شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور مطالعه موردی شهرستان نور و جزیره قشم :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

دانلود پایان نامه شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور مطالعه موردی شهرستان نور و جزیره قشم

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور مطالعه موردی شهرستان نور و جزیره قشم در ۱۲۶ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور مطالعه موردی شهرستان نور و جزیره قشم :

تا به حال پژوهشهاي گسترده اي در رابطه با انتخاب مقصد، شخصيت و گونه شناسي گردشگران انجام شده و ثابت شده كه رابطة بسيار نزديكي بين شخصيت گردشگر و انگيزه آنها از انتخاب مقصد وجود دارد. در اين زمينه تحقيقاتي هم در ايران انجام شده است، ولي نه به اين تفسير و عنوان. كمبود يك تحقيق هدفمند و مؤثر در اين زمينه در ايران، انگيزه اصلي از انجام اين پايان نامه است.

در اين تحقيق، كليه گردشگراني كه در سال ۱۳۹۱به مناطق شمالی و جنوبی ایران مسافرت كرده اند شامل جامعه پژوهش مي باشند. از سويي در تحقيق حاضر بروي جامعه اي از گردشگران تآكيد گشته كه در طي اين مدت در هتلهاي شهر نور و جزیره قشم اقامت داشته اند. به دليل فراوان بودن تعداد هتلها و تعداد گردشگران مقيم در آنها طي ۱۳۹۱ از مفروضات روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بهره مند شده ايم. از اين رو بين هتلهاي موجود در این دو  شهر  در مرحله اول ۱۰ هتل را به صورت تصادفي انتخاب نموده سپس از بين گردشگران مقيم در هر هتل در مرحله دوم ۱۰ نفر به قيد قرعه انتخاب شده اند.

در نتيجه جامعه آماري متشكل از ۱۰۰ نفر نمونه جمع آوري شد.و پس از اتمام مرحله گرد آوری اطلاعات داده های بدست آمده خلاصه،دسته بندی و پردازش شدند.انچه در مرحله ی تجزیه و تحلیل داده ها مهم است این بود که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق،پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده،مورد تجزیه تحلیل قرر دهد.به همین منظور محقق در این مرحله از تحقیق با توجه به روش تحقیق و ماهیت تحقیق برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های کمی و آماری توصیفی واستنباطی و آزمون تی مستقل با استفاده از نرم افزارspss  استفاده کرد. .

 

پیشینه تحقیق

بر اساس جواب پژوهشکده تاکنون تحقیقی در این موضوع در کشور انجام نگرفته است.

سوالات تحقیق:

۱-انگیزه اصلی مسافرت ایرانیان به شمال کشور(شهرستان نور)چیست؟

۲-چه انگیزه هایی باعث سفر ایرانیان به مناطق جنوبی (جزیره قشم)شده است؟

۳-چه تفاوت هایی بین انگیزه های مسافران به مناطق نور و قشم وجود دارد؟

۴-عامل دسترسی و زمان چه نقشی درانتخاب مقصد های سفر ایرانیان به شمال(نور)و جنوب(قشم) کشور دارد؟

فرضیات تحقیق:

۱-به نظر می رسد سهولت دسترسی و شرایط آب و هوایی و جاذبه های طبیعی مناطق شمالی عامل جذب مسافران می باشد.

۲-به نظر می رسد بین پتانسیل های طبیعت گردی،صنایع دستی و منطقه آزاد تجاری و انتخاب جزیره به عنوان مرکز گردشگری رابطه معنا داری وجود دارد.

۳-به نظرمی رسد مناطق شمالی کشور به علت همجواری با مراکز اصلی تمرکز جمعیت و دسترسی مناسب در مقایسه با جنوب کشوردر اولویت سفر گردشگران داخلی قرار می گیرد.

۴- به نظر می رسدوجود امکانات اقامتگاهی عمومی و رسمی و اجاره خانه های شخصی در شمال کشور و عدم وجود چنین امکانی در جنوب کشور باعث سفر بیشتر گردشگران به مناطق شمالی می گردد.

اهداف تحقیق شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور مطالعه موردی شهرستان نور و جزیره قشم:

هدف ازاین تحقیق عبارت است از۱- شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور تا با شناخت انگیزه های سفر گردشگران بتوان متناسب  با تقاضای آنها امکانات،خدمات و زمینه های فعالیتی لازم را برای آنها فراهم نمود.

