شناسايی کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل : پایان نامه ارشد حقوق

شناسايی کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل : پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ شناسايی کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه شناسايی کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل:

براي اين که يک واحد جغرافيايي يا سياسي به يک دولت تبديل شود مي‌بايست معيارهاي کنوانسيون مونته ويدئو و ماده۴ منشور ملل متحد را احراز نمايد. کنوانسيون ۱۹۳۳ مونته ويدئو پايه گذاري ملاک دولت بودن در حقوق بين الملل را مشخص نمود هر چند اين کنوانسيون منطقه‌اي است، اما اين معيارها جنبه بين‌المللي يافته‌اند. براي دولت بودن چهار ملاک را بيان نموده است، اول آن که واحد بايد قلمرو مشخص و تعريف شده داشته باشد، دوم اينکه داراي جمعيت دائمي باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانايي برقراري ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکميت کند. بحث شناسايي نيز در روابط دو جانبه حاکم است و هيچ دولتي در جهان مقبوليت نمي‌يابد مگر اينکه از سوي ساير دول مورد شنا سايي قرار گيرد. بر اين اساس دو نوع شناسايي وجود دارد يک نوع شناسايي غيررسمي و شناسايي رسمي.

موضوع عضويت در سازمان ملل که ماده ۴منشور شرايط عضويت آن را بيان مي‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها مي‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط ديگر دولت عضو است. دولتي که جنگ جو است و سياست خارجي آن بر اساس جنگ پيش مي‌رود نمي‌تواند به عضويت سازمان درآيد . همچنين دولت هاي عضو بايد متعهد به تعهدات منشور و تصميمات سازمان باشند. لذا آيا با معيارهاي فوق فلسطين شرايط کشور يا دولت شدن را بر اساس طرح تشکيلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطيني در شوراي امنيت چه پيامدها و نتايجي را مي‌تواند براي مردم فلسطين به دنبال داشته باشد.

 کليد واژه : فلسطين، رژيم صهيونيستي، دولت بودن، شناسايي، عضويت در سازمان ملل.

اهميت و ضرورت تحقيق :

اين اقدام(شناسايي کشورها) مي تواند حقي را تثبيت کند يعني اينکه حقوق ملت‌ها ، حتي اگر تاخير زماني هم به آن وارد شود از بين رفتني نيست ، چرا که حق ملت ها با گذشت زمان از بين نمي‌رود که خود يکي از اصول حقوق بين الملل است ، اين امر مي تواند زمينه مناسبي را براي احقاق حقوق ساير حقوق فلسطيني‌ها هم چون بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين خود ، تعيين و تثبيت حق حاکميت دولت فلسطين، رفت و آمد به سرزمين هاي خود و …. ايجاد کند. در نتيجه هر گونه اقدام اسرائيل در جهت اعمال فشار بر فلسطيني ها را با مشکل حقوقي داخلي و بين‌المللي مواجه مي‌کند.

لذا پيگيري براي شناسايي کشور فلسطين مي‌تواند پيامدهاي مثبتي براي فلسطينيان از جمله مصونيت دولتي و سران آن، امکان استفاده از نيروي نظامي، حق بر دفاع مشروع فردي و جمعي در برابر يک حمله نظامي، صلاحيت مطلق بر سرزمين خود ، ممنوعيت مداخله در موضوعات اساسي موجود در صلاحيت داخلي کشور ، امکان عضويت در ديگر سازمان‌هاي دولتي و آژانس تخصصي و اهليت انعقاد معاهده فراهم نمايد، کشور شدن موجب دست‌يابي به دادگاه‌هاي بين‌المللي و ديگر سازو کارهاي حل و فصل اختلاف مي‌شود .

