free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

دانلود پایان نامه شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

دانلود پایان نامه شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی- ادبیات‌کودک و نوجوان با عنوان شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی در ۱۹۱ صفحه با فرمت WORD نگارش شده است.

 قسمتهایی از پایان نامه شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی:

چکیده:

شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

پژوهش حاضر با هدفِ یافتن ژرف‌ساخت‌های تمرکززدایانه به‌سراغ افسانه‌های عامیانه‌ی ایرانی رفته‌است تا با واکاوی آن‌ها این ظرفیت‌های نهفته را آشکارسازد. تمرکززدایی، بنابر یافته‌های پیاژه اصلی‌ترین ویژگی ذهنی کودک است و بنابر پیشنهاد خسرونژاد در قالب شگردهایی ویژه در ادبیات کودک نمودمی‌یابد.

ضرورت چنین پژوهشی، در ادامه‌ی نظریه‌ی معصومیت‌و‌تجربه، کمک به‌استقلال‌بخشیدن به ماهیت ادبیات کودک است. در این پژوهش ۳۰ افسانه از افسانه‌های انجوی شیرازی برگزیده و با روش تحلیل محتوای کیفی و تلفیقی از قیاس و استقرا، بر پایه‌ی نظریه‌ی معصومیت‌وتجربه، کاویده شدند.

یافته‌های این پژوهش نشان‌داد که از میان شگردهای تمرکززدایانه‌ی معصومیت‌و‌تجربه، شگردهای «اغراق» و «پایان‌خوش» در همه‌ی این افسانه‌ها وجودداشتند و شگرد «نمای دور و نزدیک» در هیچ‌یک از افسانه‌ها یافت‌نشد. جلوه‌های تازه‌ی تمرکززدایی در افسانه‌های انجوی شیرازی در قالب ۱۳ شگرد به‌دست‌آمدند که عبارت‌اند از:

یک‌صحنه‌ با دو نما، صحنه‌های هم‌زمان، نمای باز و نمای بسته، زنجیره‌ی رخ‌دادها ( خوش‌اقبالی و بداقبالی )، رگبار وارونگی، جابه‌جایی قهرمان، چند‌مجلسی، غافل‌گیری، مناظره، برچسب ( متضاد یا هم‌سان )، قصه در قصه، قصه‌های زنجیره‌ای و دگردیسی. آن‌چه در همه‌ی این شگردها تمرکززدایی را سبب می‌شد، نوعی حرکت و غفلت‌زدایی یا انتظارشکنی بود.

 

هدف پژوهش

هدف از اين پژوهش بررسي ژرف­ساخت تمرکز­زدايانه­ي افسانه­هاي عاميانه و بررسي شگردهای تمرکززدايي در آ­ن­ها است. شگردهای تمرکززدایی در معصومیت‌و‌تجربه پیش­از این مشخص شده‌اند، به‌آزمون‌بردن دوباره­ی این شگردها و بررسی افسانه­ها برای یافتن شگردهایی تازه ( در صورت امکان ) از هدف‌های اصلی این پژوهش است. مقایسه­ی افسانه­های صبحی که می­توان آن­ها را بازسازی افسانه­ها دانست با افسانه­های انجوی شیرازی که گردآوری افسانه‌ها به‌شمار‌می‌آیند نیز از هدف‌های فرعی پژوهش حاضر است که درک تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو را در پی دارد و می‌تواند در نوع شگردهای تمرکززدایانه تفاوت‌هایی را سبب‌شود.

به­طور‌کلی دید پژوهش این است که افسانه­ها به این دلیل یکی از گونه­های پرطرف‌دار نزد کودکان هستند که برخی از ویژگی‌های آن‌ها با برخی ‌ویژگی­های ذهنی کودکان همسانند و این همسانی سبب می­شود که کودکان جذب این افسانه­ها شوند یا به عبارت بهتر کودکان به این­سبب از شنیدن افسانه­ها لذت می­برند، پس هدف پژوهش نیز در راستای همین دید پیش‌می‌رود.

