روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی : پایان نامه ارشد حقوق

روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی : پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

روش شناسی حقوق بین الملل همانند روش شناسی های دیگر، مستقیماً به مسائل آن علم نمی پردازد. روش شناسی حقوق بین الملل، وسیله ی راستی آزمایی و معیار و مِحک شناخت قواعداین علم است. حال که قرار است روش شناسی، علم وآگاهی ما وکیفیّت کسب آن آگاهی را مورد بررسی قرار دهد پای دانش دیگری به بحث کشیده می شود که آن «معرفت شناسی» است . معرفت شناسی چه به معنای محض آن و چه به معنای حقوقی آن در روش شناسی لازم است. موضوع معرفت شناسی، چگونگی کسب علم و آگاهی برای انسان است. در معرفت شناسی، بحث برسر این است که آیا «تجربه» برای انسان «علم» به ارمغان می آورد یا«تعقل» محض؟ ویا«شهود»؟ و یا ملغمه ای از آنها؟ روش شناسی ازمنظر معرفت شناسی حکم می کند ذهن پژوهشگرو ابزارحسى او براى پژوهش هميشه خوب قضاوت نمى كند. برخى مواقع ذهن او چيزهايى را بديهى وقابل يقين فرض مى كند؛ در حالى كه آن چيزهاى به ظاهر بديهى ، خود نياز به اثبات دارد وخود آلوده به پيش فرض هايى است كه ذهن و نتيجه تحقيق را به بى راهه مى برد. اگر ذهن را با نورفلسفه و روش شناسی که خود نوعی فلسفه است هدايت نكنيم ممكن است به خطا رويم و آنچه كه دستاورد علمى مى شماريم در واقع جزیک پريشان گويى نباشد كه لباس پر ابّهت گزاره هاى علمى را به تن كرده است . اینجاست که روش شناسی آن علم به یاری ما خواهد شتافت .

مکاتب مختلف حقوق بین الملل،  بنا برهستی شناسی ها و معرفت شناسی هایی که بدان قائل بودند ، قواعد حقوق بین الملل و نظام بین المللی را تبیین وتعریف کرده اند. اگرتوجیهات وتبین های مکاتب حقوق بین الملل از حقوق بین الملل و غایت وقواعد آن علم،باهم متفاوت است بخاطر اختلافی است که در هستی شناسی ها و معرفت شناسی های آن مکاتب بوده است. البته پاسخ به مسائل هستی  شناسانه حقوق بین الملل، مقدم بر معرفت شناسی آن علم است . ناگزیر پای «هستی شناسی» هم به میان کشیده می شود؛  چرا که ابتدا باید وجود واصالت حقوق بین الملل را اثبات کرده وسپس به سراغ چگونگی کسب معرفت درآن علم رفت. نتیجتاً اگربگوییم  هستی شناسی و معرفت شناسیِ یک علم روی هم روش شناسی آن علم را تشکیل می دهند سخنِ گزافی نگفته ایم.

بحث دیگری که در روش شناسی حقوق بین الملل مطرح می شود مطالعه ی روشهای استنتاج منطقی همچون قیاس و استقراء وروش های  غیر منطقی است. هرمکتب فلسفی حقوق بین الملل بنابر همان معرفت شناسی و هستی شناسی که از آن زاییده شده  روش و یا روشهایی را برگزیده است.  روش شناسی به پژوهشگرِ حقوق بین الملل نشان میدهد، آنچه که او، آن را ، قاعده ی حقوق بین الملل می نامد چگونه توّلد یافته و ازچه هستی شناسی و معرفت شناسی برخاسته است. روش شناسی حقوق بین الملل نه تنها پژوهشگراین رشته را ، بلکه قاضی بین المللی را در انشاء آرای قضایی و حقوقدان این رشته را درتبیین و توسعه ی مطلوب حقوق بین الملل یاری می رساند.

