بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت دولتی و با عنوان بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس  در ۱۴۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

مقدمه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس:

در جهان پر شتاب امروز، سازمان هاي زيادي براي رسيدن به اهداف سازماني و اقتصادي در تلاش هستند و برای تداوم حيات خود از الگوها و شيوه هاي مختلفی بهره می ببرند و مزيت رقابتي جديدي كسب می نمايند تا از سقوط و واژگوني و خطرات ناشي از دگرگوني هاي سريع محيطي در امان بمانند.

در ديدگاههاي سنتي مديريت توسعه، سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي، و نيروي انساني مهم ترين نقش را ايفا مي كردند؛ براي توسعه در عصر حاضر به سرمايه اجتماعي بيشتر از سرمايه اقتصادي، فيزيکي و انساني نيازمنديم زيرا بدون اين سرمايه استفاده بهينه از ديگر سرمايه ها امکان پذير نيست. در گذشته سرمايه اجتماعي به صراحت مورد توجه قرار نمي گرفت، اما در حال حاضر، تغييرات پر شتاب محيطي، فناوري اطلاعات، نيازهاي رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نيازهاي فزاينده به نوآوري و خلاقيت، و ضرورت پيشرفت مداوم سازمان، ايجاب مي كند كه رهبران سازمان ها، سرمايه اجتماعي را به منزله يك منبع ارزشمند سازماني مورد توجه قرار  دهند ( رحمانپور،۱۳۸۲، ۸۰ ).

سرمايه اجتماعي در نظر “پاتنام”، وجوه گوناگون سازمان اجتماعي نظير اعتماد، هنجارهاي جمعي و شبكه هاي انساني را در بر مي گيرد كه با تسهيل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود كارايي جامعه مي شوند (ناهاپیت و گوشال، ۱۹۹۸). هم چنین از نظر “كلمن”(۱۹۹۹) سرمايه اجتماعي شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفيت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت هاي اجرايي مؤثر مي گردد.

در ضمن سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی نمی توانند نسبت به تغییراتی که در محیط آنان اتفاق می افتد بی تفاوت باشند بطوری که در اقتصاد مبتنی بر دانش و عصر سازمان های متعالی ارائه سریع و با کیفیت خدمات به شهروندان به نحوه مدیریت و توسعه عوامل غیر ملموس بستگی دارد. از این منظر در دهه ۱۹۸۰ الگوهای مدیریتی مربوط به بخش عمومی و دولتی تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. این تغییرات قسمتی از فلسفه مدیریت دولتی جدید در بخش عمومی است که مدیریت دولتی نوین نامیده می شود. مطالعه و اجرای الگوهای جدید مدیریت دولتی ریشه در تقاضاهای درونی و بیرونی برای مدیریت بهتر و متعالی دارد که مبنای بینش جدید در مدیریت دولتی است. تحت این شرایط مدیران بخش دولتی به دنبال روش ها و ابزارهایی هستند که بهتر بتوانند خدمات را ارائه دهند و رضایت مشتریان و شهروندان را جلب نمایند. در این پارادیم بین المللی، دارائی ها و منابع ناملموس یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان منبع اصلی برای مزیت رقابتی و تعالی در بخش عمومی به شمار می رود. بنابراین مدیریت سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی به عنوان رویکرد جدید مدیریت در سازمان های بخش عمومی به شمار می رود. (یالوندا، ۲۴۸: ۲۰۱۰)

جهانی شدن بازار و تغییرات سریع در مدیریت دولتی و نیازهای شهروندان موجب شده است که رقابت پذیری و مزیت رقابتی سازمان ها بیشتر و بیشتر به برآورد نیازها و تقاضاهای شهروندان و مشتریان، کارکنان و جامعه که از نتایج مهم تعالی سازمانی هستند وابسته باشد و شرکت ها ناگزیر هستند که به خلق و ایجاد ارزش بالا بپردازند.

این عوامل موجب می شود که سازمان های دولتی نظیر دانشگاه  ها به بهبود توانایی و ظرفیت خودشان برای ایجاد و ارائه ارزش به ذینفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل های تعالی موثرتری را تعریف نمایند و فرایند نوآوری ارزشمند تری را به اجرا درآورند که منجر به پیشرو بودن آنها می گردد. سازمان ها و نهاد های دولتی می توانند منابع استراتژیک جدیدی را برای دستیابی به شایستگی سازمانی و نتایج عملکردی عالی کشف نماید( پارک، ۲۰۰۹).

