بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی  مسترداک معرفی میگردد با عنوان بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ريزي شهری در ۱۷۴ صفحه با فرمت word (قابل ویرایش) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری :

هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها فراهم ساخت.

به همراه فرآیند گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهروندان، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اضافه گردید و متولیان شهرها و سازمان های شهری را برآن داشت که در پی یافتن راه ها و شیوه های جدید تامین منابع مالی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز باشند . شهرداری ها ، حکومت های محلی، شوراهای شهری و متولیان نهادهای عمومی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودند که از امکانات مالی داخلی و خارجی به منظور ایجاد زیرساختارهای شهری در جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان استفاده نمایند.

تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری هاست. هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند. و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد.

با توجه به مطالب فوق مطالعه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی پایدار در شهرداری ها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر می رسد . این پژوهش به بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود) پرداخته است.

اهداف  تحقیق:

برنامه ريزي مالي صحيح و بودجه ريزي مناسب، از اصلي ترين ابزارهاي برنامه ريزي در هر سازماني هستند. بيشك يكي از عواملي كه باعث صحت برنامه هاي مالي سازمانها ميشود، اطلاع كامل ازمنابع مالي موجود و برآورد صحيح از منابعي است كه در آينده محقق ميشوند. بنابراين پايدار بودن منابع درآمدي، چه از لحاظ روش تامين و چه از لحاظ مقدار، يكي از امتيازات مهم براي سازمانها به حساب ميآيد.

بايد گفت كه يكي از چالش‌ها و آسيب‌هاي اساسي در تعيين منابع درآمدي شهرداري‌ها بي‌عنايتي دولت به نقش خود در اين زمينه است كه مي‌توانست در قالب‌هاي گوناگوني جلوه‌گر شود،

در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است. چنین نگرشی به در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای )

دراین تحقیق سعی گردید با استفاده از تجارب سایر کشور هاوشهرداریهای بزرگی چون تهران وتبریز ، اهداف زیر را دنبال نماید :

  • نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • بررسی میزان مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود روند آن

دراین پژوهش ضمن دستیابی به اهداف فوق  در زمینه بررسی روشهای تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری شهرشاهرود ، سعی گردید تا بااستفاده از پتانسیل ها و توانمندیهای شهر شاهرود وفعالیتهای عمرانی شهرداری قدم موثری برای تامین منابع مالی پایدار شهرداری برداشته شود

