شعر کودک و دفاع مقدس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

شعر کودک و دفاع مقدس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ شعر کودک و دفاع مقدس ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده شعر کودک و دفاع مقدس

پایان نامه­ ی حاضر که با عنوان «شعر کودک و دفاع مقدّس» شکل یافته، شعر کودک را در موضوع دفاع مقدّس- که بخش قابل توجّهی از ادبیات امروز را در بر می­گیرد- با نگاهی تحلیلی و بر اساس مهمّ­ترین آثار و آفرینش­های هنری در این حوزه، مورد بررسی قرار می­دهد. شیوه­ی تدوین این پایان نامه، به این صورت است که ابتدا، منابعی که در پایان ذکر شده به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته ­اند، سپس نکات مهم فیش برداری شده و بعداز آن، مطالب در سه فصل گنجانده شده­اند.

در فصل اول، به کلیات تحقیق اشاره شده و در فصل دوم، به بیان موضوعاتی از قبیل، شناسایی کودک، شعر کودک، ادبیات کودک و … پرداخته شده و در فصل سوم، ضمن درآمدی بر شعر دفاع مقدّس، جنبه ­های گوناگون دفاع مقدّس در شعر کودک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته ­اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش ، بیان­گر آن است که شعر کودک و نوجوان، باید به گونه­ای ساده و روان باشد تا بچه ­ها با شنیدن آن، بتوانند مضامین نهفته در شعر را به طور زنده درک نمایند و در این میان، شاعر می­بایست جهان ذهنی مخاطب؛ یعنی کودک و نوجوان را درک کند. از طرفی دیگر، زمینه ­ی اصلی ادبیات کودک و نوجوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی را «انقلاب اسلامی» و«جنگ تحمیلی» تشکیل می­دهند و
سروده­های این دوره به شدّت تحت تأثیر این دو رویداد بزرگ قرار گرفته ­اند. نتیجه ­ی دیگری که از این پژوهش به دست آمده، این است که در شعر کودک با موضوع دفاع مقدّس، هم به لحاظ کمی و هم کیفی دچار کمبود هستیم. در همین راستا، می­بایست از کلیشه­ ها و توصیفات کلی و عام و تعابیر تکراری پرهیز شود.

واژگان کلیدی: شعر معاصر، شعر کودک، دفاع مقدّس.

 

درباره­ شعر دفاع مقدّس و دوره­ی انقلاب اسلامی،  مقالات متعددی هم­چون «بررسی موضوعات، مضامین و قالب­های شعر جنگ» و «تحلیل زبان شناختی شعر جنگ تحمیلی» و کتاب­هایی  نظیر« صور خیال در شعر مقاومت» و « نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس» منتشر شده است؛ اما در خصوص«شعر کودک ودفاع مقدس» تاکنون پایان نامه یا کتاب مستقلی به چاپ نرسیده است و این پژوهش از این نظر کاری جدید و بدیع است که می­تواند مورد استفاده­ ی علاقه ­مندان قرار گیرد و نقطه شروعی برای پژوهش­های گسترده ­تری در این زمینه باشد. این پایان نامه با اهداف زیر تدوین شده است:

۱– بررسی آثار مربوط به شعر کودک،

۲- بررسی آثار مربوط به شعر دفاع مقدّس،

۳- آشنایی بیشتر دانشجویان با شعر کودک و دفاع مقدّس،

۴- آشنایی با چگونگی تأثیر پذیری شعر کودک از دفاع مقدّس،

۵- استفاده دانشجویان و علاقه مندان و پژوهش­گران در زمینه شعر کودک و دفاع مقدّس.

پایان نامه ­ی حاضر به سه فصل تقسیم بندی شده که در فصل اوّل، به کلّیات تحقیق، شامل بیان مسأله، سؤال های تحقیق، روش تحقیق، اهداف، پیشینه و فرضیه ­های تحقیق اشاره شده است. در فصل دوم به موضوعاتی، همانند کودک و شناسایی او، ادبیات کودکان، ویژگی­ها و پیشینه­ ی آن پرداخته شده است. در فصل سوم، دفاع مقدّس مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی تأثیر آن بر شعر کودک از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این پژوهش آثار مربوط به کودک و دفاع مقدّس، اعم از کتاب­ها، مقالات، نشریات و … به دقّت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته­ اند و از منابع، موجود در کتابخانه­ ی تخصّصی دفاع مقدّس دانشگاه تهران، بهره ­ی کافی برده شده است. برخی دیگر از منابع از طریق بنیاد حفظ آثار و ارزش­های دفاع مقدّس استان خوزستان، بنیاد شهید و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان تهیه گردیده که نقش به ­سزایی در تدوین این پایان نامه داشته­اند.

