ارزیابی میزان آمادگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های خدماتی دولتی :پایان نامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ارزیابی میزان آمادگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های خدماتی دولتی :پایان نامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت فناوری اطلاعات و با عنوان ارزیابی میزان آمادگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های خدماتی دولتی  در ۱۱۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده ارزیابی میزان آمادگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های خدماتی دولتی:

محیط فوق رقابتی امروزه، نه تنها بر ساختار رقابتی اجزاء آن، که بر ساختار مدیریتی سازمان ها نیز فشار فزاینده ای را وارد می سازد؛ چالش هایی که شرکت ها را وادار می سازد به کاهش هزینه در طول زنجیره تامین بپردازند؛ زمان کلی تولید و میزان موجودی ها را کاهش دهند؛ انتخاب محصولات و تنوع آن را گسترش دهند؛ زمان تحویل مطمئن تری را فراهم نمایند؛ کیفیت و کارآیی را بهبود داده و تقاضا، عرضه و تولید را هماهنگ سازند. این خود، شرکت ها را به مدل های همکاری و رقابت های مبتنی بر آن ترغیب می کند. در این راستا شرکت ها بایستی بطور فزاینده ای اطلاعات داخلی خود را با تامین کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان تسهیم نموده و در عین حال از ریسک های مرتبط با چنین اشتراکی پرهیز نمایند. بمنظور تحقق این اهداف، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی بصورت روزافزون مورد کاربرد شرکت ها و سازمان های مختلف در سراسر جهان، واقع می شود. علیرغم چنین اقبالی، میزان شکست پروزه های پیاده سازی ERP ها در سازمان ها  بالاست و گزارشات متعددی بر این موضوع صحه گذاشته اند. از این رو فرآیند ارزیابی آمادگی سازمان، پیش از پیاده سازی ERPاز جایگاه مهمی در سازمان ها برخوردار است.

مدل های متنوعی در خصوص ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP وجود دارد که  هر یک، از رویکرد ویژه ای برخوردارند. این رویکردها هر یک، به ارزیابی ابعاد مختلفی از جمله منابع انسانی، ساختار سازمان، سیستم و زیرساختارهای مرتبط با فناوری اطلاعات سازمان می پردازد. این تحقیق تلاش دارد تا با ارائه یک چارچوب ارزیابی جدید، ضمن ارزیابی آمادگی سازمان، نواحی مسئله زای سازمان را تشخیص داده و سازمان را به اخذ راهبردهای اقتضائی آماده سازی رهنمون سازد. علاوه بر آسیب شناسی و جنبه های مدیریت مخاطرات در مدل ارائه شده؛ برقرای پیوند میان وضعیت ارزیابی شده سازمان و مجموعه استراتژی های اقتضائی قابل اخذ جهت آماده سازی سازمان، از دیگر خلأهایی است که این تحقیق سعی در پوشش آن دارد.

تعريف موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق

موفقیت در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و تحقق اهداف از پیش برنامه ریزی شده، از موضوعاتی است که توجه پژوهشگران این حوزه را به خود معطوف داشته است. این موضوع عمدتاً ناشی ازسرمایه گذاری بالای بکارگیری چنین سیستم هایی درسازمان ها می باشد. باتوجه به نرخ بالای شکست پروژه هایERP، ارزیابی اولیه میزان آمادگی سازمان ها در پیاده سازی چنین سیستم هایی می تواند در کنترل ریسک پیاده سازی و اجتناب از شکست احتمالی پروژه تاثیرگذار باشد.

مدل های متنوعی در خصوص ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP وجود دارد که  هر یک، از رویکرد ویژه ای برخوردارند. این رویکردها هر یک، به ارزیابی ابعاد مختلفی از جمله منابع انسانی، ساختار سازمان، سیستم و زیرساختارهای مرتبط با فناوری اطلاعات سازمان می پردازد. با توجه به تمرکز این مدل ها بر شرکت های بخش خصوصی، لزوم بازطراحی مدل هایی درجهت انطباق پذیری بهتر با شرایط محیطی و طبیعت سازمانیِ سازمان های خدماتی بخش دولتی بیش از پیش محسوس است. این تحقیق تلاش دارد تا با ارائه مدلی، ضمن ارزیابی وضعیت آمادگی سازمان نواحی مسئله زا برای پیاده سازی ERP را شناسایی نماید. ازسویی وجود برخی متغیرهای تاثیرگذار در پیاده سازی این سیستم ها، که دارای وضعیت غیرخوش-تعریف می باشند، نیاز به تبیین مدل های مناسب بر اساس الگوهای فازی را دو چندان می نماید. برقرای پیوند میان وضعیت ارزیابی شده سازمان و مجموعه استراتژی های اقتضائی قابل اخذ جهت آماده سازی سازمان، از دیگر خلأهایی است که این تحقیق سعی در پوشش آن دارد.

