اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” شناسایی و  اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده شناسایی و  اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت ­بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان ورزشی (اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها)، متخصصان بازاریابی ورزشی و شرکت‌ها و مدیر عامل‌های باشگاه‌های ورزشی می‌باشند. که بر این اساس تعداد ۶۲ نفر به صورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد عسکریان و آزادان بود که روایی و پایایی آن بر اساس روش­های معتبر مورد تایید قرار گرفت.

داده­ های تحقیق با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۶۱/۴ مهمترین مانع می‌باشد و مانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه ۱۴/۳ کم اهمیت‌ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس می باشد.

کلمات کلیدی: ورزش قهرمانی، حمایت مالی، فارس

 

 اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس می باشد.

 

 اهداف اختصاصی

 1. اولویت بندی موانع حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس
 2. اولویت بندی موانع ساختاری-مدیریتی در حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس
 3. اولویت بندی موانع عدم توفیق اسپانسرها در فرایند حمایت مالی در حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس
 4. اولویت بندی موانع عدم استفاده از اصول بازاریابی در حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس
 5. اولویت بندی موانع سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس در حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس
 6. اولویت بندی موانع مشکلات حقوقی و رسانه ای در حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس
 7. اولویت بندی موانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها در حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس
 8. اولویت بندی موانع فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی در حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس

 

سوالات  تحقیق

مهمترین موانع ساختاری-مدیریتی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس چه می باشد؟

 1. مهمترین موانع عدم توفیق اسپانسرها در فرایند حمایت مالی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس چه می باشد؟
 2. مهمترین موانع عدم استفاده از اصول بازاریابی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس چه می باشد؟
 3. مهمترین موانع سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس چه می باشد؟
 4. مهمترین مشکلات حقوقی و رسانه ای در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس چه می باشد؟
 5. مهمترین فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس چه می باشد؟
 6. مهمترین فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس چه می باشد؟
 7. مهمترین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس چه می باشد؟

 قلمرو تحقیق

 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی تاثیر موانع ساختاری-مدیریتی، موانع عدم توفیق اسپانسرها در فرآیند حمایت مالی، موانع عدم استفاده از اصول بازاریابی، موانع سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس، مشکلات حقوقی و رسانه ای در جذب حامیان مالی، فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها و فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی در عدم حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس می باشد.

قلمرو زمانی

قلمرو زمانی جمع آوري داده­هاي اين تحقيق در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۳ صورت گرفت.

قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق استان فارس بود.

محدودیت تحقیق

 1. نیاز به هماهنگی­های بسیار زیاد برای ملاقات کردن با مدیران شرکت­ها.
 2. دسترسی محدود به برخی منابع

 فهرست شناسایی و  اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

 • چکیده     ۱
 • فصل اول: مقدمه و معرفی
 • ۱-۱٫ مقدمه          ۳
 • ۱-۲٫ بیان مساله     ۵
 • ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق          ۷
 • ۱-۴٫ اهداف تحقیق ۹
 • ۱-۴-۱٫ هدف کلی  ۹
 • ۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی    ۹
 • ۱-۵٫ سوالات تحقیق           ۱۰
 • ۱-۶٫ قلمرو تحقیق  ۱۱
 • ۱-۷٫ محدودیت تحقیق         ۱۱
 • ۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات
 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
 • ۲-۱٫ بازاریابی      ۱۵
 • ۲-۲٫ بازایابی ورزشی         ۱۶
 • ۲-۳٫ حمایت مالی   ۱۷
 • ۲-۴٫ مزایا و اشکالات حمایت مالی      ۲۰
 • ۲-۵٫ حمایت مالی در ورزش ۲۱
 • ۲-۶٫ فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه های صرف شده در حمایت های مالی            ۲۳
 •  ۲-۷٫ اهداف حمایت مالی           ۲۴
 • ۲-۸٫ ارزیابی حمایت مالی         ۲۸
 •  ۲-۹٫ حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است   ۳۰
 •  ۲-۱۰٫ تمایز حمایت مالی از مراودات ترویجی دیگر  ۳۱
 •  ۲-۱۱٫ تفکیک حمایت مالی از تکنیک¬های ترویجی و مراوداتی دیگر   ۳۲
 •  ۲-۱۲٫ فروش حضوری            ۳۴
 • ۲-۱۳٫ پیشبرد فروش   ۳۴
 •  ۲-۱۴٫ تصویر و بازاریابی هیجانی           ۳۵
 • ۲-۱۵٫ رسانه های گروهی         ۳۶
 •  ۲-۱۶٫ پوشش رسانه ای و در هم ریختگی حمایت مالی           ۳۶
 •  ۲-۱۷٫ علامت های تجاری        ۳۷
 •  ۲-۱۸٫ مروری بر پیشینه تحقیق  ۴۰
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • ۳-۱٫ روش تحقیق  ۵۵
 • ۳-۲٫ جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۵
 • ۳-۳٫ روش اجرای کار         ۵۶
 • ۳-۴٫ ابزار پژوهش ۵۶
 • ۳-۵٫ ساختار پرسشنامه        ۵۶
 • ۳-۶٫ روایی و پایایی پرسشنامه          ۵۷
 • ۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها       ۵۷
 • ۳-۸٫ تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق ۵۷
 • فصل چهارم: یافته های تحقیق
 • ۴-۱٫ یافته های توصیفی تحقیق          ۶۰
 • ۴-۱-۱٫ توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه           ۶۰
 • ۴-۱-۲٫ توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه      ۶۱
 • ۴-۱-۳٫ توصیف وضعیت تحصیلیات گروه مورد مطالعه   ۶۲
 • ۴-۱-۴٫ توصیف وضعیت سازمان نمونه آماری   ۶۳
 • ۴-۱-۵٫ توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در حوزه های مختلف ورزشی      ۶۴
 • ۴-۱-۶٫ توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در بخش های مختلف ورزشی       ۶۵
 • ۴-۱-۷٫ توصیف وضعیت گستره فعالیت های سازمان مورد مطالعه   ۶۶
 • ۴-۱-۸٫ توصیف وضعیت سازمان های مورد مطالعه بر حسب تعداد کارکنان    ۶۷
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • ۵-۱٫ خلاصه تحقیق            ۷۸
 • ۵-۲٫ بحث و نتیجه گیری     ۸۱
 • ۵-۳٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق      ۸۴
 • ۵-۴٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده     ۸۵
 • منابع
 • منابع فارسی         ۸۷
 • منابع انگلیسی       ۹۰
 • پیوست ها            ۹۶
 • چکیده انگلیسی      ۹۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0