روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا : دانلود رایگان تحقیق رشته صنایع غذایی

تحقیق رشته صنایع غذایی با فرمت WORD و در ۱۶ صفحه با موضوع روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا

هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , بسته‏ بندي , نشانه‏ گذاري , نمونه‏ برداري و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا مي‏باشد .

دامنه كاربرد

اين استاندارد فرآورده‏هايي را شامل مي‏شود كه از كليه اندامهاي سالم و ماكول گياه قابل تهيه است . اندامهاي گياهي مي‏تواند مجزاء بصورت مربا و مارمالاد و ژله مربا تهيه شود . اين استاندارد در مورد ژله دسر همچنين محصولات تهيه شده با مواد قندي و يا غيرقندي كه مصرف رژيمي دارند نميباشد .

 تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار مي‏رود :

  مربا :

فرآورده‏ ايست كه از عمل آوري اندامهاي گياهي همراه با قند مجاز ( موضوع بند ۴-۸ اين استاندارد ) با آب و يا آب ميوه پس از طي فرآيند خاص تا غلظت مشخص بدست آيد به ترتيبي كه قطعات بكار رفته در تهيه آن قابل تفكيك و رويت باشد .

 مارمالاد

فرآورده ‏ايست كه طي فرآيند خاص از پوره ميوه همراه با قند مجاز ( موضوع بند ۴-۸ اين استاندارد ) تا رسيدن به غلظت مورد نياز بدست مي‏آيد .

 ژله مربا

فرآورده‏ايست شفاف كه طي فرآيند خاص از آب ميوه و يا استخراج آبي ميوه كه فاقد ذرات ميوه بوده ممكن است به وسيله تبخير تغليظ شده و يا مواد قندي مجاز ( موضوع بند ۴-۸ اين استاندارد ) به آن اضافه شده و تا غلظت مورد نياز حاصل مي‏شود .

در مورد ژله مربا مي‏توان از قطعات ميوه بصورت پراكنده و معلق در بافت آن استفاده كرد .

   ويژگيها

ميوه‏ ها :

ميوه‏هاي مورد مصرف بايد تميز , تا حد مناسب رسيده , سالم , با يا بدون پوست , بدون هسته ( بجز دانه ريزها ) بدون تخمدان , از ميوه تازه ( به استثنأ بالنگ كه بصورت خشك مجاز مي‏باشد ) و يا نگهداري شده در سردخانه و يا منجمد شده طبق استاندارد مربوطه استفاده شود .

 ساير اندامهاي گياهي :

ساير اندام‏هاي گياهي مورد مصرف بايد تميز , سالم و تازه باشد ( از گلهاي خشك شده طبق استاندارد مربوطه نيز مي‏توان استفاده نمود .)

  طعم و بو :

روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا بايد طعم و بوي ميوه و يا گياه مورد مصرف را داشته باشد . و عاري از هر گونه طعم و بوي حاصل از سوختگي و فساد مانند كپك زدگي و ترشيدگي باشد .

 رنگ :

مربا و مارمالاد بايد رنگ فرآورده‏اي باشد كه تحت شرايط طبيعي و سالم بدست آمده و مشخص كننده نوع ميوه , عاري از رنگ سياه و يا قهوه‏اي مربوط به اكسيده شدن ميوه يا كارامليزه شدن مواد قندي است باشد .

افزودن هر نوع رنگ به فرآورده مجاز نمي‏باشد .

عيوب :

ميوه آفت زده , لك دار , كپك زده , لهيده و ساير مواد اوليه‏ايكه از نوع نامرغوب بوده و منجر به فرآورده‏هاي نامناسب مي‏شود عيوب تلقي مي‏گردد .

  • وجود قطعات سوخته شده و كارامليزه شده جزء عيوب محسوب مي‏شود .
  • وجود هسته به استثناي دانه ريزها ۴ وجود پوست به استثناي ميوه‏هائيكه با پوست خورده مي‏شوند مانند گيلاس جزء عيوب محسوب مي‏شود .

 مواد خارجي :

  • فرآورده بايد فاقد بقاياي گياهي مانند برگ , ساقه , تخمدان و غيره باشد .
  • فرآورده بايد فاقد هر گونه آفت زنده و مرده و يا آثار بقاياي آنها مانند تخم و لارو و شفيره و حفره باشد .
  • در فرآورده نبايد ذرات شن و خاك و غيره وجود داشته باشد .

