شهیدان اهل قلم ( بررسی زندگی،شخصیّت وآثار ) : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

شهیدان اهل قلم ( بررسی زندگی،شخصیّت وآثار ) : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ شهیدان اهل قلم ( بررسی زندگی،شخصیّت وآثار )”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده شهیدان اهل قلم ( بررسی زندگی،شخصیّت وآثار )

بررسی زندگی، افکار و شخصیّت بزرگان یک انقلاب، ابعاد ناگفته از اسرار پیروزی آن انقلاب را، در معرض توجّه مخاطبان قرار خواهد داد.

شخصیّتهای بزرگی چون شهیدان دانشمند، دکتر باهنر، بهشتی، مطهّری، مفتّح، چمران و شهیدآوینی که با مبارزات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود، نقشهای کلیدی پیروزی انقلاب و جنگ را بر عهده داشتند. آنان که از محضر بزرگانی چون امام راحل، علّامۀ طباطبایی، آیت الله حائری شیرازی وآیت الله بروجردی درس معرفت آموخته بودند، حرکت های انقلابی و اوضاع فرهنگی کشور را به سرمنزل مقصود رساندند؛ و در این راه پر افتخار لباس شهادت پوشیدند.

موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است، بررسی زندگی؛ آثار علمی، ادبی، دینی و تأثیر بی بدیل آنها در پیروزی انقلاب ،و همچنین؛ نقششان در روشنگری اذهان و پایه ریزی بنیانهای اعتقادی و فرهنگی جامعه ،پس از دوران سیاه طاغوتی است. اهمیّت این کار، طبق فرمایش مقام معظّم رهبری که در جمع دانشگاهیان فرمودند « نخبگان انقلاب و جنگ باید بیش از پیش به جوانان معرّفی شوند » روشن است. چرا که این افراد، ایدئولوژی انقلاب را طرّاحی و پایه های فکری و فرهنگی آن را پایه گذاری کردند. شیوۀ کار در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده است. تقریباً تمامی کتبی که دربارۀ زندگی این شهیدان نوشته شده بود؛ مورد مطالعه قرار گرفت و فیش برداری شد، سپس برش های مهمّی از زندگی آنها که شامل  فعّالیّتهای فرهنگی، زندگی نامه، شهادت نامه و آثار قلمی بود، معرّفی گردید.

کلید واژگان: شهیدان اهل قلم، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، فرهنگ اسلامی، انقلاب فرهنگی.

 

فهرست پایان نامه شهیدان اهل قلم:

 • فصل اوّل- کلیّات طرح تحقیق
 • ۱-۱- مقدّمه…………………………… ۲
 • ۱-۲- بیان مسأله………………………. ۳
 • ۱-۳- اهداف تحقیق……………………… ۳
 • ۱-۴- ضرورت انجام تحقیق………………… ۴
 • ۱-۵- پرسشها ی تحقیق……………………. ۴
 • ۲-۵- تعریف مفاهیم مطرح شده در پرسشها یا فرضیه های تحقیق    ۴
 • ۱-۶- کلید واژگان طرح تحقیق و معادل لاتین آن. ۵
 • ۱-۷- پیشینۀ تحقیق…………………….. ۵
 • ۱-۸- روش اجرای تحقیق………………….. ۵
 • فصل دوم- شهید دکتر محمّدجواد باهنر
 • ۲-۱-مقدّمه…………………………….. ۹
 • ۲-۲- زندگی نامۀ شهید باهنر از زبان خودشان. ۱۰
 • ۲-۳- زندگی شهید باهنر به روایت داستانی….. ۲۱
 • ۲-۴- نگاهی به شخصیّت سیاسی، علمی و فرهنگی شهید باهنر    ۲۵
 • ۲-۴-۱- کار گروهی و مشارکتهای دیگران……. ۲۷
 • ۲-۴-۲-   فعّالیّتهای فرهنگی مدرسۀ رفاه …… ۲۸
 • ۲-۴-۳- دیدگاه شهید باهنر در ارتباط با اسلامی کردن مدارس و دانشگاهها…… ۲۹
 • ۲-۴-۳-۱- انقلاب فرهنگی از دیدگاه شهید باهنر ۳۰
 • ۲-۴-۳-۲- آموزش و پرورش، اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی    ۳۱
 • ۲-۴-۳-۳- معیارهای ارزشی در انقلاب فرهنگی از دیدگاه شهید باهنر    ۳۲
 • ۲-۴-۴- تحوّل در آموزش و پرورش بزرگترین کار فرهنگی   ۳۴
 • ۲-۵- آثار شهید باهنر…………………. ۳۸
 • ۲-۵-۱- قسمتی از کتاب گسترش نهضت حسینی….. ۳۹
 • ۲-۶- دیدگاه امام و رهبری دربارۀ شهید باهنر ۴۲
 • ۲-۶-۱- گزیده ای از سخنان امام امّت به مناسبت شهادت دو یار وفادار اسلام……….۴۲
 • ۲-۶-۲-دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای راجع به شهید باهنر    ۴۲
 • ۲-۷-نتایج فصل دوم…………………….. ۴۴
 • فصل سوم- شهید دکتر محمّد حسینی بهشتی
 • ۳-۱-مقدّمه……………………………. ۴۶
 • ۳-۲- سالشمار زندگی شهید بهشتی…………. ۴۷
 • ۳-۳- زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت خود شهید ۵۳
 • ۳-۴- برنامه ریزی برای سازماندهی حوزه…… ۵۷
 • ۳-۵- زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت داستان ۵۹
 • ۳-۶- گوشه ای از  فعّالیّتهای علمی فرهنگی شهید دکتر بهشتی ۶۵
 • ۳-۶-۱-   فعّالیّتهای علمی- فرهنگی در داخل ایران ۶۵
 • ۳-۶-۲- تأسیس دبیرستان «دین و دانش»…….. ۶۶
 • ۳-۶-۳- مدرسۀ علمیّۀ حقّانی (منتظریّه)…….. ۶۹
 • ۳-۶-۴- تدریس در دبیرستان حکیم نظامی……. ۷۱
 • ۳-۷- تدوین کتب درسی دبیرستانها………… ۷۱
 • ۳-۷-۱- بررسی کتب کودکان………………. ۷۴
 • ۳-۷-۲- رسیدگی به امور کتابخانه ها……… ۷۵
 • ۳-۷-۳- جلسات «گفتار ماه»……………… ۷۵
 • ۳-۷-۴- مرکز علمی خواهران مسلمان……….. ۷۶
 • ۳-۷-۵-کانون توحید……………………. ۷۶
 • ۳-۷-۶-  فعّالیّتهای علمی و فرهنگی شهید بهشتی در خارج از کشور (آلمان)…….. ۷۷
 • ۳-۸- نتایج فصل سوم …………………… ۸۳
 • فصل چهارم- شهید مرتضی مطهّری
 • ۴-۱- نگاهی به زندگی شهید مرتضی مطهّری…… ۸۵
 • ۴-۱-۱- آغاز تحصیلات…………………… ۸۵
 • ۴-۱-۲- شروع مبارزات در مشهد…………… ۸۷
 • ۴-۱-۳- مهاجرت به قم ………………….. ۸۸
 • ۴-۱-۴- آشنایی با نهج البلاغه……………. ۹۱
 • ۴-۱-۵- تحصیل در محضر اساتید بزرگ……….. ۹۳
 • ۴-۱-۶- استاد دیگر ……………………. ۹۶
 • ۴-۲- تدریسهای استاد مطهّری……………… ۹۸
 • ۴-۳-مبارزۀ اساسی …………………….. ۹۹