رويکرد مبتني بر منابع تاکيد مي کنند که در عصر تلاطم و تغييرات سريع در تکنولوژي و نيازهاي مشتريان و صنايع، مزيت رقابتي پايدار و تعالي از ضروریات سازمان ها هستند و اين مزيت و تعالي ناشي از سرمايه اجتماعي سازمان مي باشد. (جوز ماريا،۲۰۰۴)

نظريه پردازان جامعه شناس صنعتي و سازماني بحث کرده اند که فعاليت هاي مديريتي و سازماني مبتني بر شبکه هاي اجتماعي روابط است. براساس نظر “لومن” و همکارانش يک شبکه اجتماعي مي تواند به عنوان مجموعه اي از گره ها(براي مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه اي از روابط اجتماعي (براي مثال دوستان، انتقال پول، عضويت در سازمان هاي متعدد) ارتباط پيدا کند. براساس اين ديدگاه و منظر، پژوهشگران سازماني و مديريتي بحث مي کنند که سرمايه اجتماعي مبتني بر شبکه ها و پيوندهاي اعضاي سازمان با موسسات بيروني (از جمله عرضه کنندگان، خريداران و رقبا) تجلي مي يابد و در سطح خرد عملکرد و مزيت رقابتي سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد. (بلیوو، ۱۹۹۶)

امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني وحتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت، سازمان هايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارهای مشتريان و ذي نفعان پاسخ گو باشند، هم چنين به سود آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخص هاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند. (آشنا،۱۳۸۷)

مدل هاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار به عنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار درسازمان هاي مختلف به كار گرفته مي شوند. با بكارگيري اين مدلها سازمان ها مي تواند از يك سو ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني ارزيابي قراردهند و از سوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمان ها به ويژه بهترين آنها مقايسه كنند. مدل هاي سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است؟ چه اهدافي و مفاهيمي را دنبال مي كند و چه معيارهايي بر رقباي آنها حاكم هستند؟ (الوندی،۱۳۸۴)

امروز اكثر كشورهاي دنيا با تكيه براين مدل ها جوايزي را درسطح ملي و منطقه اي ايجاد كرده اند كه محرك سازمان ها و كسب و كار در تعالي، رشد وثروت آفريني است. مدل هاي تعالي با محور قراردادن كيفيت توليد ( كالا يا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان مي تواند رضايت مشتري را جلب و منافع ذينفعان را فراهم نموده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كنند. (آشنا،۱۳۸۷)

بیان اهمیت انجام تحقیق:

دلايلي که نشان دهنده اهميت و ضرورت مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي و تاثيرآن بر عملکرد سازمان ها است عبارتند از:

اول از طريق روابط شبکه اي و تعاملات، سازمان مي تواند دستيابي به منابع استراتژيک و مالي را تضمين نمايد. دوم سازمان ها مي توانند به اطلاعات با کيفيت بالا در مورد فرصت هاي توليدي، بازاريابي و تکنولوژيکي دست يابند. (فافچمپس، ۲۰۰۲). برت(۱۹۹۲) پيشنهاد مي کند که اين مزيت اطلاعاتي مي تواند به شکل دستيابي به اطلاعات ارزشمند به صورت کارآمد، سريع تر از ديگر رقبا و دستيابي به فرصت ها از طريق خوشنامي و شهرت باشد.

سوم روابط شبکه اي اجتماعي فرصت هاي براي کسب دانش و بهره برداري از آن را فراهم مي سازد. ( الواني،۱۳۸۱)

اين مزيت ها اهميت خاصي در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه  های کشور دارد و آن به دليل سطح بالاي عدم اطمينان به علت کميابي منابع، اطلاعات و دانش است. بنابر اين ضرورت و اهميت دارد تا رابطه بين سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني مطالعه و بررسي گردد.

سرمايه اجتماعي مناسب قادر است تا هزينه هاي تبادل ها و تعامل ها داخلي سازماني نظير جلسه های، کار گروهي و تيمي، قراردادها، کنترل و نظارت از طريق سلسله مراتب و قوانين و مقررات بورکراتيک، را در حد قابل توجهي کاهش دهد. هزينه تعاملات اجتماعي در گروه ها و سازمان هايي که داراي سرمايه اجتماعي مناسب نيستند بالا است و اين امر به دليل بالا رفتن هزينه هاي نظارت و کنترل و اعمال دستورالعمل هاي رسمي است که در مجموع موجب فقدان تعالي در سازمان مي گردد. هر چه سرمايه اجتماعي يک سيستم اجتماعي مانند دانشگاه تربیت مدرس بیشتر باشد موجب پائين آمدن هزينه هاي مربوط به اين تعاملات رسمي مي گردد و موجب اعتماد متقابل و مشارکت و رعايت قوانين و هنجارها، رضايت شهروندان و کارکنان و يا به عبارتي باعث افزايش کيفيت خدمات و در نهايت تعالي سازمان مي گردد. (علوی،۱۳۸۰)

وجود سرمايه اجتماعي مناسب در سازمان موجب انتقال دانش بين اعضاي گروه ها و در نتيحه بهبود يادگيري سازماني مي شود و سرمايه اجتماعي بالا موجب کاهش نقل و انتقال کارکنان مي گردد و از اين طريق نيز موجب کاهش هزينه هاي عمومی و حفظ دانش سازماني مي گردد. ( علوي، ۱۳۸۰)

به طور خلاصه به نظر مي رسد رسيدن به اهداف سازماني و تعالي سازماني مي تواند از رهگذر سرمايه اجتماعي اتفاق بيافتد زيرا اين سرمايه موجب استفاده بهينه از کليه امکانات (سرمايه هاي فيزيکي و مالي) و نيروهاي انساني مي گردد.