 آب :

آب مصرفي در تهيه مربا و مارمالاد و ژله مربا بايد مطابق استاندارد ويژگيهاي آب آشاميدني شماره ۱۰۵۳ باشد .

مواد قندي :

افزودن ساكارز , گلوكز ( مايع و يا جامد ) دكستروز , فروكتوز و يا ساير مواد قندي هيدروكربنه مطابق با استانداردهاي مربوطه مجاز مي‏باشد .

پري :

ميزان پري حداقل ۹۰ درصد باشد .

مواد جامد محلول در آب :

ميزان مواد جامد محلول در آب در مربا و مارمالاد و ژله مربا حداقل ۶۵ باشد .

اسيديته :

اسيديته مربا و مارمالاد و ژله مربا بايد در حدود مجاز ۱/۵-۰/۱ درصد اسيديته برحسب اسيد سيتريك

PH

ميزان PH مربا و مارمالاد و ژله مربا بايد در حدود مجاز ۴-۳ باشد .

 ميوه محتوي :

ميزان ميوه محتوي حداقل ۴۰ درصد ( برحسب درصد وزني ) باشد .

 افزودنيها :

استفاده از افزودنيهاي زير كه با مشخصات تعيين شده وسيله موسسه استاندارد و روشهای آزمون مربا و مارمالاد تطبيق نمايد در فرآورده مجاز ميباشد .

 اسيدهاي آلي :

– اسيد تارتاريك .

– اسيد سيتريك .

– اسيد ماليك .

– اسيد لاكتيك .

پكتين :

از پكتين بعنوان ماده قوام دهنده در مربا و مارمالاد و ژله مربا به ميزان حداكثر ۰/۵ گرم درصد مي‏توان استفاده نمود .

نمونه‏ برداري

نمونه ‏برداري بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره ۲۸۳۶ ( نمونه‏ برداري از فرآورده‏هاي كشاورزي بسته ‏بندي شده كه مصرف غذايي دارند ) باشد . ضمنا نمونه‏ برداري براي تعيين ويژگيهاي ميكربي بايد طبق استاندارد روش كنترل ستروني تجارتي فرآورده‏هاي غذايي بسته ‏بندي شده در بسته‏ هاي نفوذناپذير شماره ۲۳۲۶ ايران انجام گيرد .

ضمنا نمونه‏ برداري براي تعيين ويژگيهاي ميكربي بايد طبق استاندارد روش كنترل ستروني تجارتي فرآورده‏هاي غذايي بسته‏ بندي شده در بسته‏ هاي نفوذناپذير شماره ۲۳۲۶ ايران انجام گيرد .

  بسته‏ بندي

اين فرآورده مي‏تواند در شيشه ( رجوع شود به استاندارد شماره ۱۴۰۹ ويژگيهاي ظروف شيشه‏اي براي محصولات غذايي و آشاميدني ) و در قوطي رجوع شود به استاندارد ۱۸۸۱ ويژگيهاي ظروف فلزي غيرقابل نفوذ براي نگهداري مواد غذايي ( مقررات عمومي ) و يا براساس استاندارد شماره ۳۳۳۱ ويژگيهاي انواع بسته‏ بنديهاي مواد خوراكي در ظروف شكل داده شده از مواد پلي مري و ورقه‏ هاي آلومينيومي , بسته ‏بندي شود .

نشانه‏ گذاري

اين فرآورده مي‏تواند در شيشه ( رجوع شود به استاندارد شماره ۱۴۰۹ ويژگيهاي ظروف شيشه‏اي براي محصولات غذايي و آشاميدني ) و در قوطي رجوع شود به استاندارد ۱۸۸۱ ويژگيهاي ظروف فلزي غيرقابل نفوذ براي نگهداري مواد غذايي ( مقررات عمومي ) و يا براساس استاندارد شماره ۳۳۳۱ ويژگيهاي انواع بسته ‏بنديهاي مواد خوراكي در ظروف شكل داده شده از مواد پلي مري و ورقه‏ هاي  آلومينيومي , بسته ‏بندي شود .

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریقتماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0