ارزيابی وضعيت ساختمان‌های سازمان های متولی بحران درشهراصفهان :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

ارزيابی وضعيت ساختمان‌های سازمان های متولی بحران درشهراصفهان :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی  مسترداک  معرفی میگردد با عنوان ارزيابی وضعيت ساختمان‌های سازمان های متولی بحران در شهر اصفهان از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ريزي شهری در ۱۳۸ صفحه با فرمت word (قابل ویرایش) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکیده پایان نامه ارزيابی وضعيت ساختمان‌های سازمان های متولی بحران درشهراصفهان :

بحران‌هاي شهري جزء لاينفک بحث مديريت شهري است و اين موضوع در کلان‌شهرها شکل بسيار پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد، با توجه به جمعيت زياد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سيرجان، وقوع يک زلزله بزرگ يا ساير بلاياي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت خواهد بود.

بنابراين لازم است که به طور جدي به مديريت بحران براي کاهش آثار بحران‌ها  و مقابله با اثرات منفي آن‌ها توجه شود.خسارات ناشي از انواع بحران‌ها اغلب بيشتر بخش‌هاي يک شهر را در بر مي‌گيرد ويکي از عناصري که بيشتر آسيب‌پذير است و دچار خسارت مي‌شود ساختمان‌ها است.

يکي از ابعاد برنامه‌ريزي و مديريت بحران به مقاوم‌سازي و بهينه‌سازي ساختمان‌ها مي‌پردازد.لذا با توجه به اهميت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي مورد مطالعه که متوليان  بحران در شهرها هستند و نقشي کليدي در بحران‌ها دارند مصون ماندن آن‌ها در برابر خسارت‌هاي ناشي از بحران‌ها بسيار مهم به نظر مي‌رسد در نتيجه بايد با رعايت اصول معماري و شهرسازي در ساخت و ساز آن‌ها طول عمر اين ساختمان‌ها را بيشتر و آسيب‌پذيري‌شان را کاهش داد چرا که در صورت آسيب‌ديدگي علاوه بر اينکه عملکردشان را از دست خواهند داد نظام مديريتي شهر نيز فلج خواهد شد .

اهداف اصلي اين پژوهش ارزيابي ميزان آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان در هنگام وقوع بحران و ارائه راهکارهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري واحدهاي مورد مطالعه در جهت انجام وظيفه در قبل، حين و بعد از بحران است.اين پژوهش از نظر هدف کاربردي – توسعه‌اي و از نظر روش اسنادي، توصيفي – تحليلي و ميداني است.. ابزار تجزيه تحليل در اين پژوهش نيز استفاده از مدل ها و روش‌هاي آماري در زمينه تحليل آسيب‌پذيري با استفاده از نرم‌افزارهاي آماري و گرافيکي مانند  Spssو Excel و استفاده از نرم‌افزارهاي Expert choice ,GIS براي تحليل داده‌ها است. همچنين با استفاده از مدل مرکز ميانه پراکنش فضايي موقعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي مورد مطالعه نشان داده شده است.

در ادامه نيز با استفاده از مدل (Swot)  راهبردهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي مورد مطالعه ارائه نمود ه ايم. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که از بين ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني، بيمارستان زهراي زينبيه با وزن ۰۵۳/۰بيش‌ترين ميزان آسيب‌پذيري و بيمارستان الزهرا با وزن ۰۲۸/۰کمترين ميزان آسيب‌پذيري را به خود اختصاص داده‌اند.و از ميان مراکز آتش‌نشاني ايستگاه شماره ۲ با وزن ۰۵۵/۰ آسيب‌پذيرترين ايستگاه آتش‌نشاني و ايستگاه شماره۱۲با وزن۰۳۵/۰ کمترين آسيب‌پذيري را دارا است. از ميان بقية سازمان‌ها  نيز ساختمان خدمات شهري شهرداري منطقه ۱۱ با وزن ۰۱۹/۰ با آسيب‌پذيري بسيار کم، رتبه اول را از نظر کمترين ميزان آسيب‌پذيري و ساختمان هلال‌احمر شهرستان با وزن۱۱۳/۰ بيش‌ترين ميزان آسيب‌پذيري را دارا مي‌باشند.