 

فهرست مطالب و صفحات شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی :

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱- پیش‌گفتار ۲
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- اهمیت  ضرورت پژوهش ۳
۴-۱- هدف پژوهش ۶
۵-۱- تعریف‌های مفهومی واژه‌ها و اصطلاح‌ها ۷
۱-۵-۱- قصه ۷
۲-۵-۱- افسانه ۷
۳-۵-۱- افسانه واقع‌گرا ۷
۴-۵-۱- افسانه پریان ۸
۵-۵-۱- جذب و انطباق ۸
۶-۵-۱- تمرکززدایی و تمرکزگرایی ۸
فصل دوم: پيشينه­ و مبانی نظری پژوهش
۲-۱- پیشینه افسانه‌ها ۱۰
۲-۱-۱- در خارج از ایران ۱۰
۱-۱-۱-۲- گردآوری و طبقه‌بندی افسانه‌ها ۱۰
۲-۱-۱-۲- ساختارگرایی ۱۲
۲-۱-۱-۳- روی‌کرد بنیان‌فکنانه ۱۵
۲-۱-۱-۴-روی‌کرد روان‌کاوانه ۱۵
۲-۱-۱-۵-روی‌کرد یونگی ۱۶
۲-۱-۱-۶- روی‌کرد مارکسیستی ۱۷
۲-۱-۱-۷-روی‌کرد زن‌گرایانه ( فمینیستی) و جنسیتی ۱۷
۲-۱-۱-۸- روی‌کرد نواستعماری ۱۸
۲-۱-۱-۹-روی‌کرد تطبیقی ۱۸
۲-۱-۲- در ایران
۱-۲-۱-۲- گردآوری و طبقه‌بندی ۱۹
۲-۲-۱-۲- روی‌کرد ساختارگرایانه ۱۹
۳-۲-۱-۲- روی‌کرد روان‌کاوانه ۲۱
۲-۱-۲-۴- روی‌کرد یونگی ۲۳
۵-۲-۱-۲- روی‌کرد زن‌گرایانه (فمینیستی) ۲۳
۶-۲-۱-۲- روی‌کرد اطلاع‌رسان ۲۴
۷-۲-۱-۲- روی‌کرد آسیب‌شناسانه ۲۵
۸-۲-۱-۲- روی‌کرد تاریخی ۲۵
۹-۲-۱-۲- روی‌کرد زبان‌شناسانه ۲۵
۱۰-۲-۱-۲- پژوهش در زمینه بازنویسی و بازگردانی افسانه‌ها ۲۶
۱۱-۲-۱-۲- روی‌کرد تحلیل محتوا ۲۶
۱۲-۲-۱-۲- روی‌کرد شناخت‌شناسی تکوینی ۲۶
۱۳-۲-۱-۲- جمع‌بندی پیشینه افسانه‌ها ۲۷
۲-۲- پیشینه تمرکززدایی ۲۷
۱-۲-۲- پیاژه و تمرکززدایی ۲۹
۲-۲-۲- ویگوتسکی ۲۹
۳-۲-۲- دونالدسون ۳۲
۴-۲-۲- بنیان‌فکنی و تمرکززدایی ۳۳
۵-۲-۲- پیشینه تمرکززدایی در ادبیات کهن ایران ۳۵
۲-۲-۶- تمرکززدایی پس از معصومیت و تجربه ۳۵
۳-۲- معصومیت و تجربه و مبانی نظری پژوهش ۳۷
۱-۳-۲- شگردهای تمرکززدایی در افسانه‌ها ۳۷
۱-۱-۳-۲- پایان‌خوش ۴۰
۲-۱-۳-۲- اغراق ۴۰
۳-۱-۳-۲- مداخله راوی ۴۰
۴-۱-۳-۲- خودنمایی افسانه‌ها ۴۰
۵-۱-۳-۲- وارونه‌سازی ۴۰
۶-۱-۳-۲- سپیدگویی ۴۱
۷-۱-۳-۲- رفت و برگشت ۴۲
۸-۱-۳-۲- نمای دور، نمای نزدیک ۴۲
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- طرح پژوهشی ۴۵
۲-۳- نمونه‌های پژوهش ۴۵
۳-۳- روش داده‌‍‌یابی ۴۷
۴-۳- روش داده‌کاوی ۴۸
۵-۳- حساسیت پژوهش‌گر ۴۹
۶-۳- پرسش‌های پژوهش ۴۹
فصل چهارم: واکاوی افسانه‌ها
۴-۱- خر ما از کره‌گی دم نداشت ۵۱
