تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی کاران غرب گیلان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی مدیریت

تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی کاران غرب گیلان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی مدیریت

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی کاران غرب گیلان” با گرایش  مدیریت کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی کاران غرب گیلان:

پایداری تولید از جمله موضوعات جدی است که توجه بسیاری از محققان را در سال­های اخیر به خود جلب کرده است. بررسی سطح دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار عاملی تعیین­کننده در پایداری واحد­های تولیدی است. بر این اساس، به منظور ارزیابی سطح دانش و نگرش کشاورزی پایدار در میان  شالی­کاران غرب استان گیلان، تحقیقی به روش همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری در تحقیق شامل ۱۸۳۷۵ شالی­کار در منطقه تالش در غرب استان گیلان بود. حجم نمونه به روش نمونه­گیری چند مرحله­ای ۲۴۱ شالی­کار انتخاب گردید. برای تعیین روایی از پانل متخصصان، شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان استفاده گردید. به منظور بررسی معیار پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای مقیاس دانش(۷۹/۰) و برای مقیاس سنجش نگرش (۷۶/۰) محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد  که سطح دانش و بینش کشاورزی پایدار در بین کشاورزان منطقه تالش در حد خوبی قرار داشت. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سن، مساحت کل اراضی، میزان سطح زیر کشت برنج، درآمد سالانه شالی­کاری و درآمد سالانه با دانش کشاورزی رابطه مثبت و معنا­­داری در سطح ۹۹% وجود دارد. در حالی که بین متغیرهای تعداد افراد خانواده، سطح تحصیلات، تعداد قطعات اراضی و متوسط عملکرد برنج با دانش کشاورزی پایدار رابطه معنی­داری وجود نداشت. همچنین بین متغیرهای تعداد افراد خانواده و تحصیلات با نگرش کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنا­داری در سطح ۹۵% وجود داشت. همچنین بین متغیرهای سن، سابقه فعالیت در کشاورزی، سابقه کشت برنج، مساحت کل اراضی کشاورزی، میزان سطح زیر کشت برنج، تعداد قطعات اراضی کشاورزی، درآمد شالی­کاری و درآمد سالانه با نگرش به کشاورزی پایدار در غرب استان گیلان رابطه معنی­داری وجود نداشت.

 

مقدمه

پيشرفت‏‌هاي کشاورزي در قرن بيستم، نمايانگر تلاش چندين نسل از کشاورزان، پژوهشگران و سياست‏‌گذاران برای دستیابی به امنیت غذایی بوده است. نتيجه‏‌ی اين تلاش‏ها موجب افزايش قابل‏توجه عملکرد جهاني گیاهان زراعی و باغی شد. اما از سوي ديگر، همين پيشرفت پيامدهاي نامطلوبي را از نظر بوم‏‌شناختي، اجتماعي و اقتصادي به دنبال داشت که از آن جمله مي‏توان به فرسايش، شورشدن، اسيدي شدن و زوال کمّي و کيفي خاک، آلودگي منابع آبي به مواد شيميايي کشاورزي، جنگل‏‌زدايي، زوال ساختارهاي اجتماعي و تضعيف قدرت اقتصادي جوامع سنتي اشاره کرد. اکنون باب جديدي از نگراني‏ها و چالش‏‌ها در مورد امنيت غذايي جهان شکل گرفته­است که غلبه بر آنها راهكارهايي موثرتر را مي‏طلبد. مشكلي كه امروزه نمود يافته، نتیجه‏‏ی نگرش‌‏هاي كوتاه مدت و خوش‏بينانه‏‌ی بشر در دهه­‏‌هاي گذشته است (کامکار، ۱۳۸۷).

پایداری واحدهای بهره­برداری کشاورزی از جمله موضوعات جدی است که در سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. بررسی میزان دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار[۱] یک عامل تعیین­کننده در پایداری واحد­های تولید کشاورزی می­باشد. صاحب­نظران بر این اعتقادند که بهره­گیری از روش­های مطرح شده در کشاورزی پایدار در گرو دانش[۲]، شناخت و آگاهی کشاورز از این روش­­ها و اثرات آن بر واحد بهره­برداری خود است. کشاورزی پایدار با منابع انسانی دانا به اصول و عملیات پایداری و توانا در کاربست آن نیاز­مند است (داودی و مقصودی، ۱۳۸۹).

