سنجش سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول ، فن پروپاترين روي شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri و كفشدوزك شكارگر آن montrouzieri Cryptolaemus : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی

سنجش سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول ، فن پروپاترين روي شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri و كفشدوزك شكارگر آن montrouzieri Cryptolaemus : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” سنجش سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول ، فن پروپاترين روي شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri و كفشدوزك شكارگر آن montrouzieri Cryptolaemus ” با گرایش حشره شناسي کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده سنجش سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول ، فن پروپاترين روي شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri و كفشدوزك شكارگر آن montrouzieri Cryptolaemus:

شپشك آردآلود مركبات یکی از آفات کلیدی مرکبات می باشد. سابقه نسبتا” طولانی کاربرد سموم شیمیایی علیه اين آفت، پدیده مقاومت آفت نسبت به آفت کشها و اثرات مخرب زیست محیطی نیاز به روشهای جایگزینی که فاقد اثرات نامطلوب یاد شده باشد را توجیه می کند. در اين مطالعه اثر سميت تنداكسير (عصاره فلفل تند)، پاليزين (صابون حشره­كشي)، سيرينول (عصاره سير)، فن­پروپاترين و در آزمايشي جداگانه افزودن سينرجيست برتر به سموم فوق به منظور کاهش غلظت سموم، مورد بررسي قرار گرفت. در اين بررسي از کدوی حلوایی و جوانه سيب زميني برای پرورش شپشک آردآلود مرکبات استفاده شد و مراحل زيستي شپشك آردآلود  تحت تاثير غلظت هاي مختلف سموم مورد استفاده قرار گرفت و تلفات بعد از ۹۶،۷۲،۴۸،۲۴، ساعت شمارش گرديد در اين آزمايش در كاربرد حداكثر دز مصرفي روي پوره سن ۲ شپشك آرد آلود مركبات ميزان تلفات ايجاد شده براي تنداكسير و پاليزين در ppm 3000 به ترتيب ۹۳/۲ ± ۹۶/۹۰ و ۹۲/۱ ± ۱۶/۸۹  درصد و براي سيرينول در ppm3500، ۱۱/۱ ± ۱۱/۸۷ و براي فن پروپاترين درppm  ۱۰۰۰، ۸۸/۳ ± ۹۷/۸۰ ارزيابي شده است. آزمايش ديگري روي پوره سن ۳ انجام گرفت كه ميزان مرگ ومير براي تنداكسير و پاليزين در بالاترين غلظت (ppm 4000)، به ترتيب ۹۳/۲ ± ۴۴/۸۹ و ۹۲/۱± ۳۸/۸۱ درصد و براي سيرينول در بالاترين غلظت (ppm5000 (، ۲۱/۱ ±  ۰۵/۷۸ درصد و براي فن پروپاترين در بالاترين غلظتppm)  ۱۰۰۰)، ۸/۱ ± ۰۱/۷۹ ارزيابي شده است. نتايج بدست آمده از آزمايشات انجام گرفته روي پوره سن ۱ و حشره كامل نشان مي دهد كه كمترين دز مصرفي روي پوره سن ۱ بيشترين مرگ ومير را داشته و  بيشترين دز مورد استفاده از سموم گیاهی، هيچ تاثيري روي حشره كامل نداشته است و در اثربخشی فن­پروپاترین روی حشره کامل ۱۸/۱ ± ۹۸/۷۰ درصد تلفات به ثبت رسیده است. در آزمايشي جداگانه تاثير پذيري سينرجيست با افزودن به سموم فوق مورد بررسي قرار گرفت كه ميزان تلفات در بالاترين دز تند اكسير و پاليزين (ppm1500) كه ۵۹/۲ ± ۴۴/۹۴ و ۲۹/۳ ± ۶۶/۸۶ درصد و در بالاترين غلظت براي سيرينول (ppm2500)، ۶۰/۳ ± ۳۳/۸۳ درصد و در بالاترين دز فن پروپاترين (ppm 500)، ۱۰/۲ ± ۲۲/۷۷ ارزيابي شد آزمایشات انجام گرفته در سطح ۱% اختلاف معني داري با شاهد مشاهده مي شود. اين تحقيق در راستاي تاثير پذيري سموم مورد استفاده روي كفشدوزك montrouzieri Cryptolaemus نيز مورد بررسي قرار گرفت كه سموم گياهي فوق هيچ تاثير سوئي روي كفشدوزك نداشته است ولي در مقابل فن پروپاترين در بالا ترين دز استفاده شده ۷۰- ۶۶ درصد تلفات را به همراه داشت.