 

 اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱-۱- بيان مسئله ۳
۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق ۴
۱-۳- اهداف تحقيق ۴
۱-۴- سوالات تحقيق ۴
۱-۵- فرضيه‌هاي تحقيق ۵
۱-۶- روش تحقيق ۶
۱-۷- ساختار تحقيق ۶
فصل اول – کليات تحقيق
گفتار اول – موقعيت و اهميت سرزمين فلسطين ۷
۱-۱- اهميت سرزمين فلسطين ۷
۱-۲- شرايط جغرافيايي فلسطين ۱۱
۱-۳- مساحت و مرزهاي فلسطين ۱۱
۱-۴- مشخصات و ابعاد مرزهاي  فلسطين ۱۲
۱-۵- آب و هواي فلسطين ۱۲
گفتار دوم – ساکنان اوليه سرزمين فلسطين ۱۳
۲-۱- سابقه حضور عبراني‌ها در فلسطين ۱۴
۲-۲- حاکميت اسرائيل در فلسطين ۱۵
۲-۳- آخرين دوران حضور يهوديان در فلسطين ۱۵
۲-۴- حاکميت مسلمانان بر فلسطين ۱۶
۲-۵- تلاش‌ها و توطئه‌هاي مشترک يهودي‌ها و صليبي‌ها عليه جهان اسلام ۱۸
گفتار سوم- مباني مهاجرت به فلسطين ۲۱
۳-۱- حق تاريخي بر فلسطين ۲۳
۳-۲- اعلاميه بالفور ۲۴
۳-۳- دلايل کان لم يکن بودن اعلاميه بالفور از  نگاه حقوق بين‌الملل ۲۹
۳-۴- دلايل بي‌اعتباري اعلاميه بالفور با ماده۲۲ ميثاق جامعه ملل ۲۹
گفتارچهارم – طرح‌هاي تقسيم ۳۱
۴-۱- کميسيون کينگ – کرين  (طرح آمريکا ) ۳۱
۴-۲- طرح کميته پيل ( طرح انگليس ) ۳۲
۴-۳- قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومي سازمان ملل ۳۲
۴-۴- محتوي قطعنامه ۳۳
گفتارپنجم- مواضع کشورها،پيامدها و ايرادات بر قطعنامه تقسيم ۳۴
۵-۱- مواضع کشورهاي عربي ۳۴
۵-۲- مواضع ايران ۳۴
۵-۳- پيامد قطعنامه ۱۸۱ ۳۵
۵-۴- تلاش براي ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري ۳۶
۵-۵- ايرادات وارده بر قطعنامه تقسيم ۳۸
۵-۶- اعلاميه تأسيس و عضويت در سازمان ملل ۳۸
۵-۷- عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد ۳۹
نتيجه‌گيري ۴۲
فصل دوم – عضويت درسازمان ملل متحد
گفتار اول – قلمرو سرزميني ۴۵
۱-۱- تاسيس کشورها ۴۵
۱-۲- عناصر و عوامل تشکيل دهنده کشور ۴۵
۱-۲-۱– جمعيت ۴۶
۱-۲-۲- سرزمين ۴۸
۱-۲- ۳– حکومت (قدرت سياسي) ۵۰
۱-۲-۴ – حاکميت و استقلال ۵۰
۱-۳– انواع کشورها ۵۳
۱-۳-۱ – کشوربسيط يا ساده ۵۳
۱-۳-۲– کشورهاي مرکب ۵۳
۱-۳-۲-۱– اتحاديه شخصي ۵۳
۱-۳-۲-۲– اتحاديه واقعي ۵۴
۱-۳-۲-۳– کنفدراسيون کشورها (اتفاق دول) ۵۴
۱-۳-۲-۴ – کشور فدرال ۵۵
۱-۳-۲-۴– ۱– خصوصيات کشور فدرال ۵۵
۱-۳-۲-۴– ۲– نهادهاي فدرال ۵۵
۱-۳-۲-۴– ۳– صلاحيت کشور فدرال و حقوق دولت‌هاي عضو ۵۶
۱-۴-  شناسايي کشورها ۵۶
۱-۴-۱– مفهوم و ماهيت حقوق شناسايي ۵۷
۱-۴-۲– الزام به شناسايي ۵۹
۱-۴-۳– عدم شناسايي « نظريه استيمسون » ۶۰
۱-۴-۴– زمان و چگونگي شناسايي ۶۱
۱-۴-۵– شناسايي حکومت ۶۲
