سایت­های وخبرگزاریهای غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” سایت­های وخبرگزاریهای غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت ” در ۲۰۴ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه سایت­های وخبرگزاریهای غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت:

قلب تپنده توليد خبر در فضاي رسمي توليد رسانه‌اي بر عهده خبرگزاري و در گام دوم وب‌سايت‌هاي خبري است. از آنجا كه سياست‌گذاري رسانه‌هاي ایران توسط نهادها و ارگان‌هايي انجام مي‌شود كه تماما دولتي هستند، تأثيرپذيري خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي از نوع نگاه و رويكردي كه حاكميت به آنها دارد ناگزير است. اين پژوهش در پي آن است تا به اين مهم بپردازد كه خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي و كاركردها و نتايج آن‌ها در جامعه براي حاكميت داخلي فرصت است و يا تهديد.

این پژوهش با  روش­ پیمایش  تکنیک نظرسنجي ازكارشناسان و فعالان رسانه، مدیران رسانه‌ها و همچنين مسئولان رسانه‌اي كه در سطح شهر تهران فعاليت مي كنند صورت گرفته است. برای گزینش افراد نمونه از روش  نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه ترکیبی(ترکیبی از سوالات باز و بسته) و برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss18 استفاده کردیم.یافته­های تحقیق با اصول حاکم بر کار رسانه­ها در یک فضای دموکراتیک مغایراست. در این تحقیق به مواردی برخورد کردیم که در حالت عادی می­توانند به عنوان یک فرصت برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک تهدید برای حاکمیت بدل شده اند. مواردی چون:۱- نقد حاكميت۲- به چالش كشيدن دولت ۳- جلوگيري از انحصار دولت در عرصه اطلاع‌رساني۴- بازتاب دادن اثرات تصمیمات حاكميت۵- الزام حاكميت به پاسخگويي. از طرف دیگر “انتشار اخباری که به گونه ای به زیان حاکمیت است”، “نقد حاکمیت”، “انتشار اخبار متضاد با منافع ملی” و “رعایت نکردن اصول حرفه­ای رسانه­ای” مهمترین تهديدهايي است كه خبرگزاري­هاي غير‌دولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌‌توانند ايجاد كنند.همچنین در این تحقیق به مواردی نیز برخورد کردیم که در حالت عادی می­توانند به عنوان یک تهدید برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک فرصت برای حاکمیت بدل شده اند. مهم­ترین این موارد نام بردن از “ایفای نقش سوپاپ اطمینان در جامعه” به عنوان یک فرصت برای حاکمیت است که نه تنها این مورد جزو فوايد محسوب نمي‌شود، بلكه می توان آن را از جمله تهديدها نيز محسوب کرد. یافته های پژوهش نشان می­دهند فضای حاکم بر رسانه­های کشور و چگونگی تعامل حاکمیت با رسانه دارای مشکلات زیادی است و باید به سمت حل این مشکلات گام برداشته شود. مهمترین مشکلات عبارتند از:۱-استقلال خبرگزاري ها و وب­سایتهای غيردولتي در حد زیادی از طرف حاكميت مورد تهديد قرار می­گيرد.۲- قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌هاو وب ­سایتهای غير‌دولتي در حد کم حمايت مي‌كنند.۳-عملكرد خبرگزاري‌هاو وب­سایت های غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها، بیش از مقدار متوسط نقش داشته است.

 

اهدف تحقيق

الف -اهداف اصلي

۱- شناسايي فرصت‌ها ايجاد شده توسط خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي براي حاكميت

۲- شناسايي تهديدهاي ايجاد شده توسط خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي براي حاكميت

ب -اهداف فرعي

 • شناسايي و معرفي نقاط ضعف و قوت رابطه خبرگزاري هاي غيردولتي و حاكميت در ايران
 • تبيين راهكارهايي براي بهبود كاركردهاي رسانه اي خبرگزاري ها در ارتباط با حاكميت و مسائل ملي

 سوالات تحقيق

الف – سوالات اصلي

 • فرصت‌هايي كه خبرگزاري‌هاي غيردولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند، كدامند؟
 • فرصت‌هايي كه وب‌سايت‌هاي غيردولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند، كدامند؟
 • تهديدهايي كه خبرگزاري‌هاي غيردولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌توانند ايجاد كنند، كدامند؟
 • تهديدهايي كه وب‌سايت‌هاي غيردولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌توانند ايجاد كنند، كدامند؟
 • مهم‌ترين فوايد حضور خبرگزاري‌هاي غيردولتي در فضاي رسانه‌اي كشور چيست؟
 • مهم‌ترين فوايد حضور وب‌سايت‌هاي غيردولتي در فضاي رسانه‌اي كشور چيست؟
 • مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور خبرگزاري‌هاي غيردولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد، كدامند؟
 • مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور وب‌سايت‌هاي غيردولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد، كدامند؟
 • عملكرد خبرگزاري‌هاي غيردولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آن‌ها، تا چه اندازه نقش داشته است؟
 • عملكرد وب‌سايت‌هاي غيردولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آن‌ها، تا چه اندازه نقش داشته است؟