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۲

۲-۱- بیان مساله تحقیق   ۳

۳-۱- اهمیت وضرورت تحقیق   ۵

۴-۱- فرضيات تحقیق   ۶

۵-۱- اهداف تحقیق   ۷

۶-۱-  متغیرها   ۸

۷-۱- پیشینه تحقیق   ۹

۸-۱- روش تحقیق و مراحل آن   ۱۲

۹-۱- مشکلات و موانع تحقیق   ۱۳

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه   ۱۶

۱-۲- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری  ۱۷

۱-۱-۲- تاریخچه شهرداری   ۱۷

۲-۲-  مفهوم تامین مالی شهر  ۲۱

۱-۲-۲- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی  ۲۱

۲-۲-۲- اثرات انتظاري و تظاهري  ۲۲

۳-۲-۲- افزايش قيمت ها و هزينه ارائه خدمات  ۲۲

۴-۲-۲- نقش درآمدها در افزايش هزینه  ۲۳

۳ -۲- منابع درآمدشهرداری    ۲۳

۱-۳-۲- قيمت گذاري خدمات شهري يا فروش خدمات  ۲۱

۲-۳-۲-قيمت گذاري خدمات عمومي و نقش آن در كارائي  ۲۲

۳-۳-۲- قاعده قيمت گذاري براساس هزينه نهايي بمنظورحفظ كارايي  ۲۲

۴-۳-۲- قيمت گذاري خدمات و كالاهاي عمومي در صورت وجود منافع  ۲۳

۵-۳-۲-  ابعاد توزيع درآمدي قيمت گذاري خدمات عمومي۲۶

۷-۳-۲-قانون مالیات برارزش افزوده  ۲۷

۸-۳-۲- معيارهاي عوارض يا ماليات مطلوب  ۲۷

۴-۲-  منابع درآمدی خارجی شهرداری  ۲۸

۱-۴-۲- روش استقراض  ۲۸

۲-۴-۲-  روش استفاده از كمكهاي بلاعوض دولت   ۲۹

۵-۲-  بررسی ومفهوم درآمدهای پایداروناپایدار  ۳۰

۶-۲- تجارب کشورهای جهان   ۳۴

۱-۶-۲- مدیریت شهری در کشور آلمان  ۳۴

۱-۱-۶-۲-  مشارکت مردم با شهرداری  ۳۵

۲-۱-۶-۲- شهرداران   ۳۵

۲-۶-۲-  مدیریت شهری در کشور تایلند  ۳۶

۳-۶-۲- مدیریت شهری در کشورانگلیس  ۳۹

۴-۶-۲-  مدیریت شهری در کشور فرانسه  ۴۱

۵-۲-۲-  مدیریت شهری در کشور اندونزی  ۴۴

۷-۲- مدیریت شهری در ایران  ۴۶

۸-۲- ساختار سازمانی شهرداری های ایران  ۴۸

۹-۲-  وظایف  شهرداریها  ۴۹

۱۰-۲-  سازمان شهرداریها ۵۳

۱۱-۲-تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )  ۵۵

۱-۱۱-۲-خدمات  ۵۵

۲-۱۱-۲-صنعت   ۵۸

۳-۱۱-۲-کشاورزی  ۵۹

۱۲-۲-تعریف ضرایب همبستگی ۵۹

فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای

۱-۳- ویژگیهای محیط طبیعی  ۶۴

۱-۱-۳-موقعیت جغرافیایی استان سمنان   ۶۴

۲-۱-۳- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود۶۸

۲-۳- ناهمواریهای  طبیعی منطقه شاهرود۷۲

۱-۲-۳- دشتها و اراضي نسبتاً هموار حاشيه کوير و شوره زارهاي جنوبي ۷۳

۳-۳- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی  منطقه مورد مطالعه     ۷۴

۱-۳-۳ – زمین شناسی      ۷۴

۲-۳-۳-  ژئومرفولوژی       ۷۴

۳-۳-۳- گسل و لرزه خيزي       ۷۷

۴-۳- هیدرولوژی       ۷۸

۱-۴-۳- منابع آب منطقه مورد مطالعه     ۷۹

۵-۳-پوشش جنگلی و مراتع      ۸۰

۶-۳- مناطق حفاظت شده زیست محیطی     ۸۱

۷-۳- ویژگی های اقلیمی      ۸۳

۸-۳- تاریخچه شاهرود         ۸۷

۹-۳- بررسی تحولات  جمعیت منطقه مورد مطالعه :     ۸۹

۱-۹-۳-  تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود:     ۸۹

۲-۹-۳- بررسي ميزان مهاجرت در شهر شاهرود    ۹۰

۳-۹-۳- وضع فعاليت :     ۹۴

۴-۹-۳- وضع شغلي  :   ۹۵

۵-۹-۳- نوع خانوار و پراكندگي آن :   ۹۶

۱۰-۳- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن۹۹

۱۱-۳-پتانسیل ها  و توان های محیطی  شهرستان  شاهرود ۱۰۰

۱-۱۱-۳ جاذبه های طبیعی:    ۱۰۰

۲-۱۱-۳- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود: ۱۰۲

۳-۱۱-۳- خدمات اقامتی ، رفاهی  و بهداشتی:      ۱۰۹

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق

مقدمه     ۱۱۲

۱-۴- تاریخچه شهرداری شاهرود:     ۱۱۳

۲-۴- بررسی  بودجه شهرداری شاهرود :      ۱۱۵

۱-۲-۴ اعتبارات جاری   :     ۱۱۰

۲-۲-۴-اعتبارات عمرانی  :   ۱۱۲

۳-۴- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود :      ۱۱۸

۱-۳-۴ –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود   ۱۲۲

۴-۴- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده:      ۱۲۹

۵-۴- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن    ۱۳۲

۱-۵-۴ –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود   ۱۳۲

۱-۱-۵-۴ – بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود   ۱۳۷

۲-۱-۵-۴ – بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود   ۱۴۰

۳-۱-۵-۴ – بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود   ۱۴۰

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه ۱۴۳

۱-۵- جمع بندي و آزمون فرضيات۱۴۴

۱-۱-۵-آزمون فرضيه اول ۱۴۴

۲-۱-۵-آزمون فرضيه دوم ۱۴۶

۲-۵- نتيجه گيري  ۱۴۹

۳-۵-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سياست ‌ها و اقدامات۱۵۱

۴-۵-پيشنهادات وارائه راهكارها ۱۵۲

۱-۴-۵-ارائه راهكار جهت جذب سرمایه گذاری ۱۵۴

۲-۴-۵-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود۱۵۵

۳-۴-۵-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه ۱۵۶

منابع وماخذ ۱۵۸

فهرست جداول

جدول ۱-۳- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسيمات كشوري  سال ۱۳۸۹                      ۶۴

