وکلمبیاو…)تجارت سالانه وگردش پولی بسیاری را به خود اختصاص داده است.ایران نیز با دارا بودن استعدادهای خدادادی از جمله آفتاب درخشان وشرایط اقلیمی متنوع توانایی آن را دارد که با یک برنامه ریزی دقیق در زمینه تولید وعرضه محصولات با کیفیت به بازارهای جهانی،قدم موثری در این زمینه بردارد.

در راه رسیدن به این منظور وارتقاء کیفیت از جمله طول عمر پس از برداشت،رنگ ،اندازه گل، طول واستحکام ساقه گلدهنده و… نیازمند ایجاد شرایط  خوب، تغذیه مناسب واستفاده بهینه از تنظیم کننده های رشد گیاهی هستیم. در این راستا تحقیقات در مؤسسه های تحقیقاتی مختلف انجام می گیرد ولی برای رسیدن به سطح قابل قبول، نیازمند تحقیقات بیشتر در مراکز دانشگاهی وتحقیقاتی ومراکز تولیدی کشور هستیم. گیاه همیشه بهار از جمله گیاهانی است که در کشور ما دارای  پراکندگی خوبی است واهمیت بالایی در مصارف دارویی وزینتی پیدا کرده است. همیشه بهار یا آذر گون، علاوه بر خاصیت دارویی  جنبه  زینتی فراوان دارد. در ایران از جمله در بلندیهای استان کهکلویه وبویر احمد (ارتفاعات۲۵۰۰m)می روید و منشاءآن جنوب اروپا وسواحل گرم مدیترانه ای است(رجحان،۱۳۶۰).

گیاه همیشه بهاردارای خاصیت معرق،التیام دهنده ی زخم های پوستی،ضد التهاب،نیرو دهنده وضد تشنج است.همچنین برای تحریک ترشح صفرا وافزایش فعالیت کبد مورد استفاده قرارمی گیرد(زرگری،۱۳۶۹).

مهمترین مواد مؤثره در گل همیشه بهار فلانويید(۰۴/ تا ۱/۰درصد)و کاروتنوئید(۳درصد) می باشند. علاوه بر این گلهای همیشه بهار دارای نوعی ساپونین، اسانس به میزان ۲/۰درصد،ماده ای تلخ به نام کالندولین به مقدار ۳درصد، اسیدهای آلی،  رزین، صمغ وآلبومین می باشد(امید بیگی،۱۳۷۶).

 

اهداف   

توجه روز افزون کشورهای مختلف جهان به تولید و مصرف گیاهان دارویی ما را بر آن می دارد که با یک برنامه ریزی صحیح از امکانات خدادادی کشورمان در راستای بالا بردن فرهنگ مصرف گیاهان دارویی در کشور و همچنین تولید و صادرات آن به عنوان یکی از محورهای مهم اقتصادی و ارز آور استفاده لازم را به عمل آوریم. این توجه می تواند در راستای موارد زیر تحقق یابد:

 تأکید بر اهمیت اقتصادی، اشتغال زایی و صادرات گیاه دارویی.

زمینه سازی برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل تولید گیاهان دارویی.

 لزوم فرهنگ سازی برای پرورش گیاهان دارویی به ویژه در مناطق شهری.

  باتوجه به اینکه یکی از رهیافتهای نوین در بهبود کمی و کیفی گیاهان دارویی استفاده از مواد تنظیم کننده فیزیولوژیکی گیاهی می باشد، این مواد در غلظت های مناسب ، تأثیرات شگرف ومثبتی را بر فرآیندهای مختلف گیاهی دارند و به کارگیری مواد مختلف منجمله اسید سالیسیلیک واسید آسکوربیک و روی اثرات مثبتی بر رشد، تقسیم سلولی، سرعت فتوسنتز، کاهش تعرق، مقاومت گیاه در برابر انواع تنشها وتنش شوری و مقاومت در برابر بیماری ها دارند که این مسئله دارای ارزش اقتصادی است.

با توجه به اهمیت گیاه همیشه بهار وتحقیقات کم انجام شده در این زمینه انجام این تحقیق  با اهدافی نظیر:

 – اثر سالیسیلیک اسید،آسکوربیک اسید وروی بر جنبه های مختلف رشد ونمو گیاه همیشه بهار.

– امکان بهبود کیفیت وکمیت گلها ی همیشه بهار.

– بررسی تغییرات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی القاء شده توسط این مواد .

– بررسی تأثیر تنظیم کننده های فیزیولوژیکی گیاهی در میزان فعالیت و پایداری کلروفیل ها .

– بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک در غلظت های متفاوت بر رشد و فیزیولوژی گیاه     همیشه بهار ضروری به نظر می رسد.

