طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی و با عنوان طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ۱۹۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

فن آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،امروز به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می باشد.استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز است (در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی دارد)می تواند چنین حالتی با آگاهی بیشتری تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کند.

اطلاعات بهداشتی،بخش مکمل نظام بهداشتی هر کشور است.این اطلاعات ابزار ضروری و کلیدی هر جامعه می باشد.نظام اطلاعات بهداشتی  روش جمع آوری،پردازش،تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات لازم برای سازماندهی و عملکرد خدمات بهداشتی و فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی تعریف شده است.   این نظام،اطلاعات بهداشتی را در حیطه های مختلف جمع آوری می نماید.در این میان برای مدیریت صحیح کنترل بیماری ها،اطلاعات جامع و به روز،در خصوص این بیماری ها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات،نظام مراقبت بیماری ها است.

در این پژوهش سیستم اطلاعات مدیریت  نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کمک روش BSP  فرآیند های موجود در سیستم شناسایی و تحلیل شده و در مرحله بعد با توجه به چارچوب زاکمن معماری سازمانی مطلوب نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیدگاه برنامه ریزان سازمان و مالکان آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به اطلاعاتی توسط مشاهده،مصاحبه و بررسی مستندات موجود بدست آمده در قالب چارچوب زاکمن از دیدگاه طراح سیستم اطلاعات مدیریت تحلیل شده است و انتها معماری مطلوب سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها ارائه شده است.

 

اهمیت پژوهش

نگرش جدیدی که در پیش روی است،بیانگر اینست که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد سبک های جدید تصمیم گیری و رهیافت های نوین در سازمانهاست و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولد و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است،که سازمان ها را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیت های خود می کند.دوران جدید که به عصر اطلاعات یا انفورماتیک معروف شده،نوید دهنده جهانی نو با شیوه های نوین به کارگیری اطلاعات می باشد.

فن آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،امروز به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می باشد.استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز است (در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی دارد)می تواند چنین حالتی با آگاهی بیشتری تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کند(کیانفر،۱۳۸۷)(۹)

مدیریت خوب پیش شرط لازم برای افزایش کارایی خدمات تندرستی است.اینکه با کمترین منابع به بیشترین دست یابیم،حائز اهمیت است،زیرا بخش سلامت با نیازهای روز افزون روبرو است و این در حالی است که حجم منابع ثابت و یا رو به کاهش است.

مدیریت خوب همچنین پیش شرط لازم برای افزایش اثربخشی خدمات تندرستی است.مدارک فراوانی وجود دارد که اگر خدمات تندرستی به شکل نامناسبی ارائه گردد،مداخلات،قسمت زیادی از اثربخشی خود را،که از نظر تئوریک برای آن مداخله متصور است و آنرا کارآمدی نیز می گویند از دست خواهد داد.

سازمان جهانی بهداشت نظام های اطلاعات سلامت را به منظور دستیابی به هدف بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ حیاتی دانسته است . یک گزارش از اجلاس سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۷۸ بوضوح بهبود مدیریت را وابسته به بهبود نظام های اطلاعات سلامت می داند.دو جاردین و آنگر (۱۹۹۲) اخیرا بر نیاز به طراحی مناسب نظام های اطلاعاتی جاری به منظور اطمینان از ارائه خدمات مطابق با استاندارها،تاکید دارند.

اطلاعات در تمامی سطوح مدیریت نظام سلامت،از محیط تا مرکز بسیار حیاتی است.اطلاعات برای مدیریت بیماران  یا گیرندگان خدمت،برای مدیریت واحدهای سلامت و به همان میزان برای برنامه ریزی و مدیریت نظام سلامت حیاتی است.این بدان معنا است که نه تنها سیاستگزاران و مدیران نیازمند استفاده از اطلاعات در تصمیم گیریها هستند بلکه ارائه کنندگان خدمات همانند پزشکان،کارشناسان و کارکنان سلامت نیز به آن نیازمند خواهند بود.در غیر این صورت،فرصت قابل توجه و مقرون به صرفه ای که به منظور راه اندازی و حفظ اطلاعات سلامت وجود دارد،دچار مشکل می شود.

