بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده در حضور نانوکامپوزیت جدید کائولن-نقره : پایان نامه ارشد شیمی آلی

سری جدیدی از پایان نامه های رشته شیمی در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده در حضور نانوکامپوزیت جدید کائولن-نقره در گرایش شیمی آلی  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده :

در این پروژه تعدادی از مشتقات اسپیرواکسایندول با استفاده از مشتقات ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده  در حضور کاتالیزور نانو­کامپوزیت­کائولن­نقره به عنوان کاتالیزور موثر قابل بازیابی و ارزان تهیه شد (طرح۱). محصولات توسط طیف­های ۱H NMR 13C NMR,IR, و نقطه ذوب مورد شناسایی قرار گرفتند. سایز ذرات کاتالیزور بوسیله تکنیک SEM اندازه­ گیری شد.

 

بخش اول: مروری برتاریخچه سنتز مشتقات پیران و کرومن‌ها

 مقدمه

ترکیب­های هتروسیکل درعلوم زیستی وشیمی آلی از اهمیت خاصی برخوردارند. برخی ازاین ترکیب­ها ازجمله کرومن‌ها به طوراختصاصی توسط شیمیدان­ها بررسی شده ­اند. کرومن­ها دسته مهمی از هتروسیکل­های موجود درطبیعت می­باشند، که به دليل فعالیت بیولوژیکی آنها مورد توجه قرار گرفته ­اند.

مشتق­های کرومن اولین بار از درخت کردیا آلیدورا که گونه بومی آمریکاست، استخراج و به عنوان داروی ضدالتهاب استفاده شدند. کرومن در نوعی گونه گیاهی دارای خاصیت دفع کننده حشرات می باشد. ماده اصلی دسته­ ی مهمی از رنگ­های طبیعی به نام فلاون­ها نیز دارای اسکلت کرومن می­باشد. از این دسته بنزوپیران­ها دارای اهمیت ویژه­ای مي‌‌باشند.

درسال ۱۹۰۴ هوبن  اولین مشتق­های بنزوپیران را از واکنش کومارین با آلکیل منیزیم‌هالید سنتزکرد  به تدریج با مشاهده اثرهای بیولوژیکی و صنعتی این دسته ترکیب­ها تحقیق­ های گسترده­ ای برروی بنزوپیران و کرومن­ها انجام شد، به طوری که امروزه اسکلت کرومن در ساختار بسیاری از داروها یافت می شود.

ترکیب­های که در آنها یک حلقه بنزن و پیران با درجه ­های مختلف اکسایش و اشباع جفت می­شوند، در طبیعت بسیار رایج هستند

 

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده :

چكيده ۱

فصل اول: مقدمه ۲

۱-۱- مروری برتاریخچه مشتقات پیران و کرومن‌ها ۳

۱-۱-۱- مقدمه ۳

۱-۱-۲- بررسی خواص بیولوژیکی مشتقات پیران  ۵

۱-۲- برخی روش‌های سنتز مشتقات پیران  ۱۲

۱-۳- مروری بر روش های سنتز مشتقات اسپیرواکسایندول  ۲۶

۱-۴- خواص بيولوژيكي مشتقات اسپیرواکسایندول  ۲۹

فصل دوم: بخش تجربي  ۳۰

۲-۱- دستگاهها و مواد مورد استفاده ۳۱

۲-۲- روش تهیه کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره …۳۱

۲-۳- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال  ۳۲

۲-۳-۱- روش تهیه ترکیب ۴a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال اتانول  ۳۲

۲-۴- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال  ۳۳

۲-۴-۱- روش تهیه ترکیب ۴a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال  ۳۳

۲-۵- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  ۳۳

۲-۵-۱- روش تهیه ترکیب ۴a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  ۳۴

فصل سوم: نتایج و بحث….   ۳۵

۳-۱- بهینه کردن شرایط واکنش…………. ۳۶

۳-۱-۱- انتخاب کاتالیزور مناسب   ۳۶

۳-۱-۲- انتخاب حلال مناسب   ۳۶

۳-۱-۳- انتخاب دمای مناسب   ۳۷

۳-۱-۴- بهینه کردن میزان کاتالیزور  ۳۸

۳-۲- روش بازیابی کاتالیزور  ۳۹

۳-۳- تهیه تعدادی از مشتقات اسپرواکسایندول  ۳۹

۳-۴- تفسیر داده‌های طیفی مشتقات اسپیرواکسایندول  ۴۲

۳-۴-۱- بررسی داده‌های طیفی ترکیب ۲-آمینو-۵-اکسو-اسپیرو]۴،۵،۶،۷،۸-تتراهیدروسیکلوپنتا(b) پیران- ۴وˊ۳-(Hˊ۳)-۵فلوئوروایندول(Hˊ۱)- ˊ۲- ان-۳-کربونیتریل  ۴۲