 • ۴-۴- مهاجرت به تهران ………………… ۱۰۰
 • ۴-۴-۱- ازدواج و عزیمت به تهران………… ۱۰۰
 • ۴-۴-۲- تدریس در دانشگاه ……………… ۱۰۲
 • ۴-۴-۳-فعّالیّت در مکتب تشیّع…………….. ۱۰۳
 • ۴-۵- نخستین آثار استاد مطهّری………….. ۱۰۵
 • ۴-۶- همکاری با هیأتهای مؤتلفۀ اسلامی……. ۱۰۹
 • ۴-۷- بازداشت در پی افشاگری علیه انقلاب سفید شاه ۱۱۱
 • ۴-۸- شکل گیری جامعۀ روحانیّت مبارز……… ۱۱۲
 • ۴-۹- مسؤلیّت شورای انقلاب………………. ۱۱۵
 • ۴-۱۰- آثار استاد مطهّری……………….. ۱۱۶
 • ۴-۱۱- نتایج فصل چهارم………………… ۱۳۱
 •  
 • فصل پنجم- شهید دکتر محمّد مفتّح
 • ۵-۱- سالشمار زندگی شهید مفتّح…………. ۱۳۳
 • ۵-۲- مختصری از زندگی شهید مفتّح………… ۱۳۵
 • ۵-۲-۱- روایتی داستان گونه از زندگی شهید مفتّح ۱۳۶
 • ۵-۳- خصوصیات اخلاقی شهید مفتّح در خانه و اجتماع ۱۴۳
 • ۵-۳-۱- تهجّد و عبادت…………………. ۱۴۶
 • ۵-۳-۲- شیفتۀ اهل بیت(ع)………………. ۱۴۸
 • ۵-۳-۳- غیرت دینی……………………. ۱۴۹
 • ۵-۳-۴- برداشت کم، بازده زیاد …………  ۱۵۱
 • ۵-۳-۵- همه جانبه نگری، نوجویی و جوان گرایی ۱۵۳
 • ۵-۳-۶- فرازهای فروتنی ……………….. ۱۵۵
 • ۵-۳-۷- کمک به محرومین……………….. ۱۵۶
 • ۵-۴- تحصیلات علمی شهید مفتّح…………… ۱۵۸
 • ۵-۴-۱- تحصیلات حوزوی…………………. ۱۵۸
 • ۵-۴-۲- تحصیلات دانشگاهی………………. ۱۶۱
 • ۵-۴-۳-تدریس در دانشکدۀ الهیّات ………… ۱۶۳
 • ۵-۵- آثار و تألیفات شهید مفتّح………… ۱۶۵
 • ۵-۵-۱- ترجمه و تألیف ………………… ۱۶۵
 • ۵-۵-۲- مقدّمه بر کتابها………………. ۱۶۸
 • ۵-۵-۳- مقالات……………………….. ۱۷۰
 • ۵-۵-۴- سخنرانیهای چاپ شده……………. ۱۷۱
 • ۵-۶-  فعّالیّتهای فرهنگی دکتر مفتّح……… ۱۷۲
 • ۵-۶-۱- وحدت حوزه و دانشگاه…………… ۱۷۳
 • ۵-۷- شهادت شهید مفتّح………………… ۱۷۵
 • ۵-۸- ارتباط امام با شهید مفتّح و پیام امام به مناسبت شهادت ایشان ۱۷۵
 • ۵-۹- نتایج فصل پنجم………………….. ۱۸۱
 • فصل ششم- شهید سیّد مرتضی آوینی
 • ۶-۱- مقدّمه…………………………. ۱۸۳
 • ۶-۲- مختصری از زندگی شهید آوینی از زبان خود شهید   ۱۸۴
 • ۶-۳- شهید آوینی از نگاه دیگران (همسر شهید و دوستان)    ۱۸۸
 • ۶-۴- فرازهایی از کتاب با من سخن بگو دو کوهه ۱۹۳
 • ۶-۵- مقالۀ هنر از شهید آوینی…………. ۱۹۶
 • ۶-۶- فرازهایی از اندیشۀ شهید آوینی……. ۱۹۹
 • ۶-۷- مقالۀ رمان و انقلاب اسلامی از آوینی…. ۲۰۳
 • ۶-۸- نتایج فصل ششم…………………… ۲۰۶
 • فصل هفتم- شهید دکتر مصطفی چمران
 • ۷-۱- مقدّمه………………………….. ۲۰۸
 • ۷-۲- مختصری از زندگی و فعالیّتهای شهید چمران ۲۱۰
 • ۷-۲-۱-ورود به ایران………………….. ۲۱۲
 • ۷-۲-۲- شهادت………………………… ۲۱۳
 • ۷-۳- از یادداشت های شهید چمران در آمریکا.. ۲۱۴
 • ۷-۴-از یادداشت های شهید چمران در لبنان… ۲۱۶
 • ۷-۵-از یادداشت های شهید چمران در ایران…. ۲۱۸
 • ۷-۶- نگاهی به مناجاتهای عرفانی شهید چمران. ۲۱۸
 • ۷-۶-۱- توکّل و راز…………………… ۲۱۹
 • ۷-۶-۲- شهادت………………………… ۲۲۲
 • ۷-۷- شهید چمران از چشم یاران( حسین اعرابی) ۲۳۱
 • ۷-۸- چمران از نگاه همسرش غادّه چمران…… ۲۵۳
 • ۷-۹-نتایج فصل هفتم…………………… ۲۵۶
 •  
 • فصل هشتم- نتیجه گیری
 • ۸-۱- نتیجه گیری……………………… ۲۵۸
 • فهرست منابع.

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0