 

کلیات و اهداف پایان نامه سنجش سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول ، فن پروپاترين روي شپشك آردآلود مركبات

مركبات از گياهاني است كه از ديرباز در ايران مورد كشت و پرورش قرار گرفته است.  کشت اقتصادی مرکبات در ایران از سیصد سال پیش در شمال کشور آغاز گردیده و سپس به جنوب کشور نیز گسترش یافته است (مافي، ۱۳۷۶). امروزه مرکبات به دلیل نقشی که در سلامت انسان دارد، در بیش از ۱۱۳ کشور جهان توليد مي شود. مرکبات در ایران با سطح زیر کشت ۲۱۸،۴۲۲ هکتار و تولید سالانه حدود ۳،۷۶۹،۹۹۶ تن در جهان مقام ششم را داراست (كوفمان[۱]، ۱۹۹۶).

بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۳۷۶ استان مازندران با ۲/۳۸% سطح بارور باغ های مرکبات مقام اول و سه استان فارس، کرمان و هرمزگان به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند www.Entomology.Wise.edu)).

در بین آفات مرکبات شپشك آردآلود مرکباتPlanococcus citri Risso (Hom:Coccidae) یکی از آفات غیر بومی ایران می باشد كه در دهه ۱۳۲۰ شمسی وارد ایران گردید. كريوخين اولين كسي بود كه از شپشك  آرد آلود مركبات در ايران نام برده (كريوخين[۲]،۱۹۴۶). کریوخین معتقد است که این آفات در سالهای ۱۲۹۵ الی ۱۲۹۷ از اروپا به وسیله گیاهان زینتی به ایران منتقل شده و سالهای متمادی در گلخانه های بزرگ باقی مانده و سپس به وسیله درختان زینتی به باغات منتقل شده و چون شرایط طبیعی استان های گیلان و مازندران برای رشد و نمو آفات مناسب بوده، به سرعت تکثیر یافته است.

این آفت به جز مرکبات گیاهان دیگری مانند چای، شمشاد، ازگیل ژاپنی، خرزهره، برگ بو و خرمندی را نیز آلوده می‌کند. شپشك آردآلود مركبات در دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) در شمال کشور حالت طغیانی پیدا کرده و خسارت شدیدی را به باغ های مرکبات وارد کرده است. اين آفت به برگ، میوه و شاخه های جوان مرکبات بدون هیچ رجحانی حمله کرده و سطح آنها را می‌پوشاند. بر اثر فعالیت این حشره روی درختان و ترشح زیاد عسلک، قارچ فوماژین تکثیر یافته و علاوه بر افزایش ضعف درخت در اثر کاهش فتوسنتز، بازار پسندی میوه‌های باقی مانده را نیز به شدت کاهش می‌دهد(كالتاجيرون[۳]، ۱۹۸۹). بنابراین با توجه به اهمیت شپشك آردآلود مرکبات مطالعه در خصوص كنترل آفت ضروری می باشد.

كاربرد سموم شیمیایی موجب بروز مقاومت در آفات و كاهش جمعيت عوامل کنترل کننده طبیعی آنها در مزارع و باغات ها خواهد شد. مطالعه کفشدوزک­ها (Coccinellidae)، به دلیل نقش مؤثری که در کنترل بیولوژیکی و مبارزه تلفیقی با آفات دارند، از اهميت زيادي برخوردار است ( هودك[۴]، ۱۹۶۷). اکثریت گونه های این خانواده حشره خوار هستند گونه های شکارگر این خانواده اغلب شکارگر شته ها، شپشک ها،کنه ها و سفیدبالک ها هستند (ميدكاد[۵]، ۲۰۰۰). به همین دلیل کفشدوزک های شکارگر بیش از سایر حشرات شکارگر در کنترل بیولوژیک مورد استفاده قرار گرفته اند.

