تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان بر اساس یک مدل علّی :پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان بر اساس یک مدل علّی :پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان بر اساس یک مدل علّی در ۱۳۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان بر اساس یک مدل علّی:

در بازارهای کنونی لزوم توجه به کلیه ی اصول بازاریابی از سوی شرکت ها به منظور بقا و موفقیت در هر کاری احساس می شود. مهم ترین عامل در حفظ یک برند، ایجاد تعهد در نگرش ها، باورها و رفتارهای مشتریان است که باعث جلب اعتماد آن ها می گردد. نسبت دادن ویژگی های شخصیتی انسانی به برندهای تجاری در مطالعات مختلفی بررسی شده است. حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید مستلزم مدیریت کارا و طراحی مؤثر در همه ی ابعاد برندها اهمیت بسزایی دارد. برندها از دارایی های مهم بازاریابی محسوب می شوند. بنابراین، داشتن مشتریان متعهد به برند هدف اساسی شرکت های تجاری است.

در این تحقیق به روش توصیفی تببین تعهد به برند با تأکید بر شخصیت برند مدّ نظر قرار گرفته است و تأثیر شخصیت برند بر سه متغیر تعهد، اعتماد و وابستگی به برند سنجیده شده است. جامعه ی آماری این تحقیق را مصرف کنندگان برندهای مختلف لوازم خانگی در بازار استان گیلان تشکیل می دهد. داده ها با پرسشنامه ای شامل ۲۵ سؤال از ۵۰۰ نفر از مصرف کنندگان به روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری گردید. ۴۴۵ پرسشنامه ی قابل استفاده برگشت داده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS برای آمار توصیفی تحلیل شدند و برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که شخصیت برند با تعهد، اعتماد و وابستگی به برند رابطه ی مستقیم دارد. همچنین وجود رابطه ی بین اعتماد به برند با تعهد و وابستگی به برند و رابطه ی بین وابستگی به برند و تعهد به برند تأیید شد.

 

 

ضرورت و اهمیت تحقیق تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

پیش بینی می شود که در صنعت لوازم خانگی تقاضای محصولات به دلیل رشد تعداد خانوارها و همچنین افزایش تنوع محصولات مورد استفاده در خانوار، با رشد شدیدی روبرو باشد. از سویی دیگر بازار لوازم خانگی بازاری بزرگ با تغییرات کند فن آوری است و غالب محصولات این صنعت نیز به عنوان کالاهای اساسی خانوار ها و با قیمت های بالایی در سبد هزینه های آن ها قرار دارند که باعث می شود محصولات این صنعت با حساسیت بالایی خریداری شوند. از همین رو محصولات جدید این صنعت نمی توانند بازار را به سرعت اشباع کنند (نجم روشن و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۷۸).

همچنین صنعت لوازم خانگی در نظام اقتصادی هر کشور اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا؛ اولا نیاز روز افزون کشور به محصولات این صنعت که رابطه ی مستقیم با افزایش سطح زندگی و رشد جمعیت جوان جامعه دارد. ثانیا تعداد بسیار زیاد کارکنان این صنعت در کلیه سطوح که با احتساب کارخانجات پایین دستی تولید کننده قطعات و مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت بخش بزرگی از نیروی کار جامعه را تشکیل می دهند. با این وجود با ورود کالاهای خارجی، سهم بازار داخلی برخی شرکت ها روند نزولی داشته است به گونه ای که تعدادی از شرکت ها مجبور به تعطیلی خطوط تولید و برخی پایین تر از نقطه سر به سر[۱] فعالیت می کنند و گروهی هم به دنبال سهم بازار فعلی هستند (خورشیدی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۷۸). ورود برند های بین المللی به بازار ایران با وجود محدودیت های دولتی تا حدی منجر به ایجاد فضای رقابتی شده است.

در دنیای کسب و کار امروز، برند به طور معمول به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف بازاریابی مانند توسعه ی سهم بازار یا افزایش تکرار خرید مصرف کنندگان قلمداد می شود (جلیلوند، ۱۳۹۱، ص ۴). بنابراین با توجه به اهمیت به دست آوردن مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی به بررسی تأثیر شخصیت برند بر تعهد به برند، اعتماد به برند[۲] و وابستگی به برند پرداخته می شود.