هلفن بین و همکاران (۱۹۸۷) مستقیما اشاره نمودند که تغییر در روش جمع آوری،پردازش و استفاده از اطلاعات به معنی تغییر در عملکرد یک سازمان است و همچنین توماسون و نیوبراند در مقاله شان در مورد نظام اطلاعات سلامت در کابونیای گینه اشده نمدند که تقویت و بهبود نظام اطلاعات سلامت به عنوان نقطه آغاز در بهبود توانایی های مدیریتی نظام سلامت مورد استفاده قرار گرفته است. (لیپولد و همکاران،۱۳۸۴) (۸)

 

اهداف پژوهش

اهداف آرمانی

–  طراحی سیستم جامع و یکپارچه مدیریت بیماری ها در کشور

 

اهداف کلی

– تعیین نیازهای اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات مدیریتی نظام مراقبت بیماری ها  در سازمان علوم پزشکی هرمزگان

– طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریتی نظام مراقبت بیماری ها

 

اهداف ویژه و کاربردی

  1. ۱٫ شناخت و بررسی وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  2. تعیین نیازهای‌اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

این هدف خود شامل اهداف فرعی ذیل می باشد:

– شناخت و بررسی فرآیندهای موجود کاری و اطلاعاتی در نظام مراقبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و بررسی مشکلات و معایب فرآیندها

– تعیین منابع اطلاعاتی سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

– تعیین موجودیت‌ها و رده‌های اطلاعاتی و ارتباط بین آنها در سیستم اطلاعات  مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  1. تعیین وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  2. ارائه معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  3. بررسی چالش‌های موجود در عدم ارائه مطلوب سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

فرضیه های پژوهش

   این پژوهش به دلیل کاربردی بودن و ارادئه معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی فاقد فرضیه می باشد.

 

سوالات پژوهش

۱- وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است و چه بخش هایی به چه صورت در این راستا درگیر هستند؟

۲- نیازهای اطلاعاتی ،فرآیند های کاری و اطلاعاتی ،منابع اطلاعاتی،موجودیت و رده های اطلاعاتی و ارتباط بین آنها در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کدامند؟

۳- وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبتت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است؟

۴- معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

۵- چه چالش هایی در راه ارائه سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان وجود دارد؟

 

