بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها : پایان نامه ارشد حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بین الملل

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها :

صنعت حمل و نقل دريايي در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده‌ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می‏باشد. طبق برآورد برخی در حال حاضر بيش از ۹۳% جابجايي كالا از طريق درياها و گذرگاه‌های آبي صورت ميگيرد. نگاهی به ماهيت داخلي و بين المللي اين شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن كشتي، مسافر و كالاها به علل حوادث طبيعي، قهري و خطاهاي انساني بدون شك تنوع خسارات را به وجود‏ آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات، نياز به حقوقي خاص كه قادر به حل اختلافات داخلي و بين المللي در خصوص دعاوي احتمالي ناشی از این خسارات باشد؛ دارد.

حقوق دریایی با پیشینه‌ای طولانی که توجه خاصی به قوانين و مقررات حمل و نقل، بيمه و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی دارد، ريشه در گذشته‌های دور داشته و از قديمی‏ ترين آداب و سنن مسافرتهای دريايي برخاسته است. اين موضوع که در تحقیق حاضر محوریت دارد، در ایران علیرغم پیشینه تاریخی صنعت دریایی عليرغم الحاق ما به تعداد قابل توجهي از كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط، که به برخی از آنها در این تحقیق اشاره خواهد شد متاسفانه نوپا بوده و از حیث مراجع قانونی در خصوص دعاوی مطروحه بسیار فقیر می‏باشد. مضاف بر آن اینکه اصل جبران خسارت چه در عرف بین‌الملل و چه در حقوق داخلی مخصوصاً متون فقهی دارای سابقه طولانی بوده و همپای اولین تاسیسات حقوقی، مورد نظر فقها و علما بوده است. توجه به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ و اهمیت پاکیزگی آن در زندگی بشر امری است که نیاز به توضیح ندارد و نمی‏توان از آن به سادگی گذشت. بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین‌المللی (International Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در، راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.

با در نظر گرفتن این فاکتورها حقیر با انتخاب این موضوع برای پایان نامه خود با نگاهي مختصر به مفاد قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳، به عنوان اولين قانون مدون دريايي ايران و برخی از کنوانسیونها (صرفنظر از اینکه به آن ملحق شده‌ایم یا خیر) و برخی مراجع و تاسیسات دیگر که به هنگام بروز حوادث، سعی در جبران خسارات دارند و ذکر مثالهایی از رویه قضایی داخلی و خارجی، سعی در معرفی طرق جبران خسارات دریایی نموده است. در یک جمع بندی کلی لازم می‏دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین‌المللی و اعمال قواعد عام، شیوه‌های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی واجب‌تر‏‏ می‏باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.

كلمات كليدي:

حوادث دریایی _ اصل جبران خسارت_ شیوه‌های جبران خسارت_ حقوق زیست بین‌الملل

 

هدف تحقيق بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها :

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.

 

فهرست پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها :

چكيده۱

اختصارات۱

مقدمه۳

اختصارات۳

بخش اول

كليات و تعاریف

فصل اول: واژه شناسی خسارت۸

فصل دوم: انواع خسارت۱۱

فصل سوم: مفهوم جبران خسارت۱۴

فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و مدارک۱۶

۱-۴- قانون بیمه‌ای ایران۱۶

۱-۱-۴-  قانون دريايي ايران۱۷

۲-۱-۴- آئين نامه بندرهاي ايران۱۸

۳-۱-۴- کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن در کلیه بنادر کشور۱۹

۴-۱-۴- كنوانسيون بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي۲۰

۵-۱-۴- كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيها۲۱

۶-۱-۴- كنوانسيون بين المللي نجات دريايي۲۲

۷-۱-۴- كنوانسيون سازمان بین‌المللی دریانوردی ۲۳

۲-۴- ساير اسناد بين‌المللي۲۵

۱-۲-۴- قوانین دریایی ۱۹۰۶ انگستان۲۵

۲-۲-۴- کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها۲۶

۳-۲-۴- كنوانسيون بين المللي جستجو، و نجات دريايي۲۷

۴-۲-۴- كنوانسيون بين المللي ايمني جان افراد، در، دريا۲۸

۵-۲-۴- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره‌بر‏داری از آبراهه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی۲۸

الف) اصول کلی حقوقی۲۸

ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی۳۰

۶-۲-۴- کنوانسيون مداخله درياي آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگي نفتي۳۲

۷-۲-۴- كنوانسيون محيط زيست درياي خزر۳۲

۸-۲-۴- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد۳۳

فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی۳۴

۱-۵- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)۳۴

۲-۵- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)۳۶

فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت۳۸

فصل هفتم: حقوق و تکالیف۳۹

۱-۷- حقوق و تکالیف زيان‌دیده۴۰

۱-۱-۷- تكليف به جلوگيري از، زيان۴۱

۲-۱-۷- حدود تكليف به جلوگيري از، زيان۴۲

۲-۷- حقوق و تکالیف مسبب حادثه۴۲

بخش دوم

انواع خسارات در حوادث دریایی

فصل اول: انواع خسارات۴۵

۱-۱- خسارات جانی۴۶

۲-۱- افراد کشتی۴۷

۳-۱- افراد ساحلی۴۹

فصل دوم: خسارات محیط‌ز‏‏یستی۵۱

۱-۲- خسارات به بنادر و چاه‌ها۵۱

۲-۲- خسارات زیست محیطی۵۷

۱-۲-۲- خسارات ناشی از آلودگی نفتی و غیر نفتی۶۰

فصل سوم: خسارات مالی۷۱

۱-۳- تخریب مناطق ساحلی۷۱

۲-۳- ورود خسارت به کشتی‌ها‏‏‏‏۷۳

فصل چهارم: خسارتهای ناشی از عملیات نجات رسانی۸۰

 

بخش سوم

مبانی و شیوه‌های جبران خسارت

فصل اول: مبانی جبران خسارت۸۶

فصل دوم: تعیین میزان خسارت۹۰

فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت۹۱

فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی۹۳

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات دریایی۹۹

۱-۵- محاکم ملی۱۰۰

۲-۵- حل اختلافات در کنوانسیون ۱۹۸۲۱۰۱

۳-۵- دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها۱۰۴

فصل ششم: شیوه‌های جبران خسارات دریایی۱۰۵

۱-۶- شیوه‌های مالی۱۰۶

۱-۱-۶- بیمه دریایی۱۰۷

۲-۱-۶- پرداخت هزینه‌ها و مخارج۱۱۳

۳-۱-۶- پرداخت غرامت۱۱۵

۴-۱-۶- صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی۱۱۹

۲-۶- شیوه‌های پیشگیرانه۱۲۱

۱-۲-۶- جلوگیری از بروز حوادث مشابه۱۲۳

۳-۶- شیوه‌های جبرانی۱۲۵

۱-۳-۶- اعاده وضع به حال سابق۱۲۵

۲-۳-۶- پاکسازی دریاها۱۲۷

فصل هفتم: جلب رضایت زيان‌دیده۱۲۹

فصل هشتم: رویه قضایی۱۳۰

نتيجه‌گيري۱۳۸

كتابنامه۱۴۱

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0