توقيف و رفع توقيف اموال غيرمنقول دراجراي احكام دادگاهها واداره ثبت اسناد : پایان نامه ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” توقيف و رفع توقيف اموال غيرمنقول دراجراي احكام دادگاهها واداره ثبت اسناد  ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه توقيف و رفع توقيف اموال غيرمنقول دراجراي احكام دادگاهها واداره ثبت اسناد:

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

قانون اجرای احکام مدنی سال ۵۶ وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

 • در كليه مواردي كه محكوم به ناظر بر تأديه وجوهي نقد از سوي محكوم عليه است، اجرائيه براين اساس صادر مي شود؛ محل اجراي حكم و اجرائيه برابر ماده ۴۹ قانون اجراي احکام مدني اموال دادباخته است، چنانچه محكوم عليه برابر ماده ۳۴ قانون اجراي احكام مدني اقدام نكند بايستي دادبرده اموال متعلق به شخص محكوم عليه را به واحد اجراي احكام مدني معرفي تا دادورز اجراء آن را توقيف، صورت برداري، و احياناً توسط كارشناس رسمي متخصص در رشته مربوط به اموال توقيفي ارزيابي نموده و با اجراي جزء جزء دقيق قواعد اجراي احكام مدني وفق مواد ۱۳۷الي ۱۴۵ كه مربوط به فروش مال غير منقول است،مال توقيفي را به فروش رسانيده و محكوم به را از محل فروش به دادبرده تحويل نمايند.
 • مطابق ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني و تبصره ۱ آن از حقوق و مزاياي كاركنان دولت، مستخدمين، مؤسسات دولتي يا وايسته به دولت وشهرداري ها بانكها وغيره كه داراي زن و فرزند هستند تا ربع اموال والا تا ثلث بيشتر نمي توان توقيف كرد. امّا؛ مطابق تبصره ۱ توقیف وكسر يك چهارم حقوق بازنشستگي در صورتي كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد جايز است. از طرفي مطابق تبصره ۲ اين ماده حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند قابل توقيف نيست.
 • از سوي ديگر مطابق مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ ق.آ..د.د.ع.ا.م اجراي حكم دادگاه از مستثنيات دين ممنوع است .به عبارت روشن اين اموال قابل توقيف هستند، امّا؛ قابل فروش نيستند .
 • مطابق قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغير منقول متعلق شهرداريها و اصلاحيه ۲۷/۵/۱۳۸۹ وجوه و اموال متعلق به شهرداريها قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت  نمي باشند و شهرداري بايد در بودجه سال جاري و يا سال آتي خود مبلغ محكوم به را لحاظ نمايند. وتنها در صورتي اين اموال قابل توقيف هستند كه شهرداريها با وجود امكان پرداخت از اجراي حكم خودداري نمايند.
 • در اينكه چه نوع اموال و حقوقي به اعتبار شخصيت محكوم عليه قابل توقيف نيست، و اينكه چه نوع از اموال موقتاً قابل توقيف نيست، چه اموالي مطلقا ًو براي هميشه مستثني از توقيف است اختلاف نظرهاي وجود دارد.

 مرور ادبیات و سوابق مربوطه

هرچند كتابهاي خاصي در خصوص اجراي احكام نوشته شده است،از طرف ديگر مقالاتي در اين خصوص در سايتهاي مختلف حقوقي وجود دارد، امّا؛ آنچه كه قابل توجّه جامع حقوقي مي باشد، اين است كه هيچ یک از نوشتارهاي ياد شده و همچنين هيچ پايان نامه اي  به نحو خاص و جزئي به تحقيق و پ‍ژوهش در اين زمينه  به اصل موضوع اختصاص نيافته است.