واژگان کلیدی: روش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی،مکاتب حقوقی، روش های استنتاج

 

سؤال اصلی روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

روش شناسی  دررشته حقوق بين الملل با رويكرد فلسفى  چگونه است ؟

چنان گفته شد روش شناسی دانش مستقلّی است که پرداختن به آن، به تنهایی، نفعی ندارد. در واقع روش شناسی همچون روحی است که نیاز مند جسم است؛ که درآن دمیده شود تا بتواند برای صاحب خویش کاری نافع انجام دهد. می توان گفت مهمترینِ این فواید، میدان تحقیق و پژوهش است و از آنجا که ما می خواهیم دررشته حقوق بین الملل کاری سودمند انجام دهیم، روش شناسی را در این عرصه ودراین کالبدشرح می کنیم.لذا سؤالات فرعی زیرمطرح می شود:

سؤالات فرعی

روشمند بودن پژوهش به چه معنا ست؟

رويكرد فلسفى درتحقيق چه فوايدى دارد؟

اگرمراحل تحقيق را با اين رويكرد طى كنيم ازچه خطاهايى مصون مى مانيم ؟

مواد داده شده به ذهن درهنگام پژوهش چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

چه عواملی  ذهن پژوهشگر را به خطا می برد ؟

مراحل تحقیق بااین رویکرد چگونه است ؟

 

 فرضیه اصلی

۱- ذهن پژوهشگر ممكن است دچارخطاهايى شود كه خود به آن آگاهى ندارد. پيش فرض هايى درنهانخانه ذهن اوجاى گرفته كه درتمام مراحل پژوهش اوراهدايت مى كند. حتّى اُموراتى كه پژوهشگر آنها را تجربه ی محض و مشاهده ی بى واسطه مى داند خود مبتنى براشتباهات و خطاهاى ذهنى و استدلالى است كه جز با يارى فلسفه و ذهنى نقاد، نمى توان به سلامت از آن عبوركرد.

 

۲- برخى مفاهيم فلسفى وجود دارد كه اهميّت فراوان در روند تحقيق دارد وحتّى نتيجه ى تحقيق را متأثرمى سازدو براى پژوهشگران مغفول واقع شده يا اهميّت داده نمى شود ؛ مثل اهميّت تعريفِ مفاهيم و موضوعات تحقيق ، نحوه استنتاج صحيح وتوجه به غایت وهدف آن علم… كه همگى اين مباحث ازدامان فلسفه به علوم ديگرعرضه مى شوند وشايد پژوهشگران علوم ديگراين مسئله را نمي دانند وچون نحوه صحيح آن راازفلسفه و فيلسوفان نياموخته اند درپژوهش پيوسته دچارخطاهاى ناديده مى شوند.

 

 هدف تحقیق

در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس  سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا  به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد

 

فهرست روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

چكيده     ۱

مقدمه    ۳

بخش اول- کلیات……………………………۹

فصل اول-آشنایی با اصول روش شناسی………………….۱۰

بند اول- تعاریف…………………………………۱۰

بند دوم- موضوع روش شناسی…………………………۱۱

بند سوم-روش و روش شناسی………………………….۱۲

۱-۳-روش شناسی نوع اول و دوم………………………۱۲

۲-۳-روش شناسی در معنای محدود و وسیع در حقوق بین الملل.۱۲

۳-۳-کاربردهای اصطلاح روش………………………….۱۳

بند چهارم-رابطه روش شناسی با روش تحقیق و پژوهش……..۱۴

بند پنجم-رابطه روش شناسی با هستی شناسی و معرفت شناسی..۱۵

۱-۵-هستی شناسی………………………………….۱۵

۲-۵- معرفت شناسی(بحث شناسی)………………………۱۷

۱-۲-۵- تقسیمات کلی در معرفت شناسی…………………۱۸

۳-۵- تحلیل رابطه معرفت شناسی و هستی شناسی………….۱۹

بند ششم- بحث شکاکیت………………………………۲۰

۱-۶-کلیات           ۲۰

۲-۶- شرح موضوع…………………………………..۲۱

 