كفشدوزك كريپت يكي از گونه­هاي خانواده Coccinellidae مي­باشد كه يكي از موارد مهم در برنامه مديريت كنترل شپشك آردآلود مركبات مي­­باشد كه بر اساس تحقيقات گوردون تمام مراحل زیستی کفشدوزک کریپتولموس در باغ هایی که به شپشك مرکبات آلوده می‌باشند، به فراوانی دیده می‌شوند (گوردون[۶]،۱۹۸۵).  لذا مطالعه حاضر با اهداف عمومی زیر انجام گرفته است:

  • عدم استفاده از حشره كشهاي شیمیایی سنتتيك به منظور كاهش آلودگی های زیست محیطی ، حفظ دشمنان طبیعی ، جلوگيري از بروز پديده مقاومت در آفات و کاهش میزان سمیت در پستانداران.
  • بررسي امكان كنترل شپشك آردآلود مركبات با استفاده از سموم گياهي كم­خطر و حفاظت از دشمنان طبيعي و كفشدوزك muls Cryptolaemus montrouzieri.

 

 

نتيجه گيري پایان نامه سنجش سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول ، فن پروپاترين روي شپشك آردآلود مركبات:

  • سموم گیاهی تنداکسیر، پالیزین در دز ۳ در هزار و سیرینول با دز ۵/۳ در هزار در کنترل پوره سن ۲ و دز ۴ در هزار تند اکسیر و پالیزین و ۵ در هزار سیرینول در کنترل پوره سن ۳ شپشک آردآلود مرکبات موثر بوده است. در حالی­که کاربرد ۵/۰ در هزار سموم مذکور پوره سن ۱ شپشک را کنترل نموده است.
  • حشره­کش فن­پروپاترین با دز توصیه شده ۱ در هزار پوره سن ۲ و ۳ و حشره کامل شپشک آردآلود مرکبات را کنترل کرده است.
  • کاربرد سینرجیست به میزان ۱ در هزار میزان کنترل شپشک آردآلود را ۳۰% افزایش می­دهد.
  • کفشدوزک Cryptolaemus montrazieri به عنوان مهمترین دشمن طبیعی شپشک آردآلود مرکبات معرفی شده است که سموم گیاهی مورد استفاده هیچ اثر سوئی بر روی کفشدوزک نداشته است در صورتیکه در تیمار فن­پروپاترین با دز ۱ در هزار، کفشدوزک ۷۰-۶۶%  تلفات داشته است.

 

فهرست مطالب پایان نامه سنجش سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول ، فن پروپاترين روي شپشك آردآلود مركبات

فصل ۱: مقدمه  ۱

۱-۱- کلیات و اهداف.. ۲

فصل ۲: بررسي منابع   ۴

۲-۱- شپشک‌های آردآلودآلود مركبات.. ۵

۲-۱-۱- مناطق انتشار و موقعیت جغرافیایی شپشک آردآلود مرکبات در جهان و ایران. ۵

۲-۱-۲ میزبان های شپشك آردآلود مركبات.. ۷

۲-۱-۳ کلیاتی از مورفولوژی و بیولوژی شپشک آردآلود مرکبات(P. citri). 8

۲-۱-۴- زمستان گذرانی شپشک آردآلود مرکبات.. ۱۰

۲-۱-۵- -نحوه خسارت آفات روی مرکبات… ۱۱

۲-۲- روشهاي كنترلي شپشك آردآلود مركبات.. ۱۲

۲-۲-۱- کنترل بیولوژیکی.. ۱۳

۲-۲-۲- كنترل شيميايي.. ۱۵

۲-۲-۳ كنترل توسط سموم گياهي.. ۱۵

۲-۳- آزمایشات زیست سنجی انجام شده بر روی شپشک آردآلود مرکبات.. ۱۶

۲-۴- آزمایشات زیست سنجی انجام شده با حشره کشهای مورد بررسی.. ۲۱

فصل ۳: مواد وروشها ۲۴

۳-۱- پرورش شپشک آردآلود مرکبات و کفشدوزک كريپتولموس: ۲۵

۳-۲- تعيين محدوده غلظت ها: ۲۶

۳-۳- غلظتهای تعیین شده سموم مورد استفاده براي پوره سن ۲: ۲۷

۳-۴- غلظتهای تعیین شده سموم همراه با سينرجيست برتر براي پوره سن ۲: ۲۷

۳-۵- غلظتهای تعیین شده سموم مورد استفاده براي پوره سن۳ : ۲۸

۳-۶- طرح آزمایش: ۲۹

۳-۷- طرح پايه و تجزيه وتحليل آماري: ۳۱

فصل ۴: نتايج   ۳۲

۴-۱- اثر سميت تنداكسير، سيرينول، پاليزين و فن­پروپاترين بر روي پوره سن ۲ شپشك آردآلود  مركبات.. ۳۳