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل بیان است:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل تحقیق.
  3. آزمون مدل علّی تحقیق.

 

همچنین هدف کاربردی این تحقیق کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و بیان مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.

فرضیه های تحقیق

بر اساس مدل فوق ، فرضیه های تحقیق عبارتند از:

۱ . بین شخصیت برند و اعتماد به برند رابطه ی مثبت وجود دارد.

۲ . بین شخصیت برند و وابستگی به برند رابطه ی مثبت وجود دارد.

۳ .  بین شخصیت برند و تعهد به برند رابطه ی مثبت وجود دارد.

۴ . بین اعتماد به برند و وابستگی به برند رابطه ی مثبت وجود دارد.

۵ . بین اعتماد به برند و تعهد به برند رابطه ی مثبت وجود دارد.

۶ . بین وابستگی به برند و تعهد به برند رابطه ی مثبت وجود دارد.

 

فهرست مطالب تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه  ۳

۱-۲) بیان مساله  ۵

۱-۳) سؤالات تحقیق ۶

۱-۴) ضرورت و اهمیت تحقیق ۷

۱-۵) اهداف تحقیق  ۸

۱-۶) چهارچوب نظری تحقیق  ۸

۱-۷) فرضیه های تحقیق  ۱۰

۱-۸) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها  ۱۰

۱-۹) قلمرو تحقیق  ۱۳

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع تحقیق (بررسی متون)

بخش اول: ادبیات موضوعی تحقیق

۲-۱) مقدمه ۱۶

۲-۱-۱) تشریح مفهوم برند ۱۷

۲-۱-۲) تعهد به برند ۱۹

۲-۱-۲-۱) تعهد عاطفی (شناختی یا مؤثر) ۲۱

۲-۱-۲-۲) تعهد مستمر (محاسبه ۲۲)

۲-۱-۳) تأثیر شخصیت برند در تعهد مصرف کننده به برند ۲۲

۲-۱-۴) تأثیر آرم برند بر تعهد به برند ۲۲

۲-۱-۵) اعتماد به برند ۲۳

۲-۱-۵-۱) وفاداری و اعتماد به برند ۲۷

۲-۱-۶) وابستگی به برند ۲۸

۲-۱-۶-۱) وابستگی عاطفی ۳۰

۲-۱-۶-۲) وابستگی به برند و تعهد به برند ۳۱

۲-۱-۷) شخصیت برند ۳۱

۲-۱-۷-۱) شخصیت برند و شخصیت انسان ۳۴

۲-۱-۷-۲) رویکرد شخصیت برند ۳۶

۲-۱-۷-۳) همخوانی شخصیتی برند و مشتری ۳۷

۲-۱-۷-۴) شخصیت برند و هویت برند ۳۷

۲-۱-۷-۵) شخصیت برند و تصویر برند ۳۸

۲-۱-۷-۶) شخصیت برند و ارزش ویژه ی برند ۳۸

بخش دوم: پیشینه تحقیق

۲ – ۲) مقدمه ۴۱

۲-۲-۱) بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق ۴۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ۴۸

۳–۲) فرایند اجرای تحقیق  ۴۹

۳–۳) روش اجرای تحقیق ۴۹

۳–۴) جامعه و نمونه آماری  ۴۹

۳–۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ۵۱

۳–۶) روایی و پایایی پرسشنامه ۵۲

۳– ۶–۱) روایی پرسشنامه ۵۲

۳– ۶–۲) پایایی پرسشنامه ۵۳

۳–۷) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴

۳-۸) شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق ۵۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