بندهفتم-طبقه بندی مراتب شناسی از دیدگاهفیلسوفان مخالف.       ۲۱

۱-۷-ماهیت شناخت………………………………..۲۲

۲-۷-حد شناسایی   ……………………………..۲۲

۳-۷-معیار شناسایی  ……………………………..۲۳

۴-۷-اعتبارشناسایی………………………………۲۳

بند هشتم-منشاء شناخت…………………………….۲۳

۱-۸- تجربه         ۲۴

۲-۸-اشکالات اصالت تجربه ۲۴

۱-۲-۸-اشکال اول………………………………….۲۵

۲-۲-۸-اشکال دوم ۲۵

۳-۲-۸-اشکال سوم           ۲۵

۴-۲-۸-اشکال چهارم         ۲۵

۵-۲-۸-اشکال پنجم…………………………………۲۶

۳-۸- عقل………………………………………..۲۶

۴-۸- دو حوزه حدس و عشق……………………………۲۶

بند نهم- بحث حجیَت………………………………..۲۷

۱-۹-دکارت……………………………………….۲۸

۲-۹-متکلمین……………………………………..۲۸

بند دهم-رابطه روش شناسی و نظریه……………………۲۸

بند یازدهم- تعامل روش ش ناسیو علم………………….۲۹

بند دوازدهم-روش شناسی و فلسفه……………………..۲۹

فصل دوم-رویکرد فلسفی

بند اول –انواع رویکردها…………………………..۳۱

۱-۱-رویکرد درونی و برونی………………………….۳۱

۲-۱-رویکردتک منظری و چند منظری…………………….۳۲

بند دوم- رویکرد فلسفی…………………………….۳۲

بند سوم-حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل…….۳۵

۱-۳-موضوعات درونی حقوق……………………………۳۷

۲-۳-موضوعات بیرونی حقوق…………………………..۳۷

بخش دوم-روش شناسی حقوق بین الملل در ساحت هستی شناسی و

معرفت شناسی

فصل اول-هستی شناسی حقوق بین الملل

بند اول –کلیات…………………………………….۴۰

بند دوم-انکارکنندگان حقوق بین الملل………………….۴۱

۱-۲-آیا جامعه بین المللی وجود دارد…………………..۴۲

۱-۱-۲-پاسخ………………………………………..۴۳

۲-۲-نظر کانت در باب ماهیت جامعه بین المللی……………۴۴

۳-۲-آیا در روابط بین المللی قواعد حقوقی حکمفرماست……..۴۶

۱-۳-۲-پاسخ………………………………………..۴۶

۴-۲-نظریه کانت در باب امکان وجود قواعد حقوقی در حقوق بین

الملل ……………………………………………۴۷

۵-۲-مساله ی عدم وجود دستگاه دادگستری بین المللی……….۴۸

۱-۵-۲-پاسخ………………………………………..۴۸

۲-۵-۲-نظر کانت در باب عوامل بازدارنده ی حقوق بین الملل…۴۹

۶-۲-شبهه ی عدم وجود یا عدم ضمانت اجرای حقوق بین الملل….۵۱

۱-۶-۲-پاسخ………………………………………..۵۱

۲-۶-۲-نظر کانت در باب ضمانت اجرا در حقوق بین الملل…….۵۲

۳-۶-۲-علل مخالفت کانت باوجود یک حکومت جهانی برای تضمین و

اجرای حقوق بین الملل……………………………….۵۳

بند سوم-نظریه مارتین کاسکه نیمی در نفی موجودیت حقوق بین

الملل…………………………………………….۵۴

بند چهارم-نتیجه……………………………………۵۵

فصل دوم-معرفت شناسی حقوق بین الملل

بند اول –کلیات…………………………………….۵۸

بند دوم-اهمیت این نوع روش شناسی در حقوق بین الملل……..۶۱

بند سوم- تقسیم بندی مکتب ها…………………………۶۳

بند چهارم-مکتب حقوق طبیعی…………………………..۶۴

۱-۴- معرفت شناسی مبدأ ومنشأ حقوق طبیعی……………….۶۵

۲-۴-انتقاد بر مکتب حقوق طبیعی……………………….۶۶

۳-۴- روش استنتاج در مکتب حقوق طبیعی………………….۶۷

۵-۴-انتقاد بر روش استنتاجی حقوق طبیعی………………..۶۸

بند پنجم- روش شناسی مکتب حقوقی جدید………………….۶۹

بند ششم-مکتب حقوق ارادی…………………………….۷۰

۱-۶-نقد…………………………………………..۷۰

۲-۶-روش استنتاجی در مکتب حقوق ارادی………………….۷۱

۱-۲-۶-نقد…………………………………………۷۱

بند هفتم-پوزیتیویسم اثبات گرایی……………………..۷۲

۱-۷-روش شناسی مکتب پوزیتیویسم……………………….۷۴

۱-۱-۷-تجربه گرایی………………………………….۷۴

۲-۱-۷-تعارض اخلاق با جامعه شناسی……………………..۷۵

۳-۱-۷-ماتریالیسم(مادی گرایی)فلسفی و تاریخی……………۷۵

۲-۷-اثرات پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل………….۷۶

۳-۷-نقد…………………………………………..۷۶

 