اهداف مشخص تحقيق

 1. كمك به مال باختگان و افرادي است كه توسط يك سري افراد شرخر و احياناً كلاهبردكه از خلاءهاي قانوني و اجراي سريع احكام دادگاهها و اداره ثبت سوء استفاده نموده  مي باشد، تا شايد بتوان راهكارهايي ارائه داد كه هم عرصه بر اين افراد سود جو و فرصت طلب تنگ شود، هم اينكه مال باخته اي كه سالها در راهروهاي دادگستري و اجراي ثبت سرگردان بوده بتواند زود تر حكم را اجرا كند؛
 2. تبيين قواعد كلي حقوقي در خصوص روند توقيف و رفع اثر از اموال غير منقول باز داشتي؛
 3. نقد نظريه ها و آموزه هاي حقوقي در خصوص در خصوص بازداشت و رفع بازداشت از اموال غير منقول؛

 

فهرست مطالب

 • چکیده ۱
 • مقدمه  ۲
 • الف- بيان مسأله اساسي تحقيق  ۲
 • ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق  ۳
 • ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه  ۴
 • د- اهداف مشخص تحقيق  ۴
 • ه- سؤالات تحقیق  ۴
 • فصل اول: توقیف اموال
 • مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف   ۸
 • گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف   ۸
 • بند اوّل: معنای توقیف   ۸
 • الف) در لغت   ۸
 • ب) توقیف در اصطلاح  ۹
 • بنددوّم: ماهیّت   ۱۱
 • بند سوّم: اقسام توقیف   ۱۱
 • الف) توقیف شخص    ۱۱
 • ب) توقیف تأمینی  ۱۵
 • ت) توقیف اجرایی  ۱۶
 • گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی  ۱۶
 • بند اوّل: اجرای حکم دادگاه ۱۷
 • بند دوّم: اجرای تأمین خواسته  ۲۱
 • بند سوّم: اجرای دستور موقت   ۲۷
 • الف) اهداف دستور موقت   ۳۰
 • ب) موارد دادرسی فوری   ۳۱
 • ج) مراجع صدور دستور موقت   ۳۲
 • بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری   ۳۳
 • گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی  ۳۷
 • بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار  ۳۸
 • بند دوّم: اداره ثبت   ۴۲
 • الف) اسناد قابل صدور اجرائیه ۴۶
 • ب) مراجع صدور اجرائیه  ۴۷
 • بند سوم: اداره مالیاتها ۵۱
 • الف) اداره امور مالیاتی  ۵۳
 • ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی  ۵۳
 • ج)  شورای عالی مالیاتی  ۵۴
 • د) اجرائیات اداره دارایی  ۵۵
 • بند چهارم: تأمین اجتماعی  ۵۷
 • مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال  ۶۰
 • گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده ۶۰
 • گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف   ۶۲
 • گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال  ۶۳
 • گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده ۶۵
 • مبحث سوّم: موضوع توقیف   ۶۸
 • گفتار اوّل: اموال منقول  ۶۹
 • بند اوّل: اموال منقول مادی   ۷۱
 • الف)اشیاء  ۷۴
 • ب) اسناد بهاء دار  ۷۶
 • بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است   ۷۷
 • الف) حقوقی که موضوع آن پول است   ۷۹
 • ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی  ۷۹
 • ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری   ۸۳
 • بند اوّل: غیر منقول ذاتی  ۸۸
 • الف) غیر منقول ثبت شده ۸۹
 • ب) غیر منقول ثبت نشده ۹۱
 • بند دوّم: غیر منقول تبعی  ۹۳
 • الف) سرقفلی  ۹۳
 • ب)حق کسب پیشه و تجارت   ۹۸
 • ج) پروانه های بهره برداری   ۱۰۱
 • مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف   ۱۰۳
 • گفتار اول: اوصاف مال  ۱۰۳
 • بند اول: مالی بودن  ۱۰۵
 • بند دوم: قابل توقیف بودن  ۱۰۵
 • بند سوم: متعلق حق غیر نبودن  ۱۰۶
 • گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف   ۱۰۷
 • بند اول: در خواست توقیف   ۱۰۷
 • بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف   ۱۱۰
 • الف) موسسات و شرکت های دولتی  ۱۱۱
 • ب ) شرکت تعاونی  ۱۱۲
 • ج) شرکت تجاری   ۱۱۳
 • ح) نماینده ۱۱۴
 • بند سوم: معرفی مال  ۱۱۹
 • بند چهارم: تعیین مال  ۱۲۲
 • گفتار سوم: چگونگی توقیف   ۱۲۳
 • بند اول : عملیات توقیف   ۱۲۳
 • الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: ۱۲۴
 • ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: ۱۲۷
 • ح)توقیف عوائدو منافع  ۱۲۸
 • ج) توقیف محصولات، وباغات؛ ۱۲۸
 • الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ ۱۳۳
 • بند سوم: آثار توقیف   ۱۳۴
 • الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه  ۱۳۹
 • فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول
 • مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف   ۱۴۲
 • گفتار اوّل: معنای رفع توقیف   ۱۴۲
 • بند اوّل: در لغت   ۱۴۲
 • بند دوّم: در اصطلاح  ۱۴۳
 • گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی  ۱۴۵
 • بند اوّل: اجرای حکم دادگاه ۱۴۵
 • بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته  ۱۴۷
 • الف) شکست قطعی خواهان در دعوا ۱۴۷
 • لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته  ۱۴۸
 • الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی   ۱۴۸
 • ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان  ۱۴۹
 • ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین  ۱۵۰
 • بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت   ۱۵۳
 • الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت   ۱۵۴
 • ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا ۱۵۴
 • بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری   ۱۵۵
 • بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف   ۱۵۷
 • گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی  ۱۶۰
 • بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد ۱۶۰
 • بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی  ۱۶۴
 • بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی  ۱۶۵
 • مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف   ۱۶۶
 • گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف   ۱۶۶
 • گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف   ۱۶۸
 • گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین  ۱۶۸
 • گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع  ۱۶۹
 • مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف   ۱۷۲
 • گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها ۱۷۲
 • بند اوّل: صاحب منصبان قضایی  ۱۷۳
 • ۱-رئیس دادگستری استان  ۱۷۴
 • ۲- رئیس دادگستری شهرستان: ۱۷۵
 • ۳-رئیس شعبه  ۱۷۶
 • ۴- دادسرا ۱۷۷
 • بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی  ۱۷۸
 • ۱- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه ۱۷۹
 • ۲- دادورز اجرایی احکام ۱۸۲
 • گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد ۱۸۲
 • بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند ۱۸۳
 • بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد ۱۸۵
 • ۱- مدیر کل ثبت اسناد ۱۸۵
 • ۲- معاون و رئیس ثبت شهرستان  ۱۸۶
 • بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد ۱۸۸
 • الف ) مصونیت مأمورین اجراء  ۱۸۸
 • ب) مسئولیت مأمورین اجراء  ۱۸۹
 • ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء  ۱۹۰
 • د ) جهات رد مأمورین اجرایی  ۱۹۰
 • مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف   ۱۹۱
 • گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها ۱۹۱
 • بند اوّل: موجبات رفع توقیف   ۱۹۲
 • بند دوّم: چگونگی رفع توقیف   ۱۹۳
 • گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد ۱۹۴
 • بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده ۱۹۴
 • بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف   ۱۹۶
 • فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات
 • نتیجه گیری و پیشنهادات   ۲۰۲
 •  تأمین خواسته  ۲۰۵
 • اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها ۲۰۶
 • ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی  ۲۰۷
 • استیفاء محکوم به از مال توقیف شده ۲۰۸
 • اموال غیر منقول ثبت شده ۲۱۰
 • اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی  ۲۱۱
 • توقیف محصول باغات   ۲۱۲
 • اعتراض شخص ثالث اجرایی  ۲۱۲
 • صاحب منصبان قضایی  ۲۱۳
 • فهرست منابع  ۲۱۴
 • علائم اختصاری   ۲۲۷
 • Abstract 229

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0