واژه‌هاي کليدي : برنامه‌ريزي،سازمان‌هاي متولي بحران، شهر اصفهان، مديريت بحران شهري

اهداف تحقيق

اين پژوهش در راستاي اهداف زير تدوين شده است:

– ارزيابي ميزان آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در شهر اصفهان به هنگام وقوع بحران

-ارائة راهکارهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري واحدهاي مورد مطالعه در هنگام وقوع بحران

 

فرضيه‌ها و سؤال‌هاي پژوهش

مهم‌ترين سؤال‌ها وفرضيه هاي انجام اين پژوهش عبارت‌اند از:

 

 سؤال‌هاي پژوهش

– نقش ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در مواقع بروز بحران چيست؟

– سازمان‌هاي مورد مطالعه از نظر مقاومت و ميزان آسيب‌پذيري چگونه هستند؟

 

فرضيه‌هاي پژوهش

– پراکنش فضايي موقعيت و دسترسي مطلوب سازمان‌هاي متولي بحران نقش بسيار مهمي در کاهش تلفات و کنترل بحران به عهده دارد.

– مقاوم‌سازي و آسيب‌پذيري کم ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران يکي از اساسي‌ترين گام‌ها در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در شهرها محسوب مي‌شود.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش

۱-۱- شرح و بيان مسأله پژوهشي.. ۲

۱-۲- اهميت و ارزش تحقيق.. ۳

۱-۳- اهداف تحقيق.. ۳

۱-۴ -فرضيه‌ها و سؤال‌هاي پژوهش… ۳

۱-۴-۱-سؤال‌هاي پژوهش… ۳

۱-۴-۲-فرضيه‌هاي پژوهش… ۴

۱-۵- پيشينه پژوهش… ۴

۱-۶- روش تحقيق.. ۵

۱-۷- مشکلات و محدوديت‌هاي پژوهش… ۶

۱- ۸-کاربرد نتايج پژوهش… ۶

فصل دوم : مفاهيم،مباني نظري وروش ها

۲-۱-  تعاريف و مفاهيم. ۸

۲-۱-۱-  ارزيابي.. ۸

۲-۱-۲-  برنامه ريزي.. ۸

۲-۱-۳-  بحران. ۸

۲-۱-۴-  انواع بحران. ۹

۲-۱-۵-  انواع بحران به لحاظ منشأ و خاستگاه حادثه. ۹

۲-۱- ۶- سطوح بحران. ۱۰