۳-۵- مکانیسم پیشنهادی واكنش تهيه ی مشتقات اسپیرواکسایندول  ۴۳

۳-۶- داده‌های طیفی محصول‌ها ۴۵

۳-۷- نتیجه گیری کلی ۴۷

منابع  ۴۹

چكيده انگليسي  ۵۰

فهرست جدول‌ها

جدول۳-۱٫  بهينه كردن واكنش با استفاده از کاتالیزورهای مختلف   ۳۶

جدول۳-۲٫ بهينه كردن واكنش با استفاده از حلالهای مختلف   ۳۷

جدول ۳-۳٫- بهینه کردن دمای واکنش   ۳۷

جدول۳-۴٫ بهینه کردن میزان کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره ۳۸

جدول ۳-۵٫ بررسی قابلیت بازیافت کاتالیزور  ۳۹

جدول۳-۵- تهیه مشتقات اسپرواکسایندول در شرایط رفلاکس با حلال اتانول  ۴۰

 

 

 فهرست پيوست‌ها

شکل ۱- پیوست: طیف IR ترکیب ۴e 49

شکل ۲- پیوست: طیف ۱H NMR ترکیب ۴e 50

شکل ۳- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴e 51

شکل ۴- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴e 52

شکل ۵- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴e 53

شکل ۶- پیوست: طیف گسترده۱H NMR ترکیب ۴e 54

شکل ۷- پیوست: طیف ۱۳C NMR ترکیب ۴e 55

شکل ۸- پیوست: طیف گسترده ۱۳C NMR ترکیب ۴e 56

شکل ۹- پیوست: طیف ۱۳C NMR ترکیب ۴e 57

شکل۱۰- پیوست: طیف IR ترکیب ۴d  ۵۸

شکل ۱۱- پیوست: طیف۱H NMR ترکیب ۴d  ۵۹

شکل ۱۲- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴d  ۶۰

شکل ۱۳- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴d  ۶۱

شکل ۱۴- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴d  ۶۲

شکل ۱۵- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴d  ۶۳

شکل ۱۶- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴d  ۶۴

شکل ۱۷- پیوست: طیف ۱۳C NMR ترکیب ۴d  ۶۵

شکل ۱۸- پیوست: طیف گسترده ۱۳C NMR ترکیب ۴d  ۶۶

شکل ۱۹- پیوست: طیف گسترده ۱۳C NMR ترکیب ۴d  ۶۷

شکل۲۰- پیوست: طیف IR ترکیب  ۴i  ۶۸

شکل ۲۱- پیوست: طیف ۱H NMR ترکیب  ۴i 69

شکل ۲۲- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴i   ۷۰

شکل ۲۳- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴i 71

شکل ۲۴- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴i 72

شکل ۲۵- پیوست: طیف ۱۳C NMR ترکیب ۴i 73

شکل ۲۶- پیوست: طیف گسترده ۱۳C NMR ترکیب ۴i 74

شکل ۲۷- پیوست: طیف گسترده ۱۳C NMR ترکیب ۴i 75

شکل۲۸- پیوست: طیف IR ترکیب ۴f 76

شکل ۲۹- پیوست: طیف ۱H NMR ترکیب ۴f 77

شکل ۳۰- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب۴f 78

شکل ۳۱- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴f 79

شکل ۳۲- پیوست: طیف ۱۳C NMR ترکیب ۴f 80

شکل ۳۳- پیوست: طیف گسترده ۱۳C NMR ترکیب ۴f 81

شکل۳۴- پیوست: طیف IR ترکیب ۴g  ۸۲

شکل ۳۵- پیوست: طیف ۱H NMR ترکیب ۴g  ۸۳

شکل ۳۶- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴g  ۸۴

شکل ۳۷- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴g  ۸۵

شکل ۳۸- پیوست: طیف ۱۳C NMR ترکیب ۴g  ۸۶

شکل ۳۹- پیوست: طیف گسترده ۱۳C NMR ترکیب ۴g  ۸۷

شکل۴۰- پیوست: طیف IR ترکیب ۴h  ۸۸

شکل۴۱- پیوست: طیف ۱H NMR ترکیب ۴h  ۸۹

شکل ۴۲- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴h  ۹۰

شکل ۴۳- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴h  ۹۱

شکل ۴۴- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴h  ۹۲

شکل ۴۵- پیوست: طیف ۱۳C NMR ترکیب ۴h  ۹۳

شکل ۴۶- پیوست: طیف گسترده ۱۳C NMR ترکیب ۴h  ۹۴

شکل۴۷- پیوست: طیف IR ترکیب ۴c 95

شکل ۴۸- پیوست: طیف ۱H NMR ترکیب ۴c 96

شکل ۴۹- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴c 97

شکل ۵۰- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴c 98

شکل ۵۱- پیوست: طیف گسترده ۱H NMR ترکیب ۴c 99

شکل ۵۲- پیوست: طیف ۱۳C NMR ترکیب ۴c 100

شکل ۵۳- پیوست: طیف گسترده ۱۳C NMR ترکیب ۴c 101

شکل۵۴- پیوست: طیف IR ترکیب ۴b  ۱۰۲

شکل۵۵- پیوست: طیف IR ترکیب ۴a 103

شکل۵۶- پیوست:SEM  کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره………………………..۱۰۵

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0