 

فهرست مطالب:  

 • فصل اول: کلیات تحقیق   ۱
 • ۱-۱) مقدمه   ۲
 • ۲-۱) تعريف موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق    ۲
 • ۳-۱) فرضيه ها/سؤالات تحقيق    ۳
 • ۴-۱) پیش-فرض های تحقیق    ۴
 • ۵-۱) پيشينه تحقيق    ۴
 • ۵-۱) تعریف متغیرهای عملیاتی تحقیق    ۵
 • ۶-۱) قلمرو تحقيق    ۵
 • ۱-۶-۱) قلمرو مکانی تحقیق   ۵
 • ۲-۶-۱) قلمرو زمانی تحقیق   ۵
 • ۷-۱) ساختار پایان نامه   ۶
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق   ۷
 • ۱-۲) مقدمه   ۸
 • ۲-۲) سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: ۸
 • ۱-۲-۲)تعریف: ۸
 • ۲-۲-۲)سیر تطور: ۸
 • ۳-۲-۲)منافع ERP : 10
 • ۳-۲) پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان   ۱۱
 • ۱-۳-۲) چرخه حیات سیستم برنامه ریزی منابع سازمان   ۱۱
 • ۲-۳-۲) موفقیت پیاده سازی ERP  ۱۶
 • ۴-۲) عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP: 18
 • ۱-۴-۲) تعهد و حمایت مدیریت ارشد  ۱۹
 • ۲-۴-۲) ترسیم چشم انداز و تدوین راهبردهای مورد نیاز ۲۰
 • ۱-۲-۴-۲) تدوین طرح کسب وکار ۲۰
 • ۲-۲-۴-۲) تدوین راهبرد پیاده سازی   ۲۰
 • ۳-۴-۲) مدیریت پروژه ۲۲
 • ۴-۴-۲) ساختار اجرایی پروژه پیاده سازی   ۲۲
 • ۱-۴-۴-۲)ترکیب و تیم پیاده سازی ERP  ۲۲
 • ۲-۴-۴-۲) قهرمانان پروژه ۲۳
 • ۳-۴-۴-۲)کمیته راهبری   ۲۳
 • ۵-۴-۲) تطبیق پذیری متقابل   ۲۴
 • ۱-۵-۴-۲) انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم  ۲۴
 • ۲-۵-۴-۲) بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار ۲۵
 • ۶-۴-۲) مدیریت تغییر  ۲۵
 • ۱-۶-۴-۲) مدیریت رفتاری کارکنان  ۲۶
 • ۱-۱-۶-۴-۲) مدیریت عوامل نگرشی کارکنان  ۲۷
 • ۲-۱-۶-۴-۲) مشارکت کارکنان  ۳۵
 • ۲-۶-۴-۲) مدیریت فرهنگ (برای تغییر) ۳۵
 • ۷-۴-۲) ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی   ۳۷
 • ۸-۴-۲) زیرساختارهای سازمانی و مدیریت آن  ۳۸
 • ۱-۸-۴-۲) سیستم های قدیمی موجود  ۳۸
 • ۲-۸-۴-۲) مدیریت کیفیت اطلاعات   ۳۹
 • ۹-۴-۲) مشخصات  سازمانی   ۳۹
 • ۱۰-۴-۲) آموزش و کارآموزی   ۴۱
 • ۱۱-۴-۲) نظارت، بازخور و ارزیابی عملکرد  ۴۲
 • ۱۲-۴-۲) توسعه، تست و اشکال یابی نرم افزار ۴۳
 • ۱۳-۴-۲) انتخاب عرضه کننده مناسب ERP  ۴۴
 • ۱۴-۴-۲) انتخاب مشاورین مناسب   ۴۵
 • ۱۵-۴-۲) مدیریت زنجیره تامین   ۴۵
 • ۵-۲) مدل های طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت: ۵۱
 • ۶-۲) ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP   ۶۵
 • ۷-۲) سازمان های خدماتی دولتی و مشخصات آن: ۷۲
 • ۸-۲) مدل مفهومی تحقیق: ۷۸
 • فصل سوم: روش تحقیق   ۸۲