بند هشتم –مکتب رئالیسم سیاسی………………………..۷۷

۱-۸-رئالسیم و حقوق بین الملل………………………..۷۷

۲-۸-رئالیسم نئو کلاسیک………………………………۷۹

۳-۸-رئالیسم خردگرا…………………………………۷۹

۴-۸-نقد…………………………………………..۸۰

فصل سوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین المللل

بند اول –اهمیت معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل……….۸۱

بند دوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل ازمنظر رئالیسم..۸۲

بند سوم-معاهده از نظر رئالسیم……………………….۸۲

۱-۳-وضعیت های پیش از معاهده…………………………۸۳

۱-۱-۳-وضعیت همسازی منافع……………………………۸۳

۲-۱-۳-وضعیت معمای هماهنگی…………………………..۸۴

۳-۱-۳-وضعیت هارمونی………………………………..۸۵

۴-۱-۳-وضعیت معمای زندانی……………………………۸۵

۲-۳-جایگاه هنجاری معاهده منعقده در حالت معمای زندانی…..۸۶

بند چهارم-عرف از منظر رئالیسم……………………….۹۰

۱-۴- عنصر اعتقادی حقوقی وتحلیل فلسفی آن………………۹۱

بخش سوم-روش های استننتاج و پژوهش در حقوق بین الملل

فصل اول-روش های استنتاج در حقوق بین الملل

بند اول-دیباچه…………………………………….۹۸

بند دوم-جایگاه روش منطقی در تحلیل حقوق بین الملل………۹۸

۱-۲-روش قیاسی……………………………………..۹۹

۲-۲-قیاس در حقوق وحقوق بین الملل……………………۱۰۰

بند سوم روش استقرایی………………………………۱۰۲

۱-۳-استقراء در حقوق بین الملل………………………۱۰۲

۲-۳-تحلیل فلسفی استقراء در حقوق بین المللل…………..۱۰۴

بند چهارم-بت های ذهنی……………………………..۱۰۴

 

۱-۴-بت های قبیله ای و طایفه ای……………………..۱۰۵

۲-۴-بتهای غار…………………………………….۱۰۵

۱-۲-۴- مثال در حقوق بین الملل………………………۱۰۶

۳-۴- بتهای بازاری…………………………………۱۰۷

۴-۴-بتهای نمایشی………………………………….۱۰۷

بند پنجم- بتهارا بشکن……………………………..۱۰۹

۱-۵-همه بتها نمی شکنند…………………………….۱۰۹

بند ششم-روش علمی………………………………….۱۱۰

فصل دوم-روش پژوهش در حقوق بین الملل

بند اول-دیباچه……………………………………۱۱۱

بند دوم-رابطه روش پژوهش و روش شناسی در حقوق بین الملل…۱۱۲

بند سوم- مواد پژوهش در حقوق بین الملل……………….۱۱۳

بند چهارم- پژوهش توصیفی در حقوق بین الملل……………۱۱۳

۱-۴-روش همبستگی…………………………………..۱۱۴

۲-۴-پدیده شناسی…………………………………..۱۱۴

بند پنجم – پژوهش هنجاری در حقوق بین الملل……………۱۱۵

بندششم- پژوهش فرا حقوقی در حقوق بین الملل……………۱۱۵

۱-۶-فلسفه حقوق بین الملل…………………………..۱۱۵

۲-۶-معناشناسی در حقوق بین الملل…………………….۱۱۶

۳-۶-متن پژوهی…………………………………….۱۱۶

۴-۶-تفسیر………………………………………..۱۱۷

۱-۴-۵- روش های تفسیر………………………………۱۱۷

۵-۵-منطق خطایی در حقوق بین الملل……………………۱۱۹

بند ششم-مراحل پژوهش در حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی و

روش شناسی………………………………………..۱۲۰

۱-۶-انتخاب موضوع………………………………….۱۲۰

۲-۶-یافتن موضوع پژوهش……………………………..۱۲۱

۳-۶-ویژیگی های موضوع پژوهش…………………………۱۲۱

۴-۶- کتابشناسی……………………………………۱۲۲

۵-۶-جمع آوری و پردازش اطلاعات……………………….۱۲۲

۱-۵-۶-اطلاعات باید کافی و کامل باشد………………….۱۲۳

۲-۵-۶-اطلاعات باید صادق باشد………………………..۱۲۳

۳-۵-۶-اطلاعات باید دقیق باشد………………………..۱۲۴

۴-۵-۶-اطلاعات باید مستند باشد……………………….۱۲۶

۶-۶-نگارش………………………………………..۱۲۷

نتیجه گیری……………………………………….۱۲۸

فهرست منابع………………………………………۱۳۲

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0