بررسی تاثیرمتغیرهای موثر بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران : پایان نامه ارشد مدیریت مالی

بررسی تاثیرمتغیرهای موثر بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران : پایان نامه ارشد مدیریت مالی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت مالی  و با عنوان بررسی تاثیرمتغیرهای موثر بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران   در ۹۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

مقدمه  پایان نامه بررسی تاثیرمتغیرهای موثر بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران :

ساختار سرمایه از موضوعاتی است که بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختضاص داده است. یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت ها تعیین ترکیب بهینه منابع مالی شرکت یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه است. تصمیمات در خصوص ساختار سرمایه باید در راستای افزایش ارزش شرکت باشد. برای حداکثرسازی ارزش شرکت باید در مورد بهترین سرمایه گذاری ها و ترکیب آنها و نیز نحوه تأمین مالی آنها تصمیم­گیری شود. اما عواملی وجود دارند که خود بر ساختار سرمایه اثرگذار می باشند که موضوع مورد بحث در این پژوهش می باشد. در این فصل به بیان این مسئله و ضرورت پرداختن به آن و درنهایت اهداف و متغیرهای موثر در ساختار سرمایه آورده شده است.

 

ضرورت انجام تحقيق

یکی ازدغدغه های مشخص مدیران انتخاب ساختارسرمایه مطلوب برای شرکت میباشد.

منابع مالی موردنیازشرکت می­تواندازمحل حقوق صاحبان سهام یابدهی ها تامین گردد، سوال اساسی که درزمینه تامین مالی شرکت باآن روبه رو می­شوید، این است که کدامیک ازین منابع می­تواندمورداستفاده قرارگیردتابازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد؟آیااستفاده صرف از بدهی شامل قروض بانکیو…. یاحقوق صاحبان سهام موجب رشدارزش شرکت می­گردد؟درصورت استفاده ازترکیبی تا چه میزان استفاده ازبدهی موجب ارزش آوری شرکت می­شود؟

استفاده ازبدهی موجب صرفه جویی مالیاتی وکاهش هزینه نمایندگی می­شود، امابااین حال استفاده بیش ازحدازبدهی ریسک عدم پرداخت تعهدات شرکت رادربردارد.بنابراین تصمیم­گیری درزمینه ساختارسرمایه شرکت (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ) یکی ازضروری ترین اقدامات مدیرمالی
می تواند باشد.

مادراین تحقیق به بررسی عوامل برجسته تاثیرگذاربرساختارسرمایه می­پردازیم تامدیران بتوانندباآگاهی ازاین عوامل دراتخاذتصمیمات خوددرزمینه تامین مالی شرکت کاراترعمل کنندتابتوانندارزش شرکت راحداکثرسازند.

 

 اهداف اساسی تحقيق بررسی تاثیرمتغیرهای موثر بر ساختار سرمایه

یکی ازپیچیده ترین مسائلی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است تعیین شیوه تامین مالی بهینه شرکت به صورتی که ارزش سهام شرکت حداکثر گردد.برای رسیدن به این منظورآگاهی از عوامل تاثیرگذاربر اهرم مالی از ضروریات یک مدیر مالی میباشد.

برای این منظور اهداف مطرح شده دراین تحقیق به شرح ذیل است.

هدف اصلی شناسایی وبررسی عوامل تاثیرگذاربر ساختار سرمایه درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

اهداف فرعی به شرح ذیل است:

۱٫بررسی تاثیر مهم ترین متغیرهای تاثیرگذاربرروی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

۱-۱بررسی تاثیرسودآوری برروی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

۱-۲بررسی تاثیرثبات جریان های نقدینگی برروی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

۱-۳بررسی تاثیر بازده حقوق صاحبان سهام برروی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

۱-۴ بررسی تاثیرنرخ رشد برروی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

۱-۵بررسی تاثیر رشدشرکت برروی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 

۲-۱بررسی تاثیر نرخ رشدشرکت برروی ساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

۲-۲بررسی تاثیر حاصل سود تقسیمی شرکت برروی ساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

۳-۲بررسی نسبت پرداخت سود نقدی برروی ساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

سرمایه گذاران بورس درجهت اخذ تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری منابع سرمایه ای خود تا بتوانند ارزش سرمایه گذاری خودرا به حداکثر ممکن برسانند، موسسات اعتباری جهت اتخاذ تصمیم مناسب اعتباری برای وام دهی به شرکت ها ودرنهایت تحلیل،گران مالی جهت تجزیه وتحلیل پیشرفت های آتی بازارسرمایه واتخاذ راهبردهایی جهت پیشگیری از نزول نقش برجسته بورس اوراق بهادار دررونق اقتصادی  کشور نیازبه آگاهی ازعوامل تاثیرگذاربراهرم مالی شرکت ها دارند که این موارد از جمله اهداف کاربردی این پژوهش می باشد.

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0