 • ۱-۳) مقدمه   ۸۳
 • ۲-۳) طرح تحقیق    ۸۳
 • ۱-۲-۳)  پارادایم تحقیق   ۸۳
 • ۲-۲-۳)  جهت گیری تحقیق   ۸۴
 • ۳-۲-۳)  رویکرد تحقیق   ۸۵
 • ۴-۲-۳)  صبغه تحقیق   ۸۵
 • ۵-۲-۳)  نوع تحقیق   ۸۶
 • ۶-۲-۳)  استراتژی های تحقیق   ۸۷
 • ۷-۲-۳)  اهداف اصلی تحقیق   ۸۸
 • ۸-۲-۳)  روش جمع آوری اطلاعات   ۹۰
 • ۹-۲-۳)  ابزار جمع آوری اطلاعات   ۹۰
 • ۱۰-۲-۳) تعریف و تبیین متغیرهای تحقیق   ۹۲
 • ۱-۱۰-۲-۳) تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق   ۹۲
 • ۲-۱۰-۲-۳) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق   ۹۲
 • ۱۱-۲-۳)روایی و پایایی   ۹۳
 • ۱-۱۱-۲-۳) روایی   ۹۳
 • ۱-۱-۱۱-۲-۳) روایی مبتنی بر کیفیت نمونه گیری   ۹۴
 • ۲-۱-۱۱-۲-۳) روایی مبتنی  بر ابزار( سنجه) ۹۴
 • ۲-۱۱-۲-۳) پایایی   ۹۶
 • ۱۲-۲-۳) جمعیت آماری   ۱۰۰
 • ۱۳-۲-۳) نمونه گیری تحقیق   ۱۰۱
 • ۱-۱۳-۲-۳) روش نمونه گیری   ۱۰۱
 • ۲-۱۳-۲-۳) واحد نمونه و حجم نمونه  ۱۰۱
 • ۳-۱۳-۲-۳ ) نحوه اندازه گیری متغیرها (مقیاس متغیرها) ۱۰۲
 • ۳-۳) مطالعه موردی    ۱۰۲
 • ۴-۳) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۱۰۶
 • ۱-۴-۳) ریاضیات مجموعه های  فازی   ۱۰۶
 • ۲-۴-۳) آزمون همبستگی ها ۱۱۷
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۹
 • ۱-۴) مقدمه   ۱۲۰
 • ۲-۴)تعیین عوامل حیاتی موثر بر پیاده سازی ERP: 120
 • ۳-۴)  احتساب میزان تعلق هر یک از عوامل به اجزاء مدل طبقه بندی    ۱۲۶
 • ۴-۴) تعیین وضعیت موجود  و  نواحی شکاف    ۱۳۹
 • ۵-۴) تشخیص سبد راهبردهای اولویت دار سازمان   ۱۴۹
 • فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری   ۱۵۹
 • ۱-۵) مقدمه   ۱۶۰
 • ۲-۵)نتایج حاصل از تحقیق    ۱۶۰
 • ۳-۵)محدودیت های تحقیق    ۱۶۶
 • ۴-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    ۱۶۷
 • منابع فارسی: ۱۶۹
 • منابع لاتین: ۱۷۰
 • ضمائم و پیوست ها ۱۸۷
 • پرسشنامه شماره۱: ارزیابی روایی مدل طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP در سازمان  ۱۸۸
 • پرسشنامه شماره۲: تعیین وضعیت عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده سازی موفق یک سیستم ERP  ۱۹۱
 • پرسشنامه شماره ۳: ارزیابی درجه تعلق (اهمیت ناحیه ای) هر یک از عوامل حیاتی موفقیت ERP  ۱۹۳
 • پرسشنامه شماره۴ : ارزیابی وضعیت عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP  (وضعیت موجود) ۱۹۶
 • پرسشنامه شماره ۵: ارزیابی شدت توزیع شکاف موجود هر عامل در نواحی ششگانه مدل ارزیابی آمادگی   ۱۹۸
 • پیوست ۶: انواع روایی مبتنی بر نمونه (ویژه پژوهش های تجربی) ۲۱۲
 • نمایه ها: ۲۱۴

