ساخت هنري شعرشهريار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

ساخت هنري شعرشهريار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ ساخت هنري شعر شهريار  ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده ساخت هنري شعرشهريار

اثر ادبی به ویژه شعر ازنظر به کارگیری زبان و روش  بیان از اثر غیر ادبی متمایز می شود. ادبی کردن وهنری کردن یک اثر از طریق به کاربردن شگردهاوتمهیداتی صورت می گیرد که شکل گرایان روسی آن را آشنایی زدایی می نامند..به کاربردن لوازمی مانند وزن وقافیه وآهنگین کردن سخن ، مجازهای بیانی شاعرانه مانند تشبیه، استعاره، پارادوکس، کنایه و… همچنین تغییر در ساخت اجزای جمله وساختن ترکیبات جدید شگردهایی است که زبان یک اثر را ادبی وهنری می کند.

پژوهش حاضر بررسی ساخت هنری شعرشهریار است که در آن شعر شهریار ازنظر اصول زیبایی شناسی وبه کارگیری موسیقی ،صورخیال ،نحوۀ اجزای جمله وواژگان مورد تحلیل وبررسی قرارگرفته است.

همچنین طنزپردازی ورمانتیسم که درشعر شاعرجایگاه خاصی دارد،ازمباحث مطرح شده دراین پژوهش است.

بابررسی ساخت هنری شعر شاعر مشخص شدکه موسیقی،صورخیال وزبان شعری شهریار در غالب موارد بازتاب عاطفه واحساس شاعر هستند وعاطفه عنصر غالب ومسلط شعروی به شمار می رود.همچنین شهریار،شاعری طنزپردازاست.

واژگان کلیدی:  شهریار،شعر،عاطفه،طنز،رمانتیسم،ساخت هنري شعرشهريار

 

فهرست پایان نامه ساخت هنري شعرشهريار:

فصل اول:کلیات ……………………………..

مقدمه…………………

زندگینامۀ شهریار……………………………………..

آثارشهریار…………………………………….

شکل گرایی ……………………………………..

زبان ادبی ………………………………………..

شکل اثرادبی ………………………………

فصل دوم: موسیقی شعرشهریار……………………..

موسیقی شعر…………………….

موسیقی بیرونی شعرشهریار…………….

رابطۀ موسیقی ومعنا در شعر شهریار………………….

موسیقی درونی………………….

تکرار ……………..

جناس…………………….

موازنه…………………….

عکس/وارونگی ………………..

قلب مطلب …………………..

موسیقی کناری………………….

فصل سوم: صورخیال در شعرشهریار………………….

تشبیه………………

تشبیه گسترده…………………….

تشبیه بلیغ …………………..

استعاره………………………..

استعاره مکنیه……………………

تشخیص………………………………..

پارادوکس(متناقض نما) …………………………….

حسامیزی……………………

کنایه………………………….

فصل چهارم:هنجارگریزی زمانی ……………

هنجارگریزی زمانی…………………..

باستان گرایی صرفي ……………………….

واژگان كهن……………………………..

کاربرد صیغۀ ماضی نقلی……………………….

کاربرد فعل های پیشوندی……………..

کاربرد فعل یارستن………………….

آوردن فعل تابع به صورت مصدر تام…………….

دانستن به معنای توانستن……………..

ساختن صفت با پسوند«آنه»………………

ساختن صفت با پسوند«ینه»…………………………..

اضافه مقلوب…………………….

ساخت صفت تفضيلي از اسم……………………

«آ» بیان حالت عاطفی………………

«ان»نسبت……………………..

قید حالت……………………..

ساختن قید با پسوند«ستان»……………

کاربردقیدتشبیه مانستن،گویی……………..

کاربرد حروف………………

حروف اضافۀمضاعف………………..

«را»به معنای «برای»………………..

راي فك اضافه……………………..

با به معناي در مقابل …………………

«نه» به معنای «نیست»…………………….

کاربرد«ک» برای تقلیل وتدریج در قید……………….

«ک»تحبیب،تصغیرو… …………………………

واژگان عامیانه…………………………

کاربردواژگان ترکی………………………….

واژگان زبان های اروپایی …………………….

الفاظ وواژگان معاصر………………………..

کاربرداصوات…………………..

باستان گرایی نحوی………………….

جابجایی ضمیر………………….

حذف………………………..

جابجایی ارکان جمله………………………..

ترکیبات وصفی واضافی……………………..

فصل پنجم:شهریار ومکتب رمانتیسم…………………….

مکتب رمانتیسم …………………………

رمانتیسم در ایران…………………………………………………………

رمانتیسم در شعر شهریار………………………………………………

توجه به جوامع سادۀ ابتدایی وروستا……………………….

بازگشت به دوران کودکی …………………………

اندوه رمانتیک………………………..

عشق ورزیدن…………………………….

ویژگی تصاویر در شعر رمانتیک……………………….

صورخیال رمانتیسم…………………………

تشبیه عقلی……………..

پارادوکس…………………………………………

حسامیزی…………………………………………..

تشخیص………………………………….

انعکاس حالات شاعر در طبیعت……………………….

فصل ششم:نقد وطنز در شعر شهریار…………….

معنای لغوی واصطلاحی طنز……………………….

طنزدرادبیات ایران………………………………..

طنز وانواع ادبی…………………

شیوه های طنز نویسی…………………..

طنز ونقد در شعر شهریار…………………………

نتیجه گیری………………………………………………..

۱

۲

۴

۶

۷

۸

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۶

۲۲

۲۳

۲۷

۳۱

۳۱

۳۲

۳۳

۴۵

۴۶

۴۷

۵۰

۵۵

۵۹

۶۲

۶۴

۶۶

۶۸   ۷۳

۷۳

۷۴

۷۴

۷۵

۷۶

۷۶

۷۶

۷۷

۷۷

۷۸

۷۹

۷۹

۸۰

۸۰

۸۱

۸۱

۸۲

۸۳

۸۳

۸۳

۸۳

۸۴

۸۴

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۱

۹۳

۹۴

۹۵

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۳

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۸

۱۱۰

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۸

۱۱۸

۱۱۸

۱۲۱

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۸

۱۲۸

۱۲۹

۱۴۷

فهرست منابع…………………………….   ۱۵۱

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0