۲-با مطالعه تطبیقی انگیزه های سفرهر دو مقصد می توان به تقسیم بندی بازار و در نهایت به انتخاب بازار های هدف برای هر کدام ازمناطق شمالی وجنوبی کشور اقدام نمودو متناسب با آن از ابزارهای تبلیغاتی و سیاست های بازاریابی استفاده کرد.

 

فهرست مطالب تحقیق شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور مطالعه موردی شهرستان نور و جزیره قشم :

 • چکیده: ۱
 • فصل اول: کلیات تحقیق. ۲
 • مقدمه: ۳
 • ۱-۱ بیان مساله: ۴
 • ۲-۱پیشینه تحقیق. ۵
 • ۳-۱سوالات تحقیق: ۵
 • ۴-۱فرضیات تحقیق: ۶
 • ۵-۱اهداف تحقیق: ۶
 • ۶-۱روش تحقیق: ۷
 • ۷-۱محیط پژوهش: ۷
 • ۸-۱روش جمع آوری داده ها: ۷
 • ۱-۸-۱مطالعات کتابخانه ای.. ۷
 • ۹-۱ تعاریف واژگان و مفاهیم: ۸
 • ۱-۹-۱گردشگری: ۸
 • ۲-۹-۱ گردشگر: ۸
 • ۳-۹-۱مسافر: ۸
 • ۴-۹-۱مسافرت: ۹
 • ۱۰-۱روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۹
 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. ۱۰
 • مقدمه: ۱۱
 • ۲-۱پیشینه تاریخی گردشگری در جهان: ۱۱
 • ۲-۲پیشینه تاریخی گردشگری در ایران: ۱۳
 • ۲-۳ جایگاه گردشگری در علم جغرافیا: ۱۶
 • ۲-۴ گونه شناسی گردشگری: ۱۷
 • ۲-۴-۱ گردشگری فرهنگی- اجتماعی: ۱۷
 • ۲-۴-۲   گردشگری اقتصادی: ۲۰
 • ۲-۴-۳ گردشگری سیاسی: ۲۱
 • ۲-۴-۴  گردشگری ورزشی: ۲۱
 • ۲-۴-۵گردشگری طبیعی: ۲۱
 • ۲-۵ انگیزه سفر: ۲۲
 • ۲-۶ گردشگری از نظر نوع مسافرت: ۲۳
 • ۲-۶-۱مسافرت انفرادی و خانوادگی: ۲۳
 • ۲-۶-۲ مسافرت های جمعی: ۲۳
 • ۲-۷تئوری هایی درباره ی انگیزه سفر: ۲۳
 • ۲-۸  مفاهیم بازار یابی: ۲۵
 • ۲-۹ مدیریت بازاریابی: ۲۶
 • ۲-۱۰ انواع بازاریابی گردشگری: ۲۷
 • ۲-۱۱ بازاریابی تکامل یافته: ۲۸
 • فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه. ۳۰
 • مقدمه: ۳۱
 • -۱جغرافیای طبیعی جزیره قشم: ۳۱
 • ۳-۱  موقعیت جغرافیایی : ۳۱
 • ۳-۲ وسعت جزیره ۳۳
 • ۳-۴ زمین‌شناسی قشم. ۳۳
 • ۳-۵ کوه های قشم: ۳۴
 • ۳-۶ سواحل جزیره قشم. ۳۴
 • ۳-۷ پوشش گیاهی قشم. ۳۵
 • ۳-۸ حیات جانوری.. ۳۵
 • ۳-۸-۱ دوزیستان و خزندگان جزیره قشم: ۳۷
 • ۳-۸-۲ پرندگان قشم. ۳۷
 • ۳-۹ منابع آبی.. ۳۸
 • ۳-۱۰ چشمه های جزیره قشم. ۳۹
 • ۳-۱۱ آب و هوا: ۴۱
 • ۳-۱۱-۱ دما: ۴۱
 • ۳-۱۱-۲ میانگین سالانه دمای حداقل و حداکثر: ۴۱
 • ۳-۱۱-۳ دمای حداکثر مطلق و حداقل مطلق: ۴۲
 • ۳-۱۱-۴ رژیم و جهت وزش بادها در قشم: ۴۲
 • ۳-۱۱-۵ بادهای محلی قشم: ۴۳
 • ۳-۱۱-۶ بارندگی: ۴۴
 • ۳-۱۱-۷رطوبت(نم) نسبی: ۴۴
 • ۳-۱۲ جغرافیای سیاسی: ۴۵
 • ۳-۱۳ جغرافیای انسانی جزیره قشم: ۴۵
 • ۳-۱۳-۱ جمعیت: ۴۵
 • ۳-۱۳-۲ سطح سواد و آموزش: ۴۵
 • ۳-۱۳-۳ بهداشت و درمان: ۴۶
 • ۳-۱۳-۴ مهاجرت: ۴۶
 • ۳-۱۴ جغرافیای اقتصادی.. ۴۷
 • ۳-۱۴-۱ دامپروری: ۴۷
 • ۳-۱۴-۲ کشاورزی : ۴۸
 • ۳-۱۴-۳ معادن : ۴۸