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلي تحقيق حاضر شناسایی رابطه سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني در نشگاه تربیت مدرس می باشد.

هدف هاي فرعي: باتوجه به ابعاد و متغير هاي مدل مفهومي، هدف هاي فرعي اين تحقيق به شرح زير است:

  • شناسایی رابطه میان شاخص های سرمایه اجتماعی و ابعاد تعالی سازمانی
  • شناسایی وضعیت فعلی فضای سرمایه اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس
  • شناسایی وضعیت فعلی تعالی سازمانی تربیت مدرس
  • ارائه راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت فعلی دانشگاه تربیت مدرس

 

فرضیه‏ ها  یا سؤال‏های  تحقیق(بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):

فرضيه اصلی:

  • بين سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

فرضيه های فرعي:

بين بعد ساختاری و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت وجود دارد.

بين بعد شناختی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت وجود دارد.

بين بعد رابطه ای و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت وجود دارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه ۲

۱-۱ بیان مساله تحقیق ۵

۱-۲ سابقه موضوع ۸

۱-۳ بیان اهمیت انجام تحقیق ۹

۱-۴ بیان اهداف تحقیق ۱۱

۱-۵ چهارچوب نظری ۱۱

۱-۶ مدل تحقیق  ۱۳

۱-۷ فرضیه‏ها یا سؤال‏های تحقیق ۱۵

۱-۸ روش تحقیق ۱۵

۱-۹ جامعه آماری مورد مطالعه   ۱۵

۱-۱۰ برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری  ۱۶

۱-۱۱ قلمرو تحقیق  ۱۷

۱-۱۱-۱ قلمرو موضوعی  ۱۷

۱-۱۱-۲ قلمرو زمانی  ۱۷

۱-۱۱-۳ قلمرو مکانی  ۱۷

۱-۱۲ روش و ابزار گردآوری داده ها  ۱۷

۱-۱۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها  ۱۸

۱-۱۴ تعاریف متغیر ها واصطلاحات تحقیق  ۱۸

۱-۱۴-۱ سرمايه اجتماعي ۱۹

۱-۱۵ ابعاد سرمایه اجتماعی ۱۹

۱-۱۶-۱ تعالي سازماني  ۲۰

۱-۱۷-۱ معيارهاي تعالي سازماني ۲۰

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

بخش اول  ۲۵

۲-۱ سرمایه اجتماعی  ۲۵

۲-۲ تعاریف سرمایه اجتماعی ۲۵

۲-۳ تمایز سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها ۳۱

۲-۴ ابعاد سرمايه اجتماعی ۳۲

۲-۴-۱ بعد ساختاری  ۳۲

۲-۴-۲ بعد شناختی ۳۲

۲-۴-۳ بعد رابطه ای ۳۳

۲-۵ دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی ۳۷

بخش دوم ۴۰

۲-۶ تعالی سازمانی ۴۰

۲-۷ تاریخچه تعالی سازمانی ۴۱

۲-۸  تعريف مدل تعالي سازماني ۴۲

۲-۹ تعریف مدل ۴۳

۲-۱۰ تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا  ۴۴

۲-۱۱ انواع مدل های تعالی سازمانی ۴۶

۲-۱۲ مزاياي مدل تعالي سازماني ۵۳

۲-۱۳ کاربردهای تعالی سازمانی ۵۴

۲-۱۴ دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی ۵۴

۲-۱۵ معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی ۵۶

بخش سوم ۶۲

۲-۱۶ پیشینه تحقیق ۶۲

۲-۱۶-۱ مطالعه های خارجی ۶۲

۲-۱۶-۲ مطالعه‏های داخلی ۶۴

بخش چهارم ۶۸

۲-۱۷ تربیت مدرس ۶۸

۲-۱۷-۱ مولفه های مأموریت دانشگاه ۶۸

۲-۱۷-۲ مأموریت دانشگاه ۷۰

۲-۱۷-۳ معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس ۷۰

۲-۱۷-۴ حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی ۷۱

۲-۱۷-۵ اهداف راهبردی دانشگاه ۷۱

۲-۱۷-۶ ارزش های محوری دانشگاه ۷۲

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ۷۴

۳-۱ فرآيند تحقيق ۷۴

۳-۲ فرضیه های تحقيق  ۷۵

۳-۳ نوع و روش تحقيق ۷۶

