روش تدریس (تخصصی آموزگاری ابتدایی)

سوالات روش ها و فنون تدريس همراه با پاسخ نامه

-۱ غفلت از كدام ويژگي حرفه اي معلم موجب تكرار مكررات در كلاس خواهد بود؟

۱٫تسلط به موضوع درسي ۲٫ شناخت تفاوتهاي فردي ۳٫علاقمند بودن به شاگردان ۴٫ مطالعه مداوم و كسب آگاهي بيشتر

۲ – بر اساس نظريه كارل يادگيري تا حد تسلط زماني حاصل مي شود كه معلم با ….

۱ . استفاده از روشهاي سنتي براي همه دانش آموزان تكاليف يكسان تعيين كند.

۲٫ بالا بردن كيفيت تدريس دانش اموزان را در فعاليتهاي گروهي شركت دهد

۳٫ در نظرگرفتن انگيزه و كيفيت تدريس زمان متناسب با استعداد براي هر دانش آموز صرف كند

۴٫ در نظرگرفتن انگيزش و كيفيت تدريس زمان يكسان براي همه دانش آموزان صرف كند

۳ – كدام تجربه عيني تر است؟

۱٫ استفاده از نقشه ۲٫ تماشاي فيلم ۳٫ ديدن باغ وحش ۴٫ ساختن چيزي

۴ – در روش تدريس آموزش مفاهيم معلم پس از ارائه مقدمات :

۱٫ صفات مفهوم را پيچيده مي سازد ۲٫ مثالهاي مثبت و منفي ارائه مي دهد

۳٫ مفهوم جديد را تعريف مي كند ۴٫ يادگيرنده را با مسأله اي مواجه مي سازد

۵ – كدام مورد جزء نكاتي است كه سخنران بايد در ضمن سخنراني به آن توجه داشته باشد؟

۱٫ ارزشيابي كردن از دانش آموزان ۲٫ توجه به وضعيت )فيزيكي و رواني( دانش آموزان در كلاس

۳٫ تعيين هدفهاي كلي و رفتاري ۴٫ طرحريزي سخنراني در سه بخش )مقدماتي، مياني، پاياني(

۶ – هنگامي كه دانش آموز درك كند كه رعايت قوانين عبور و مرور در خيابان به نفع او بوده و عدم رعايت آن مي تواند سلامتي او را به خطر

اندازد به چه مرحله اي از حوزه عاطفي رسيده است؟

۱٫ ارزش گذاري ۲٫ توصيف ۳٫درك مطلب ۴٫سازماندهي

۷ – كاربرد نظريه يادگيري اجتماعي در تدريس چيست؟

۱٫ استفاده ازوسايل آموزشي و كمك آموزشي در تدريس ۲٫ تشويق دانش آموزان به تحقيق د رمورد مسائل اجتماعي

۳٫ توسعه روابط اجتماعي و بحث و گفتگو بين دانش آموزان ۴٫ وادار كردن دانش آموزان به مشاهده امور به جاي دادن تكليف

صورت خواهد گرفت؟ » يادگيري معني دار « ۸ – چگونه در فرآيند تدريس

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0