فهرست مطالب

چکیده   ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

۱-۱ بیان مسئله پژوهش ۳

۱-۲ اهیمت پژوهش ۶

۱-۳ اهداف پژوهش ۸

۱-۳-۱ اهداف آرمانی ۸

۱-۳-۲ اهدف کلی ۸

۱-۳-۳ اهداف ویژه و کاربردی ۸

۱-۴ فرضیه های پژوهش ۹

۱-۵ سوالات پژوهش ۹

۱-۶ روش تحقیق ۹

۱-۷ تعریف واژه‌ها ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۲

مقدمه ۱۳

۲-۱ مفاهیم ۱۵

۲-۱-۱  داده  ۱۵

۲-۱-۲- اطلاعات  ۱۵

۲-۱-۳- سیستم ۱۶

۲-۱-۴ مدیریت ۱۷

۲-۱-۵ سیستم های اطلاعاتی ۱۷

۲-۱-۶- سیستم اطلاعات مدیریت ۱۷

۲-۱-۷ سیستم اطلاعات بهداشتی ۱۸

۲-۱-۸ نظام مراقبت ۱۸

۲-۱-۹ معماری سیستم ۱۹

۲-۱-۱۰ معماری نرم افزار ۱۹

۲-۱-۱۱ معماری سیستم اطلاعاتی ۱۹

۲-۲ اهمیت و نقش طراحی معماری برای سیستم ها ۲۰

۲-۳ طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی ۲۰

۲-۳-۱-  تعریف فرایند ۲۱

۲-۳-۲ فرایند های کسب و کار/فرایند های سیستم اطلاعاتی ۲۱

۲-۳-۳- رویکرد های طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی ۲۲

۲-۳-۴- اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی  ۲۴

۲-۴  فرایند تهیه معماری سیستم های اطلاعاتی   ۳۰

۲-۴-۱  تهیه برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات  ۳۱

۲-۴-۲- تهیه برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک ۳۱

۲-۴-۳ پشتیبانی از موقعیت رقابتی سازمان ۳۲

۲-۴-۴ تهیه معماری وضع موجود ۳۳

۲-۴-۵ تهیه معماری وضع مطلوب ۳۳

۲-۵متدولوژی های طراحی توسعه سیستم های اطلاعاتی ۳۳

۲-۵-۱ تعریف متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی ۳۳

۲-۵-۲ ویژگی های متدولوژی ها و اجزاء آن ها ۳۵

۲-۵-۳ مزایا متدولوژی ها ۳۶

۲-۵-۴ مشکلات متدولوژی ها ۳۷

۲-۵-۵ طبقه بندی متدولوژی ها ۳۸

۲-۵-۶ متدهای چابک و پویا در توسعه سیستم های اطلاعاتی ۴۲

۲-۵-۷ روش شناسی در طراحی سیستم های اطلاعاتی ۴۴

۲-۵-۷-۱ تاریخچه رویکرد روش شناسانه در طراحی سیستم های اطلاعاتی ۴۴

۲-۵-۷-۲- فرآیند ساخت سیستم های اطلاعاتی ۴۷

۲-۵-۷-۳- روش های طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی ۴۸

۲-۵-۷-۳-الف- روش عامل موفقیت بحرانی CSF  ۴۸

۲-۵-۷-۳-ب-روش برنامه ریزی سیستم های تجاری BSP  ۵۰

۲-۵-۷-۳-ج- روش برنامه ریزی معماری سازمانی ۵۵

۲-۵-۷-۳-د روش تحلیل پیوند  ۶۵

۲-۶ آشنایی با نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۶۷

۲-۶-۱ کلیات و اصول مراقبت بیماریها ۶۷

۲-۶-۲ اهداف نظام مراقبت  ۶۹

۲-۶-۳- اجزا مراقبت  ۶۹

۲-۶-۴ گردش اطلاعات در نظام مراقبت ایده آل ۷۱

۲-۶-۵ نظام مراقبت ایده آل ۷۲

فصل سوم: روش تحقیق ۸۲

۳-۱- مقدمه ۸۳

۳-۲ نوع پژوهش   ۸۳

۳-۳ جامعه پژوهش ۸۳

۳-۴ حجم نمونه پژوهش ۸۴

۳-۵ روش نمونه گیری ۸۴

۳-۶ روش و ابزار گردآوری داده ها ۸۴

۳-۷ روش تحلیل داده ها ۹۰

فصل چهارم: یافته های پژوهش ۹۲

۴-۱- مقدمه ۹۳

۴-۲- یافته های پژوهش  ۹۴

۴-۲-۱- شناخت وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان……… ۹۴

۴-۲-۲- تعیین نیازهای اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت

بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۰۷

۴-۲-۲-۱- سرطان ۱۰۷

۴-۲-۲-۲-  ثبت بیماری ها روانی،خود کشی و اعتیاد ۱۱۶

۴-۲-۲-۳- مننژیت  ۱۲۱

۴-۲-۲-۴- بیماری MS 123

۴-۲-۳- تعیین‌وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۲۷

۴-۲-۳-۱- خانه شماره یک (چه چیز(داده) /حوزه برنامه ریز)………… ۱۲۹

۴-۲-۳-۲- خانه شماره دو (وظیفه(چطور)/ حوزه برنامه‌ریز)…… ۱۲۹

۴-۲-۳-۳- خانه شماره سه (شبکه (کجا)/حوزه برنامه ریز)…… ۱۳۰

۴-۲-۳-۴- خانه شماره چهارم (افراد(چه کسی)/حوزه برنامه ریز)……. ۱۳۱

۴-۲-۳-۵-خانه شماره پنجم (زمان (کی)/حوزه برنامه ریز)…… ۱۳۲

۴-۲-۳-۶- خانه شماره شش(انگیزه(چرا)/حوزه برنامه ریز)…………… ۱۳۲

۴-۲-۳-۷- خانه شماره هفت (داده(چه چیز)/حوزه مالک)…….. ۱۳۲

۴-۲-۳-۸- خانه شماره هشت (وظیفه(چطور)/حوزه مالک)……………. ۱۳۴

۴-۲-۳-۹- خانه شماره نه (شبکه(کجا)/حوزه مالک)…………. ۱۳۶

۴-۲-۳-۱۰- خانه شماره ده (افراد(چه کسی)/حوزه مالک)……….. ۱۳۷

۴-۲-۳-۱۱- خانه شماره یازده (زمان(کی)/حوزه مالک)… ۱۳۹

۴-۲-۳-۱۲- خانه شماره دوازدهم (انگیزه(چرا)/حوزه مالک)….. ۱۳۹

۴-۲-۴- چالش‌های موجود در عدم ارائه مطلوب سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۴۰