۲-۱- ۷- مديريت بحران. ۱۰

۲-۱- ۸-  تعريف بحران و مديريت بحران. ۱۱

۲-۱-۹-  اهداف مديريت بحران. ۱۴

۲-۱-۱۰-  مراحل مديريت بحران. ۱۴

۲-۱-۱۱-  ويژگي‌هاي مديريت بحران. ۱۵

   ۲-۱-۱۲- سطوح مختلف مديريت بحران…… ۱۵

۲-۱-۱۳- سازمان‌هاي متولي بحران. ۱۶

۲-۱-۱۴-  تعريف و تحليل آسيب‌پذيري.. ۱۶

۲-۱- ۱۵-  مشخصات زمين.. ۱۶

۲-۱-۱۶-  تعريف ساختمان. ۱۷

۲-۱- ۱۷-  نوع مصالح.. ۱۷

۲-۱- ۱۸-  خواص فيزيکي مصالح ساختماني.. ۱۷

۲-۱- ۱۹-  تعريف و مفهوم پي.. ۱۷

۲-۱- ۲۰- اسکلت ساختمان. ۱۹

۲-۱- ۲۱-  تير و ستون و انواع آن. ۱۹

۲-۱- ۲۲-  ديوار ۲۰

۲-۱- ۲۳-  تعريف سقف و انواع آن. ۲۲

۲-۱- ۲۴- سقف در ساختمان‌هاي فلزي.. ۲۳

۲-۱- ۲۵- سقف در ساختمان‌هاي صنعتي.. ۲۳

۲-۱- ۲۶- نما ۲۳

۲-۱- ۲۷-  تعريف و مفهوم پله. ۲۳

۲-۱- ۲۸-  درها ۲۵

۲-۱- ۲۹-  ارتفاع و تعداد طبقات.. ۲۵

۲-۱- ۳۰-  عمر بنا ۲۶

۲-۱- ۳۱- کيفيت بنا ۲۶

۲-۱- ۳۲-  عرض معابر مجاور ۲۶

۲-۱- ۳۳-  سيستم هاي گرمايشي.. ۲۷

۲-۱- ۳۴-  انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي.. ۲۷

۲-۱-  ۳۵-  طبقه‌بندي مصالح.. ۲۸

۲-۱- ۳۶-  ويژگي‌هاي بنا – سازه ۲۹

۲-۱- ۳۷-  انواع ساختمان‌ها ۲۹

۲-۱- ۳۸-  سيستم هاي مقاوم در برابر نيروهاي جانبي ساختمان. ۳۰

۲-۱- ۳۹-  انواع ساختمان. ۳۱

۲-۱- ۴۰-  تحصيلات.. ۳۳

۲-۲-  ديدگاه‌ها و مباني نظري.. ۳۴

۲-۲-۱-  مصالح اسکلت و ديوار ۳۴

۲-۲-۲- سقف.. ۳۵

۲-۲-۳-  نماي ساختمان. ۳۶

۲-۲-۴- محدوديت ارتفاع ساختمان و طبقات آن. ۳۷

۲-۲- ۵-وضعيت ارتباطي و دسترسي.. ۳۷

۲-۲- ۶- عرض معابر. ۳۸

۲-۲- ۷- عرض معابر مجاور ۳۹

۲-۲- ۸- درجه محصوريت.. ۳۹

۲-۲-۹- سرانة فضا براي هر نفر. ۴۰

۲-۲-۱۰- اصول کلي براي طرح سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله. ۴۰