فهرست جداول:

جدول ۱-۲) تاثیر شاخص آمادگی فناوری بر مدل پذیرش فناوری (پاراسورامن و کالبی، ۲۰۰۱) …………………………………۳۴

جدول ۲-۲) وضعیت پوشش عوامل مختلف حیاتی موفقیت در مطالعات پیشین ……………………………………………………………۴۷

جدول ۳-۲) چارچوب پیاده سازی عوامل حیاتی موفقیت (کنشو، ۱۹۹۹) ……………………………………………………………………..۵۱

جدول ۴-۲) چارچوب طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی  ERP(المشعری و همکاران، ۲۰۰۳)…………………۵۸

جدول ۵-۲) طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت مطابق با مراحل اصلی پیاده سازی (ژنگ و همکاران، ۲۰۰۵) …………..۶۰

جدول ۶-۲) چارچوب طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت مبتنی بر تئوری مدیریت سنتی (بردلی، ۲۰۰۸) ………………..۶۳

جدول ۷-۲ ) طبقه بندی فرآیند خدمات (سیلوسترو و همکاران، ۱۹۹۲)  ……………………………………………………………………..۷۴

جدول ۱-۳) مقایسه انواع استراتژی های تحقیق و فرم سوالات مرتبط با آن ها در یک تحقیق (یین، ۲۰۰۳)………………۸۸

جدول ۲-۳ ) کاربرد انواع مصاحبه ها در یک تحقیق با توجه به هدف تحقیق (دانایی و همکاران، ۱۳۸۷) …………………..۹۱

جدول ۳-۳ ) تعریف عملیاتی (مدل عملیاتی) متغیرهای تحقیق (عوامل حیاتی موفقیت) ……………………………………………..۹۳

جدول ۴-۳) ارزیابی وضعیت انواع روایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۹۵

جدول ۵-۳) مقایسه وضعیت ارزیابی روایی مدل تحقیق به تفکیک هر بعد …………………………………………………………………….۹۶

جدول ۶-۳) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره ۲ ( وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت) ……………………………….۹۸

جدول ۷-۳) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره ۳ ( بعد راهبردی) ………………………………………………………………………..۹۸

جدول ۸-۳) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره ۳ ( بعد تاکتیکال)  ………………………………………………………………………۹۹

جدول ۹-۳) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره ۳ ( بعد فنی) ………………………………………………………………………………..۹۹

جدول ۱۰-۳)مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره ۳ ( بعد سازمانی) ………………………………………………………………………..۹۹

جدول ۱۱-۳) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره ۳ ( بعد کسب و کار) …………………………………………………………………۹۹

جدول۱۲-۳)مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره ۴ (وضعیت موجود عوامل حیاتی موفقیت در سازمان) ……………………۱۰۰

جدول ۱۳-۳) وضعیت سیستم های اطلاعاتی موجود سازمان………………………………………………………………………………………..۱۰۴

جدول ۱-۴ )  لیست عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده …………………………………………………………………………………………..۱۲۰

جدول ۲-۴ )  متغیرهای زبانی و معادل فازی آن ها  …………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

جدول ۳-۴ )  مقایسه همبستگی پیرسون نظرات افراد خبره سازمان و صنعت ERP ………………………………………………..121

جدول ۴-۴ )  تعیین وضعیت مطلوب  عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده سازی  ERPدر سازمان های خدماتیِ دولتی– مقادیر vIi ………122

جدول ۵-۴ )  تعیین ضریب اهمیت کلی هر یک از عوامل حیاتی موفقیت (wfi)…………….125

جدول ۶-۴ ) نقطه نظرات خبرگان در خصوص وضعیت تعلق هر یک از عوامل حیاتی موفقیت به اجزاء بعد اول مدل طبقه بندی پیشنهادی……….۱۲۷

جدول ۷-۴ ) نقطه نظرات خبرگان در خصوص وضعیت تعلق هر یک از عوامل حیاتی موفقیت به اجزاء بعد دوم مدل طبقه بندی پیشنهادی……۱۲۹

جدول ۸-۴ )  تعیین میزان تعلق ناحیه ای هر یک از عوامل حیاتی موفقیت………………………………………………………………..۱۳۲