در ایران نیز چند سالی است که موضوع کشاورزی پایدار و توسعه آن مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است. با مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار[۳]، نگرش­های مثبت نسبت به این مقوله وسعت بیشتری یافته و در برنامه­های توسعه مورد توجه قرار گرفته است (علیپور و همکاران، ۱۳۸۷). تصمیم کشاورزان به پذیرش عملیات کشاورزی پایدار متاثر از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل نگرش آنان می­باشد. لذا، در طراحی برنامه­های جدید کشاورزی – زیست محیطی، متخصصان باید در کنار سایر عوامل تاثیر­گذار، به پیچیدگی نگرش کشاورزان توجه نمایند (انستروم و همکاران[۴]، ۲۰۰۹). هدف از انجام این پژوهش بررسی دانش و بینش شالی­کاران پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت تحقق و پیاده سازی کامل کشاورزی پایدار در کشور، اطلاع از ابعاد مختلف سطح دانش و بینش بهره­برداران واحدهای شالیکاری، اساس و مبنای برنامه ریزی­ها و سیاست­گذاری­های کلان را تشکیل می دهد. لذا با توجه آن که تا کنون تحقیق جامعی در خصوص سنجش دانش و بینش کشاورزی­ پایدار در بین شالی­کاران غرب استان گیلان صورت نگرفته، نتایج این پژوهش می­تواند برای مدیران اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بسیار کارساز و مفید واقع شود تا با استفاده از راهکارهای شناخته شده به تقویت سطح بینش و دانش کشاورزی پایدار شالی­کاران منطقه پرداخته و در نتیجه هر چه بیشتر به اهداف کشاورزی پایدار دست یابند.

اهداف تحقیق

هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این تحقیق عبارت­اند از:

  1. بررسی ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. بررسی میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

 

سوالات تحقیق

  1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه است؟

۲٫ میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه است؟

 

نتیجه­ گیری

– بررسی­ها نشان داد که بین سن پاسخ­گویان و دانش کشاورزی پایدار رابطه معنی­دار در سطح ۹۵ درصد وجود دارد.

– بررسی­ها نشان داد که بین سطح کل اراضی کشاورزی، سطح اراضی شالی­کاری، درآمد سالیانه و درآمد حاصل از شالی­کاری و دانش کشاورزی پایدار رابطه معنی­داری در سطح ۹۹ درصد وجود دارد.

– بررسی­ها نشان داد که بین تحصیلات و تعداد اعضای خانواده با متغیر وابسته نگرش کشاورزی پایدار رابطه معنی­داری در سطح ۹۵ درصد وجود دارد.

یافته­های حاصل از تحقیق نشان داد که شالی­کاران شهرستان تالش از لحاظ سطح دانش و نگرش کشاورزی پایدار، در سطح خوبی می­باشند.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول ۱

۱-۱-  مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مساله. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳

۱-۴-  اهداف تحقیق. ۴

۱-۵-  سوالات تحقیق. ۳

۱-۶-  محدوده تحقیق. ۴

۱-۶-۱- محدوده موضوعی.. ۴

۱-۶-۲- محدوده مکانی.. ۴

۱-۶-۳- محدوده زمانی.. ۴

۱-۷-  محدودیت تحقیق. ۵

فصل دوم ۶

۲-۱- مقدمه. ۷

۲-۲- دانش… ۸

۲-۲-۱- تعاریف دانش… ۸

۲-۲-۲- انواع دانش… ۱۲

۲-۳- نگرش… ۱۳

۲-۳-۱- تعریف نگرش… ۱۳

۲-۳-۲- اهمیت نگرش… ۱۴

۲-۳-۳- عناصر تشکیل دهنده و ویژگی­های نگرش… ۱۵

۲-۳-۴- کاربردهای نگرش… ۱۶

۲-۳-۵- سنجش نگرش… ۱۷

۲-۴- کشاورزی پایدار. ۱۷

۲-۴-۱- علل پیدایش اندیشه کشاورزی پایدار. ۱۹

۲-۴-۲- ظهور کشاورزی پایدار. ۲۰

۲-۴-۳- اهداف کشاورزی پایدار. ۲۱

۲-۴-۴- فن­آوریهای کشاورزی پایدار. ۲۳

۲-۴-۴-۱- جنگل – زراعي.. ۲۳

۲-۴-۴-۲- تلفيق دام و گياه ۲۴

۲-۴-۴-۳- مالچ.. ۲۴

۲-۴-۴-۴- كنترل علف­هاي هرز. ۲۴

۲-۴-۴-۴-۱-گياهان رقيب.. ۲۴

۲-۴-۴-۴-۲- گياهان اللوپاتيك… ۲۵

۲-۴-۴-۵-كنترل بيولوژيك… ۲۵

۲-۴-۴-۶- چندكشتي.. ۲۵

۲-۴-۴-۷- شخم. ۲۵

۲-۴-۴-۷-۱- کم خاکورزی.. ۲۶

۲-۴-۴-۷-۲- بی خاکورزی.. ۲۶

۲-۴-۴-۸- تناوب.. ۲۶

۲-۴-۵- انواع نظام­های کشاورزی پایدار. ۲۷

۲-۴-۵-۱-كشاورزي ارگانيك… ۲۷

۲-۴-۵-۲-كشاورزي پايدار كم نهاده(LISA) 28

۲-۴-۵-۳-كشاورزي آلترناتيو. ۲۸

۲-۴-۵-۴-كشاورزي بيوديناميك… ۲۸

۲-۴-۵-۵-كشاورزي سنتي.. ۲۸

۲-۴-۵-۶-كشاورزي تجاري (صنعتي) ۲۹

۲-۴-۶- معیارها و عناصر کشاورزی پایدار. ۲۹

۲-۴-۷- زمینه­های دستیابی به پایداری در نظام تولید کشاورزی.. ۳۰

۲-۴-۸- موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار. ۳۰

۲-۵- پیشینه تحقیق. ۳۱

فصل سوم ۳۹

۳-۱- مقدمه. ۴۰

۳-۲- موقعیت جغرافیایی استان گیلان. ۴۰

۳-۲-۱- شهرستان تالش… ۴۰

۳-۳- روش تحقیق. ۴۰

۳-۴-جامعه آماری.. ۴۱

۳-۵- روش نمونه­گیری.. ۴۱

۳-۶- ابزار گردآوری داده­ها ۴۱

۳-۷-روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری.. ۴۲

۳-۷-۱- روایی(اعتبار) ۴۲

۳-۷-۲- پایایی.. ۴۳

۳-۸- متغیرهای تحقیق. ۴۳

۳-۸-۱- متغیرهای مستقل. ۴۳

۳-۸-۱-۱- ویژگی­های فردی.. ۴۳

۳-۸-۱-۲- ویژگی­های نظام زراعی.. ۴۳

۳-۸-۱-۳- ویژگی­های اقتصادی.. ۴۳

۳-۸-۲- متغیرهای وابسته. ۴۴

۳-۹-فرضیه­های پژوهش… ۴۴

۳-۱۰- روش­های آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها ۴۴

۳-۱۰-۱-آمار توصیفی.. ۴۴

۳-۱۰-۲-آمار استنباطی.. ۴۵

فصل چهارم ۴۶

۴-۱-مقدمه. ۴۷

۴-۲- یافته­های توصیفی.. ۴۷

۴-۲-۱- ویژگی­های فردی.. ۴۷

۴-۲-۲- ویژگی­های نظام زراعی.. ۴۹

۴-۲-۳- ویژگی­های اقتصادی.. ۵۰

۴-۲-۴- دانش کشاورزی پایدار. ۵۲

۴-۲-۵- سنجش نگرش شالی­کاران در زمینه کشاورزی پایدار. ۵۴

۴-۳-یافته­های استنباطی.. ۵۶

۴-۳-۱- بررسی روابط بین متغیرها ۵۶

۴-۳-۲- بررسی روابط بین متغیرهای پیش بین با متغیر وابسته. ۵۸

فصل پنجم ۶۰

۵-۱- مرور کلی بر تحقیق. ۶۱

۵-۱-۱- خلاصه. ۶۱

۵-۱-۲- آمار توصیفی.. ۶۱

۵-۱-۳- آمار استنباطی.. ۶۱

۵-۲- نتیجه گیری.. ۶۱

۵-۳- بحث در مورد نتایج.. ۶۱

۵-۴- پیشنهادات.. ۶۳

۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهش حاضر. ۶۳

۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهش آینده ۶۳

منابع و ماخذ. ۶۵

پرسش­نامه  ۷۳


فهرست جداول

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی ویژگی­های فردی شالی­کاران  (۲۴۱ n=)  ۴۸

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی ویژگی­های نظام زراعی شالی­کاران. ۴۹

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی ویژگی­های اقتصادی شالی­کاران. ۵۱

جدول ۴-۴- میزان دانش کشاورزی پایدار شالی­کاران به ترتیب اهمیت موضوع (۲۴۱ n=) 53

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی وضعیت دانش کشاورزی پایدار در میان شالی­کاران مورد مطالعه ۵۳

جدول ۴-۶- میزان سنجش نگرش شالی­کاران به ترتیب اهمیت موضوع (۲۴۱ n=) 55

جدول ۴-۷- توزیع فراوانی شالی­کاران مورد مطالعه بر حسب سنجش نگرش.. ۵۶

جدول ۴-۸- بررسی تاثیر ویژگی­های فردی، زراعی، اقتصادی در دانش کشاورزی پایدار ۵۶

جدول ۴-۹- بررسی تاثیر ویژگی­های فردی، زراعی، اقتصادی در نگرش کشاورزی پایدار………………۵۷

جدول ۴-۱۰- متغیرها، مقیاس متغیرها، ضریب همبستگی و سطوح معنی­داری آنها.. ۵۸

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱- چارچوب نظری تحقیق ۳۸

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0