بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی :پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی :پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی :

هواپیما همانطور که همزمان از سرعت و رفاه بالایی برخوردار است به همان میزان از سوانح هولناکتری در مقایسه با سایر وسایل نقلیه برخوردار می باشد و بحث سوانح هوایی در کشور ما باتوجه به تحریم های بین المللی و عدم توانایی در استفاده از هواپیماهای به روز در ناوگان هوایی به امر جدی تر و قابل تامل تر از سایر کشورها تبدیل شده است . از بحث فرسودگی ناوگان هوایی که بگذریم با قواعد متعدد ، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ در جهت احقاق حقوق مسافرین زیان دیده از این وضع مواجه   می شویم .

این وضعیت قضات و مشاوران حقوقی را در یافتن راه حلهای مناسب دچار سردرگمی  می نماید. پیرامون مسئله جبران خسارت در سوانح هوایی با دو نوع منبع داخلی و خارجی در ارتباطیم:

۱- منابع داخلی که شامل قوانین عام و خاص است ، قوانین عام داخلی مانند قانون مدنی ، مسئولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی و … و قانون خاص داخلی ، قانون تعیین مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب سال ۱۳۹۱ می باشد .

۲- منابع بین المللی شامل کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ ، پروتکل لاهه ، کنوانسیون گوادلاخارا ، پروتکل گواتمالا و کنوانسیون مونترال.

حال در خصوص خسارت وارده به مسافران در پرواز های خارجی که مبداء یا مقصد آن ایران است ، کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم بوده و در پروازهای داخلی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص خسارات وارده به جان مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم و در خسارات وارده به بار و لوازم مسافران کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه

واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، سانحه هوایی ، مسبب حادثه ، متصدی حمل و نقل ، کنوانسیون ورشو

    

اهمیت و ضرورت موضوع

طبق آمار ارائه شده از خرداد ۵۹ تا دی ماه ۸۹ در ایران بیش از ۶۰  سانحه ی هوایی اعم از سقوط ،آتش سوزی ،خروج از باند و نیز انواع هواپیماها،اعم از مسافربری ،آموزشی،نظامی و بالگرد رخ داده است نتیجه ی این حوادث جان باختن حدود ۲۲۵۳ نفر و مجروح شدن حداقل ۲۸۴ نفر بوده است.که این خود حکایت از ضرورت بحث و تفحص آنهم به صورت موشکافانه در این زمینه دارد،تا مسافران این وسیله ی پر استفاده به حقوق خود واقف باشند.

 

سازماندهی تحقیق

آنچه پیش رو دارید پژوهشی تحت عنوان بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی می باشد.

این رساله از سه فصل تشکیل شده:فصل اول کلیات ،که در این فصل به نکاتی کلی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی،علل عمده ی سوانح هوایی ایران و .. پرداخته شده است.

در فصل دوم تحت عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی با ذکر مبنای مسئولیت به نحوه ی جبران خسارت زیان دیدگان سوانح هوایی در فروض مختلف تا آنجا که توان علمی نگارنده اجازه داده پرداخته شده است.

در فصل سوم تحت عنوان چگونگی نعیین سبب مسئول،شرط تغییر محدوده ی مسئولیت و زمان و مکان مسئولیت به تبیین اعتبار شرط افزایش و کاهش مسئولیت پرداخته و ضمن تعیین زمان و مکان تحقق مسئولیت به چگونگی تعیین سبب مسئول اشاره شده است. امید است که این پژوهش با توجه به کمبود منابع مورد قبول و رضایت خوانندگان محترم واقع گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل نخست : کلیات ۷
مبحث نخست: مفاهیم و تعاریف ۹
مبحث دوم :  قوانین و مقررات حاکم  بر حمل ونقل هوایی بین المللی ۱۵
گفتار نخست : کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ ۱۵
گفتار دوم : پروتکل های کنوانسیون ورشو ۱۷
گفتار سوم : موافقت نامه مونترال ۲۱
گفتار چهارم : کنوانسیون گوادلاخارا  ۱۹۶۱ ۲۳
گفتار پنجم : کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ ۲۴
مبحث سوم:قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی ۳۱
گفتار اول : قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ورشو مصوب ۱۳۵۴ ۳۱
گفتار دوم : قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱/۵/۱۳۲۸ ۳۲
گفتار سوم : قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران مصوب ۱۳۹۱ ۳۲
گفتار چهارم : مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی ۳۳
مبحث چهارم: تقسیم بندی مسئولیت متصدی حمل ونقل ایران مطابق کنواسیون ورشو ۳۴
گفتار نخست : مسئولیت های حقوقی مشمول کنوانسیون ورشو ۳۴
گفتار دوم : مسئولیت های خارج از شمول کنوانسیون ورشو ۳۷
مبحث پنجم:بررسی علل عمده ی وقوع حوادث و سوانح هوایی ایران ۳۹
گفتار نخست : عوامل انسانی موثر در سوانح هوایی ۳۹
گفتار دوم : عوامل غیر انسانی موثر د سوانح هوایی ۴۱
فصل دوم: مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی ۴۳
مبحث نخست: مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی در سوانح هوایی ۴۵
گفتار نخست : مبنای فقهی ۴۵
گفتار دوم : مبانی حقوقی مطابق کنوانسیون ورشو ۵۰
مبحث دوم: انواع خسارت وارده به مسافرین در نتیجه ی سانحه ی هوایی ۵۵
گفتار نخست : خسارات مالی و جانی وارده به مسافر ۵۵
گفتار دوم : خسارات معنوی وارده به مسافر ۷۴
مبحث سوم: موارد معافیت شرکتهای هواپیمایی از جبران خسارت ۸۳
گفتار نخست : اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی ۸۳
گفتار دوم : علل خارج از اراده ی شرکت هواپیمایی ۸۴
گفتار سوم : نقش زیان دیده در ایجاد خسارت ۸۶
گفتار چهارم : عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر ۸۷
مبحث چهارم:موارد تشدید مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ۹۱
گفتار نخست : تقصیر شرکت های هواپیمایی در ایجاد خسارت ۹۱
گفتار دوم : رعایت برخی مقررات ۹۴
فصل سوم: شرط تغییر محدوده مسئولیت ، زمان و مکان مسئولیت و چگونگی تعیین سبب مسئول ۹۷
مبحث نخست:چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو ۹۹
گفتار نخست : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران ۹۹
گفتار دوم : بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی ۱۰۷
گفتار سوم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران ۱۰۹
گفتار چهارم : بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت برای شرکت های هواپیمایی ۱۱۰
مبحث دوم: زمان و مکان مسئولیت ۱۱۱
مبحث سوم : چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو ۱۱۲
مبحث چهارم : چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی مطلبق قوانین و رویه محاکم ۱۱۵
گفتار نخست : رعایت کنواسیون ورشو ۱۹۲۹ اصلاحی لاهه ۱۱۵
گفتار دوم: رعایت قوانین و مقررات داخلی ایران طبق رویه ی محاکم ۱۱۵
نتیجه گیری ۱۱۷
ضمائم ۱۱۸
منابع ۱۳۱
چکیده ی انگلیسی ۱۳۴
عنوان انگلیسی ۱۳۵

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0