سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره:

به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمي بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح می‌شود پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره است. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی ندارد اما در همین زمان کوتاه نیز مخاطبان خاص خود را از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کرده است. تا آنجا که بر پایه‌ی برخی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به كارگيري از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخته است.

در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون «ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۷۳» ممنوع است و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کرده است واجد مجازات قانونی است. به‌رغم این ممنوعیت مدتی است که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به سبب افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شده است در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشان می‌دهد که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشد موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگر مخالفین نیز به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و همچنین عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.

در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به سبب برخی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیق است تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی را محقق کند.

 

کلید واژگان : تجهیزات دریافت از ماهواره ـ سیاست جنایی تقنینی ـ سیاست جنایی قضایی ـ پیشگیری

 

پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

عنوان و محتوای این تحقیق با عنایت به بررسی‌های انجام شده در اینترنت و مقالات و پایان‌نامه‌های مسبوق به سابقه نيست. لذا با توجه به وجود قانون منع به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره و عدم تمکین شهروندان نسبت به این قانون ضرورت یک پژوهش علمی در این مقام ضروری خواهد بود.

 

اهداف تحقیق

الف: هدف اصلی

اهداف نظری تحقیق شامل غنابخشی به ادبیات حقوق کیفری در عرصه‌ی جرم انگاری با رویکرد و جامعه‌شناختی و چالش‌زدایی از ادبیات حقوق کیفری در راستای اتخاذ سیاست جنایت  تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد.

ب: اهداف فرعی

اهداف کاربردی تحقیق شامل تقویت زمینه‌های استفاده از وجدان جمعی در نهادهای تقنینی در گستره‌ی جرم انگاری به نحو علمی و چالش‌زدایی از فرآیند دادرسی در نهادهای قضایی در خصوص جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره و همچنین جرم‌زدایی عملی از این عنوان مجرمانه می‌باشد.

فهرست مطالب

مقدمه  ۱

فصل اول: کلیات تحقیق   ۹

مبحث اول: موضوعات روش   ۱۰

بند ۱- بیان مسئله  ۱۰

بند۲- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق……۱۳

بند ۳- اهداف تحقیق   ۱۳

بند۴- سوالات تحقیق   ۱۴

بند ۵- فرضیه‌ها ۱۴

بند ۶- روش تحقیق   ۱۵

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه و مبانی تحقیق   ۱۵

گفتار اول: مفاهیم…….۱۵

بند ۱-واژه شناسی   ۱۵

الف- تعریف لغوی   ۱۶

ب- سیاست جنایی  ۱۶

ت-وجدان جمعی  Error! Bookmark not defined.16

ت- افکار عمومی  ۱۷

ث- حریم خصوصی  ۱۷

بند۲ – تعریف اصطلاحی   ۱۷

الف-سیاست جنایی  ۱۷

ب- وجدان جمعی  ۱۹

پ- افکار عمومی  ۲۰

ت- حریم خصوصی  ۲۲

ث-مفهوم پیشگیری…….۲۷

۱- اقسام پیشگیری…۲۷

گفتار دوم: خاستگاه و تاریخچه بحث…. ۲۹

بند۱- خاستگاه بحث…….۲۹

بند۲-پیشینه تاریخی بحث   ۳۴

فصل دوّم : سیاست جنایی تقنینی در قبال استفاده از تجهیزات ماهواره ۴۰

مبحث اول: پیشگیری کیفری استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره…..۴۱

گفتار اول:حقوق حاكم بر پخش برنامه‌هاي مستقيم برنامه‌هاي ماهواره‌اي در عرصه‌ي بين‌المللي….۴۱

گفتار دوم: مصادیق جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره در حقوق ایران و وضعیت آن با سایر       کشور ها ۴۷

بند۱- طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها…..۴۷

بند۲- کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهواره ای ……..۴۹

بند۳- کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای…..۵۱

گفتار سوم: جرایم مرتبط با تجهیزات ماهوراه در نظام تقنینی کشور….۵۲

بند۱- ارزش‌گریزی…… ۵۳

بند۲- توسعه طلبی  ۵۴

الف -قیم‌مآبی قانونی  ۵۵

ب- مصلحت عمومی  ۵۸

بند۳- عدم تساهل……. ۶۰

بند۴- تورم‌زایی کیفری   ۶۱

بند۵- عدم اتخّاذ راهبرد عقب‌نشینی  ……۶۳

گفتار چهارم: پیشگیری کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره ای در جمهوری

اسلامی ایران…….۶۵

بند۱- حقوق کیفری ماهوی ……۶۶

بند۲- حقوق کیفری شکلی…..۶۹

مبحث دوم: پیشگیری غیر کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره……..۷۴

گفتاراول: پیشگیری اجتماعی……۷۴

بند۱-بررسی جرم انگاری قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ………۷۶

الف-مجرمان سازمان یافته  …..۷۷

ب-مجرمان خرده فروش ……..۷۷

ت- مرتکبان فراگیر ………۷۸

بند۲-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری……۷۹

گفتار دوم: پیشگیری وضعی…….۸۱

فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره…….. ۹۰

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی……….۹۱

بند۱- مداخله‌جویی  ۹۳

بند۲-غیر‌افتراقی بودن  ۹۴

بند۳- غیر‌تعدیلی بودن  ۹۴

بند۴- نارسایی اجرایی  ۹۵

مبحث سوم:قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره

گفتار اول­_ ضرورت طرح بحث   ۹۷

گفتار دوم_ فرایند دادرسی کیفری   ۹۸

بند۱ -وقوع  ۹۸

بند ۲ -کشف   ۹۹

الف-  ضابطان دادگستری   ۱۰۰

ب- جرم مشهود و غیرمشهود ۱۰۲

بند ۳ -تحقیق  ۱۰۴

الف-  مرجع صالح جهت ادامه‌ي تحقيقات مقدماتي  ۱۰۶

ب- صدور قرار تأمین کیفری   ۱۰۸

پ- صدور قرار مجرمیت   ۱۱۰

ت- تعقیب   ۱۱۰

ث-  قرار عدم صلاحیت   ۱۱۲

بند۴-  رسیدگی و صدور حکم ۱۱۳

بند ۵-  اجرای حکم کیفری   ۱۱۳

نتیجه‌گیری…….. ۱۱۶

 

پیشنهادات   ۱۱۸

منابع  ۱۲۱

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0