۳-۴ جامعه و نمونه آماری  ۷۷

۳-۵ روش‏های جمع آوری اطلاعات ۷۸

۳-۶ سنجش روايي پرسش نامه  ۸۰

۳-۷ سنجش پایایی پرسش نامه ۸۲

۳-۸ قلمرو تحقیق ۸۴

۳-۹ روش تحلیل آماری ۸۴

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده‌ها

مقدمه ۸۶

بخش اول: اطلاعات جمعيت شناختي ۸۶

۴-۱-۱ جنسيت ۸۶

۴-۱-۲ سن ۸۷

۴-۱-۳ وضعيت تأهل ۸۷

۴-۱-۴ ميزان تحصيلات ۸۸

۴-۱-۵ سال فراغت از تحصيل ۸۹

۴-۱-۶ رشته تحصيلي ۹۰

۴-۱-۷ سابقه كار ۹۰

۴-۱-۸ نوع استخدام ۹۱

۴-۱-۹ محل كار ۹۱

بخش دوم ۹۳

۴-۲ توصيف متغيرها در راستاي فرضيه هاي پژوهش ۹۳

بخش سوم ۹۷

۴-۳ تحليل فرضيه هاي پژوهش ۹۷

۴-۳-۱ بررسي فرضيه اصلي ۱۰۰

۴-۳-۲ بررسي فرضيه فرعي اول ۱۰۰

۴-۳-۳ بررسي فرضيه فرعي دوم ۱۰۵

۴-۳-۴ بررسي فرضيه فرعي سوم ۱۰۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ۱۰۹

۵-۱ نتایج و پیشنهاد های تحقیق ۱۰۹

۵-۲ پیشنهادها ۱۱۴

۵-۲-۱ پیشنهاد برای محققین آتی ۱۱۴

۵-۳ محدودیت های تحقیق ۱۱۵

منابع و مآخذ ۱۱۶

 

فهرست جداول

جدول۳-۱: ابعاد سرمایه اجتماعی ۷۶

جدول۳-۲: مشخصات پرسش‏نامه تعالی سازمانی ۷۹

جدول۳-۳: مشخصات پرسش نامه سرمایه اجتماعی ۸۰

جدول ۴-۱: توزيع فراواني آزمودنيهاي مورد بررسي به تفكيك جنسيت ۸۶

جدول ۴-۲: توزيع فراواني آزمودنيهاي مورد بررسي به تفكيك سن ۸۷

جدول ۴-۳: توزيع فراواني آزمودنيهاي مورد بررسي به تفكيك وضعيت تأهل ۸۸

جدول ۴-۴: توزيع فراواني آزمودنيهاي مورد بررسي به تفكيك ميزان تحصيلات ۸۸

جدول ۴-۵: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك سال فراغت از تحصيل ۸۹

جدول ۴-۶: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك رشته تحصيلي ۹۰

جدول ۴-۷: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك سابقه كار ۹۰

جدول ۴-۸: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك نوع استخدام ۹۱

جدول ۴-۹: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك محل كار ۹۲

جدول ۴-۱۰: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) شاخص هاي تعالي سازماني  ۹۳

جدول ۴-۱۱: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) متغيرتعالي سازماني ۹۴

جدول ۴-۱۲: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) شاخص هاي سرمايه اجتماعي ۹۵

جدول ۴-۱۳: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) متغير سرمايه اجتماعي ۹۵

جدول ۴-۱۴: آزمون همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني ۱۰۰

جدول ۴-۱۵: آزمون همبستگي پيرسون بين بعد ساختاري متغير سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني………. ۱۰۴

جدول ۴-۱۶: آزمون همبستگي پيرسون بين بعد شناختي متغير سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني………… ۱۰۵

جدول ۴-۱۷: آزمون همبستگي پيرسون بين بعد رابطه اي متغير سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني………. ۱۰۶

جدول ۵-۱: شاخص هاي آماري (ميانگين کارکنان) متغيرسرمایه اجتماعی ۱۱۰

جدول ۵-۲: شاخص هاي آماري(ميانگين مدیران) متغيرسرمایه اجتماعی ۱۱۱

جدول ۵-۳: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) متغير سرمایه اجتماعی ۱۱۱

جدول ۵-۴: شاخص هاي آماري (ميانگين کارکنان) متغيرتعالي سازماني ۱۱۳

جدول ۵-۵: شاخص هاي آماري (ميانگين مدیران) متغيرتعالي سازماني ۱۱۳

جدول ۵-۶: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) متغيرتعالي سازماني ۱۱۴

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0