۴-۲- یوسف شاه پریان و ملک احمد ۵۸
۴-۳- شتر دیدی ندیدی ۶۲
۴-۴- ملک محمد و دیو یک لنگو ۶۵
۴-۵- پادشاه و دختر چوپان ۷۳
۴-۶- شاهزاده‌ابراهیم و فتنه خون‌ریز ۷۷
۷-۴- آدم بدبخت ۸۱
۸-۴- مرد جوجه فروش ۸۵
۹-۴- قوز بالای قوز ۸۷
۱۰-۴- آبی‌بی دلم می‌خواد را بیری ۸۸
۱۱-۴- آگبوری ۹۱
۱۲-۴- گل به صنوبر چه کرد ۹۳
۱۳-۴- ملاچغندر و زن بدکاره ۹۹
۱۴-۴- عباس دوس ۱۰۲
۱۵-۴- دهاتی و تاجرها ۱۰۴
۱۶-۴- مطیع و مطاع ۱۰۸
۱۷-۴- یه بار جستی ملخک ۱۱۱
۱۸-۴- حسن یک‌غازی و حسن دوغازی ۱۱۴
۱۹-۴- تعبیر خواب ۱۱۶
۲۰-۴- جانتیغ و چهل‌گیس ۱۲۰
۲۱-۴- بابل هند ۱۲۵
۲۲-۴- گل خندان ۱۲۷
۲۳-۴- سه زن مکار ۱۳۰
۲۴-۴- دختر نارنج و ترنج ۱۳۳
۲۵-۴- ملا بد نباشد ۱۳۷
۲۶-۴- روباه و الاغ ۱۳۸
۲۷-۴- روی یخ گرد و خاک بلند نکن ۱۳۹
۲۸-۴- عروسک سنگ صبور ۱۴۱
۲۹-۴- ملای مکتب ۱۴۳
۳۰-۴- حسن کچل ۱۴۴
۴-۳۱- پاسخ به پرسش نخست ۱۴۸
۴-۳۲- پاسخ به پرسش دوم ۱۵۱
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۱۵۳
۵-۲– ارزش های نهفته در افسانه‌ها ۱۵۳
۵-۳- بازخوانی شگردهای معصومیت‌و‌تجربه و تقسیم‌بندی آن‌ها ۱۵۴
۵-۴- برخی از تفاوت‌های شگردهای تمرکززدایانه‌ی افسانه‌های صبحی با افسانه‌های انجوی شیرازی ۱۵۸
۵-۵- جلوه‌های تازه‌ی تمرکززدایی در افسانه‌های انجوی شیرازی ۱۶۱
۵-۶- شگرد‌های تمرکززدایانه در یک نگاه ۱۶۶
۵-۷- سخن آخر ۱۶۷
۵-۸- پیشنهادهای پژوهش ۱۶۷
۵-۸-۱- پیشنهاد‌های پژوهشی ۱۶۷
۵-۸-۲- پیشنهادهای کاربردی ۱۶۸
۵-۹- محدودیت‌ پژوهش ۱۶۸
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسي ۱۶۹
منابع انگليسي ۱۷۳

 

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه
جدول شماره ۳-۱- افسانه‌های منتخب از مجموعه‌ی انجوی که در مجموعه‌ی صبحی نیامده‌اند ۴۷
جدول شماره ۳-۲- افسانه‌های منتخب از مجموعه‌ی انجوی که با مجموعه‌ی صبحی مشترک هستند ۴۷
جدول شماره ۴-۱- شگردهای معصومیت و تجربه در افسانه‌های انجوی شیرازی ۱۴۷
جدول شماره ۴-۱- شگردهای تازه در افسانه‌های انجوی شیرازی ۱۴۹

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۲-۱- روی‌کردهای موجود برای واکاوی افسانه‌ها…………. ۴۳

نمودار شماره ۲-۲- جمع‌بندی پیشینه تمرکززدایی……………. ۴۳

نمودار شماره ۵-۱- روش‌های سپیدنویسی………. ۱۶۰

نمودار شماره ۵-۲- تقسیم‌بندی شگردهای تمرکززدایی…… ۱۶۶

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0