تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و سالیسیلیک اسید بر دمای سایه‌انداز گیاهی، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا : پایان نامه ارشد کشاورزی

تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و سالیسیلیک اسید بر دمای سایه‌انداز گیاهی، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و سالیسیلیک اسید بر دمای سایه‌انداز گیاهی، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا ” با گرایش بیماری شناسی گیاهی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و سالیسیلیک اسید بر دمای سایه‌انداز گیاهی، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا:

به‌منظور بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید (صفر، ۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۲ میلی مولار) بر ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژیک دو رقم کلزا (ساری گل و RGS) تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب- دانشگاه شیراز، در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ طراحی و اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت­های دوبار خردشده، بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود.

نتایج نشان داد که همه فاکتورهای موردبررسی (تنش خشکی انتهای فصل، رقم و سالیسیلیک اسید) بر تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، طول خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اثر معنی‌داری اعمال کردند ولی ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی فقط تحت تأثیر رقم قرارگرفته و تنش خشکی و سالیسیلیک اسید اثر معنی‌داری بر این صفات اعمال نکردند. عملکرد در رقم RGSاز ۶۷۸۰ کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری مطلوب به ۳۹۳۰ کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش خشکی انتهای فصل کاهش یافت.

 

مقدمه:

جمعیتجهان پیوسته در حال افزایش است، این جمعیت که در سال ۱۹۳۰ میلادی فقط ۲ میلیارد نفر بوده است در سال ۱۹۹۰ به ۳/۵ میلیارد نفر رسید و در سال ۲۰۰۰ میلادی از ۶ میلیارد نفر تجاوز کرد پیش‌بینی‌شده است که تعداد این جمعیت در حال افزایشتا سال ۲۰۲۵ به ۸ میلیارد نفر خواهد رسید (فائو، ۲۰۰۶). با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان و بهدنبال آن افزایش تقاضا برای غذا، اگر سرعت تولید محصولات غذایی همگام با سرعت افزایش جمعیت نباشد، کمبود غذا در آینده غیرقابل‌انکار است (گالاهر، ۱۹۸۴).طبق پیش‌بینی فائو تقاضا برای مصرف مواد غذایی در کشورهای درحال‌توسعه از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۳۰ حدود ۷/۲ برابر خواهد شد (فائو، ۲۰۰۶). بیشتر از سه‌چهارم جمعیت جهان در کشورهای درحال‌توسعه بوده و متأسفانه سهم عمده افزایش جمعیت نیز مربوط به این کشورها است که در حال حاضر با مشکل گرسنگی دست ‌به ‌گریبان‌اند، به‌گونه‌ای که ۲۰ درصد مردم این کشورها دچار سوءتغذیههستند و افزایش جمعیت در این کشورها به معنای افزایش تعداد گرسنگان است (پیراسته و امام، ۱۳۸۹). افزایش جمعیت جهان و همچنین کاهش زمین‌های زراعی موردنیاز برای بقای کشاورزی، اهمیت و لزوم اصلاحگیاهان را برای افزایش پتانسیل عملکرد و سازگاری به تنش‌های غیر زیستی رابیش‌ازپیش آشکار ساخته است (آرائوس و همکاران،۲۰۰۲).

ایران با متوسط نزولات آسمانی ۲۴۰ میلی‌متر که کمتر از یک‌سوم میزان بارنگی سالانه جهانی می‌باشد، دارای اقلیم خشک و نیمه‌خشک است در مناطق خشک میزان بارنگی سالانه از تبخیر و تعرق پایین‌تر بوده و امکان بروز دوره خشکی در طول سال امری اجتناب‌ناپذیر است (وفابخش و همکاران، ۱۳۸۷)؛

بنابراین در ایران کمبود آب اصلی‌ترین مشکل کشاورزی می‌باشد (خدابنده و جلیلیان، ۱۳۷۶).با توجه به این موضوع کشاورزان و دست‌اندرکاران کشور، اصولاً باید با تلاش زیاد و همچنین بکار بردن روش‌هایی چون مدیریت صحیح و اقتصادی منابع آبی و استفاده بهینه از آب، میزان تولید محصولات زراعی و ثبات در تولید راافزایش دهند تا بتوانند از این طریق مشکل غذایی جمعیت در حال افزایش را برطرف سازند. دانه‌های روغنی نقش بسزایی در تغذیه انسان دارند امابیش از ۹۰ در صد روغن مصرفی در ایران از طریق واردات تأمین می‌شود و سهم تولید داخلی فقط ۱۰ درصد می‌باشد به همین دلیل تولید دانه‌های روغنی در سال‌های اخیر بیش‌ترموردتوجه قرارگرفته و در رأس برنامه‌های مسئولین وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد (شریعتی و قاضی شهنیزاده، ۲۰۰۰).

در این میان کلزا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گیاهان روغنی برای کشت در شرایط آب و هوایی کشور موردتوجه قرارگرفته است تولید جهانی کلزا در مقایسه با دیگر روغن‌های گیاهی در مقام دوم بعد از سویا قرار دارد و میزان آن بیش از ۴۲ میلیون تن می‌باشد همچنین پس از استحصال روغن، کنجاله باقی‌مانده سرشار از پروتئین بوده و برای تغذیه دام مناسب است (آلیاری و همکاران،۱۳۷۹).

کلزا

تاریخچه و مبدأ کلزا:

در آثار بجا مانده از دوران نوسنگی در مصر و به‌ویژه در کتیبه‌های یونانی بجا مانده از قبل از میلاد به گیاهان روغنی جنس براسیکا و ارزش دارویی آن‌ها اشاره شده است. اعتقاد بر این است در اروپا زراعت کلزا (Brassica napusL.) از اوایل قرون وسطی آغاز گردیده است از اوایل قرن شانزدهم کشت تجاری کلزا در هلند ثبت شده است که از روغن این گیاه به‌عنوان سوخت چراغ استفاده می‌شده است.

تولید تجاری کلزا در سال ۱۹۴۲ در کانادا شروع شده که در جنگ جهانی دوم بهدلیل قحطی و گرسنگی مقداری از آن به مصرف غذایی رسید امکان استفاده از روغن کلزا برای مصرف خوراکی در سال ۱۹۴۸ موردتوجه قرار گرفت تا اینکه در کشور کانادا در مزرعه به بوته‌های جهش‌یافته‌ای برخورد کردند که از اروسیکاسید پایینی برخوردار بودند که پس آن به‌وسیله کارهای اصلاحی این صفت در ارقام پر محصول کلزا به تثبیت رسید و انقلابی در زراعت این گیاه به وجود آمد. در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ روغن خوراکی از کلزا استخراج شد و در سال ۱۹۶۸ اولین رقم کلزا با میزان اروسیکاسید پایین در کانادا تولید شد و هم‌اکنون کانادا یکی از تولیدکنندگان عمده این گیاه می‌باشد (قدمی، ۱۳۸۹). موطن کلزا دقیقاً مشخص نیست اما به‌احتمال‌قوی خاستگاه آن جنوب اروپاست چون زیرگونه‌های متعلق به شلغم روغنی به‌صورت وحشی از اروپای غربی تا چین پراکنده است و در اوایل قرن ۱۸ از آنجا وارد آسیا شده است (قدمی،۱۳۸۹).

 

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0