زلزله : دانلود تحقیق رشته زمین شناسی

زلزله : دانلود تحقیق رشته زمین شناسی

تحقیق رشته زمین شناسی با فرمت WORD و در ۶۹ صفحه با موضوع زلزله نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

زلزله

ايران سرزمين هميشة زلرله‌هاست.هر گوشه‌اي از اين سرزمين داغدارهاي فراوان و مكرر از اين مصيبت عظيم است. ديروز خراسان، امروز گيلان، فردا آذربايجان، روز ديگر فارس و كرمان و بار ديگر خراسان و … شهرهاي بسياري چون لار، طبس، فيروزآباد، بيرجند، رودبار، اردبيل، گلبافت… را مي‌شناسيم كه در دو سه دهة اخير به ناگهان لرزيده‌اند و در عرض چند دقيقه در كام مرگ و نابودي فرو رفته‌اند.

راستي چه بايد كرد با اين ديو از شيشه رها شده‌اي كه نه شهر مي‌شناشد نه روستا، نه تابستان نه زمسنان، نه شب نه روز، نه كودك نه پير و نه مرد بجز مرگ! آن هم مرگ‌هاي انبوه؟! بلاهاي طبيعي البته، و عموماَ چنين‌اند. اما زلزله ها چيز ديگري هستند. زيرا گهواره زندگي انسان را ويران و واژگونه مي‌سازد.

گفت و گو با يك زلزله شناس

سازمانها و مؤسسات آموزش عالي بسياري وجود دارند كه كار آنها به نوعي به زمین لرزه و آمادگيهاي لازم براي كاهش خطرات آن مربوط مي‌شود.ولي مؤسسة زلزله شناسي و مهندسي زلزلة تنها مؤسسه‌اي است كه تمام فعاليت آن در زمينه زلزله است. اين مؤسسه تاكنون نقش بسيار فعالي در آموزش همگاني براي روياوريي با زلزله و  بخصوص همكاري با دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي در جهت تهية مطالب آموزشي» آمادگي در برابر زلزله« براي دانش‌آموزان داشته است بنابراين تصميم گرفتيم با رياست مؤسسه، دكتر غفوري آشتياني، گفت و گويي داشته باشيم. زمان مصاحبه روز ۲۰/۴/۷۷ تعيين شد كه اتفاقاَ با شايعة زلزله در تهران هم زمان شده بود لذا درآخرين هماهنگي‌هاي تلفني، پس از چند ساعت پشت خط ماندن پيش از آن كه تلفنچي محترم مؤسسه جملة »آقا جان شايعه است!

آمادگي در برابر زلزله ( تهران)

زلزله از جمله حوادث طيعي است كه گاه در جهان اتفاق مي‌افتد و خسارت‌هايي جاني و مالي بسياري به بار مي‌آورد از نظر علم زمين‌شناسي زلزله حركت پوسته جامد زمين است كه در اثر آزاد شدن انرژي در اعماق زمين  منتقل شدند آن به سطح موجب حرك پوستة خارجي زمين مي‌شود. اين حركت عمودي افقي يا دوراني است و تخريب و ويراني سازه‌ها را بدنبال دارد. در زبان فارسي واژة بومهن معادل زلزله است. اين واژه از دو بخش» بوم« به معناي زمين و» مهن« به معناي حركت شكيل مي‌شود.

نام‌گذاري روستاي بومهن در دامنة سلسله جبال البرز نيز به زلزله خيز بودن اين منطقه اشاره دارد. اسدي طوسي درمنظومه گرشاسبنامه مي‌گويد:

برآمد يكي بومهن نيم شب                             تو گفتي زمين دارد از لرزه تب

كشورمان برروي كمربند آلپ قرار دارد  كه محدودة وسيعي از مناطق كوهستاني و زلزله خيز آسياي جنوب غربي را تا سواحل درياي مديترانه در بر مي‌گيرد. بنابراين پيش‌بيني طرح‌هاي مناسب جهت مقابله با نتايج زيان بار زلزله در اين منطقه اهميت خاصي دارد.

پيشينه‌ي شهر تهران

در سال ۱۱۶۶ هجري شمسي هنگامي كه آقا محمد خان قاجار تهران را بعنوان پايتخت خود انتخاب كرد جمعيت آن حدود ۱۵ هزار نفر و مساحت آن تقريباَ ۳۰ كيلومتر مربع بود. در آن زمان، شهر تهران از شمال به  خيابان اميركبير از غرب به خيابان ري و از جنوب به خيابان مولوي محدود مي‌شد. در دهه‌ي ۱۳۴۰ با مهاجرت وسيع روستائيان به تهران، فعاليتهاي گوناگوني در پايتخت شكل گرفت و گسترش يافت و پس از پيروزي انقلانب اسلامي تهران بار ديگر مورد توجه مردم ساير نقاط قرار گرفت و با ساخت و سازهاي جديد افزايش جمعيت در حاشيه‌ي محدودة‌ اصلي روبرو شد. اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهد كه از گذشته‌هاي دور همواره وقوع زلزله موجب خسارات اقتصادي و اجتماعي فراوان در اين منطقه شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0