 • ۳-۱۴-۴ صنایع دستی قشم : ۴۹
 • ۳-۱۵ جغرافیای فرهنگی: ۴۹
 • ۳-۱۵-۱ جغرافیا زبان و گویش: ۴۹
 • ۳-۱۵-۲ دین و مذهب: ۴۹
 • ۳-۱۵-۳ آداب و رسوم جزیره قشم: ۵۰
 • ۳-۱۵-۴ مراسم عروسی در جزیره قشم. ۵۱
 • ۳-۱۶ جغرافیای گردشگری: ۵۲
 • ۳-۱۶-۱ جنگل دريايي حرا: ۵۲
 • ۳-۱۶-۲ درخت انجیر معابد: ۵۴
 • ۳-۱۶-۳غار نمکدان: ۵۴
 • ۳-۱۶-۴ غار خربس: ۵۵
 • ۳-۱۶-۵ آبگیر ها: ۵۵
 • ۳-۱۶-۶ قلعه پرتغالی ها: ۵۶
 • ۳-۱۶-۷مساجد: ۵۶
 • ۳-۱۶-۸دره ستارگان: ۵۷
 • ۳-۱۶-۹ قبرستان انگلیسی ها: ۵۸
 • ۳-۱۶- ۱۰دره چاهکوه: ۵۸
 • -۲جغرافیای طبیعی شهرستان نور: ۵۹
 • ۳-۲موقعیت جغرافیایی و حدود شهرستان نور: ۵۹
 • ۳-۱۷ وجه تسمیه شهرستان نور : ۶۰
 • ۳-۱۸ ارتفاعات شهرستان نور: ۶۱
 • ۳-۱۹ پوشش گیاهی شهرستان نور: ۶۱
 • ۳-۲۰ آب و هوا: ۶۱
 • ۳-۲۰-۱ دما: ۶۱
 • ۳-۲۰-۲ بارش: ۶۲
 • ۳-۲۰-۳ رطوبت نسبی: ۶۲
 • ۳-۲۰-۴ منابع آبی: ۶۲
 • ۳-۲۱ تقسیمات سیاسی: ۶۳
 • ۳-۲۲ جغرافیای انسانی شهرستان نور: ۶۴
 • ۳-۲۲-۱ جمعیت : ۶۴
 • ۳-۲۲-۳مهاجرت: ۶۴
 • ۳-۲۲-۴بهداشت و درمان: ۶۴
 • ۳-۲۳ جغرافیای اقتصادی: ۶۵
 • ۳-۲۳-۱صنایع دستی: ۶۵
 • ۳-۲۳-۲ دامداری: ۶۵
 • ۳-۲۳-۳ کشاورزی: ۶۵
 • ۳-۲۴ جغرافیای فرهنگی: ۶۶
 • ۳-۲۴-۱ زبان،گویش ولهجه : ۶۶
 • ۳-۲۴-۲ دین ومذهب: ۶۷
 • ۳-۲۴-۳ مراسم ازدواج : ۶۸
 • ۳-۲۴-۴مراسم تمناس باران : ۷۰
 • ۳-۲۴-۵ مراسم باران خواهی : ۷۰
 • ۳-۲۴-۶ عید نوروز : ۷۱
 • ۳-۲۵ آثار تاریخی و گردشگری شهرستان نور: ۷۱
 • ۳-۲۵-۱ پارک جنگلی نور : ۷۲
 • ۳-۲۵-۲ پارک جنگلی کشپل: ۷۳
 • ۳-۲۵-۳آب بندان نور: ۷۳
 • ۳-۲۵-۴ ساحل دریا : ۷۴
 • ۳-۲۵-۵خشت پل: ۷۵
 • ۳-۲۵-۶ آبشار حرم آب: ۷۵
 • ۳-۲۵-۷ آبشار آب پری : ۷۶
 • ۳-۲۵-۸قله سوردار: ۷۷
 • ۳-۲۵-۹اليمالات: ۷۷
 • ۳-۲۵-۱۰ یوش و زادگاه نیما یوشیج : ۷۸
 • ۳-۲۵-۱۱ روستای لاویج: ۷۹
 • ۳-۲۵-۱۲فیل سنگی : ۸۱
 • ۳-۲۵-۱۳ بقعه سلطان احمد: ۸۲
 • ۳-۲۵-۱۴ بقعه آقا شاه بالو زاهد: ۸۲
 • ۳-۲۵-۱۵ پولاد ۸۲
 • ۳-۲۶امامزاده های شهرستان نور: ۸۳
 • ۳-۲۶-۱ آرامگاه امامزاده رضا: ۸۳
 • ۳-۲۶-۲ آرامگاه امامزاده ابراهیم تیرستاق. ۸۳
 • ۳-۲۶-۳آرامگاه امامزاده سید اسکندر: ۸۳
 • ۳-۲۶-۴ آرامگاه امامزاده کیامیثم: ۸۳
 • ۳-۲۶-۵  آرامگاه امامزاده محمد بردون: ۸۴
 • ۳-۲۶-۶ آرامگاه امامزاده محمد زکریا: ۸۴
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها ۸۵
 • ۴-۱ تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۸۶
 • ۴-۲  بررسی مشخصه های فردی پژوهش… ۸۷
 • ۴-۳-فرضیات تحقیق: ۹۲
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۰۰
 • ۵-۱ نتایج مشخصات فردی  پژوهش… ۱۰۱
 • ۵-۲ نتایج فرضیات پژوهش… ۱۰۱
 • ۵-۳ محدودیت ها پژوهش: ۱۰۳
 • ۵-۴ پیشنهادات پژوهش: ۱۰۳
 • منابع وماخذ. ۱۰۵
 • پیوست: ۱۰۸
 • پرسشنامه. ۱۰۹