۲-۲- ۱۱-  دسته‌بندي ساختمان‌ها از نظر ترافيک (ترافيک جمعيت) ۴۰

۲-۲- ۱۲- گروه‌بندي ساختمان‌ها بر حسب شکل.. ۴۱

۲-۲- ۱۳-  تقسيم‌بندي ساختمان‌ها به لحاظ اهميت.. ۴۱

۲-۲- ۱۴-  ديدگاه‌ها و الگوهاي واکنش در برابر مديريت بحران. ۴۲

۲-۲- ۱۵-  نظريات مکاتب مختلف در رابطه با مديريت بحران. ۴۳

۲-۲- ۱۶-  ديدگاه‌هاي مديريت بحران. ۴۴

۲-۲- ۱۷- رويکردهاي مديريت بحران. ۴۵

۲-۲- ۱۸-  تجارب برنامه‌ريزي و مديريت بحران در کشورهاي مختلف جهان و ايران. ۴۶

۲-۳- روش‌ها و تکنيک ها ۴۹

۲-۳- ۱-  معرفي تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) 49

۲-۳- ۲- روش تحليل SWOT. 51

۲-۳-۳-  شاخص پراکندگي در اطراف مرکز ميانه. ۵۲

فصل سوم: معرفي محدوده مورد مطالعه

۳-۱- ويژگي‌هاي طبيعي شهر اصفهان. ۵۴

۳-۱-۱-  موقع جغرافيايي، حدود و وسعت شهر اصفهان. ۵۴

۳-۱-۲-  شرايط اکولوژيک شهر اصفهان. ۵۶

   ۳-۱-۳-  ناهمواري (توپوگرافي). ۵۶

۳-۱- ۴-  وضعيت عمومي زمين‌شناسي عمومي منطقة اصفهان. ۵۷

۳- ۱- ۵-  بررسي کليات زمين‌شناسي اصفهان. ۵۷

۳-۱- ۶-  لرزه‌خيزي گستره اصفهان. ۵۸

۳-۱- ۷-  خطر لرزه‌خيزي شهر اصفهان. ۵۹

۳-۱- ۸-  خاک.. ۵۹

۳-۱-۹-  ويژگي‌هاي آب و هوايي.. ۶۰

۳-۱- ۱۰- اقليم شهر اصفهان. ۶۰

۳-۲-  ويژگي‌هاي انساني.. ۶۳

۳-۲- ۱-  جغرافياي تاريخي اصفهان(علل وجودي شهر اصفهان) ۶۳

۳-۲-۲- پيشينة تاريخي شهر اصفهان. ۶۴

۳-۲-۳- ويژگي‌هاي جمعيتي شهر اصفهان. ۶۸

۳-۲- ۴-  عوامل شکل‌گيري ساختار شهري اصفهان. ۶۹

۳-۲- ۵-  مناطق شهرداري اصفهان. ۷۰

فصل چهارم : تحليل داده هاي پژوهش

۴-۱- بررسي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظرشاخص هاي مورد مطالعه  ۷۳

۴-۲-  تحليل سلسله مراتبي (AHP) ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان. ۸۳

۴-۲-۱-  بررسي وضعيت آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي شهرداري‌هاي شهر اصفهان. ۸۴

۴-۲-۲-  بررسي وضعيت آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي هلال‌احمر، بهزيستي، کميته امداد، فرمانداري و ساختمان اداري آتش‌نشاني شهر اصفهان. ۸۵

۴-۲-۳-  بررسي وضعيت ساختمان‌هاي شرکت مخابرات شهر اصفهان. ۸۶

۴-۲- ۴-  بررسي وضعيت ساختمان‌هاي شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزيع برق شهر اصفهان  ۸۷

۴-۲- ۵-  بررسي وضعيت ساختمان‌هاي مراکز آتش‌نشاني شهر اصفهان. ۸۸

۴-۲-۶-  بررسي وضعيت ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني شهر اصفهان. ۹۰

۴-۳- تحليل SWOT ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان. ۹۲

  ۴-۳-۱-  گام نخست : عوامل داخلي مؤثر بر کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي

بحران شهر اصفهان.. ۹۲

۴-۳-۲-  گام دوم : عوامل خارجي مؤثر بر کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان  ۹۴

۴-۳-۳-  تحليل عوامل داخلي و خارجي.. ۹۵

۴-۳-۴-  تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدها با استفاده از ماتريسSWOT. 97

۴-۴-  شاخص پراکندگي در اطراف مرکز ميانه. ۹۹

۴- ۵-  شعاع عملکردي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهر اصفهان. ۱۰۱

۴-۶-  شعاع عملکردي مراکز بهداشتي درماني شهر اصفهان. ۱۰۲

فصل پنجم:: جمع بندي،نتيجه گيري وارائه پيشنهادات

۵-۱- جمع‌بندي فصول. ۱۰۴

۵-۲- سؤالات و بررسي فرضيات.. ۱۰۴

۵-۲- ۱- سؤال اول. ۱۰۴

۵-۲- ۲- سؤال دوم. ۱۰۴

۵-۲-۳- فرضية اول. ۱۰۵

۵-۲- ۴- فرضية دوم. ۱۰۵

۵-۳- مشکلات و نارسايي‌ها ۱۰۶

۵-۴- پيشنهادات و راهبردها ۱۰۶

منابع ومأخذ……. ۱۱۳

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏۲‑۱- دياگرام نيازها و منابع. ۱۲