۴-۱) مقدمه ۶۰

۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق  ۶۱

۴-۳) توصیف برندهای مورد استفاده ی پاسخ دهندگان ۶۴

۴-۴) توصیف محصولات برند مورد نظر پاسخ دهندگان ۶۶

۴-۵) توصیف متغیرهای تحقیق ۶۸

۴-۶) بررسی مدل تحقیق ۷۸

۴-۴-۱) بررسی شاخص های معناداری و برازش مدل کلی تحقیق ۸۰

۴-۴-۲) نتایج تحلیل مسیر ۸۱

۴-۴-۳) بررسی قدرت تبیین مدل ۸۲

۴-۵) آزمون فرضیه ها ۸۲

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۸۴

۵-۲) نتیجه گیری ۸۴

۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی  ۸۴

۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی  ۸۸

۵–۳) پیشنهادات تحقیق ۹۰

۵-۴) محدودیت های تحقیق ۹۲

۵-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آینده  ۹۳

منابع و مآخذ ۹۴

پیوست ۱: پرسشنامه ۱۰۱

پیوست ۲: جداول پایایی هر متغیر (آلفای کرونباخ ۱۰۴

پیوست ۳: خروجی های SPSS 106

پیوست ۴: خروجی های  LISREL 113

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱) تعاریف متخصصین از اعتماد ۲۵

جدول ۳-۱) صفات کیفی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه ۵۱

جدول ۳-۲) متغیرها و سؤالات پرسشنامه ۵۲

جدول ۳-۳) جدول پایایی متغیرهای پرسشنامه ۵۴

جدول ۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ۶۱

جدول ۴-۲) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۲

جدول ۴-۳) توصیف شغل پاسخ دهندگان ۶۳

جدول ۴-۴) توصیف برندهای مورد استفاده پاسخ دهندگان ۶۴

جدول ۴-۵) توصیف محصولات برند مورد نظر پاسخ دهندگان ۶۶

جدول ۴-۶) توصیف سازه های متغیر شخصیت برند ۶۸

جدول۴-۷) توصیف متغیر اعتماد به برند ۷۰

جدول ۴-۸) توصیف سازه ی اعتبار ۷۱

جدول ۴-۹) توصیف سازه ی صداقت ۷۲

جدول ۴-۱۰) توصیف سازه ی خير خواهي ۷۳

جدول ۴-۱۱) توصیف متغیر تعهد به برند ۷۴

جدول ۴-۱۲) توصیف سازه ی تعهد عاطفي  ۷۵

جدول ۴-۱۳) توصیف سازه ی تعهد مستمر ۷۶

جدول ۴-۱۴) توصیف متغیر وابستگي به برند ۷۷

جدول ۴-۱۵) شاخص های معنی داری و برازش مدل ۸۰

جدول ۴-۱۶) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری ۸۱

جدول ۴-۱۷) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۸۲

جدول ۵-۱) توصیف سازه های متغیر شخصیت برند ۸۵

جدول ۵-۲) توصیف سازه های متغیرتعهد به برند ۸۶

جدول ۵-۳) توصیف سازه های متغیر اعتماد به برند ۸۷

جدول ۵-۴) توصیف متغیر وابستگی به برند ۸۸

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۱) مدل مفهومی لوئیس و لمبارت ۹

نمودار ۴-۱) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ۶۱

نمودار ۴-۲) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۲

نمودار ۴-۳) نمودار میله ای شغل پاسخ دهندگان ۶۳

نمودار ۴-۴) نمودار میله ای برندهای مورد استفاده ی پاسخ دهندگان ۶۵

نمودار ۴-۵) نمودار میله ای محصولات برند مورد نظر پاسخ دهندگان ۶۷

نمودار ۴-۶) نمودار میله ای میانگین سازه های متغیر شخصیت برند ۶۹

نمودار ۴-۷) هیستوگرام متغیر اعتماد به برند ۷۰

نمودار ۴-۸) هیستوگرام سازه ی اعتبار ۷۱

نمودار ۴-۹) هیستوگرام سازه ی صداقت ۷۲

نمودار ۴-۱۰) هیستوگرام سازه ی خیرخواهی ۷۳

نمودار ۴-۱۱) هیستوگرام متغیر تعهد به برند ۷۴

نمودار ۴-۱۲) هیستوگرام سازه ی تعهد عاطفی ۷۵

نمودار ۴-۱۳) هیستوگرام سازه ی تعهد مستمر ۷۶

نمودار ۴-۱۴) هیستوگرام متغیر وابستگی به برند ۷۷

نمودار ۴-۱۵) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)  ۷۸

نمودار ۴-۱۶) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنا داری)  ۷۹

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0