بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  “لا اکراه فی دین ….” و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۶ قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند ، هنگام تنظیم قانون مجازات های اسلامی  در ماده ۲۲۰ این قانون ارتداد به عنوان حد و به صورت غیر واضح جرم انگاری  شده است اما معلوم نست که آیا  ارتداد از جرایم علیه مذهب است یا جرایم علیه امنیت کشور.

واژگان کلیدی:

آزادی – حد – تعزیر- توهین – سب النبی – سیاست جنایی

 

سوال های تحقیق:

۱-آیا بنا برمنابع فقهی و آراء فقهای اسلامی در اینکه ارتداد جرم بوده ودر  زمره حدود محسوب می شود اتفاق نظر وجود دارد؟

۲-سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ارتداد با کدام رویکرد فقهی سازگار است؟

۳-ارتکاب چه اعمالی به عنوان جرم ارتداد دلالت می کند؟

فرضیه های تحقیق:

۱-درحقوق کیفری اسلامی مبنی برآراء و اندیشه فقهای مسلمان،ارتداد اولا جرم بوده ثانیا جزء حدود الهی محسوب میگردد.

۲-سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ارتداد با رویکرد فقهی حفاظت از دین به عنوان یکی از ضروریات خمس مطابقت دارد.

۳-ارتداد با ارتکاب اعمال یا بیان مطالبی که به صراحت بر بازگشت فرد از دین اسلام دلالت نماید،قابل احراز است.

پیشینه تحقیق:

درخصوص ارتداد و انواع آن (ملی و فطری) تالیفاتی در قالب مقاله و کتاب وجود دارد ،اما درخصوص موضوع مورد بحث که اصل ارتداد نمی باشد نگارنده در خصوص سیاست جنایی و تقنینی ارتداد ،پایان نامه یا کتاب و مقاله ای مشاهده نکرده است.

اهدف تحقیق:

بررسی جرم انگاری یاعدم جرم انگاری ارتداد و تدابیر کیفری یا غیر کیفری درقبال این موضوع،تا ازاین طریق خلاء های قانونی و نقاط ضعف و قوت این تدابیر شناسایی و راهکارهایی در جهت تدوین یک سیاست جنایی مناسب در جهت ارتداد ارایه شود. این تحقیق علاوه بر این می تواند در کلیه مؤسساتی که  در زمینه تدوین واجرای سیاست جنایی ایران نقش دارند مورد استفاده قرار گیرد.

 

 فهرست مطالب

مقدمه…………………….. ۱

بخش تمهیدی………………… ۴

مبحث اول: واژه شناسی…………. ۵

گفتار اول:ارتداد در لغت…………………. ۵

گفتار دوم : ارتداد در اصطلاح…………۶

بند اول : ارتداد در قرآن……………. ۶

بند دوم : ارتداد در روایات………….. ۱۱

بند سوم : ارتداد در کلام فقها………….. ۱۳

مبحث دوم : ارتداد در صدر اسلام …………..۱۵

گفتار اول: ارتداد در عهد پیامبر(ص)……………… ۱۶

گفتار دوم : جنگ های رده در عهد خلافت ابوبکر………….. ۲۱

گفتار سوم : ارتداد تا پایان عهد خلفای راشدین……….. ۲۶

گفتار چهارم : ارتداد در عهد ائمه معصومین(ع)………… ۲۹

فصل اول: بررسی حقوقی ماهیت ارتداد……….۳۲

مبحث اول : ارتداد و اصل قانونی بودن جزایم و مجازات ها………۳۳

گفتار اول : عقیده موافقین واستدلال آنها………..۳۳

گفتار دوم : عقیده مخالفین  واستدلال آنها………..۳۵

گفتار سوم : ارزیابی نظرات………..۳۷

مبحث دوم : ماهیت کیفر ارتداد،………………۳۹

گفتار اول: کیفر ارتداد به عنوان حکم حکومتی………..۳۹

گفتار دوم : بررسی ماهوی حکم مرتد………. ۴۴

بند اول : فضای صدور قتل مرتد…………. ۴۵

بند دوم : قواعد کلی درباره مرتد………… ۴۸

بند سوم : شرایط مختلف ارتداد…………… ۵۴

مبحث سوم : ماهیت تعزیری حکم مرتد…………. ۵۹

گفتار اول : به كار نگرفتن تعبير «حدّ» در روايات……. ۶۰

گفتار دوم : تعبيرات فقها در باره كيفر مرتد………. ۶۰

گفتار سوم : انعطاف‏پذيرى كيفر مرتد در قرآن…………۶۱

گفتار چهارم : انعطاف‏پذيرى كيفر مرتد در روايات…………..۶۳

مبحث سوم :  ارتداد و  جرایم مشابه ………….۶۷

گفتاراول: بزه ارتداد……………  ۶۷

بند اول: رکن قانونی…………..۶۷

بند دوم : رکن مادی…………..۷۱

بند سوم : رکن معنوی……………..۷۸

گفتار دوم : توهین به مقدسات در قانون تعزیرات ………….۷۹

بند اول: رکن قانونی…. ۷۹

بند دوم : رکن مادی ………….. ۷۹

بند سوم : رکن معنوی…………… ۸۱

فصل دوم : ارتداد از منظر سیاست جنایی تقنینی………۸۲

مقدمه………..۸۳

مبحث اول : ارتداد و پاترنالیسم حقوقی………. ۸۷

گفتار اول : حکومت اسلامی وحیطه خصوصی………… ۸۸

گفتار دوم :حکومت اسلامی و پدر سالاری (پاتر نالیزم )حقوقی……… ۹۰

گفتار سوم : ارتداد و پدر سالار بودن حکومت اسلامی………. ۹۲

بند اول : مقدمه………… ۹۲

الف-مقایسه ارتداد و سب النبی……..۹۵

ب-حکم سلمان رشدی……..۹۶

بند دوم : ویژگی های توتالیتاریسم…………۹۹

بند سوم : مقایسه توتالیتاریسم با جرم انگاری ارتداد ……….. ۱۰۰

مبحث دوم : نقش تساهل و تسامح در سیاست جنایی  تقنینی ارتداد………..۱۰۱

گفتار اول : تعریف تساهل و تسامح……….. ۱۰۱

گفتار دوم : اصل سهولت دین در مرحله تقنین……… ۱۰۲

گفتار سوم : سهولت به عنوان معیار ترجیح فتوا………..۱۰۳

نتیجه گیری………… ۱۰۷

پیشنهاد………. ۱۱۳

منابع…….۱۱۴

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0