۱-۴-۶– شناسايي شورشيان ۶۵
۱-۴-۷– شناسايي جنبش‌هاي رهايي بخش ملي ۶۶
۱-۴-۸– آثار شناسايي ۶۷
۱-۵-  جانشيني کشورها ۶۸
۱-۵-۱-  اشکال انتقال (تغيير) حاکميت ۶۹
۱-۵-۲- اقسام جانشيني دولت‌ها ۶۹
۱-۵-۲- ۱- جانشيني دولتها در معاهدات ۶۹
۱-۵-۲- ۲- جانشيني دولت‌ها در غير از معاهدات ۷۱
۱-۵-۲- ۳- جانشيني دولتها در سازمان‌هاي بين‌المللي ۷۲
۱-۵-۳- مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در جانشيني کشورها ۷۲
گفتار دوم – عضويت در سازمان ملل متحد از منظر رويه سازمان ملل متحد ۷۳
۲-۱- تفاوت کشور شدن با عضويت در سازمان ملل متحد ۷۳
۲-۲- نظريات مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص عضويت در سازمان ملل ۷۵
۲-۳- روند تاريخي عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد ۷۷
۲-۳ -۱- ماهيت حقوقي تشکيلات خودگردان فلسطين ۷۸
۲-۳-۲- تشکيلات خودگردان فلسطيني در گذر تاريخ ۷۸
۲-۳-۳-نظام حقوقي تشکيلات خودگردان فلسطين ۸۰
۲-۳-۴- ابهام در ماهيت حقوقي کنوني تشکيلات خود گردان فلسطين ۸۰
۲-۳-۵- سازمان آزادي بخش فلسطين ۸۱
۲-۴- عضويت در سازمان ملل و چگونگي عضويت ساف در آن ۸۳
۲-۴-۱- ساف و سازمان ملل ۸۴
۲-۴-۲-کشور شدن فلسطين ۸۵
۲-۴-۳- تاريخچه بحث ۸۵
۲-۴-۴- شرايط عضويت در سازمان ملل متحد ۸۷
۲-۴-۵- شناسايي ۸۹
۲-۵- زمينه‌هاي پيدايش طرح صلح خاورميانه ۹۰
۲-۵-۱- طرح‌هاي صلح خاورميانه ۹۱
۲-۶- زمينه‌هاي صدور قطعنامه ۱۹۶۷ ۹۳
۲-۷- دلايل ارايه طرح عضويت فلسطين در سازمان ملل ۹۴
۲-۸- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکيل کشور فلسطين ۹۶
گفتار سوم – رويکرد سازمان‌هاي بين المللي وکشورها نسبت به شناسايي کشور فلسطين ۹۹
۳-۱- رويکرد اعضاي شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد ۹۹
۳-۲- رويکرد کشورها ۹۹
۳-۲-۱- آمريکا ۹۹
۳-۲-۲- آلمان ۱۰۰
۳-۲-۳-اتحاديه اروپا ۱۰۰
۳-۲-۴- فلسطيني‌ها ۱۰۱
۳-۲-۵-اعراب ۱۰۲
۳-۲-۶- اسرائيل ۱۰۳
۳-۲-۷- روسيه وچين ۱۰۴
۳-۲-۸- ايران ۱۰۴
۳-۳- دلايل عدم حمايت از طرح محمود عباس از سوي جمهوري اسلامي ايران ۱۰۶
۳-۴- سه ديدگاه:‌خوشبيني، بدبيني،  توهم توطئه ۱۰۸
۳-۵ – اقدامات حقوقي فلسطينيان تا قبل از ارايه طرح تشکيلات دولت مستقل فلسطيني ۱۱۰
گفتار چهارم- پيامدها و ايرادات وارده  بر طرح شناسايي کشور فلسطين ۱۱۰
۴-۱- پيامدهاي حقوقي مطلوب ۱۱۱
۴-۲- پيامدهاي حقوقي نامطلوب ۱۱۲
۴-۳ – ايرادات حقوقي عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد ۱۱۲
نتيجه‌گيري ۱۱۵
پيشنهادات ۱۱۸
منابع و مآخذ ۱۲۰
چکیده انگلیسی ۱۲۴

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0