شرط ضمان امین : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

شرط ضمان امین : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شرط ضمان امین ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه شرط ضمان امین

یکی از مهم­ترین آرزو­های بشر در طول تاریخ، به دست­آوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه ­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته ­است؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه ­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته ­های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده ­است و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های انسان اندیشیده ­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده ­است؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه­ های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه ­ها را در بهره ­برداری از آن­ها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه ­های دیگران استفاده کنند؛

چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره­ برداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهره ­برداری از آن نمی­باشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­ کارگیری از آن فراهم ­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره ­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل این­که شخصاً توانایی به­ کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تک ­تک سرمایه ­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد

 

اهداف تحقیق شرط ضمان امین

با توجه به مقدمه فوق واضح است که هدف محقق از انجام این تحقیق اولاً بیان مفهوم و ماهیت حقوقی و اقسام و آثار شروط ضمن عقد و ضمان و بررسی عقود امانی و اقسام آن و همچنین بیان مقصود از ضمان امین در صورت شرط آن ضمن عقد می باشد.

ثانیاً تحلیل و بررسی مبنایی شرط ضمان امین در انواع و اقسام عقود امانی که به اقتضاء هر مورد که این شرط جزء شروط صحیح بوده و نافذ می­باشد یا جزء شروط باطل بوده و تأثیری در عقد نداشته یا جزء شروط مبطل می­باشد که بطلان عقد را نیز موجب می­شود.

     ثالثاً بیان آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی از دیگر اهداف این موضوع می­باشد.

 

 فهرست شرط ضمان امین

 • کلیات ۸
 • مبحث اول – تحلیل عناوین موضوع۱۰
 • گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط۱۰
 • بند اول – تعریف شرط۱۰
 • بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرار¬داد اصلی ۱۳
 • بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد ۱۵
 • بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد ۱۶
 • گفتار دوم – مفهوم و مبنای ضمان ۱۷
 • بند اول – ضمان و اقسام آن ۱۸
 • بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام ۱۹
 • بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی۲۱
 • بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قرار¬دادی ۲۲
 • بند پنجم – مسقطات ضمان ۲۴
 • گفتار سوم – مفهوم  و مبنای امانت ۲۸
 • بنداول – امانت و اقسام آن۲۸
 • بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق۲۹
 • مبحث دوم – بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر۳۰
 • گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر۳۰
 • گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت۳۱
 • فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
 • مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین۳۷
 • گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین۳۷
 • بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین۳۷
 • بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت۳۸
 • بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین۴۶
 • بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین۵۲
 • الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت۵۲
 • ب) حقیقت عقود امانی۵۲
 • گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین۵۳
 • بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین۵۳
 • بند دوم – بنا و روش عقلا۵۳
 • بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات۵۴
 • بند چهارم – اصل صحت در قراردادها۵۴
 • بند پنجم – اصل آزادی قراردادها۵۷
 • مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)۵۹
 • گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین۵۹
 • گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت۶۱
 • گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین۶۲
 • گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین۶۳
 • بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت۶۳
 • بند دوم – حقیقت عقود امانی۶۳
 • مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی۶۴
 • گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه۶۴
 • گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره۶۶
 • بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن۶۶
 • بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر۶۹
 • گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه۷۱
 • گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه۷۲
 • گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی۷۳
 • فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
 • مبحث اول – صورت¬های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط۷۶
 • گفتار اول – تلف مال امانی۷۶
 • بند اول – تلف به فعل امین۷۶
 • بند دوم – تلف به فعل ثالث۷۷
 • گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی۷۹
 • گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی۸۰
 • مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد۸۲
 • گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره۸۲
 • گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له۸۴
 • مبحث سوم – شیوه¬های جبران خسارت۸۵
 • گفتار اول – شیوه¬های جبران خسارت به فرض تلف۸۵
 • بند اول – بدل مثلی ۸۶
 • بند دوم – بدل قیمی۸۸
 • گفتار دوم – شیوه¬های جبران خسارت به فرض تلف و عیب۸۹
 • نتیجه گیری۹۱
 • فهرست منابع و مآخذ۹۶

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0