جدول ۲-۳-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادي‌هاي داراي سكنه وكل آبادي هاي شهرستانسال۱۳۸۹            ۶۹

جدول شماره ۳-۳- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان  سال ۱۳۸۵                         ۶۹

جدول ۴-۳-  – بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان                                                      ۸۹

جدول ۵-۳- درصد باسوادان در جمعيت ۶ ساله و بيش‌تر بر حسب سن به تفكيك جنس و وضع سكونت سال ۱۳۸۵  ۹۲

جدول ۶-۳- توزيع درصد جمعيت ۶ تا ۲۴ ساله در حال تحصيل  سال ۱۳۸۵                                             ۹۳

جدول ۷-۳- توزيع نسبي جمعيت ۱۰ ساله و بيش‌تر بر حسب وضع فعاليت  سال ۱۳۸۵                      ۹۴

جدول ۸-۳- تـوزيع نسبي بـراورد جمعيت شاغلان ۱۰ ساله و بيش‌تر سال ۱۳۸۵                          ۹۵

جدول ۹-۳- خانوار بر حسب نوع و به تفكيك وضع سكونت  سال ۱۳۸۵                                        ۹۶

جدول ۱۰-۳-  خانوارهاي معمولي  بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال ۱۳۸۵               ۹۷

جدول ۱۱-۳- خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي  سال ۱۳۸۵                                                  ۹۷

جدول ۱۲-۳- براورد درصد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي سال ۱۳۸۵                                     ۹۸

جدول شماره ۱-۴ هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود                         ۱۱۶

جدول شماره ۲-۴ عملكرد  درآمدي قطعي   بودجه  سالهاي ۸۱ لغايت۸۷                                        ۱۱۸

جدول شماره ۳-۴- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۷                                     ۱۲۱

جدول شماره ۴-۴- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای ۱۳۷۵-۱۳۸۸                    ۱۲۳

جدول شماره ۵-۴- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود ۱۳۷۵                  ۱۲۶

جدول شماره ۶-۴- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی              ۱۲۸

جدول شماره ۷-۴- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین  از کل وصولی شهرداری شاهرود                   ۱۳۰

جدول (۸-۴)-  درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود                                      ۱۳۴

جدول شماره (۹-۴) – تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت                        ۱۳۵

جدول ۱۰-۴- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود                   ۱۳۹

فهرست نمودار ها

نمودارشماره ۱-۳- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود                                     ۸۴

نمودار شماره ۲-۳-  متوسط دماي ايستگاه سينوپتيك شاهرود                              ۸۵

نمودارشماره ۳-۳- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود               ۸۶

نمودارشماره ۴-۳-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود                        ۸۶

نمودارشماره ۵-۳- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود ۱۳۸۵                      ۹۲

نمودارشماره ۶-۳- نسبت با سوادی جمعیت ۶ ساله و بيشتر شهرستان شاهرود              ۹۳

نمودار شماره ۱-۴- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای ۸۱ الی ۸۷             ۱۲۰

نمودار شماره ۲-۴ عملکرد سهم درآمد های  سالهای ۸۱ لغایت ۸۷ شهرداری شاهرود             ۱۲۱

نمودار شماره ۳-۴ سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود                  ۱۲۴

نمودار شماره ۴-۴ سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود        ۱۲۴

نمودارشماره ۵-۴- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی  شهرداری شاهرود               ۱۲۷

نمودارشماره ۶-۴- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود                                        ۱۲۷

نمودار شماره ۷-۴- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی    ۱۲۸

نمودار شماره ۸-۴- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین  از کل وصولی شهرداری شاهرود                  ۱۳۱

نمودار شماره (۹-۴) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴             ۱۳۵

نمودار شماره (۱۰-۴) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴                  ۱۳۶

نمودار شماره (۱۱-۴) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴                    ۱۳۶

نمودار شماره (۱۲-۴) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴                      ۱۳۷

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره ۱-۳ موقعیت استان سمنان در کشور  سال ۱۳۸۹                                 ۶۵

نقشه شماره ۲-۳- تقسیمات کشوری استان سمنان سال ۱۳۸۹                                    ۶۶

نقشه شماره ۳-۳ پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال ۱۳۸۹                              ۶۷

نقشه شماره ۴-۳ موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور  سال ۱۳۸۹                        ۷۰

نقشه شماره ۵-۳-  تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال ۱۳۸۹                           ۷۱

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0