سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه (بررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای)) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

چکیده سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

با توجه به اهميت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در اين تحقيق سعی شده در چارچوب مفاهيم و تكنيك های اقتصاد منطقه ای، تحليلی علمی و كارشناسی از ساختار صنعت استان كرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسايی صنايع برخوردار، اولويت های سرمايه گذاری صنعتی استان تعيين گردند تا با استقرار آن دسته از صنايعی كه از اولويت و مزيت بالاتری نسبت به ساير صنايع استان برخوردار هستند، بستر مناسبی برای توسعه صنعتی استان فراهم شود. روش تحقيق، اسنادی و جامعه آماری، كليه كارگاه های صنعتی با ده نفر كاركن و بيشتر موجود در استان كرمانشاه طبق كدهای I.S.I.C. دو رقمی می باشد. ابزار تجزيه و تحليل، تلفيقی از تاكسونومی عددی و تحليل عاملی است.

نتايج نشان می دهد كه صنايع كانی غيرفلزی، توليد مواد و محصولات شيميايی، توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی و توليد منسوجات از بيشترين ميزان سودآوری، صنايع مواد غذايی و آشاميدنی، توليد منسوجات، توليد ساير محصولات كانی غيرفلزی و توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترين توان اشتغال زايی و صنايع كانی غير فلزی، توليد منسوجات، صنايع مواد غذايی و آشاميدنی، توليد مواد و محصولات شيميايی و توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترين ميزان اولويت سرمايه گذاری صنعتی در استان برخوردار می باشند.

 اهداف تحقيق سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه :

۱- شناسايي قابليت ها و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با تأكيد بر شاخص سودآوري.

۲- شناسايي قابليت ها و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با تأكيد بر شاخص اشتغال.

۳- شناسايي قابليت ها و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با تأكيد بر شاخص تركيبي سودآوري و اشتغال (شاخص هاي سرمايه گذاري).

 

 اهميت تحقيق 

بخش صنعت يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي در ايجاد رشد و توسعه است. صنعت براي بخش هاي ديگر راه را هموار مي سازد به طوري كه بدون ياري صنعت، فعاليت بخش هاي ديگر در دنياي كنوني تقريباً دشوار و حتي غير ممكن است. بنابراين با توجه به نقش كليدي صنعت دست يابي هر جامعه اي به توسعه اقتصادي، بدون دست يابي به رشد بخش صنعت ميسر نيست. اهميت اين مطالعه در اين است كه برنامه ريزي و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امكان انتخاب استراتژي هاي توسعه را بر اساس شاخص هاي     با اهميتي چون اشتغال زايي و سودآوري امكان پذير مي نمايد.

 

 كاربرد نتايج تحقيق سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

۱- رهنمون ساختن تحليل گران و برنامه ريزان صنعتي استان در راستاي تعيين اولويت سرمايه گذاري ها و تخصيص اعتبارات صنعتي با توجه به مزيت هاي نسبي و اولويت هاي تعيين شده.

۲- تعيين قطب هاي رشد به منظور توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تمركز سرمايه گذاري در منطقه و همچنين اتخاذ سياست ها و اقدامات تشويقي.

۳- شناسايي توليدات و صنايعي كه از سودآوري و اشتغال زايي بالاتري نسبت به بقيه برخوردارند و    سياست گذاري تشويق توليد اين قبيل صنايع و هدايت منابع و امكانات از صنايعي كه فاقد مزيت مي باشد، به سوي اين فعاليت ها.

۴- كاربرد ديگر نتايج تحليلي ارايه الگوي مناسبي جهت استفاده از منابع محدود مالي در جهت رشد و تقويت توليد صنعتي براي دست يابي به مزيت هاي نسبي استان در امر صادرات صنعتي مي باشد.

 

سؤال های ويژه تحقيق 

از آنجا كه در اين تحقيق در ابتدا حدس و گماني نسبت به نتايج حاصل نمي توان ارائه داد، لذا به صورت محتوايي و تنها بر اساس سؤالات مشخص تحقيق پيش خواهيم رفت. اين موضوع با اهميت است كه روش انتخاب شده به گونه اي است كه تنها از آن مي توان در حيطه مشخص و تلاش براي يافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به اين موضوع سؤالات اصلي اين تحقيق به صورت زير ارائه مي گردد:

۱- اولويت ها و گرايش هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با توجه به شاخص سودآوري كدام است؟

۲- اولويت ها و گرايش هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با توجه شاخص اشتغال كدام است؟

۳- اولويت ها و گرايش هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با توجه به شاخص تركيبي اشتغال و سودآوري (شاخص هاي سرمايه گذاري) كدام است؟

 

روش انجام تحقيق

نوع مطالعه به صورت اسنادي و توصيفي است و جامعه آماري مورد بررسي شامل كليه كارگاههاي صنعتي با ده نفر كاركن و بيشتر صنايع استان كرمانشاه و كل كشور (سال ۱۳۸۳) بر اساس طبقه بندي آيسيك (ISIC) دو رقمي مي باشد.

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0