ب – سوالات فرعي:

 • تا چه اندازه استقلال خبرگزاري‌هاي غيردولتي مي‌تواند از طرف حاكميت مورد تهديد قرار گيرد؟
 • تا چه اندازه استقلال وب‌سايت‌هاي غيردولتي مي‌تواند از طرف حاكميت مورد تهديد قرار گيرد؟
 • تا چه اندازه قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌هاي غيردولتي حمايت مي‌كنند؟
 • تا چه اندازه قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات وب‌سايت‌هاي غيردولتي حمايت مي‌كنند؟

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده ۱

فصل اول:کلیات طرح

۱-۱مقدمه ۲

۱-۲ بيان مسئله تحقيق ۳

۱-۳ اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن ۵

۱- ۴ اهدف تحقيق ۶

۱-۵ سوالات تحقيق ۶

فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق

۲-۱نظریه های مرتبط با ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ جمعی ۹

– نظریه برجسته سازی ۱۱

۲-۲ دیپلماسی رسانه ای ۲۰

۲-۳خبرگزاریها و وب سایتهای خبری ۲۷

۲-۳-۱دسته بندی خبرگزاریها ۲۷

۲-۳-۲خبرگزاری ها در ایران ۲۸

۲-۳- ۳ تبليغات، اطلاع رساني و ارتباط خبرگزاري‌ها و حاكميت ۲۹

۲-۴نقش های متفاوت رسانه ها ۴۰

۲-۴-۱کدام رسانه ، کدام توسعه ۴۴

۲-۴-۲رسانه حكومت و حفظ ارزش‌هاي مطلوب ۴۷

۲-۵ پیدایش خبرگزاري ها ۵۰

۲-۵-۱ايران ۵۲

۲-۵-۲ طرز کار خبرگزاری ها ۵۳

۲-۵-۳آژانس خبری ۵۶

۲-۵-۴نظام بین المللی نوین برای اطلاعات و ارتباطات ۵۷

۲-۵-۵تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و خبرگزاری ها ۵۹

۲-۵-۶خصوصی سازی تولید اطلاعات و اخبار ۵۹

۲-۵-۷ اشکال قانونی مالکیت سازمان های خبری ۶۲

۲-۵-۸ جمع بندی مباحث خبرگزاریها ۶۲

۲-۶وب سایت های خبری ۶۴

۲-۷ پیشینه پژوهش ۶۷

۲-۷-۱ مطالعات مرتبط با روابط رسانه‌ها و حكومت‌ها ۶۷

۲-۷-۲مطالعات درخصوص نقش خبرگزاري‌ها ۷۱

۲-۷-۳ مطالعات مرتبط با تاثيرگذاري خبرگزاري ها ۷۳

۲-۸ چارچوب نظري تحقيق ۷۴

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

۳-۱ مفاهیم به کار رفته در عنوان تحقیق ۷۶

۳-۲روش تحقيق ۷۸

۳-۳ جامعه آماري و حجم نمونه ۷۹

۳-۴ تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۹

۳-۵ روش گردآوري اطلاعات ۸۰

۳-۶ روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۸۰

۳-۷قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه تحقیق ۸۱

۳-۸ روایی پرسشنامه تحقیق ۸۱

۳-۹روش نمره دهی پرسشنامه ۸۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱ويژگيهاي جمعيتي پاسخگويان ۸۳

-جنسيت پاسخگويان ۸۳

-وضعیت تحصیلی پاسخگويان ۸۵

جامعه آماری پاسخگويان ۸۶

۴-۲بررسي توصيفي سوالات پرسشنامه ۸۶

۴-۳بررسي سوالات تحقيق ۱۱۱

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

مقدمه ۱۳۶

۵-۱خلاصه تحقيق ۱۳۶

۵-۳بحث ۱۴۲

۵-۴نتيجه گيري ۱۴۴

۵-۵ محدودیت‌های تحقیق ۱۴۵

۵-۶پيشنهادها ۱۴۵

منابع و مآخذ ۱۴۶

ضمائم ۱۵۱

فهرست جداول

جدول۲-۱  تفاوت و تمایز خبرگزاری های دولتی و غیردولتی ۶۳

جدول۲-۲ تفاوت و تمایز خبرگزاریهاو سایت های خبری ۶۵

توزيع پاسخگويان براساس جنس (جدول شماره ۴-۱) ۸۳

توزيع پاسخگويان بر اساس وضعیت تاهل (جدول شماره ۴-۲) ۸۴

توزيع پاسخگويان بر اساس مدرک تحصیلی(جدول شماره ۴-۳) ۸۵

توزيع پاسخگويان بر حسب جامعه آماری(جدول شماره ۴-۴) ۸۶

(جدول شماره ۴-۵)توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص میزان تهدید خبرگزاری های غیر دولتی از طرف حاکمیت ۸۷