جدول ۹-۴ )  میزان تعلق تجمیع شده عوامل مختلف در نواحی ششگانه مدل ارزیابی………………………………………………..۱۳۴

جدول ۱۰-۴) قطعی سازی مقادیر تعلق تجمیعی نواحی مختلف مدل(در قالب دو روش COAوROM…

جدول ۱۱- ۴ )  اهمیت ناحیه ای هر یک از عوامل حیاتی موفقیت ……………………………………………………………………………..۱۳۶

جدول ۱۲-۴) ضریب اهمیت ناحیه ای هر یک از عوامل حیاتی موفقیت به تفکیک هر ناحیه(waijk) ………………………138

جدول ۱۳-۴ ) تعیین وضعیت موجود  هر یک از عوامل حیاتی موفقیت– مقادیر  VR i …………………………………………………….141

جدول ۱۴-۴ )  وضعیت مطلوب و موجود هر یک از CSF ها (مقادیر فازی) و محاسبه شکاف بهنجار موجود (شکاف غیر وزنی Gapi)……..142

جدول ۱۵- ۴ )  نظرات افراد خبره در زمینه شدت شکاف موجود در نواحی ششگانه مدل ………………………………………..۱۴۳

جدول ۱۶- ۴)وضعیت شکاف ناحیه ای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP – مقادیر  dvijk……………………………145

جدول ۱۷-۴ ) شکاف کل موجود به تفکیک نواحی ششگانه مدل…………………………………………………………………………………۱۴۷

جدول ۱۸-۴ ) قطعی سازی (دیفازیفای کردن) مقادیر شکاف کل موجود…………………………………………………………………….۱۴۷

جدول ۱۹-۴ ) شکاف نسبی نواحی ششگانه ارزیابی……………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

جدول ۲۰-۴ ) اولویت بندی نواحی شکاف (رتبه بندی بحران موجود در نواحی ارزیابی شده) …………………………………..۱۴۷

جدول ۲۱-۴ ) تمرکز بر ناحیه مخاطره آمیز اول  (تاکتیکال-سازمانی) و  عوامل اولویت دار مرتبط با آماده سازی……..۱۵۰

جدول ۲۲-۴ ) تمرکز بر ناحیه مخاطره آمیز دوم (راهبردی-سازمانی) و عوامل اولویت دار مرتبط با آماده سازی…………۱۵۱

جدول ۲۳-۴ ) تمرکز بر ناحیه مخاطره آمیز سوم (تاکتیکال-فنی) و  عوامل اولویت دار مرتبط با آماده سازی…………….۱۵۲

جدول ۲۴-۴) تمرکز بر ناحیه مخاطره آمیز چهارم (تاکتیکال-کسب و کار) و عوامل اولویت دار مرتبط با آماده سازی..۱۵۳

 

فهرست اشکال و نمودارها :

شکل ۱-۲) چرخه حیات سیستم های ERP (استوس و پاستور، ۱۹۹۹)…………۱۵

شکل ۲-۲) تاثیر شاخص آمادگی فناوری بر تمایل به کاربرد فناوری (لای و همکاران ،۲۰۰۴)…….۳۰

شکل الف-۳-۲) تاثیر شاخص آمادگی فناوری بر مدل پذیرش فناوری (والزچ و همکاران ،۲۰۰۷؛

لین و همکاران، ۲۰۰۵) ……۳۲

شکل ب-۳-۲)  تاثیر مدل پذیرش فناوری بر پذیرش و کاربرد یک فناوری جدید (ماتیسون و همکاران، ۲۰۰۱؛

اموآکو-جایامپه، ۲۰۰۷؛ کواک و لی، ۲۰۰۸؛ پایرِز و داکاستا فیلهو ، ۲۰۰۸؛ سان و همکاران، ۲۰۰۹) …….۳۲

شکل ۴-۲) تاثیر شاخص آمادگی فناوری بر مدل پذیرش فناوری (پاراسورامن و کالبی، ۲۰۰۱)………….۳۳

شکل ۵-۲ )  مدل عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده سازی  ERP(هلند و لایت، ۱۹۹۹)………..۵۲

شکل ۶-۲ )  طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی  ERP(جارار و همکاران، ۲۰۰۰)…….۵۳