شکل۲‑۲-  مديريت بحران و ابزارهاي آن درجهت کاهش و جبران خسارت‌هاي ناشي از بحران‌ها ۱۳

شکل ‏۲‑۳- مراحل مديريت بحران. ۱۴

شکل ‏۲‑۴- طبقه‌بندي بارهاي متداول وارد بر ساختمان. ۳۱

شکل ‏۲‑۵- سطوح استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي.. ۵۰

شکل۳‑۱- نقشه محدودة مورد مطالعه. ۵۵

شکل۴‑۱- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شهرداري‌هاي شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۸۳

شکل ‏۴‑۲-  اولويت‌بندي ساختمان‌هاي سازمان‌هاي هلال‌احمر،بهزيستي، کميته امداد، فرمانداري، ساختمان اداري آتش‌نشاني شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۸۴

شکل ۴‑۳- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شرکت مخابرات شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۸۵

شکل ۴- ۴-  اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري   ۸۶

شکل ۴‑ ۵- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي مراکز آتش‌نشاني شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۸۹

شکل‏۴‑ ۶- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني شهراصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۹۰

شکل۴‑ ۷- آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان. ۹۱

شکل۴‑ ۸-  امتيازات کسب شده توسط عوامل مؤثر برکاهش آسيب پذيري ساختمان هاي سازمان هاي متولي بحران . ۹۷

شکل۴‑ ۹-  شعاع عملکردي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهر اصفهان تا فاصلة ۵/۲ کيلومترمربع  ۱۰۰

شکل۴‑ ۱۰-  شعاع عملکردي مراکز بهداشتي درماني شهر اصفهان تا فاصلة ۵/۱ کيلومترمربع  . ۱۰۱

 

فهرست جدول‌ها

جدول ۲‑۱- رابطه آسيب‌پذيري و نوع مصالح.. ۳۴

جدول ‏۲‑۲- مقادير توصيه‌شده براي حداکثر ارتفاع ساختمان (H)به متر و تعداد طبقات(n) 35

جدول ۲‑۳- رابطة عرض معبر و درجة آسيب‌پذيري.. ۳۸

جدول ‏۲‑ ۴- رابطه آسيب‌پذيري و سلسله‌مراتب شبکه معابر شهري.. ۳۹

جدول ‏۲‑۵- مقايسه زوجي يا دو به دوي ساعتي.. ۵۱

جدول ۲‑۶- مقياس مقايسه دو به دو در AHP. 52

جدول ۳-۱- ميانگين سي ساله بارش شهر اصفهان(۱۳۵۵-۱۳۸۷) ۶۲

جدول ۳‑۲- جمعيت شهر اصفهان در خلال سال‌هاي ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ و برآورد آن تا سال ۱۴۰۵٫ ۶۸

جدول ۳‑۳- نرخ رشد جمعيت شهر اصفهان از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵٫ ۶۸

جدول ۳- ۴- بررسي سهم گروه‌هاي سني در شهر اصفهان. ۶۹

جدول ۳- ۵- ويژگي‌هاي جمعيتي و مساحتي شهر اصفهان به تفکيک مناطق چهارده گانه. ۷۰

جدول ۴‑۱- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح پي.. ۷۲

جدول ‏۴‑۲- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح اسکلت.. ۷۲

جدول ‏۴‑۳- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح ديوار ۷۲

جدول ‏۴‑ ۴- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح سقف.. ۷۳

جدول ‏۴‑۵- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح نما ۷۳

جدول ۴-۶- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ مساحت زمين.. ۷۳

جدول ۴-۷ – وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ مساحت زيربنا ۷۴

جدول ۴-۸- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد درب ورودي.. ۷۴

جدول ۴-۹- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان ازلحاظ تعداد درب اضطراري.. ۷۴

جدول ۴-۱۰ – وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان ازلحاظ موقعيت ساختمان. ۷۵