۴-۲- اثر سميت تنداكسير، سيرينول، پاليزين و فن­پروپاترين با افزودن سينرجيست برتر بر روي پوره سن ۲ شپشك آردآلود مركبات.. ۳۹

۴-۳- بررسي سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول و فن­پروپاترين روي پوره سن ۳ شپشك آردآلود مركبات.. ۴۵

۴-۴- بررسي سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول و فن­پروپاترين روي پوره سن ۱ شپشك آردآلود مركبات.. ۵۱

۴-۵- بررسي سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول و فن­پروپاترين روي حشره كامل شپشك آردآلود مركبات.. ۵۱

۴-۶- بررسي سميت تنداكسير، پاليزين، سيرينول و فن­پروپاترين روي كفشدوزك كريپتولموس با دو روش گوارشي و تماسي   ۵۳

فصل ۵: بحث    ۵۷

۵-۱- نتيجه گيري: ۶۳

۵-۲- پيشنهادات: ۶۳

فصل ۶: منابع   ۶۴

 

فهرست اشكال

شکل ( ‏۲‑۱) حشره ماده و پوره سن ۲٫ ۹

شکل ( ‏۲‑۲) حشره نر و دستجات تخم.. ۹

شکل ( ‏۲‑۵) سيكل زندگي شپشك آردآلود مركبات و كفشدوزك كريپتولموس… ۹

شکل ( ‏۲‑۶) خسارت شپشك آردآلود مركبات.. ۱۲

شکل ( ‏۲‑۷) كفشدوزك كريپتولموس در حال تغذيه از شپشك آردآلود مركبات.. ۱۵

شکل ( ‏۳‑۱) سموم گياهي استفاده شده در اين بررسي.. ۳۰

شکل ( ‏۳‑۲) طرح آزمايش انجام شده در ۴ تيمار با ۶ تكرار. ۳۱

شکل ( ‏۴‑۱) اثر بخشی دزهای مختلف تند اکسیرروی پوره سن ۲٫ ۳۷

شکل ( ‏۴‑۲) اثر بخشی دزهای مختلف پالیزین روی پوره سن ۲٫ ۳۷

شکل ( ‏۴‑۳) اثر بخشی دزهای مختلف  سیرینول روی پوره سن ۲٫ ۳۸

شکل ( ‏۴‑۴) اثر بخشی پالیزین، تنداکسیر، سیرینول و فن­پروپاترین روی پوره سن ۲ شپشک آردآلود مرکبات در حالت مقايسهاي   ۳۸

شکل ( ‏۴‑۵) اثر بخشی دزهای مختلف تنداکسیر + سينرجیست برتر روی پوره سن ۲٫ ۴۳

شکل ( ‏۴‑۶) اثر بخشی دزهای مختلف سیرینول +سينرجيست برتر روی پوره سن ۲٫ ۴۳

شکل ( ‏۴‑۷) اثر بخشی دزهای مختلف پالیزین + سينرجيست روی پوره سن ۲٫ ۴۴

شکل ( ‏۴‑۸) اثر بخشی پالیزین، تنداکسیر، سیرینول و فن­پروپاترین با افزودن سینرجیست برتر روی پوره سن ۲ شپشک آردآلود مرکبات در حالت مقايسه اي.. ۴۴

شکل ( ‏۴‑۹) اثر بخشی دزهای مختلف تنداکسیرروی پوره سن۳٫ ۴۹

شکل ( ‏۴‑۱۰) اثر بخشی دزهای مختلف پالیزین روی پوره سن ۳٫ ۴۹

شکل ( ‏۴‑۱۱) اثر بخشی دزهای مختلف سیرینول روی پوره سن ۳٫ ۵۰

شکل ( ‏۴‑۱۲) اثر بخشی پالیزین، تنداکسیر، سیرینول و فن­پروپاترین روی پوره سن ۳ شپشک آردآلود مرکبات در حالت مقايسه اي.. ۵۰