 

فهرست پایان نامه آماده شعر کودک و دفاع مقدس

 • چکیده ……………………………………. ۱
 • مقدمه ……………………………………. ۲
 • فصل اوّل: کلیّات تحقیق
 • ۱-۱- بیان مسأله و طرح سؤال های تحقیق…………. ۷
 • ۲-۱- سؤال­های تحقیق ………………………… ۷
 • ۳-۱- روش تحقیق…………………………….. ۸
 • ۴-۱- اهداف و ضرورت تحقیق……………………. ۸
 • ۵-۱- پیشینه­ی تحقیق ………………………… ۸
 • ۶-۱- فرضیه­ها ……………………………… ۸
 • فصل دوم: شعرکودک
 • ۱-۲- شناسایی کودک و نوجوان ………………… ۱۰
 • ۲-۲- ادبیات کودک و نوجوان …………………. ۱۲
 • ۳-۲- ویژگی­های ادبیات کودک و نوجوان …………. ۱۴
 • ۴-۲- پیشینه­ی ادبیات کودکان و نوجوانان ………. ۱۵
 • ۵-۲- ادبیات کودکان در جهان ………………… ۱۵
 • ۶-۲- ادبیات کودکان در ایران ……………….. ۱۶
 • ۷-۲- شعر ………………………………… ۲۳
 • ۸-۲- شعرکودک ……………………………. ۲۳
 • ۹-۲- ویژگی­های شعرکودک ……………………. ۲۵
 • ۱-۹-۲- کلمات شعر …………………………. ۲۵
 • ۲-۹-۲- اهمیت کلمات در شعرکودک …………….. ۲۵
 • ۳-۹-۲- محتوای شعرکودک ……………………. ۲۶
 • ۴-۹-۲- صنایع شعری کودک ……………………. ۲۶
 • ۵-۹-۲- توصیف در شعر کودکان ………………… ۲۶
 • ۶-۹-۲- طول شعر کودکان …………………….. ۲۷
 • ۱۰-۲- انواع شعر کودکان ……………………. ۲۷
 • ۱۱-۲- موسیقی و انواع آن در شعرکودک ………… ۳۳
 • ۱-۱۱-۲- موسیقی بیرونی در شعرکودک…………… ۳۳
 • ۲-۱۱-۲- موسیقی کناری در شعرکودک …………… ۴۰
 • ۳-۱۱-۲- جایگاه قافیه در شعرکودک …………… ۴۰
 • ۴-۱۱-۲- نقش قافیه در ساختار شعرکودک ……….. ۴۶
 • ۵-۱۱-۲- موسیقی درونی در شعر کودک …………… ۴۷
 • ۶-۱۱-۲- جناس­ها و نقش آن در افزایش موسیقی درونی شعر کودک ….. ۵۲
 • ۷-۱۱-۲- موسیقی معنوی در شعر ودک …………… ۵۴
 • ۱۲-۲- عاطفه در شعر کودک……………………. ۵۷
 • ۱۳-۲- صورخیال و نقش آن در شعرکودک …………. ۶۰
 • ۱۴-۲- نقش زبان در شعرکودک ………………… ۶۹
 • ۱۵-۲- قالب­های شعریکودک …………………… ۸۳
 • فصل سوم: شعرکودک و دفاع مقدّس
 • ۱-۳- درآمدی بر شعر دفاع مقدّس ………………. ۸۹
 • ۲-۳- اسطوره سازی در شعر دفاع مقدّس ………….. ۹۰
 • ۳-۳- موضوعات و مضامین شعر دفاع مقدّس ………… ۹۱
 • ۴-۳- قالب­های شعر دفاع مقدّس ………………… ۹۷
 • ۵-۳- زبان شعر دفاع مقدّس ………………….. ۱۰۴
 • ۶-۳- نماد و نمادگرایی در شعر دفاع مقدّس …….. ۱۱۳
 • ۷-۳- سیر تکاملی شعر دفاع مقدّس از دیدگاه صور خیال …….. ۱۱۴
 • ۸-۳- دفاع مقدّس در شعر کودک ……………….. ۱۱۹
 • ۹-۳- تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه­ی  شعر کودک……… ۱۲۶
 • ۹-۳-۱- تأثیر دفاع مقدّس در عاطفه و شعر کودک …. ۱۲۸
 • ۱۰-۳- برجسته سازی شعر کودک دوران دفاع مقدّس …. ۱۳۴
 • ۱-۱۰-۳- برجسته سازی از طریق تخیّل …………… ۱۳۵
 • ۲-۱۰-۳- برجسته سازی از طریق زبان …………… ۱۴۲
 • ۱۱-۳- نمادهای دفاع مقدّس در شعر کودک ……….. ۱۵۰
 • ۱۲-۳- موسیقی شعر کودک در دفاع مقدّس ………… ۱۵۲
 • ۱۳-۳- مفاهیم و اصطلاحات جنگ در شعر کودکان …… ۱۵۶
 • نتیجه گیری ……………………………… ۱۵۷
 • منابع و مآخذ…………………………….. ۱۵۸

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0