جدول ۴- ۱۱- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ عرض معابر اطراف ساختمان  ۷۵

جدول ۴-۱۲- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ سبک بافت شهر… ۷۵

جدول ۴-۱۳- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ دفع زباله. ۷۷

جدول ۴-۱۴- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ سال ساخت.. ۷۶

جدول ۴- ۱۵- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان از لحاظ کيفيت ساختمان. ۷۶

جدول ۴- ۱۶- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از بافت ساختمان. ۷۶

جدول۴-۱۷- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد طبقات.. ۷۷

جدول ۴-۱۸- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد اتاق.. ۷۷

جدول ۴-۱۹- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ ارتفاع ساختمان. ۷۷

جدول۴- ۲۰- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد واحدهاي اداري.. ۷۸

جدول ۴- ۲۱- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد کارکنان. ۷۸

جدول ۴- ۲۲-  وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ ميزان تحصيلات کارکنان  ۷۸

جدول ۴- ۲۳- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد مراجعين.. ۷۹

جدول ۴-۲۴- وضعيت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد تخت.. ۷۹

جدول ۴- ۲۵- وضعيت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد اورژانس… ۷۹

جدول ۴- ۲۶- وضعيت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد بخش… ۸۰

جدول ۴-۲۷- وضعيت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد پزشک… ۸۰

جدول ۴- ۲۸- وضعيت ايستگاه هاي آتش نشاني شهر اصفهان از لحاظ تعداد دهنه آشيانه. ۸۰

جدول۴- ۲۹- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ سيستم گرمايشي.. ۸۱

جدول ۴-۳۰- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان ازلحاظ سيستم سرمايشي.. ۸۱

جدول۴- ۳۱- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان ازلحاظ سيستم آتش‌نشاني.. ۸۱

جدول ‏۴‑۳۲- وزن معيارها و زير معيارهاي مورد بررسي در پژوهش با استفاده از تکنيکAHP. 82

جدول‏۴‑۳۳- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شهرداري‌هاي شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۸۳

جدول ‏۴‑ ۳۴-  اولويت‌بندي ساختمان‌هاي سازمان‌هاي هلال‌احمر،بهزيستي، کميته امداد، فرمانداري، ساختمان اداري آتش‌نشاني شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۸۴

جدول ‏۴‑ ۳۵- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شرکت مخابرات شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۸۵

جدول ‏۴‑ ۳۶-  اولويت‌بندي آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزيع برق شهر اصفهان  ۸۶

جدول ‏۴‑ ۳۷-  وزن معيارها و زير معيارهاي مراکز آتش‌نشاني با استفاده از تکنيکAHP. 87

جدول ‏۴‑ ۳۸- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي مراکز آتش‌نشاني شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۸۸

جدول ‏۴‑ ۳۹- وزن معيارها و زير معيارهاي مراکز  بهداشتي و درماني با استفاده از تکنيکAHP. 88

جدو ل ‏۴‑۴۰- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني شهراصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري.. ۹۰

جدول ‏۴‑ ۴۱- عوامل داخلي کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان. ۹۲

جدول ‏۴‑ ۴۲- عوامل خارجي کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان. ۹۳

جدول ‏۴‑ ۴۳- ماتريس عوامل داخلي (قوت ها؛ strangth) 94

جدول ‏۴‑ ۴۴- ماتريس عوامل داخلي (ضعف ها؛ weakness) 95

جدول ‏۴‑ ۴۵- ماتريس عوامل خارجي (فرصت ها) ۹۵

جدول ‏۴‑ ۴۶- ماتريس عوامل خارجي (تهديدها) ۹۶

جدول۴‑ ۴۷-  امتيازات کسب‌شده توسط عوامل مؤثر بر کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان  ۹۷

جدول ۵‑۱-  اولويت زماني و مکاني پيشنهادات و راهبردها ۱۰۸

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0