شيوه های رفتاری در گروههای مختلف : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

شيوه های رفتاری در گروههای مختلف : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۴۰ صفحه با موضوع شيوه های رفتاری در گروههای مختلف نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

شيوه های رفتاری در گروههای مختلف

معرفي

شيوه های رفتاری در كار گروهي به طور گسترده بروز مي كند و نمايان مي شود يكي از دلايل اين نماياني يا شهرت پيدا كردن تاكيد كردن روي اين موضوع است كه اين روشها روي آموزش مهارتهاي خود اداره خودمحوري كردن مراجعه كنندگان و بيماران مي تواند پياده شود آنها مي توانند از اين روشها براي كنترل زندگي شان، رفتارشان به طور موثر با مشكلات حال و آينده استفاده كنند، و وظايفشان را به خوبي بدون ادامه روان درماني انجام دهند.

نويسندگان با يك مبدا رفتاري، همانند واتسون و تارپ(۲۰۰۲)، كتابهايي را به موضوع كمك كردن به مردم در زمينه رفتار شخصي يا رفتار خود محوري اختصاص داده اند. اين هدف از طريق تنوع هاي وسيع و گسترده، در مورد تكنيكهاي شناختي و شيوه های رفتاری با مبدا عملي انجام مي شد. اكثر اين تكنيكهاي درماني مراحلي هستند كه مراجعه كنندگان مي توانند براي حل مشكلات درون شخصيتي، احساسي و تصميم گيري روي خودشان پياده كنند و انجام دهند.

– اصطلاح روان درماني رفتار به كاربرد چند مرحله و تكنيك اشاره مي كند كه از يك متغير در تئوريهاي يادگيري ريشه گرفته است. براي اينكه هيچ تئوري به تنهايي تمرينهاي روان درماني موقتي را تاييد نمي كند، هيچ مدل گروهي تنها وجود ندارد. كه به معناي دقيق كلمه بتواند گروه رفتاري ناميده شود بعلاوه، انواع گوناگوني از گروهها هستند كه روي يادگيري و رفتاري كار مي كنند.

سنجش رفتاري

سنجش رفتاري شامل يك مجموعه مراحلي است كه براي گرفتن اطلاعات استفاده مي شود و پيشرفتهاي طرح معالجه براي هر مريض را به صورت راهنما در اختيار پزشك قرار مي دهد. و به او كمك مي كند تا اثرات درمان را اندازه بگيرد. مطابق با نظريه اسپيكلر و گورمونت(۲۰۰۳) مرحله سنجش رفتاري داراي ۴ خصوصيت است كه با رفتار درماني همراه مي باشد.آنها

(۱) در مورد جمع آوري اطلاعات منحصر به فرد جزئيات آن درباره مشكل بيماران طراحي شده اند.

(۲) تمركز كردن روي وظايف روزمره بيماران و شرايط زندگي آنها

(۳) با الگو برداري از رفتارهاي بيماران براي گردآوري اطلاعات درباره اينكه چطور بيماران در شرايط و موقعيت هاي مختلف عمل مي كنند. اين مقوله را مورد بررسي قرار مي دهند

(۴) به طور دقيق تر تمركز مي كنند تا اينكه با شخصيت كلي بيماران عمل كنند(۵) يك بخش كامل و ادامه دار روان درماني است.

ارزيابي اهداف روان درماني

در بسياري از گروههاي رفتار درماني مرحله اوليه كارگروهي به توسعه مراحل آخري معاينه بيمارانشان با فرموله و رده بندي كردن عبارتهاي خاص از اهداف شخصي كه آنها مي خواهند انجام دهند اختصاص دارد. تشخيص اهداف معين كننده جهت حركت هاي درماني است. اگر چه رهبر گروه به بحث اهداف مي پردازد.

اهداف شخصي از خود اعضاي گروه سرچشمه مي گيرد اعضاي گروه رفتارهاي مشكل سازي را كه مي خواهند تغيير دهند و مهارت هاي جديدي را كه مي خواهند ياد بگيرند ارائه و انتشار مي دهند. اهداف شخصي كه بيماران ممكن است مدنظر قرار دهند شامل كاهش استرش در زمان تست گرفتن، حذف ترس و دلهره ها كه با عملكردهاي موثر تداخل پيدا مي كند. همراه شدن با نااميدي و شوكه شدن، وزن كم كردن، خلاص شدن از دست مواد اعتيادآور(سيگار كشيدن، الكل، يا داروهاي ديگر) اينجا چند نمونه از مهارتهاي جديد است كه بيماران مي خواهند با آن آشنا شوند.

  • يادگيرند آنچه را كه مي خواهند به طور واضح و صريح تقاضا كنند.
  • به رفتارهايي كه به آرامش روحي و جسمي منتهي مي شود آشنا شوند.
  • متدهاي خاصي از خود كنترلي، همانند ورزش هاي منظم، سخت كنترل در آوردن الگوهاي خوردن و حذف استرسها را افزايش دهند.
  • ياد بگيرند كه داراي اعتماد به نفس و جسور باشند بدون اينكه پرخاشگر با ستيزه جو بشوند.
  • رفتار يا شناختشان را همانند وسيله ايي براي تغيير به نمايش بگذارند.
  • ياد بگيرند كه هر دو نوع واكنش مثبت و منفي را دريافت كنند و از خود نشان دهند.

طرح معالجه

بعد از اينكه اعضاء اهدافشان را مشخص كردند يك طرح معالجه براي انجام اين اهداف نسخه مي شود. تكنيكهاي رفتاري عملكردهاي اصلي هستند. بنابراين، از گروه انتظار مي رود كه چيزهايي را انجام دهند نه اينكه فقط بدون اجرا وجه طور مجهول آنرا منعكس كنند و در گفتگوهايي كه اساسا پيرامون مشكلاتشان هستند قضاوت كنند. اساسا اين طرحها براي بيماران توسط پزشك گروه تهيه شده و توسعه پيدا كرده است. بعد از سنجش اوليه، و وقتي كه اعضا مهارتهاي لازم را ياد گرفتند اعضاي گروه با هم ديگر با رهبر گروه استراتژي هاي مداخله اي را كه ممكن است مورد استفاده قرار گيرد يا اعمال خاصي را كه ممكن است برعهده گرفته شود با هم ديگر باز كرده و مشكلاتشان را به صورت گروهي حل مي كنند.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0