فهرست شکلها

 • شکل۳-۱ جنگل حرا ۵۳
 • شکل۳-۲ غار نمکدان. ۵۵
 • شکل۳-۳ دره ستارگان. ۵۸
 • شکل۳-۴ پارک جنگلی کشیل.. ۷۳
 • شکل۳-۵ آب بندان نور. ۷۴
 • شکل۳-۶ ساحل دریای نور. ۷۵
 • شکل۳-۷ آبشار حرم آب.. ۷۶
 • شکل۳-۸ آبشار آب پری.. ۷۷
 • شکل۳-۹ الیمالات.. ۷۸
 • شکل۳-۱۰ خانه نیمایوشیج.. ۷۹
 • شکل۳-۱۱ روستای لاویج.. ۸۱
 • شکل۳-۱۲ فیل سنگی.. ۸۲

 

فهرست نقشه ها

 • نقشه ۳-۱ موقعیت جغرافیایی جزیره قشم. ۳۲
 • نقشه   ۳-۲ موقعیت جغرافیایی استان مازندران. ۶۰
 • نقشه ۳ -۳ تقسیمات سیاسی شهرستان نور. ۶۳

فهرست جداول

 • جدول ۴-۱  فروانی بر اساس جنسیت.. ۸۷
 • جدول ۴-۲  فروانی بر اساس تاهل.. ۸۸
 • جدول ۴-۳  فروانی بر اساس سن.. ۸۹
 • جدول ۴-۴  فروانی بر اساس تحصیلات.. ۹۱

 

فهرست نمودارها

 • نمودار ۴-۱ فراوانی بر اساس جنسیت.. ۸۷
 • نمودار ۴-۲  فروانی بر اساس تاهل.. ۸۸
 • نمودار ۴-۳  فروانی بر اساس سن.. ۹۰
 • نمودار ۴-۴  فروانی بر اساس تحصیلات.. ۹۲

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0