شکل ۷-۲) چارچوب پیاده سازی عوامل حیاتی موفقیت (استوس و پاستور، ۲۰۰۰)…………..۵۴

شکل  ۸-۲) چارچوب تحلیل عوامل حیاتی موفقیت مبتنی بر مخاطرات احتمالی و چرخه حیات (اولری، ۲۰۰۰)……..۵۴

شکل ۹-۲ )  طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت در چرخه حیات پروژه  ERP( ناه و همکاران، ۲۰۰۱ )….۵۶

شکل ۱۰-۲ )  چارچوب طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده سازی ERP (هوانگ و پالویا، ۲۰۰۱)………۵۷

شکل ۱۱-۲) مدل عوامل حیاتی موفقیت سازمانی ERP از چشم انداز سازمانی (هنگ و کیم، ۲۰۰۲) ….۵۸

شکل ۱۲-۲ )  مدل عوامل حیاتی موفقیت سازمانی برای پیاده سازی ERP ( ژنگ و همکاران، ۲۰۰۵ )……..۶۰

شکل ۱۳-۲ )  مدل پویای موفقیت ERP ( کینگ و برگز، ۲۰۰۶ ) ………..۶۱

شکل ۱۴-۲ )  مدل عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده سازی  ERP( اِن گی و همکاران، ۲۰۰۸ )……….۶۲

شکل ۱۵-۲)  چارچوب طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت (دزدار و سلیمان، ۲۰۰۹) …… ۶۴

شکل ۱۶-۲) چارچوب ماتریسی BEST  برای پیاد سازی سیستم های سازمانی ………۶۷

شکل ۱۷-۲) نمونه نمودار عنکبوتی تولید شده توسط چارچوب  ارزیابی BEST …….68

شکل ۱۸-۲ )  مدل ارزیابی آمادگی پیاده سازی ERP (رزمی و همکاران، ۲۰۰۹) …………۶۹

شکل  ۱۹-۲ ) مهارت های کاربران کلیدی ERP  (مریم مهدویان، ۱۳۸۸) …….۷۱

شکل ۲۰-۲ ) مثلث تولید خدمت (آلبرتچ و زمکی، ۱۹۸۵) ……….۷۵

شکل ۲۱-۲ ) چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP …………..81

شکل ۱-۳)  مدل شماتیک مراحل فرآیند پژوهش (برگرفته از پیاز فرآیند دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۷) ………….۸۳

شکل ۲-۳)  نمودار تشکیلاتی سازمان جهاد کشاورزی مورد مطالعه…۱۰۵

شکل الف-۳-۳)  تعریف مجموعه افراد قد بلند بصورت مجموعه قطعی ……….۱۰۷

شکل  ب-۳-۳)  تعریف مجموعه افراد قد بلند بصورت مجموعه فازی…..۱۰۷

شکل الف-۴-۳) –  نمایش عدد معمولی a………108

شکل  ب-۴-۳) –  نمایش عدد فازی b ………108

شکل ۵-۳) تابع عضویت مقادیر لیکرت استفاده شده در تحقیق ……………۱۱۲

شکل ۶-۳) میزان تعلق i امین عامل حیاتی موفقیت به نواحی………….۱۱۳

شکل ۷-۳) مقایسه تصویری روش های تصریح سازی  COA ، MoM  و COM………117

نمودار ۱-۴) مقایسه وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت)………….۱۲۳

نمودار ۲-۴)  نمودار جعبه ای وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت…………۱۲۴

نمودار ۳-۴) مقایسه تراکم عوامل حیاتی موفقیت با شکاف تجمیعی تولید شده در نواحی راهبردی

و تاکتیکال به تفکیک انواع مخاطرات ممکنه…….۱۴۸

شکل ۱-۴ ) اولویت بندی نواحی شکاف  (با استناد به دو روش قطعی سازی  COAو  ROM ) ……………149

نمودار ۴-۴ ) نمودار عنکبوتی وضعیت شکاف ناحیه ای عوامل حیاتی موفقیت به تفکیک نواحی ششگانه

ماتریس ارزیابی (شکاف غیر وزنی)…….۱۵۵

نمودار ۵-۴ ) نمودار عنکبوتی وضعیت شکاف وزنی عوامل حیاتی موفقیت در نواحی ششگانه

ماتریس ارزیابی…۱۵۶

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0