 

 

نتیجه گیری کلی

بنابراین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اسید سالیسیلیک واسید آسکوربیک وروی می تواند در این مقادیر اثرات مشهود و مفیدی بر کیفیت و ویژگی های  رشدی  گیاه همیشه بهار ازجمله سطح برگ،  تعدادبرگ، ارتفاع گیاه، وزن تر و وزن خشک داشته باشد.بررسی ساختار تشریحی اندامهای رویشی گیاه نشان داد که روش اسپری با آسکوربیک اسید بر سطح برگ وارتفاع گیاه که مستقیمآ در تماس با AS بوده است اثر داشته است  که می توان گفت این افزایش درسلولهای بافت پارانشیم می باشد.

به طور کلی SA از طریق تآثیر مثبت بر شاخص های رشد ومیزان رنگیزه های فتوسنتزی(کلروفیل) باعث اثرات مثبت  در گیاه می شود.

فهرست مطالب                                      

چکیده ۱

فصل اول: مقدمه وکلیات

۱-۱-مقدمه ۴

۱-۲-اهداف  ۵

۱-۳-همیشه بهار ۶

۱-۳- ۱-گیاه شناسی همیشه بهار ۶

۱-۳-۲-نیازهای اکولوژیکی  ۷

۱-۳-۲-۱-نور ۷

۱-۳-۲-۲-دما ۸

۱-۳-۲-۳-آب آبیاری ۸

۱-۳-۲-۴-مواد وعناصر غذایی مورد نیازگیاه ۸

۱-۳-۲-۵-آماده سازی خاک  ۹

۱-۳-۳-کاشت  ۹

۱-۳-۳-۱-تاریخ وفواصل کاشت ۱۰

۱-۳-۳-۲-مراقبت ونگهداری  ۱۰

۱-۳-۳-۳-تکثیر  ۱۱

۱-۳-۴-عملیات داشت  ۱۲

۱-۳-۵-برداشت ۱۲

۱-۳-۶-زمان جمع آوری ۱۳

۱-۴-سالیسیلیک اسید  ۱۴

۱-۴-۱-پیشرفت های اخیر در مطالعه ی بیوسنتز (تولید زیستی)اسید سالیسیلیک ۱۷

۱-۴-۲-تآثیر سالیسیلیک اسید بر تنشهای غیر زیستی ۱۸

۱-۵-اسید آسکوربیک ۱۹

۱-۵-۱-نقش آسکوربیک اسید درگیاه ۲۰

۱-۵-۲-تأثیر اسید آسکوربیک بر تنشهای غیر زیستی  ۲۲

۱-۶-روی ۲۲

۱-۶-۱-نقش عنصر روی در گیاهان ۲۴

 

فصل دوم :بررسی منابع علمی                                                                                            

۲-۱-بررسی عملکردسالیسیلیک اسید برگیاهان ۲۷

۲-۲-بررسی عملکرد آسکوربیک اسید بر گیاهان ۳۰

۲-۳-بررسی عملکرد روی بر گیاهان ۳۱

 

فصل سوم :مواد وروشها                                                                                           

۳-۱-موادگیاهی  ۳۵

۳-۲-زمان ومکان انجام روشها ۳۵

۳-۲-۱-خصوصیات منطقه ی مورد مطالعه  ۳۵

۳-۲-۲-خاک مورد آزمایش ۳۵

۳-۳-نوع طرح مورد آزمایش ۳۶

۳-۴-صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی مورد ارزیابی ۳۶

۳-۴-۱-وزن تر گیاه ۳۶

۳-۴-۲-وزن خشک گیاه ۳۶

۳-۴-۳- کلروفیل ۳۷

۳-۴-۴- سطح برگ ۳۷

۳-۴-۵- ارتفاع ۳۷

 

فصل چهارم :نتایج                                                                                       

۴-۱- ارتفاع ۳۹

۴-۲- سطح برگ  ۴۱

۴-۳- وزن تر  ۴۲

۴-۴- وزن خشک  ۴۳

۴-۵-میزان کلروفیل a  ۴۴

۴-۶- میزان کلروفیلb  ۴۵

۴-۷- میزان کلروفیل کل  ۴۶

 

فصل پنجم:بحث وتفسیر

بحث وتفسیر  ۴۹

نتیجه گیری کلی ۵۲

پیشنهادات ۵۳

منابع ۵۴

چکیده انگلیسی ۶۵

 

 فهرست جداول

جدول۴-۱-جدول تجزیه واریانس ۳۹

جدول۴-۲-جدول همبستگی صفات ۴۷

 

فهرست نمودارها                                        

نمودار۴-۱-اثر تیمارهای مختلف بر صفت ارتفاع  ۴۰

نمودار۴-۲-اثر تیمارهای مختلف بر صفت سطح برگ  ۴۱

نمودار۴-۳-اثر تیمارهای مختلف بر وزن تر ۴۲

نمودار۴-۴-اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک  ۴۳

نمودار۴-۵- مقادیر میانگین اثر تیمارهای مختلف بر صفت کلروفیل a44

نمودار۴-۶- اثر تیمارهای مختللف بر صفت کلروفیل b45

نمودار۴-۷-اثر تیمارهای مختلف بر میزان کلروفیل کل ۴۶

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0