(جدول شماره۴-۶) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص میزان تهدید وب سایتهای غیر دولتی از طرف حاکمیت ۸۸

(جدول شماره ۴-۷) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص میزان حمایت قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي ۹۰

(جدول شماره ۴-۸) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص میزان حمایت قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات وب سایتهای غير‌دولتي ۹۲

(جدول شماره ۴-۹) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص نقش عملكرد خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها ۹۴

(جدول شماره ۴-۱۰) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص نقش عملكرد وب سایت های غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها ۹۵

(جدول شماره ۴-۱۱) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان در خصوص فرصت‌هايي كه خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۹۶

(جدول شماره ۴-۱۲) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان در خصوص فرصت‌هايي كه وب ساي های غيردولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۹۸

(جدول شماره ۴-۱۳) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان در خصوص تهدیدهای كه خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۱۰۰

(جدول شماره ۴-۱۴) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص تهدیدهای كه وب سایتهای غير‌دولتي می توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۱۰۲

(جدول شماره ۴-۱۵) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين فوايد حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور ۱۰۴

(جدول شماره ۴-۱۶) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين فوايد حضور وب سایت های غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور ۱۰۶

(جدول شماره ۴-۱۷) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد ۱۰۸

(جدول شماره ۴-۱۸) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور وب سایتهای  غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد ۱۱۰

(جدول شماره ۴-۱۹) بررسی فرصت‌هايي كه خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۱۱۴

(جدول شماره ۴-۲۰)بررسی فرصت‌هايي كه وب‌سايت‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۱۱۵

(جدول شماره ۴-۲۱)بررسی تهدیدهای كه خبرگزاري هاي غير‌دولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌‌توانند ايجاد كنند ۱۱۶

(جدول شماره ۴-۲۲) بررسی تهديدهايي كه وب سايت هاي غير‌‌دولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌توانند ايجاد كنند ۱۱۸

(جدول شماره ۴-۲۳) بررسی مهم‌ترين فوايد حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور ۱۲۰

(جدول شماره ۴-۲۴) بررسی مهم‌ترين فوايد حضور وب‌سايت‌هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور ۱۲۱

(جدول شماره ۴-۲۶) بررسی مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور وب‌سايت‌هاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد ۱۲۴

(جدول شماره ۴-۲۵)بررسی مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد ۱۲۲

فهرست نمودارها

توزيع پاسخگويان بر اساس جنس (نمودارشماره ۴-۱) ۸۳

توزيع پاسخگويان بر اساس وضعیت تاهل(نمودار شماره ۴-۲) ۸۴

توزيع پاسخگويان بر اساس مدرک تحصیلی(نمودار شماره ۴-۳) ۸۵

توزيع پاسخگويان بر حسب جامعه آماری(نمودار شماره ۴-۴) ۸۶

(نمودار شماره ۴-۵) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص میزان تهدید خبرگزاری های غیر دولتی از طرف حاکمیت ۸۸

(نمودار شماره ۴-۶) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص میزان تهدید وبسایت های غیر دولتی از طرف حاکمیت ۸۹

(نمودار شماره ۴-۷) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص میزان حمایت قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي ۹۱

(نمودار شماره ۴-۸) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص میزان حمایت قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات وب سایتهای غير‌دولتي ۹۳

(نمودار شماره ۴-۹) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص نقش عملكرد خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها ۹۴

(نمودار شماره ۴-۱۰) توزیع پاسخگویان براساس نظر آنان در خصوص نقش عملكرد وب سایت های غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها ۹۵

(نمودار شماره ۴-۱۱) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان در خصوص فرصت‌هايي كه خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۹۷

(نمودار شماره ۴-۱۲) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان در خصوص فرصت‌هايي كه وب سایت های غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۹۹

(نمودارشماره ۴-۱۳)) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان در خصوص تهدیدهای كه خبرگزاریهای غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۱۰۱

(نمودار شماره ۴-۱۴) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص تهدیدهای كه وب سایتهای غير‌دولتي می توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند ۱۰۳

(نمودار شماره ۴-۱۵) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين فوايد حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور ۱۰۵

(نمودار شماره ۴-۱۶) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين فوايد حضور وب سایت های غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور ۱۰۷

(نمودار شماره ۴-۱۷) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد ۱۰۹

(نمودار شماره ۴-۱۸) توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور وب سایتهای  غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد ۱۱۱

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0