 

فهرست جداول

جدول ( ‏۳‑۱) مشخصات حشره كشهايي كه در اين پروژه مورد بررسي قرار گرفته است… ۲۶

جدول ( ‏۳‑۲) غلظت هاي تعيين شده براي سموم مورد استفاده براي پوره سن ۲٫ ۲۷

جدول ( ‏۳‑۳) غلظت هاي تعيين شده براي سموم مورد استفاده همراه سينرجيست براي پوره سن ۲٫ ۲۸

جدول ( ‏۳‑۴) غلظت هاي تعيين شده براي سموم مورد استفاده براي پوره سن ۳٫ ۲۸

جدول ( ‏۴‑۱) تجزيه واريانس سموم مورد بررسي روي درصد مرگ و مير. ۳۳

جدول ( ‏۴‑۲) مقايسه ميانگين غلظت هاي سموم مورد استفاده روي درصد مرگ و مير. ۳۴

جدول(‏۴‑۳) مقايسه ميانگين درصد مرگ و مير از نظر زمان استفاده از سموم مورد بررسي (۲۴،۴۸،۷۲،۹۶ساعت پس از سمپاشي) ۳۴

جدول ( ‏۴‑۴) مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات.. ۳۶

جدول ( ‏۴‑۵)  LC50 و LC90 سموم در اثر بخشي بر پوره سن ۲ بر واحد ppm.. 37

جدول ( ‏۴‑۶) تجزيه واريانس سموم مورد بررسي با افزودن سينرجيست برتر روي درصد مرگ و مير. ۳۹

جدول ( ‏۴‑۷) مقايسه ميانگين غلظت هاي سموم مورد استفاده با افزودن سينرجيست برتر روي درصد مرگ و مير  ۴۰

جدول ( ‏۴‑۸) مقايسه ميانگين درصد مرگ ومير از نظر زمان استفاده از سموم مورد بررسي با افزودن سينرجيست برتر(۲۴،۴۸،۷۲،۹۶ساعت پس از سمپاشي) ۴۰

جدول ( ‏۴‑۹) مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات.. ۴۲

جدول ( ‏۴‑۱۰) LC50 و LC90 سموم + سينرجيست برتر در اثر بخشي بر پوره سن ۲ بر واحد ppm.. 43

جدول ( ‏۴‑۱۱) تجزيه واريانس سموم مورد بررسي روي صفت درصد مرگ و مير. ۴۶

جدول ( ‏۴‑۱۲) مقايسه ميانگين غلظت هاي سموم مورد استفاده روي درصد مرگ و مير. ۴۶

جدول (‏۴‑۱۳) مقايسه ميانگين درصد مرگ و مير از نظر زمان استفاده از سموم مورد بررسي (۲۴،۴۸،۷۲،۹۶ساعت پس از سمپاشي) ۴۷

جدول ( ‏۴‑۱۴) مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات.. ۴۸

جدول ( ‏۴‑۱۵) LC50 و LC90 سموم در اثر بخشي بر پوره سن ۳ بر واحد ppm.. 49

جدول ( ‏۴‑۱۶) تجزيه واريانس سم مورد بررسي روي درصد مرگ و مير. ۵۱

جدول ( ‏۴‑۱۷) مقايسه ميانگين غلظت هاي سم مورد استفاده روي درصد مرگ و مير. ۵۲

جدول (‏۴‑۱۸) مقايسه ميانگين درصد مرگ و مير از نظر زمان استفاده از سم مورد بررسي (۲۴،۴۸،۷۲،۹۶ساعت پس از سمپاشي) ۵۲

جدول (‏۴‑۱۹) مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات.. ۵۳

جدول (‏۴‑۲۰) تجزيه واريانس سم مورد بررسي روي درصد مرگ و مير. ۵۴

جدول (‏۴‑۲۱) مقايسه ميانگين غلظت هاي سم مورد استفاده روي درصد مرگ ومير. ۵۵

جدول (‏۴‑۲۲) مقايسه ميانگين درصد مرگ و مير از نظر زمان استفاده از سم مورد بررسي (۲۴،۴۸،۷۲،۹۶ساعت پس از سمپاشي) ۵۵

جدول ( ‏۴‑۲۳) مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات.. ۵۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0