فصل پنجم: پیشنهادات پژوهش ۱۴۳

۵-۱- مقدمه ۱۴۴

۵-۲- نتایج سوالات پژوهش و بررسی یافته  ۱۴۴

۵-۳ پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق ۱۴۷

۵-۳-۱- خانه شماره سیزدهم (داده(چه چیز)/حوزه طراح ۱۴۸

۵-۳-۲-  خانه شماره چهاردهم(وظیفه(چطور)/حوزه طراح ۱۴۸

۵-۳-۳- خانه شماره پانزدهم (شبکه(کجا)/حوزه طراح ۱۵۲

۵-۳-۴- خانه شماره شانزدهم (افراد(چه کسی)/حوزه طراح ۱۵۴

۵-۳-۵- خانه شماره هفدهم (زمان(کی)/حوزه طراح ۱۵۶

۵-۳-۶- خانه شماره هیجدهم(انگیزه(چرا)/حوزه طراح ۱۵۷

۵-۴- بحث نظری تحقیق ۱۵۸

۵-۵- محدودیت‌های تحقیق ۱۶۰

۵-۶- پیشنهاد برای پژوهش های آینده ۱۶۱

منابع ۱۶۳

پیوست ۱۶۹

 

فهرست جدول­ها

جدول شماره ۱: لیست افراد مصاحبه شونده ۸۶

جدول شماره ۲: برنامه‌های کشوری مراقبت بیماری  ۸۹

 

فهرست شکل­ها

شکل شماره ۱: رابطه بین داده- اطلاعات و دانش  ۱۶

شکل شماره ۲: نمایش استاندارد انگلیسی فرآیند ۲۱

شکل شماره ۳: تبدیل فرآیندهای متوالی به موازی ۲۷

شکل شماره ۴: تغییر توالی فعالیت‌ها   ۲۸

شکل شماره ۵: از حالت جفتی خارج کردن فرآیندهای متوالی ۲۹

شکل شماره ۶: فرآیند ساخت سیستم‌های اطلاعاتی ۴۷

شکل شماره ۷: فعالیت کلی استفاده از روش CSF جهت طراحی سیستم‌های اطلاعاتی ………. ۵۰

شکل شماره ۸: الگوی مرحله به مرحله توسعه BSP 52

شکل شماره ۹: فرآیند معماری سازی ۵۶

شکل شماره ۱۰: لایه‌هیا معماری ۵۸

شکل شماره ۱۱: چرخه توالی اپیدمولوژی ۶۸

شکل شماره ۱۲: گردش اطلاعات در نظام مراقبت ایده‌آل ۷۱

شکل شماره ۱۳: چارچوب زاکمن ۸۹

شکل شماره ۱۴: نمودار سازمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هزمزگان….. ۹۵

شکل شماره ۱۵: نمودار سازمانی معاونت بهداشت ۹۵

شکل شماره ۱۶: رابطه بین موجودیت‌های مورد بیماری سرطانی ۱۱۵

شکل شماره ۱۷: رابطه‌ی بین موجودیت‌های بیماری‌های روانی، خودکشی و اعتیاد ۱۲۰

شکل شماره ۱۸: رابطه بین موجودیت‌های مورد بیماری مننژیت ۱۲۳

شکل شماره ۱۹: ارتباط بین موجودیت‌های مورد بیماری MS 126

شکل شماره ۲۰: چارچوب زاکمن ۱۲۸

شکل شماره ۲۱: مدل فرآیند کاری نظام مراقبت بیماری‌ها ۱۳۵

شکل شماره ۲۲: مدل گردش کار روابط داخلی افراد ۱۳۶

شکل شماره ۲۳: معماری کاربردی روابط داخلی افراد ۱۳۸

شکل شماره ۲۴: ارتباط داده‌ای موجودیت‌های سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت‌ بیمای‌ها… ۱۴۸

شکل شماره ۲۵: مدل عمومی بیماری‌ها در Dismod 152

شکل شماره ۲۶: معماری سیستم توزیع شده نظام مراقبت‌ بیماری‌ها ۱۵۳

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0